Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть – 2016

Публікації про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного – 2016 р.1. Абрамова І. В. Будинок митрополита Софії Київської: музеєфікація як засіб комплексної репрезентації пам"ятки архітектури / І. В. Абрамова // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 черв. 2016 р. / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник ; [за заг. ред. В. Г. Чернеця]. - Київ : Філюк О., 2016. - 238 с. - Назва парал.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

На с. 226. зазначено, що з 1944 р. до 1985 р. у Будинку митрополита «функціонувала бібліотека Академії архітектури» [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - ред.].

2. Артамонова С. С. Вязьмітіна Марія Іванівна [Електронний ресурс] / Світлана Самсонівна [Сімсонівна - ред.] Артамонова // Національна парламентська бібліотека України: українська бібліотечна енциклопедія. - 2016. - 29 черв. - Режим доступу: http://bit.ly/2dQXU4E (дата звернення: 20.10.2016). - Назва з екрана.

Про життєвий і творчий шлях першого директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного М. І. Вязьмітіної, яка очолювала бібліотеку протягом 1944-1948 рр.

3. Архитектор Иосиф Каракис [Электронный ресурс] // Carpe Diem. - 2016. - 15 нояб. - Режим доступа: http://bit.ly/2jqdAOz (дата обращения 21.11.2016). - Загл. с экрана.

Про презентацію книжки О. Юнакова «Архитектор Иосиф Каракис», що відбудеться 15 листопада 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

4. Бібліотека запрошує на лекцію про відомого архітектора [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2016. - 23 берез. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news2325.shtml (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Розміщено інформацію про лекцію-екскурс О. Мокроусової «Архітектор Павло Альошин - бібліофіл та колекціонер», що відбудеться 24 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

5. Бібліотеки та науково-інформаційні центри України [Електронний ресурс] // Центр досліджень соціальних комунікацій. - 2016. - Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=802&Itemid=454 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

У розділі «Бібліотеки загальнодержавного значення» вказано ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з посиланням на її сайт.

6. Буханенко Т. Лекція Ірини Малакової «Реставрація пам"яток України» [Електронний ресурс] / Тетяна Буханенко // YouTube.Ua. - 2016. - 26 трав. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8jqhpavjMQI (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Розміщено відео-версію лекції архітекторки Ірини Малакової «Реставрація пам"яток України», що відбулася 25 травня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

7. В архітектурній бібліотеці Заболотного відбудеться цікавий захід [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2016. - 28 січ. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news2221.shtml (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Розміщено інформацію про доповідь К. Степанця «Старовинні колектори під київськими вулицями» за матеріалами його книжки «Малые реки Киева и их исследователи», що відбудеться 29 січня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

8. Василь Григорович Кричевський : хрестоматія : в 2 т. / передм. І. О. Ходак ; упоряд. тому О. О. Савчук. - Харків : Видавець Савчук О. О., 2016. - Т. 1 : 1891-1943 рр. - 532 с. : 472 іл. - Серія: Слобожанський світ.

На с. 6 - подяка Галині Войцехівській [директору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - ред.] за безкорисливу допомогу в підготовці видання до друку.

На с. 520 - посилання на фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

9. Виставка «Улюбленець долі чи її Творець? Архітектор Павло Альошин (1881-1961)» у музеї «Будинок миторополита» (Софія Київська) [Електронний ресурс] // Рrostir.museum. - 2016. - 1 груд. - Режим доступу: http://www.prostir.museum/ua/event/5187 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про виcтавку, присвячену 135-річчю від дня народження та 55-річчю від дня смерті видатного українського архітектора Павла Альошина, що відкрилася в музеї «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська». Серед учасників виставки зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

10. Видатний історик-краєзнавець з Тетіївщини: до 200-річчя від дня народження Л. І. Похилевича : біобібліогр. посіб. [Електронний ресурс] / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; уклад. Н. В. Острікова ; ред. Л. П. Соляник ; наук. ред. та відп. за вип. М. П. Зніщенко. - Київ : КОБдД, 2016. - 13 с. ; Calameo. - Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/003018253cf3baaf2d182 (дата звернення: 5.12.2016). - Назва з екрана.

У розділі «Статті присвячені творчості Л. І. Похилевичу» зазначено брошуру, підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 20 грудня 2015 р. і присвячене 190-річчю від дня народження Л. Похилевича.

11. «Вікі любить пам"ятки» у журналі «Пам"ятки України» [Електронний ресурс] // Вікімедія Україна. Громадська організація за вільні знання. - 2016. - 30 берез. - Режим доступу: http://bit.ly/2jEXVsz (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про презентацію журналу «Пам"ятки України» (№2, 2016), що відбулася 29 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

12. Воронкова І. С. Архітектурно-типологічні принципи реновації бібліотек вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. архіт. (18.00.02) [Електронний ресурс] / Іванна Святославівна Воронкова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Львів, 2016. - 23 с. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34302/1/avt_Voronkova.pdf (дата звернення: 16.12.2016). - Назва з екрана.

