Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Заболотнівські читання

Інформація про заходи


Шості Заболотнівські читання «Архітектурна і будівельна книга в Україні»

Тема: «Видавнича діяльність науково-дослідних інститутів та навчальних закладів України архітектурно-будівельного спрямування»26 листопада 2009 р. у читальному залі бібліотеки відбулися Шості Заболотнівські читання «Архітектурна і будівельна книга в Україні». У засіданні взяли участь представники науково-дослідних інститутів, навчальних закладів архітектурно-будівельного спрямування, видавництв, провідних бібліотек різних відомств.

Відкриваючи засідання, Галина Войцехівська, директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, зазначила, що «захід має прямий зв"язок з Академією архітектури УРСР, першим президентом академії В. Г. Заболотним, науково-дослідними установами академії (деякі з яких збереглися донині).

Потужні структурні підрозділи академії, які переросли у перспективні науково-дослідні інститути, видавали монографії, наукові збірники як результати проведених досліджень, брали участь у проведенні фундаментальних досліджень з архітектурно-будівельної тематики. У той час не менш важливим інформаційним джерелом були галузеві періодичні видання, на сторінках яких публікувалися статті теоретиків і практиків, наразі відомих і шанованих фахівців, майстрів своєї справи. Серед періодики актуальними були журнали «Архітектура Радянської України», «Вісник Академії архітектури УРСР», «Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР», «Архітектура і будівництво», «Будівництво і архітектура» та ін., якими й сьогодні активно користуються фахівці галузі при проведенні різноманітних досліджень.

Сьогодні в Україні функціонує мережа науково-дослідних інститутів та навчальних закладів архітектурно-будівельного спрямування, які здійснюють активну видавничу діяльність, що закладає важливі й міцні цеглинки у розвиток архітектури та будівництва. Серед науково-дослідних інститутів, які займають активну видавничу позицію, є інститути зі славетною науковою історією - КиївЗНДІЕП, НДІБК, НДІБВ, НДІБМВ, УкрНДІПроцивільсільбуд та ін. В Україні також функціонують інститути, які були створені у незалежній Україні, і які сьогодні досягли значних успіхів у видавничій справі: НДІ пам"яткоохоронних досліджень Мінкультури і туризму України, Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ та ін.

Значна видавнича політика характеризує вищі галузеві навчальні заклади України: КНУБА, ПДАБА, ХДТУБА, ОДАБА, НУ «Львівська політехніка», ДонНАБА та ін., які видають наукові та науково-технічні збірники, навчальні посібники, монографічні матеріали тощо.

Мета Заболотнівських читань, що мають назву «Архітектурна і будівельна книга в Україні», - об"єднати дії фахівців архітектурно-будівельної галузі у вирішенні найважливіших галузевих проблем, базовою основою яких є книга. На засіданнях Заболотнівських читань розглядалися питання історії та сучасного стану періодичних видань, книжкових видань архітектурно-будівельної тематики, проблеми, здобутки та перспективи краєзнавчих видань. Сьогоднішнє зібрання спрямоване на те, щоб визначити важливість видавничої справи галузевих науково-дослідних інститутів та навчальних закладів, поділитися видавничим досвідом, визначитися з пріоритетами у видавничій справі на майбутнє, тому що і наука, і освіта мають працювати на розвиток архітектури та будівництва».

Далі Галина Войцехівська розкрила тему «Видання науково-дослідних інститутів та галузевих навчальних закладів України у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного». У своїй доповіді також проаналізувала книжкову виставку, підготовлену працівниками бібліотеки, яка наочно демонструє фонди бібліотеки, що відповідають заявленій темі Заболотнівських читань, і на якій представлено найяскравіші зразки наукових галузевих видань останніх років.

