Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть – 2010

Публікації про ДНАББ ім. В.Г.Заболотного - 2010 р.    1. Архитектурный конкурс на разработку эскиз-идеи здания библиотеки им. Е. П. Кушнарева на площади Свободы в городе Харькове/ Благотворит. фонд «Фонд Бориса Колесникова», Харьков. обл. орг. Нац. Союза архитекторов Украины. – Харьков, 2010. – 108 с.: ил.
На с. 16-17 вміщена інформація про проект київської команди фахівців (ТАМ «М. Дьомін», Ділова ініціатива, Академія мистецтв України, Діалог-Класик, Ermitex, Е3 Форум, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), якому присуджено третю премію.
    2. Библиотека Кушнарёва ІІІ: ІІІ премия в Конкурсе на концепцию библиотеки имени Е. П. Кушнарёва, Харьков, пл. Свободы // А + С. – 2010. – № 1-2. – С. 34-35: ил.
Інформація про проект бібліотеки (2010), виконаний київською групою архітекторів (проектувальник – Н+С; наукові керівники – Микола Дьомін, Галина Войцехівська; архітектори – Олександр Чуб, Станіслав Дьомін, Ірина Зайцева, Наталія Кондель-Пермінова, Юрій Кузьмін, Володимир Трушин, Ірина Ткачова та ін.).
    3. Бюджетне фінансування бібліотек у 2010 році // Голос України. – 2010. – № 106. – С. 14.
Інформація Української бібліотечної асоціації, що базується на даних Мінфіну України, про видатки з держбюджету на функціонування деяких бібліотек України.
Зазначено, що Міністерству регіонального розвитку та будівництва за бюджетною програмою «Функціонування державної науково-технічної бібліотеки» (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) виділено 2285,3 тис. грн. (на 62,6% більше, ніж у 2009 р.).
    4. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного// Хто є хто в будівництві та архітектурі. Вип. 5 / Укр. конфедерація журналістів, Укр. акад. геральдики, товарного знаку та логотипу; Авт.- упоряд. В. В. Болгов. - К., 2010. – С. 21-23: іл., портр.
Викладено стислу інформацію про історію бібліотеки, її фонди, діяльність та працівників. Вміщено ілюстрації наукових заходів, що відбуваються в бібліотеці, портрети першого президента Академії архітектури УРСР В. Г. Заболотного (1945-1956) та директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. А. Войцехівської.
    5. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного// 100 провідних будівельників та архітекторів України / Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. досліджень; Авт.- упоряд. В. В. Болгов. - К., 2010. – С. 215-217: іл., портр.
Викладено стислу інформацію про історію бібліотеки, її фонди, діяльність та працівників. Вміщено ілюстрації наукових заходів, що відбуваються в бібліотеці, портрети першого президента Академії архітектури УРСР В. Г. Заболотного (1945-1956) та директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. А. Войцехівської.
    6. Здановська В. Теоретико-методологічні засади розвитку бібліотекознавства / В. Здановська, А. Бровкін // Бібл. вісн. – 2010. – № 6. – С. 46-51.
На с. 46 – про участь працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у роботі секції «Теоретико-методологічні засади розвитку бібліотекознавства» Міжнародної наукової конференції «Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій» (м. Київ, НБУВ, 5-6 жовтня 2010 р.).
На с. 50 – короткий виклад спільної доповіді Г. Войцехівської та І. Войцехівської, у якій презентувався «бібліотечний проект «Історія малих міст України», реалізація якого має особливе суспільно-патріотичне, культурно-просвітницьке та практичне значення для розвитку цих населених пунктів».
    7. Богдан Віталійович Колосок: Біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин. обл. держ. адміністрації, Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – Луцьк, 2010. – 62 с.: іл.
На с. 6 – про нагородження  Б. В. Колоска грамотою ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.
    8. Кондель-Перминова Н. Архитектурный акцент на площади Свободы (Размышления об итогах одного харьковского конкурса // // The Architect. – 2010. – № 7 (26). – С. 38-41.
На с. 39 – про авторський колектив проекту на ескіз-ідею бібліотеки Є. П. Кушнарьова, відзначеного третьою премією, до складу якого ввійшли Микола Дьомін, Олександр Чуб, Станіслав Дьомін, Ірина Зайцева, Юрій Кузьмін, Володимир Трушин, Ірина Ткачова, Юрій Удальцов, Артем Новіков, Костянтин Колесніков, Наталія Кондель-Пермінова, Олексій Сусліков, Денис Паламарчук, Олександр Грітчін, Галина Войцехівська.
На с. 40 – про участь Г. Войцехівської, директора ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, у підготовці проекту та роль ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, «главной профессиональной библиотеки Украины», у розробці моделі сучасної української бібліотеки.
    9. Кондель-Пермінова Н. Архітектурний конкурс в історичній зоні: Результати та висновки// Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / АМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова, голов. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 112-122.
Про результати архітектурного конкурсу на ескіз-ідею будівлі сучасної бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова, що відбувся у Харкові в січні–травні 2010 р. На с. 113-114 – про присудження третьої премії в конкурсі на проект ескіз-ідеї будівлі бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова у Харкові авторському колективу з Києва та участь Г. Войцехівської в підготовці проекту.
На с. 119-120 – про склад київської команди, до якого ввійшла Г. Войцехівська, та використання досвіду, набутого ДНАББ ім. В.Г. Заболотного щодо запровадження нових бібліотечних функцій, у підготовці проекту.
    10. Наталия Кондель-Перминова: Сегодня объект недвижимости – намного больше, чем просто объем и планировочное решение… / Бесед. Н. Сергеенко // Будмайстер. – 2010. – № 8. – С. 8-10: ил., портр.
Про конкурс проектів на розробку ескіз-ідеї будівлі бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова. Третя премія присуджена авторському колективу з м. Києва, до складу якого ввійшли спеціалісти різних напрямків: Микола Дьомін, Олександр Чуб, Станіслав Дьомін, Ірина Зайцева, Юрій Кузьмін, Володимир Трушин, Ірина Ткачова, Юрій Удальцов (архітектори), Артем Новіков (економіка і маркетинг), Наталія Кондель-Пермінова (історія і культура), Олексій Сусликов (IT-технології і операційне управління проектом), Денис Паламарчук і Олександр Гритчин (3D-візуалізація), Галина Войцехівська (технології бібліотек). На с. 9 відзначено особливу роль ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, «главной профессиональной библиотеки Украины», та її директора Г. Войцехівської у підготовці конкурсних матеріалів.
    11. Максимова Н. Штрихи історії у вишиваному портреті // Демократ. Україна. – 2010. – № 47. – С. 18: іл.
Про виставку вишиваних портретів історичних постатей луцького економіста-будівельника, вишивальника Ю. Е. Савки, що експонується у залах ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
    12. Одне надійне життя: (до 100-річчя від дня народження Леоніда Маслова) / Уклад. Г. С. Марчук; Волин. обл. орг. УТОПіК. – Луцьк: Твердиня, 2009. – 492 с.: іл.
На с. 344 – запрошення керівника Волинської обласної організації УТОПіК Г. С. Марчук на перше засідання бібліотечного клубу «Національні святині», створеного в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (1999). Засідання присвячене творчості волинського дослідника української сакральної архітектури Л. М. Маслова (1909–1943).
    13. Про перерозподіл деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству регіонального розвитку та будівництва на 2010 рік // Уряд. кур’єр. – 2010. – № 225. – С. 14.
Про збільшення видатків за програмою 2751070 «Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки».
    14. Сердюк О. Джерельна база та історіографія київського житлового інтер’єру другої половини ХІХ – початку ХХ ст.// Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці: Наук. зб. / НАОМА; Редкол.: А. В. Чебикін (відпов. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 17. – С. 231-243. – Бібліогр.: с. 240-243.
На с. 231 – про введення до наукового обігу маловідомих рукописів з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
На с. 233 – про введення до наукового обігу рукопису «Історія архітектури Української РСР, Т. 2, Кн. 2, Ч. 2» (1974), що розкриває дослідження київської житлової забудови  другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і зберігається в фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
15. Сторожук А.І. Подільський Бар та його околиці: історія та сучасність (Події. Особистості. Факти): Навч. посібник. – К., 2010. – 281 c.: іл. – Резюме укр., рос. та англ. мовами.
На с. 255, 256 у розділі «Хронологічні дані найважливіших подій в історії міста Бара та його околиць» – інформація про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області» (10.06.2008 р.) та круглий стіл, присвячений місту Бар, що відбувся в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 02.07.2009 р. (помилково зазначено – червень, засідання бібліотечного клубу «Національні святині»).
    16. Толочко Л.І. Історія спорудження та відновлення Гостиного двору в Києві на Подолі. – К, 2010. – 40 с.: іл.
На с. 31 – згадка про те, що в Гостиному дворі після відбудови розміщено бібліотеку (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). На звороті обкладинки вміщено подяку працівникам ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
    17. Толочко Л.І. Історія спорудження та відновлення фонтана «Самсон і Лев» у Києві на Подолі. – К, 2010. – 44 с.: іл.
На с. 31 – на звороті обкладинки вміщено подяку працівникам ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