На с. 17 зазначено тему виступу І. Воронкової на конференції «Будівництво бібліотек в сучасних умовах: проблеми і перспективи», що проходила 25 вересня 2008 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 17 зазначено, що у брошурі «Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2008 р.» вміщено публікацію виступу автора.

13. Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки [Електронний ресурс] // Heinrich Böell Stiftung - 2016. - 25 січ. - Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2016/01/25/genderni-pitannya-v-mistectvi-arhitekturi-ta-mistobuduvanni-modernistki (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Інформація про наукову конференцію «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки», що проходитиме 11-12 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

14. Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки [Електронний ресурс] // Urban Forms Center. - 2016. - Режим доступу: http://www.urbanforms.org.ua/uk/projects/female-modernists/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Інформація про наукову конференцію «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки», що проходитиме 11-12 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

15. Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки [Електронний ресурс] // YouTube.Ua. - 2016. - 14 берез. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=98p87HM3FGA (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Уривок інтерв"ю з Юлією Поповою, координатором програми «Сприяння демократії» Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, організатором наукової конференції «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки», що проходила в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 11-12 березня 2016 р.

16. Голландський Павло Іванович (1861-1939 рр.) [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2016. - 9 лют. - Режим доступу: http://bit.ly/2jqrhNx (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Розміщено інформацію про заходи, що присвячені до 155-річчя від дня народження архітектора П. Голландського, в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 19 лютого 2016 р.

17. Губкина Е. Роль женщины в архитектуре [Электронный ресурс] Евгения Губкина, Лев Шевченко // Navigate. - 2016. - 13 марта. - Режим доступа: http://vertaki.com.ua/zhenshtin-v-arhitekture/ (дата обращения 15.12.2016). - Загл. с экрана.

Про роль і вплив жінок в архітектурі ХХ ст. та сьогоденні. Зазначено, що дана тема була висвітлена на конференції «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки», що проходила 11-12 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

18. 22 квітня 2016 року в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного відбулася конференція «Бібліотекарки України: Марія Вязьмітіна» [Електронний ресурс] // Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України. - 2016. - Режим доступу: http://dnsgb.com.ua/2016-04-22-podii_bibl-Zabolotnogo.html (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про конференцію «Бібліотекарки України: Марія Вязьмітіна», присвячену 120-ій річниці від дня народження першої директорки Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), археолога, кандидата філологічних та історичних наук, що відбулася 22 квітня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

19. Завтра відбудеться зустріч з письменницею Юлією Івашко [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2016. - 18 жовт. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news2614.shtml (дата звернення: 7.11.2016). - Назва з екрана.

Розміщено інформацію про зустріч з доктором архітектури, письменницею Ю. Івашко на тему «Легенди Київщини і побут ХІХ - поч. ХХ століття», що відбудеться 19 жовтня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

20. Заїка А. І. На тлі межигірських круч: забуті сторінки історії Києво-Межигір"я / А. І. Заїка. - Київ : А+С, 2016. - 528 с. : іл.

На с. 6 подяка ДНАББ ім. Заболотного у наданні консультацій та можливість здійснення фотозйомки документів.

21. Звіт 2016 [Електронний ресурс] // Wikimedia Україна. - 2016. - 30 лип. - Режим доступу: https://ua.wikimedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_2016 (дата звернення: 16.11.2016). - Назва з екрана.

Вміщено звіт діяльності ГО «Вікімедія Україна» за січень-червень 2016 р. У розділі «Популяризація концепції вільного вмісту» зазначено, що 29 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація журналу «Пам"ятки України» (№ 2, 2016).

22. Заметки Прохожего Киевлянина: доповідь «Старовинні колектори під київськими вулицями», 29 січня (п"ятниця) [Електронний ресурс] // Livejournal: журнал ЖЖ. - 2016. - 29 січ. - Режим доступу: http://zametkiev.livejournal.com/110472.html (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що 29 січня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться доповідь Кирила Степанця «Старовинні колектори під київськими вулицями».

23. І щастя можу я збагнути на землі : історико-краєзнавча довідка [Електронний ресурс] / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. Л. О. Соколовська. - Київ : Київ. обл. б-ка для юнацтва, 2016. - 15 с. - Режим доступу: http://bit.ly/2hE9mBK (дата звернення: 8.12.2016). - Назва з екрана.

У списку рекомендованої літератури зазначено брошуру про Л. Похилевича, підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 20 грудня 2005 р. у бібліотеці.

24. Катерина Липа представила свою нову книгу про архітектуру замків та фортець у київській бібліотеці імені В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // Teencorr. - 2016. - 23 листоп. - Режим доступу: http://bit.ly/2jqhLtG (дата звернення: 19.12.2016). - Назва з екрана.

