Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Ми пишемо
Публікації працівників бібліотеки імені В.Г.Заболотного

Ми пишемо – 2009

Публікації працівників ДНАББ ім. В.Заболотного - 2009 р.  Ми пишемо - 2009

1. Аеропорти, аеровокзали, аеродроми: проектування, будівництво, реконструкція: Бібліогр. письм. довідка (книги, нормативно-правові документи та статті з період. вид. за 1936-2009 рр.) / Мінрегіонбуд України, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного; Уклад. І. В. Войцехівська. - К., 2009. - 40 с. - (Євро-2012; Вип. 2).

2. Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство: Бюл. анот. бібліогр. інформації / Уклад.: А. Ю. Ігнатенко, І. В. Войцехівська, Ю. В. Панько / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - К., 2001 -

2009. - № 1-52.

Щотижнева анотована інформація, що міститься в періодичних виданнях та збірниках.

3. Будівництво бібліотек в сучасних умовах: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 25 верес. 2008 р. / Редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - К., 2009. - 40 с.

4. Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 2004-2008: Бібліогр. покажч. / Уклад. Г. А. Войцехівська / Редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля, Н. В. Ракович. - К., 2009. - 63 с.

5. Войцехівська Г. Бібліографічне видання про будівлі бібліотек // Вісн. Кн. палати. - 2009. - № 5. - С. 18: іл.

Про бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» (2008), що підготовлений і виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

6. Войцехівська Г. Виставка студентських проектів «Бібліотека майбутнього» // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 11. - С. 43-44.

Про виставку-презентацію студентських проектів українських галузевих вищих навчальних закладів, приурочену до Всеукраїнського дня бібліотек.

7. Войцехівська Г. Історія малих міст України: місто Збараж Тернопільської області // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 12. - С. 45-48.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 09.10.2009 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

8. Войцехівська Г. Історія малих міст України: місто Хотин Чернівецької області // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 9. - С. 37-38.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 15.05.2009 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

9. Войцехівська Г. Місто Глухів Сумської області // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2009. - № 9. - С. 38-40.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 25.06.2009 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

10. Войцехівська Г. Проблеми спорудження бібліотечних будівель в Україні / Г. Войцехівська, І. Войцехівська, І. Облап // Бібл. планета. - 2009. - № 4. - С. 29-30.

Про ініціативи та дослідження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного щодо питання спорудження бібліотечних будівель в Україні.

11. Войцехівська Г.А. Бібліотечні будівлі: бібліотекознавче дослідження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська, С. М. Кайнова // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, м. Київ, 24-25 верес. 2009 р. / Мінкультури і туризму України, КНУКіМ, Укр. центр культ. досліджень. - К.: Арістей, 2009. - С. 159-160.

Про бібліографічний покажчик «Бібліотечні будівлі: будівництво, проектування, реконструкція» (2008), що підготовлений і виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

12. Войцехівська Г.А. До історії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного: відображення у бібліографічних виданнях // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, м. Київ, 24-25 верес. 2009 р. / Мінкультури і туризму України, КНУКіМ, Укр. центр культ. досліджень. - К.: Арістей, 2009. - С. 154-158. - Бібліогр. в кінці ст.

Проаналізовано бібліографічні покажчики про діяльність бібліотеки у різні періоди її функціонування.

13. Войцехівська Г.А. Інформаційна скарбниця будівельної галузі України: (за матеріалами науково-практичної конференції «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного в контексті розвитку будівельного комплексу України) // Буд-во України. - 2009. - № 6. - С. 44-47: фото.

Про науково-практичну конференцію, присвячену 65-річчю створення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

14. Войцехівська Г.А. Малі міста України: дослідження галузевої бібліотеки // Буд-во України. - 2009. - № 9-10. - С. 48-51: фото.

Про бібліотечний проект «Історія малих міст України», що реалізується у форматі бібліотечного клубу «Національні святині».

15. Войцехівська Г.А. Проблеми проектування бібліотек ХХІ століття (на прикладі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) // Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформаційно-комунікативної діяльності: Матеріали Всеукр. симпозіуму до 100-річчя будівлі ОДНБ ім. М. Горького, м. Одеса, 3 верес. 2007 р. / Упоряд.: Г. В. Устюжаніна, М. В. Тетенко; Ред. М. Л. Десенко. - Одеса, 2008. - С. 17-24. - Бібліогр.: 5 назв.

