Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть – 2009

Публікації про ДНАББ ім. В.Г.Заболотного  - 2009 р.
Про нас пишуть - 2009

1. Академічній архітектурній бібліотеці 65 років // А+С. - 2009. - № 1. - С. 150-151: фото.

Історія та діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

2. Будівництво бібліотек в сучасних умовах: проблеми і перспективи: (за матеріалами науково-практичної конференції) // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 6. - С. 44-48.

Про науково-практичну конференцію, що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (2008).

3. Грузов М.А. Дещо з родоводу. Пам"ять / Упоряд. і ред. В. В. Ковалинський. - К.: Купола, 2009. - 398 с.: іл.

На с. 251 - подяка ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за надання приміщення для проведення засідання клубу «Субота у Бегемота».

4. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного // Архітектура та будівництво України / УАА, НСАУ, Мінрегіонбуд України та ін. - К.: Вид. дім «Глобус», 2009. - С. 74: фото.

Історія та діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Коротка інформація про директора бібліотеки Г. А. Войцехівську.

5. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: 65 років. Вітаємо // Ювіляри України: Події та особистості ХХІ століття / Ін-т біогр. досліджень, Укр. конфедерація журналістів; Авт.-упоряд. В. В. Болгов. - К., 2009. - Вип. 3. - С. 211-212: фото.

Ювілейна стаття до 65-річчя від дня створення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

6. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного в контексті розвитку будівельного комплексу України // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - № 5. - С. 47-48.

Про науково-практичну конференцію, присвячену 65-річчю від дня створення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, та діяльність бібліотеки.

7. Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, НБУВ, Ін-т рукопису. - К., 2009. - 530 с. - Бібліогр. в кінці розд.

На с. 330 - коротка характеристика створеної Наукової бібліотеки при Академії архітектури УРСР; згадка про першого президента Академії архітектури УРСР В. Г. Заболотного та інформація про присвоєння бібліотеці його імені (1998).

На с. 371 - згадка про Академію архітектури УРСР, яка мала право пріоритетного обслуговування в Державній публічній бібліотеці (нині НБУВ).

На с. 414 - про реорганізацію Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР і створення ДНАББ.

На с. 421 - про надання ЦНТБ НДІБВ Держбуду УРСР (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) статусу бібліотеки-депозитарію.

8. Дятлик О. Головній бібліотеці з питань будівництва та архітектури - 65! // День. - 2009. - 28 берез. (№ 53). - С. 2.

Про заходи, приурочені до ювілею ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Вміщено слова Ю. Белічка, професора НАОМА, про бібліотеку: «Без бібліотеки погано живеться на світі, без неї наука буксує».

9. Ивакина Л. Золотые ворота в Киеве: Путеводитель / НЗ «София Киевская». - К.: Горобец, 2009. - 64 с.: ил.

На с. 64 зазначено, що при укладанні путівника використано ілюстративні матеріали ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

10. Карамаш С.Ю. Виявлені архівні документи з історії будівництва та створення Інституту біохімії / С. Ю. Карамаш, В. І. Назаренко // Актуальні питання історії науки і техніки: Матеріали 8-ї Всеукр. наук. конф. (м. Очаків, 17-19 жовтня 2009 р.). - К., 2009. - С. 298-303.

На с. 302 - про книжкову виставку, присвячену 135-річчю українського архітектора В. М. Рикова, організовану в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

11. Кондель-Пермінова Н. Збереження архітектурно-містобудівної спадщини України у контексті розвитку міст // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Акад. мист-в України, Ін-т проблем сучасн. мист-ва. - К., 2009. - Вип. 6. - С. 92-116.

На с. 110 - інформація про круглий стіл «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 2 липня 2009 р.

12. Муха Л. Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам"яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісник. - 2009. - № 6. - С. 25-29.

На с. 25 згадується ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як учасник круглого столу «Оптимізаціія доступу до рукописних і книжкових пам"яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування», що відбувся 7 жовтня 2009 р. в НБУВ у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань».

На с. 27 - короткий виклад доповіді Г. А. Войцехівської «До питання спорудження будівель бібліотек», що була проголошена на круглому столі.

13. Павленко М. Бібліотеці імені Заболотного - 65 років! // Народна армія. - 2009. - № 62 (4186). - С. 8.

Стаття присвячена заходам, приуроченим до 65-річчя ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, у яких взяв участь Верховний отаман козацького товариства міста-героя Києва заслужений журналіст А. В. Соловей.

14. Рішення колегії «Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2008 році та основні завдання на 2009 рік» / Мінрегіонбуд України. - К., 2009. - 93 с.: табл.

На с. 84, 91,92, 93 - про наукові та культурно-просвітницькі заходи, що відбудуться у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2009 р.

15. Цінне видання для реставраторів // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 8. - С. 40.

Про презентацію книги чеського художника-реставратора Б. Сланського «Техніка живопису та реставрації» у перекладі І. Дорофієнко, що відбулася у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в травні 2009 р.

Публікації минулих років, виявлені у 2009 р.

1. Бібліографічний покажчик публікацій журналу «Образотворче мистецтво» за 1991-2005 роки / Упоряд. О. В. Загаєцька. - К., 2005. - 431 с.

На с. 109, 136 - про публікації О. П. Пацелі.

2. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Г. Заболотного // Архітектурно-будівельний комплекс України: Будівельна індустрія України. - К.: Новий світ, 2008. - Вип. 2. - С. 42-43: фото.

Про фонд та діяльність бібліотеки. На с. 42 - портрет та коротко про директора Г. А. Войцехівську.

3. Пучков А.А. Архитектуроведение и культурология: Избранные статьи / Укр. акад. архит., Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. иск-в Украины. - К.: Изд. дом А.С.С., 2005. - 679 с.: ил. - Из содерж.: Об архитектурном книгоиздании: Выступление на презентации книги Б. Ерофалова-Пилипчака "Архитектура имперского Киева" в стенах Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени В. И. Заболотного 8 февраля 2000 года.

На с. 649-651 вміщено виступ А. О. Пучкова на презентації книги Б. Єрофалова-Пилипчака "Архитектура имперского Киева" та коротка інформація про захід, що відбувся в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.Прочитано: 2606 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011
Про нас пишуть – 2012 Ч.3

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7