Розміщено інформацію про презентацію книжки «Теорія архітектури, містика і війна» К. Липи, що відбулася 19 листопада 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

25. Карманова И. Переживет ли зиму Гостиный двор? Переписка чиновников [Електронний ресурс] / Ирина Карманова // Ні корупції! - 2016. - 8 верес. - Режим доступу: http://nikorupciji.org/2015/09/08/perezhyvet-ly-zymu-hostynyij-dvor-perepyska-chynovnykov/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Автор статті розповідає про події, що відбувалися з березня 2011 р. з будівлею Гостиного двору. Зазначено, що «...с момента завершения работ по воссозданию здания» в ньому знаходилась, серед інших організацій, і «Архитектурно-строительная библиотека им. В. Заболотного».

26. Кафедра інструментально-виконавської майстерності: склад кафедри [Електронний ресурс] // Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. - 2016. - Режим доступу: http://bit.ly/2hX3wc8 (дата звернення: 20.12.2016). - Назва з екрана.

На сайті представлено викладацький склад кафедри. Викладач Олександр Крижанівський у своїх публікаціях зазначає наукове дослідження, що було виконане разом з працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

27. Книжкова новинка: хрестоматія про Василя Кричевського [Електронний ресурс] // ВБФ Журналістська ініціатива. - 2016. - 9 листоп. - Режим доступу: http://mediafond.com.ua/show/none/1707 (дата звернення: 21.12.2016). - Назва з екрана.

Про презентацію книжки «Василь Григорович Кричевський: хрестоматія. Т. 1. 1891-1943 рр.» (Видавець Олександр Савчук, 2016), що відбулася 9 листопада 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

28. Коротка інформація про діяльність Громадської організації «Асоціація «Інформатіо-Консорціум» у галузі інтелектуальної власності за 2015 рік [Електронний ресурс] // Facebook. Інформатіо-Консорціум. - 2016. - 27 лют. - Режим доступу: https://www.facebook.com/informatio.ukraine/posts/570950366420095 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що у грудні 2015 р. - січні 2016 р. співробітники ГО «Асоціація «Інформатіо-Консорціум» провели заплановані школи-семінари у бібліотеках України, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

29. Любимівка (Вишгородський район) [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. - 2016. - 29 лют. - Режим доступу: http://bit.ly/2hWYrAN (дата звернення: 21.12.2016). - Назва з екрана.

У статті зазначено посилання на брошуру про Л. Похилевича, підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 20 грудня 2005 р. у бібліотеці.

30. Милько В. Презентація книги-фотоальбому Дмитра Малакова «На Львівській площі Києва» [Електронний ресурс] / Володимир Милько // Національна спілка краєзнавців України. - 2016. - 1 верес. - Режим доступу: http://nsku.org.ua/?p=7789 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Розміщено інформацію про презентацію книжки «На Львівській площі Києва» Д. Малакова, що відбудеться 7 вересня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

31. Мокроусова О. Архітектурні музеї Києва: втрачені можливості та перспективи [Електронний ресурс] / Олена Мокроусова // Науковий вісник Національного музею історії України: зб. наук. пр. : у 2 ч. / відп. ред. Б. К. Патриляк. - Київ, 2016. - Вип. 1, ч. 1. - 296 с. - Режим доступу: http://bit.ly/2iZbZfg (дата звернення: 22.12.2016). - Назва з екрана.

На с. 159 - посилання на фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

32. Муха Л. Семінар «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи» [Електронний ресурс] / Людмила Муха, Людмила Затока // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2016. - 11 жовт. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3149 (дата звернення: 22.12.2016). - Назва з екрана.

Про семінар, що проходив у НБУ ім. В. І. Вернадського 5 жовтня 2016 р., серед учасників зазначено фахівців ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

33. Найкращі представники місцевого самоврядування, вчені та будівельники нагороджені відзнакою Президента України, - Мінрегіон [Електронний ресурс] // Децентралізація влади. - 2016. - 7 верес. - Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3250 (дата звернення: 22.12.2016). - Назва з екрана.

Про нагородження відзнакою Президента України - ювілейною медаллю «25 років незалежності України». Серед нагороджених директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Галина Войцехівська.

34. Наукова робота 2015-2016 рр. [Електронний ресурс] // Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам"яток історії, культури і заповідних територій. - 2016. - Режим доступу: http://www.knmc.org.ua/naukova-robota-2015-2016-rr/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено заходи, в яких працівники КНМЦ протягом 2015-2016 рр. брали участь. У переліку вміщено заходи, що проводились в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

35. Новини. Анонси. «Малые реки Киева и их исследователи» [Електронний ресурс] // Київ. Фотолітопис. - 2016. - 29 січ. - Режим доступу: http://photohistory.kiev.ua/news.php?page=all (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Розміщено інформацію про доповідь К. Степанця «Старовинні колектори під київськими вулицями» за матеріалами його книжки «Малые реки Киева и их исследователи», що відбудеться 29 січня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

36. Олег Гаряга провів особистий прийом громадян [Електронний ресурс] // Шевченківський район міста Києва: офіційний сайт районної державної адміністрації. - 2016. - 17 лют. - Режим доступу: http://shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=12984&Itemid=3 (дата звернення: 5.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що відбулася зустріч представників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з керівником Шевченківської райдержадміністрації, де обговорювалися питання співпраці.