16. Войцехівська Г.А. Фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - джерельна база з проектування, будівництва та дизайну бібліотечних будівель // Буд-во України. - 2009. - № 4. - С. 45-47.

Про науково-практичну конференцію «Будівництво бібліотек у сучасних умовах: проблеми і перспективи», що відбулася в бібліотеці (2008), бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» (2008) та бібліотечний фонд з питань бібліотечних будівель.

17. Войцехівська І.В. Соціологічне дослідження - один з аспектів бібліотекознавчих досліджень: (з досвіду роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) / І. В. Войцехівська, І. П. Облап // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, м. Київ, 24-25 верес. 2009 р. / Мінкультури і туризму України, КНУКіМ, Укр. центр культ. досліджень. - К.: Арістей, 2009. - С. 161-165. - Бібліогр. в кінці ст.

Про соціологічні дослідження бібліотечних приміщень, здійснені працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

18. Войцеховская Г. Библиотека будущего // Стр-во & реконструкция. - 2009. - № 11. - С. 39: фото.

Про виставку студентських проектів «Бібліотека майбутнього», що відкрита в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

19. Войцеховская Г. Гетманская столица [г. Глухов Сумской области] // Стр-во & реконструкция. - 2009. - № 9. - С. 39: ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Глухову Сумської області, що відбулося у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

20. Войцеховская Г. О реконструкции живописи / Г. Войцеховская, И. Облап // Стр-во & реконструкция. - 2009. - № 7. - С. 37: фото.

Про презентацію книги чеського художника-реставратора Б. Сланського «Техніка живопису та реставрації» в перекладі І. Дорофієнко, що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у травні 2009 р.

21. Войцеховская Г. Старинный Збараж // Стр-во & реконструкция. - 2009. - № 12. - С. 42-43: ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Збаражу Тернопільської області, що відбулося у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України» (жовтень 2009 р.).

22. Войцеховская Г. Строительной библиотеке - 65 // Стр-во & реконструкция. - 2009. - № 5. - С. 12-13: фото.

Про науково-практичну конференцію, присвячену 65-річчю ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. На фото - видання з рідкісного фонду бібліотеки, директор бібліотеки Г. Войцехівська та директор департаменту Мінрегіонбуду М. Порайко. Вміщено привітання редакції журналу «Строительство & реконструкция» колективу бібліотеки.

23. Войцеховская Г. Строительство библиотек: миф или реальность? // Стр-во & реконструкция. - 2009. - № 6. - С. 38-40: ил.

Про науково-практичну конференцію «Будівництво бібліотек у сучасних умовах: проблеми і перспективи», організовану ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у вересні 2008 р.

24. Войцеховская Г. Чудесный город Украины [г. Хотин Черновицкой области] // Стр-во & реконструкция. - 2009. - № 8. - С. 38: ил.

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Хотин Чернівецької області, що відбулося у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

25. Войцеховская И. «Зеленая стратегия» в строительстве // Стр-во & реконструкция. - 2009. - № 11. - С. 39: ил.

Про книжкову виставку «Екологічно безпечне будівництво: проблеми і перспективи «зеленої стратегії», підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

26. Готелі: проектування, будівництво, реконструкція: Бібліогр. письм. довідка (книги, нормативно-правові документи та статті з період. вид. за 1954-2009 рр.) / Мінрегіонбуд України, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного; Уклад. Ю. В. Панько. - К., 2009. - 75 с. - (Євро-2012; Вип. 3).

27. Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2008 році: Інформ.-аналіт. огляд / Уклад. Г. А. Войцехівська; Редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К.: ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2009. - 95 с.

28. Дороги: проектування, будівництво, реконструкція: Бібліогр. письм. довідка (книги, нормативно-правові документи та статті з період. вид. за 1985-2009 рр.) / Мінрегіонбуд України; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного; Уклад. А. Ю. Ігнатенко. - К., 2009. - 48 с. - (Євро-2012; Вип. 4).