                                                 

                                                      Публікації минулих років


   

1. Академія архітектури УРСР, 1945-1948: [Фотоальбом]. – К.: АА УРСР, 1948. – 132 с.: іл.
На с. 126-129 – інформація про Наукову бібліотеку Академії архітектури УРСР.
    2. Бар: Ключ до Східного Поділля: Іст.-краєзн. нарис / Барська міська рада. – Бар: Квідзин, [2009]. – 71 c.: іл. – Текст укр., пол. та англ. мовами.
На с. 57 у підрозділі «Найважливіші події в історії Бара та його околиць» розділу «Слід в історії міста» – інформація про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області» (м. Київ, ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2008).
    3. Вісник Академії мистецтв України. Вип. 5. – К, 2009. – 161 с.: табл.
На с. 92, 155 – про науково-практичну конференцію «Будівництво бібліотек у сучасних умовах: проблеми і перспективи», що відбулась 25.09.2008 р. (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), та доповідь Н. М. Кондель-Пермінової, старшого наукового співробітника Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ.
    4. Дехтярьова Наталія Анатоліївна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. / М-во культури і туризму України; НПБУ. – К., 2008. – Вип. 1 [А-К]. – С. 99-101. – Бібліогр. в кінці ст.
Про українського бібліографа Н. А. Дехтярьову, яка з 1961 до 1980 рр. працювала завідувачем відділу обслуговування в НТБ НДІБВ Держбуду УРСР (нині ДНАББ ім. В.Г. Заболотного).
    5. Пучков А. Вибрані місця з біографії Івана Івановича Врони// Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. Вип. 6 / АМУ, Ін-т проблем сучасного мистецтва; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова, голов. ред.) та ін. - К., 2009. – С. 321-368: фото, портр.
На с. 357-358 – інформація про те, що з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного надано матеріали про мистецтвознавця І. І. Врону.


Прочитано: 2756 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2011
Про нас пишуть – 2012 Ч.3

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7