37. Олег Юнаков, ІТ архитектор, исследователь истории Киева, автор тисяч статей в Википедии [Электронный ресурс] // Киевский календарь. - 2016. - Режим доступа: http://calendar.interesniy.kiev.ua/Ynakov.htm (дата обращения 22.12.2016). - Загл. с экрана.

Коротко про життєвий та творчий шлях О. Юнакова. Зазначено, що він є автором статей для Вікіпедії, серед яких статті про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та Галину Войцехівську, директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

38. ОПОРА заохочувала майбутніх будівельників та архітекторів до енергонезалежності [Електронний ресурс] // Житло.in.ua: інформаційний портал. - 2016. - 13 жовт. - Режим доступу: http://bit.ly/2ijL2pq (дата звернення: 25.12.2016). - Назва з екрана.

Про інформаційну зустріч координатора житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Аліни Брезіцької з студентами Київського коледжу архітектури, будівництва та дизайну на тему «Енергоефективність - шлях до енергонезалежності країни», що відбулася 12 жовтня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

39. Петренко Т. Архитектор Йосиф Каракис: как прошла презентация книги о человеке, придумавшем образ Соломенки [Электронный ресурс] / Татьяна Петренко // Solomenka.City. - 2016. - 16 нояб. - Режим доступа: http://solomenka.city/read/articles/article/2771 (дата обращения 25.12.2016). - Загл. с экрана.

Про презентацію книжки О. Юнакова «Архитектор Иосиф Каракис», що відбулася 15 листопада 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

40. Події [Електронний ресурс] // Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України. - 2016. - Режим доступу: http://dnsgb.com.ua/2016-04-22-podii_bibl-Zabolotnogo.html (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про конференцію «Бібліотекарки України: Марія Вязьмітіна», що відбулася 22 квітня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що «Від Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН серед учасників заходу була присутня Л. Іванченко, науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування».

41. Презентація журналу «Пам"ятки України» [Електронний ресурс] // Українська частина світового конкурсу Wiki Loves Monuments - 2016. - 23 берез. - Режим доступу: http://wikilovesmonuments.org.ua/ (дата звернення: 5.12.2016). - Назва з екрана.

Інформація про презентацію журналу «Пам"ятки України» (№2, 2016), де опубліковані статті та фото учасників конкурсу «Вікі любить пам´ятки», а також інші цікаві матеріали. Зазначено, що захід відбудеться 29 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

42. Презентація книги про київське Лівобережжя [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2016. - 31 трав. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news2429.shtml (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Оголошення про презентацію книги «Киевское левобережье: от Соцгорода до Березняков», що відбудеться 2 червня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

43. Презентація перевидання книги Олександра Афанасьєва-Чужбинського [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2016. - 28 верес. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news2585.shtml (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Розміщено інформацію про презентацію другого тому двотомного видання О. А. Афанасьєва-Чужбинського «Нариси Дністра», що відбудеться 29 вересня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

44. Презентація хрестоматії «Василь Григорович Кричевський. Т. 1» [Електронний ресурс] // Carpe Diem. - 2016. - 9 листоп. - Режим доступу: http://bit.ly/2hAkwE2 (дата звернення: 25.12.2016). - Назва з екрана.

Про презентацію книжки «Василь Григорович Кричевський: хрестоматія. Т. 1. 1891-1943 рр.» (Видавець Олександр Савчук, 2016), що відбудеться 9 листопада 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

45. Програма наукової конференції «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки» [Електронний ресурс] // Heinrich bӧll stiftung. Київ. - 2016. - 4 берез. - Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2016/03/04/programa-naukovoyi-konferenciyi-genderni-pitannya-v-mistectvi-arhitekturi-ta (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Програма наукової конференції «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки», що відбулася 11-12 березня 2016 р. у Києві в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

46. Прокопенко М. История Киева - в проектах Павла Алешина / Мария Прокопенко [Электронный ресурс] // День: Kiev.ua. - 2016. - 16 дек. - Режим доступа: https://day.kyiv.ua/ru/photo/istoriya-kieva-v-proektah-izvestnogo-arhitektora (дата обращения 25.12.2016). - Загл. с экрана.

Про виставку, присвячену 135-річчю від дня народження та 55-річчю від дня смерті видатного українського архітектора Павла Альошина, що відкрилася в музеї «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська». Зазначено, що у підготовці експозицій виставки брали участь фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

47. Результати конкурсного відбору на посади керівників 17 державних підприємств [Електронний ресурс] // Урядовий портал. - 2016. - 6 січ. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248753636 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про призначення Галини Войцехівської директором ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

48. Семінар «Кожній бібліотеці - сучасну будівлю», 27.09.16, м. Київ [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна асоціація. - 2016. - 27 верес. - Режим доступу: http://bit.ly/2it4Yrc (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 27 вересня 2016 р. пройде семінар «Кожній бібліотеці - сучасну будівлю».

49. Сериков А. Щоб не стати Диким Полем... [Електронний ресурс] / Анатолій Сериков // Культура і життя. - 2016. - №14. - 8-14 квіт. - С. 13. - Режим доступу: https://issuu.com/984117/docs/_maket_14 (дата звернення: 5.12.2016). - Назва з екрана.