29. Игнатенко А. Книжные новости: [Библ. рубрика] / ГНАСБ им. В.И. Заболотного // Стр-вo & реконструкция. - 2009. - № 1-2. - С. 39; 4 - С. 63; № 6. - С. 40; № 7. - С. 37; № 8. - С. 39; № 9. - С. 38; № 10. - С. 39; № 11. - С. 39; № 12. - С. 9.

Інформація про бібліотечні новинки ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

30. Книжковий світ у Гостиному дворі: [Бібл. рубрика] / ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, [Уклад. Г. А. Войцехівська] // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 1996 -

2009. - № 1. - С. 47-48; № 3. - С. 52; № 4. - С. 47-48; № 5. - С. 42-46; № 6. - С. 41-43; № 7. - С. 46-48; № 8. - С. 37-39; № 9. - С. 34-36; № 10. - С. 37-40; № 11. - С. 40-42; № 12. - С. 43-45.

Про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

31. На книжкових полицях ДНАББ ім. В. Г. Заболотного: [Бібл. рубрика] / [Уклад. Г. Войцехівська] // Буд-во України. - 2005. -

2009. - 9-10. - С. 3 обкл.

Інформація про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

32. Нові надходження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / Уклад.: Н. В. Ракович, І. А. Панфілова, О. М. Крепиневич. - К.: ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 1998 -

2009. - Вип. 1-12.

Щомісячна інформація про книги, брошури, монографії, альбоми, нормативні документи, що надійшли до фонду бібліотеки.

33. Панько Ю. Книжные новости: [Библ. рубрика] / ГНАСБ им. В.И. Заболотного // Стр-вo & реконструкция. - 2009. - № 5. - С. 13.

Інформація про бібліотечні новинки ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

34. Пацеля О. Малим містам - велике майбутнє // Уряд. Кур"єр. - 2009. - 17 жовт. (№ 192). - С. 9. - (Про Україну з любов"ю).

Про бібліотечний проект «Історія малих міст України», що розроблений працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

35. Пацеля О.П. Бібліотечні споруди в архітектурному просторі сучасного міста // Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформаційно-комунікативної діяльності: Матеріали Всеукр. симпозіуму до 100-річчя будівлі ОДНБ ім. М. Горького, Одеса, 3 верес. 2007 р. / Упоряд.: Г. В. Устюжаніна, М. В. Тетенко; Ред. М. Л. Десенко. - Одеса, 2008. - С. 36-39.

36. Пацеля О.П. Галузеве краєзнавство - основа краєзнавчої діяльності бібліотеки: (з досвіду роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, м. Київ, 24-25 верес. 2009 р. / Мінкультури і туризму України, КНУКіМ, Укр. центр культ. досліджень. - К.: Арістей, 2009. - С. 142-143.

Про роботу бібліотечного клубу «Національні святині» та новий бібліотечний проект «Історія малих міст України».

37. Андрей Пучков: Библиографический указатель за двадцать лет / Сост. Е. Ю. Ненашева; Вступ. ст. Е. Ю. Ненашевой, А. В. Босенко; Редкол.: Г. А. Войцеховская (пред.), Б. Л. Ерофалов, Ю. А. Мосенкис и др.; Акад. иск-в Украины; ГНАСБ им. В. И. Заболотного. - К.: Изд. дом А+С, 2009. - 92 с.: ил.

38. Стадіони: проектування, будівництво, реконструкція: Бібліогр. письм. довідка (книги та статті з період. вид. за 1961-2009 рр.) / Мінрегіонбуд України, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного; Уклад. І. В. Захарова. - К., 2009. - 22 с. - (Євро-2012; Вип. 1).

Публікації минулих років, виявлені у 2009 р.

1. Войцехівська Г.А. Дані щодо галузевих періодичних видань // Будівництво: Наука. Проекти. Економіка. - 2008. - № 1. - С. 69-72.

Огляд галузевих українських та зарубіжних періодичних видань, що зберігаються у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.Прочитано: 3128 раз
Дополнительно на данную тему:
Ми пишемо - 2002
Ми пишемо - 2006
Ми пишемо - 2003
Ми пишемо - 2004
Ми пишемо - 2005
Ми пишемо - 2007
Ми пишемо - 2008
Ми пишемо – 2010
Ми пишемо – 2011
Ми пишемо – 2012

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7