Про презентацію журналу «Пам"ятки України» (№2, 2016), що відбулася 29 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

50. Славінська І. «Модерністки». Жінки, що будують міста [Електронний ресурс] / Ірина Славінська // Громадське радіо. - 2016. - 7 берез. - Режим доступу: http://hromadskeradio.org/programs/antena/modernistky-zhinky-shcho-buduyut-mista (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Вміщено розмову кореспондента з організаторами наукової конференції «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки», що проходила в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 11-12 березня 2016 р.

51. События по годам1944. 26 марта [Электронный ресурс] // Киевський календарь. - 2016. - Режим доступа: http://calendar.interesniy.kiev.ua/Years2.aspx?year=1944 (дата обращения 15.12.2016). - Загл. с экрана.

Зазначено, що «26 марта 1944 года в Киеве при Президиуме Украинского филиала Академии архитектуры СССР (постановление РНК УССР от 26 марта 1944 года №274) была создана Научная библиотека Академии архитектуры УССР, ныне Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В. Г. Заболотного - единственная библиотека государственного значения по строительству и архитектуре». Також дано інформацію про директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівську, посилання на сайт бібліотеки й на статтю про бібліотеку у Вікіпедії.

52. События по годам1956. 4 мая [Электронный ресурс] // Киевський календарь. - 2016. - Режим доступа: http://calendar.interesniy.kiev.ua/Years2.aspx?year=1956 (дата обращения 15.12.2016). - Загл. с экрана.

Інформація про діяльність та біографічні дані директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської. Також дано посилання на сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного й сайт Вікіпедії, де вміщено статтю про Г. Войцехівську.

53. Старший викладач кафедри містобудування Д. М. Вітченко взяв участь у написанні статей до спецвипуску журналу «Пам"ятки України» (№ 2, 2016) присвяченому діяльності Вікімедіа Україна» [Електронний ресурс] // Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. - 2016. - Режим доступу: http://bit.ly/2dJ4AQL (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про презентацію журналу «Пам"ятки України» (№ 2, 2016), що відбулася 29 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Серед авторів статей презентованого видання - старший викладач кафедри містобудування ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Денис Вітченко.

54. Стась З. Минуле й сьогодення Львівської площі [Електронний ресурс] / Зінаїда Стась // Культура і життя. - 2016. - 7 жовт. (№41). - С. 12. - Режим доступу: https://issuu.com/984117/docs/_maket_41 (дата звернення: 25.12.2016). - Назва з екрана.

Про презентацію книжки «На Львівській площі Києва» Д. Малакова, що відбулася 7 вересня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

55. Тренінг з написання статей про архітекторок [Електронний ресурс] // Судвей-можливості. - 2016. - 16 черв. - Режим доступу: http://diem.studway.com.ua/d/derzhavna-naukova-arkhitekturno-budiv/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Оголошення-запрошення на тренінг «WikiD Ukraine: Жінки. Вікіпедія. Архітектура» 16 червня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

56. Тренінг у Києві «WikiD Ukraine: Жінки. Вікіпедія. Архітектура» [Електронний ресурс] // Wher e vent. - 2016. - Режим доступу: http://bit.ly/2jAJJ3D (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Оголошення-запрошення на тренінг «WikiD Ukraine: Жінки. Вікіпедія. Архітектура» 16 червня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

57. У Києві презентують архітектурний путівник Славутичем [Електронний ресурс] // Хмарочос. Київський міський журнал. - 2016. - 30 квіт. - Режим доступу: http://hmarochos.kiev.ua/2016/04/20/u-kiyevi-prezentuyut-arhitekturniy-putivnik-slavutichem/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Оголошення про презентації архітектурного путівника «Славутич» у Харкові, Славутичі та Києві 20, 21 та 22 квітня 2016 р., зокрема про цей захід 22 квітня в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

58. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. - 2016. - 1 серп. - Режим доступу: http://bit.ly/27lQUjG (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Відомості про ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Зазначено, що бібліотека у 2012 р. приєдналася до Всеукраїнської бібліотечної акції «Кожній бібліотеці - сучасну будівлю», ініційовану ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

59. Цікава книга з історії Києва! [Електронний ресурс] // Київ.Киев.Kyiv. Як тебе не любити, Києве мій? - 2016. - 16 верес. - Режим доступу: http://kiekray-nadin.blogspot.com/2016/09/blog-post_16.html (дата звернення: 25.12.2016). - Назва з екрана.

Про презентацію книжки «На Львівській площі Києва» Д. Малакова, що відбулася 7 вересня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

60. Шевченко Л. Жінка в архітектурі: XX століття і сьогодення [Електронний ресурс] / Лев Шевченко, Євгенія Губкіна // Хмарочос: київський міський журнал - 2016. - 8 берез. - Режим доступу: http://hmarochos.kiev.ua/2016/03/08/zhinka-v-arhitekturi-xx-stolittya-i-sogodennya/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про висвітлення ролі і впливу жінок у архітектурі ХХ ст. на конференції «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки» 11-12 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

61. Шевченко Л. У березні відбудеться конференція, присвячена архітекторкам-модерністкам [Електронний ресурс] / Лев Шевченко // Хмарочос: київський міський журнал. - 2016. - 27 січ. - Режим доступу: http://hmarochos.kiev.ua/2016/01/27/u-berezni-vidbudetsya-konferentsiya-prisvyachena-arhitektorkam-modernistkam/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Інформація про наукову конференцію «Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Модерністки», що проходитиме 11-12 березня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

62. Штейнберг А. Через Атлантику на эскалаторе [Электронный ресурс] / Александр Штейнберг, Елена Мищенко. - Киев : ИП Стрельбицкий, 2016. - 110 с. - Режим доступа: http://loveread.ec/contents.php?id=52273 (дата обращения 25.12.2016). - Загл. с экрана.

У розділі «Наша библиотека» на с. 13-14 розповідається про Марію Грідіну, директора бібліотеки Академії архітектури УРСР [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - ред.].

У розділі «Наш дом» на с. 9 зазначено, що на вул. Володимирській, 22 у квартирі № 5 жила Марія Грідіна, директор бібліотеки Академії архітектури УРСР [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - ред.].

63. Sasha Bu [Бузько О. - ред.] Археологічний календар. 22 квітня [Електронний ресурс] / Sasha Bu [Олександра Бузько - ред.] // Facebook. Археологія. Новини. Відкрита група. - 2016. - 21 квіт. - Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/595179250573191/permalink/1022503857840726/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про життєвий і творчий шлях М. Вязьмітіної, археолога, мистецтвознавця, сходознавця, музейного працівника, бібліотекаря, директора (протягом 1944-1948 рр.) Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - ред.]. Зазначено основні наукові праці М. І. Вязьмітіної.

64. WikiD Ukraine: Жінки. Вікіпедія. Архітектура [Електронний ресурс] // Wikimedia Україна. - 2016. - Режим доступу: https://ua.wikimedia.org/wiki/WikiD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про тренінг «WikiD Ukraine: Жінки. Вікіпедія. Архітектура», що відбувся 16 червня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


Публікації минулих років, виявлені у 2016 р.

1. Андреевский спуск: квартал «Юность» : интервью с экспертами и активистами: Татьяна Лютая [Электронный ресурс] // Юность на Андреевском. - 2012. - Режим доступа: http://www.junost.org.ua/ru/node/163 (дата обращения 5.12.2016). - Загл. с экрана.

Обговорення культурного простору, який має бути створений на місці колишньої фабрики «Юність», що була розміщена на Андріївському узвозі. В інтерв"ю історика та музеєзнавця Т. Лютої зазначено: «Во-первых, зачем разрушать полностью фабрику -я бы что-то оставила для переделки под молодежный центр "Фабрика Юность", где бы была интеллектуальная среда с Интернетом, с библиотекой (кстати места под архитектурную библиотеку Заболотного - хоть отбавляй)...».

2. Архітектурна бібліотека в Києві дозволить фотографувати унікальні видання [Електронний ресурс] // Друг читача. - 2013. - 18 січ. - Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/news/25105/ (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про бібліотечну акцію для користувачів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що діяла з 16 січня до 4 лютого 2013 р. Також вміщено інформацію про фонди бібліотеки.

3. Бібліографічний покажчик в системі інформаційного забезпечення наукових досліджень [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецтв. - 2015. - 15 жовт. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/bibliografichniy-pokazhchik-v-sistemi-informatsiynogo-zabezpechennya-naukovih-doslidzhen/ (дата звернення: 5.12.2016). - Назва з екрана.

Про семінар «Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів», що відбувся в НБУ ім. В. І. Вернадського 7 жовтня 2015 р. у рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація». Зазначено, що з доповіддю «Бібліографічні покажчики ДНАББ імені В. Г. Заболотного як підґрунтя наукових досліджень користувачів» взяла участь бібліограф ДНАББ ім. В. Г. Заболотного С. Смирнова.

4. Гранчак Т. Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / Тетяна Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 41-42 ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/2jnuH3S (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що у роботі секції «Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій» взяли участь працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Секція відбулася в НБУ ім. В. І. Вернадського 7 жовтня 2015 р. у рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація».

5. 2015 рік. Петриківський розпис у Деміївській бібліотеці [Електронний ресурс] // Бібліотека «Деміївська». - 2015. - 20 верес. - Режим доступу: http://bibldemeevskaja.blogspot.com/p/blog-page.html (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відвідали виставку художніх робіт петриківського розпису в бібліотеці «Деміївській» ЦБС Голосіївського району.

6. Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів [Електронний ресурс] / Тетяна Добко, Вікторія Шкаріна // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 48-49 ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/2iZzi99 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що бібліограф І категорії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного С. Cмирнова взяла участь у засіданні секції «Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів»» з доповіддю про науково-інформаційні продукти ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Засідання відбулося в НБУ ім. В. І. Вернадського 7 жовтня 2015 р. у рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація».

7. Ежов В. И. Эскизная графика архитектора : Архитектурная композиция. Эскизное проектирование. Природная и городская среда : [альбом-монография] / В. И. Ежов. - Киев : Символ-Т, 2003. - 335 с. : ил.

На с. 49-50 автор розповідає про бібліотеку Академії архітектури УРСР [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - ред.], в якій, будучи аспірантом, проводив час вивчаючи видання Вітрувія, А. Палладіо, П. Гнедича, О. Шуазі, Г. Барановського та підшивки дореволюційної архітектурної періодики. Згадує з повагою першу директорку бібліотеки Марію Грідіну, яка допомагала у підборі цінної літератури для наукової роботи.

8. «Історія малих міст України: місто Любомль Волинської області» [Електронний ресурс] // Історична Волинь. - 2013. - Режим доступу: http://istvolyn.info/index.php?catid=1&id=3625:l-r&option=com_content&view=article (дата звернення: 5.12.2016). - Назва з екрана.

Про реалізацію соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та проведення в його рамках чергового засідання клубу «Національні святині», присвяченого місту Любомлю Волинської області.

9. Колесникова Н. Бібліотек@ - територія наукових ідей [Електронний ресурс] / Ніна Колесникова // Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». - 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/2jPpFJY (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про науково-практичний семінар-тренінг «Стратегія розвитку бібліотек на сучасному етапі», що відбувся в ВМУРЛ «Україна» у квітні 2015 р. Зазначено, що у заході взяла участь фахівець ДНАББ ім. В. Г. Заболотного В. П"яскіна з презентацією соціально-бібліотечного проекту «Будівлі українських бібліотек».

10. Котлярова Т. Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання [Електронний ресурс] / Тетяна Котлярова // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 45-46 ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/2jPsYAW (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що завідувач відділу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Д. Мироненко взяв участь у роботі секції «Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання» з доповіддю «Розділ «Видатні особистості» на сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців». Секція відбулася в НБУ ім. В. І. Вернадського 7 жовтня 2015 р. у рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація».

11. Крижанівський О. А. Особливості містобудування на Поділлі у другій половині ХХ ст. / О. А. Крижанівський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : [зб. наук. пр.]. / редкол.: П. С. Григорчук (відп. ред.) [та ін.]. - Вінниця : Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2011. - Вип. 19 : Серія: Історія. - С. 78-85. - Бібліогр. в кінці ст.

На с. 80. ДНАББ ім. В. Г. Заболотного згадана серед ініціаторів проведення «круглого столу» з актуальною для суб"єктів сучасного соціокультурного процесу темою: «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи».

12. Кущ С. Фотографуйте унікальні книги бібліотеки Гостинного [Електронний ресурс] / Софія Кущ // Свідомо. - 2013. - 16 січ. - Режим доступу: http://www.svidomo.org/defend_article/10235 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Про бібліотечну акцію для користувачів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що діяла з 16 січня до 4 лютого 2013 р. Також вміщено інформацію про фонди бібліотеки.

13. Мазніченко О. В. Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : (26.00.01) [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Мазніченко; наук. керівник Д. І. Антонюк ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. - Київ, 2015. - 16 с. - Бібліогр.: с. 12-13. - Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/Maznich_Aref_WEB_27_05.pdf (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

На с. 13 зазначено, що у брошурі «Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2010 році» вміщено публікацію виступу автора.

14. Мокроусова О. Г. До історії формування київського архівного зібрання креслень архітектора О. М. Бекетова [Електронний ресурс] / Олена Георгіївна Мокроусова // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) [та ін.]. - Харків, 2016. - Ч. 1. - С. 44-55. - Режим доступу: http://www.docme.ru/doc/1153590/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2015.-%C2%ABb%D1%96bl%D1%96oteki--arh%D1%96vi--muze%D1%97-- (дата звернення: 22.12.2016). - Назва з екрана.

На с. 45 зазначено, що у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного зберігається колекція з «287 креслень та особистий листок відділу кадрів» українського архітектора О. Бекетова.

На с. 45 зазначено, що у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного знаходяться «унікальні матеріали» архітектора П. Альошина та креслення й письмові документи архітекторів В. Беретті та О. Беретті.

На с. 46 - інформація, що у 2007 р. розформовано НДІТІАМ, методичний фонд якого передано в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

15. Мокроусова О. Г. Кооперативні «будиники лікарів» Павла Альошина. Нові факти з історії проектування та будівництва [Електронний ресурс] / О. Г. Мокроусова // Архітектурний вісник КНУБА. - 2015. - № 7. - С. 128-146. - Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjdmMmJkOWExODlhMWIzZDI (дата звернення: 22.12.2016). - Назва з екрана.

У списку літератури - посилання на фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

16. Мокроусова О. Г. Культурна спадщина Києва в контексті історії архітектурних конкурсів ХІХ - початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : (26.00.05) [Електронний ресурс] / Олена Георгіївна Мокроусова; наук. керівник Л. Д. Федорова ; Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. - Київ, 2014. - 22 с. - Режим доступу: http://bit.ly/2ixuwOT (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

На с. 7 зазначено, що при написанні роботи автором вивчено й використано документи та матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

17. Муха Л. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи [Електронний ресурс] / Людмила Муха, Любов Затока // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 47-48 ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/2jVRiW6 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що бібліотекар І категорії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Н. Хлівненко взяла участь у роботі круглого столу «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи», який відбувся в НБУ ім. В. І. Вернадського 7 жовтня 2015 р. у рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація».

18. Лончук С. Історію Любомля пізнали у Києві [Електронний ресурс] / Сергій Лончук // Наше життя: Любомльська громадсько-політична газета. - 2013. - 1 черв. - С. 2. - Режим доступу: http://www.ourlife.org.ua/arxiv/2013/44_01.06.pdf (дата звернення: 22.12.2016). - Назва з екрана.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Любомлю Волинської області, що відбулося в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

19. Оляніна С. Втрачені українські іконостаси доби Гетьманщини в архівних зібраннях Києва [Електронний ресурс] / Світлана Оляніна // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. - Київ, 2012. - № 5. - С. 144-150 : іл. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. - 2016. - Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=4427 (дата звернення: 25.12.2016). - Назва з екрана.

На с. 149 - зазначено, що у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у тематичних альбомах знаходяться світлини втрачених іконостасів.

20. Оляніна С. Іконостаси А. Меленського в церкві Миколи Доброго [Електронний ресурс] / Світлана Оляніна // Пам"ятки України. - 2012. - № 7. - С. 4-13 : іл. - Режим доступу: http://bit.ly/2hlOWtF (дата звернення: 25.12.2016). - Назва з екрана.

На с. 11 - посилання на фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

21. Орищенко Р. М. Лаврентій Похилевич як представник української церковної інтелігенції ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Роман Михайлович Орищенко // Вісн. Черкас. ун-ту. - Черкаси, 2010. - Вип. 182 : Серія: Історичні науки. - С. 84 - 89. - Бібліогр. в кінці ст. ; Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchu/ist/2010_182/N182p084-089.pdf (дата звернення: 25.12.2016). - Назва з екрана.

Вміщено посилання на брошуру, підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 20 грудня 2005 р. в бібліотеці, і присвячене 190-річчю від дня народження Л. Похилевича.

22. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1557 : постанова Кабінету Міністрів України від 14 трав. 2015 р. № 292 [Електронний ресурс] // Урядовий кур"єр. - 2015. - 3 черв. (№ 97). - С. 8 ; Офіційний вісник України. - 2015. - № 40. - С. 131-134 ; Верховна Рада України : офіційний веб-портал. - 2015. - 14 трав. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/292-2015-%D0%BF/paran15#n15 (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Серед закладів культури і мистецтв, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, зазначена ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

23. Савчук П. Н. Історія та сучасність Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / П. Н. Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : [зб. наук. пр.] / редкол. П. С. Григорчук (відп. ред.) [та ін.]. - Вінниця : Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2011. - Вип. 19 : Серія: Історія. - С. 149-151.

Розкрито бачення перспектив дослідження історичних, політичних, мистецьких, природних і екологічних реалій Барської землі педагогічним колективом Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

На с. 151 - про те, що в рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470- річчя надання місту Бар магдебурзького права)» видано матеріали засідання «круглого столу» «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбулося 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

24. Слотюк Г. Реалізація проекту «Вчимося створювати гармонію та успіх»: крок за кроком [Електронний ресурс] / Галина Слотюк // Наші новини: асоціація бібліотек Вінничини - 2012. - 27 груд. - С. 3. - Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_5.pdf (дата звернення: 15.12.2016) - Назва з екрана.

Про проект ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва «Вчимося створювати гармонію та успіх». Зазначено, що керівник проекту Н. Морозова взяла участь у семінарі «Архітектура та інтер"єр сучасної бібліотеки», який організовано УБА у співпраці з Гете-Інститутом в Україні та за сприяння ДНАББ ім. В. Г.Заболотного.

25. Хілобоченко Н. І. Україну пізнає світ! «Бібліотеки майбутнього» [Електронний ресурс] / Наталія Іванівна Хілобоченко // Бібліотека КНУБА. - 2015. - Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/790 (дата звернення: 5.12.2016). - Назва з екрана.

Інформація про захід «Бібліотеки майбутнього», що відбувся в квітні 2015 р. у бібліотеці КНУБА. Серед учасників заходу - Дмитро Мироненко, завідувач відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, який презентував бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція».

26. Яременко Л. Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал [Електронний ресурс] / Лідія Яременко, Оксана Вербіцька // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 43-44 ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Режим доступу: http://bit.ly/2iCFVjO (дата звернення: 15.12.2016). - Назва з екрана.

Зазначено, що до роботи секції «Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал» долучилися співробітники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Секція відбулася в НБУ ім. В. І. Вернадського 7 жовтня 2015 р. у рамках міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація».


Прочитано: 2245 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7