Будівництво будь-якого об"єкту має базуватися на нормах, нормативах, правилах, яких повинні дотримуватися всі учасники будівельного процесу. Про це говорила Людмила Абраменко, в.о. завідувача відділу НТІ НДІБВ, розкриваючи тему «Нормативна документація, розроблена в НДІ будівельного виробництва, та використання її в будівельній галузі». Вона акцентувала увагу присутніх на розробці нормативних документів фахівцями Науково-дослідного інституту будівельного виробництва, заснованого у 1947 р. З тих пір майже не змінювалася тематика його діяльності, основними напрямками якої були й залишаються технологія, механізація, організація і економіка будівельного виробництва. За роки діяльності інституту в ньому були створені наукові школи, серед яких школи фундаментобудування, будівництва підземних і спеціальних споруд, покрівельних, гідроізоляційних та герметизаційних робіт тощо.

Видавнича діяльність інституту базується на нормативних документах, посібниках, методичних рекомендаціях. Щорічно видається міжвідомчий науково-технічний збірник «Будівельне виробництво», збірник «Капітальне будівництво в Україні» та науково-технічний журнал «Нові технології в будівництві».

Виступаюча підкреслила, що «проблеми, які має вирішувати будівельна наука, повинні знаходитись у площині питань як на період проектування та будівництва, так і на період експлуатації вже збудованих будівель і споруд. Сучасні нормативні документи мають охоплювати весь «життєвий цикл» споруди, що містить не тільки проектування та будівництво, але й її експлуатацію».

З доповіддю «Науково-видавнича та інформаційно-маркетингова діяльність ВАТ «КиївЗНДІЕП» виступив керівник наукового відділення ВАТ «КиївЗНДІЕП», доктор архітектури, професор Вадим Куцевич. Він зробив аналіз нормативної бази у сфері проектування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, акцентував увагу на участі інституту «КиївЗНДІЕП» у галузевому нормотворчому процесі. У своїй доповіді зупинився на трирівневій структурній моделі формування нормативної бази об"єктів цивільного призначення, автором якої є сам.

Зазначив, що «процес формування нормативної бази відбувається еволюційним шляхом. Розвиток демократизації суспільства та прагнення його до входження України в європейську спільноту обумовив необхідність розробки ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків та споруд для маломобільних груп населення», ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення», ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі», проекту ДБН «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)», зміни № 1 до ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди». У цих НД сформульовані вимоги щодо створення безбар"єрного архітектурного середовища в об"єктах житлово-цивільного призначення, формування спеціалізованих закладів для соціально незахищених верств населення, а також організації елементів громадського обслуговування на європейському рівні, в т.ч. для проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 р.

Торкаючись розробки постійних змін до чинних нормативних документів, слід зазначити, що цей процес відбувається на основі проведення моніторингу нормативних документів та наукового супроводу. Елементами наукового супроводу є проведення регіональних науково-практичних семінарів і конференцій».

Продовжив тему читань кандидат архітектури, заступник директора НДІ пам"яткоохоронних досліджень Віктор Вечерський, який розкрив питання «Видавнича діяльність Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень». У своєму виступі доповідач охарактеризував видавничу діяльність інституту, спрямовану на популяризацію поставлених перед ним завдань. Видання інституту - це результати досліджень, проведених його співробітниками. Серед видань - наукові збірники «Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень», колективні монографічні видання, довідники тощо.

Учений секретар «УкрНДІПроцивільсільбуд» Ярослав Бурячок у своєму виступі «Журнал «Особняк» як продовження науково-проектної діяльності інституту «УкрНДІПроцивільсільбуд» розповів про видання журналу «Особняк», що представляє результати проектної діяльності провідного галузевого інституту, а також огляд практичної діяльності проектних структур різних регіонів України.

Тему виступу «Видавнича діяльність Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ» розкрито кандидатом архітектури, старшим науковим співробітником інституту Наталією Кондель-Перміновою та старшим науковим співробітником інституту Зінаїдою Шевченко. У виступі зазначено, що інститут створено «у системі Академії мистецтв України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 578-р. Основна мета діяльності інституту - практичні дії зі сприяння розвитку сучасного мистецтва в Україні та його інфраструктури, а також консолідація інтелектуального та творчого потенціалу українських професійних митців та науковців, які працюють у різних мистецьких напрямах сучасного мистецтва.

Інститут проблем сучасного мистецтва готує та видає монографії та збірники наукових праць з магістральних напрямів наукової діяльності. Значним доробком інституту за останні роки став випуск циклу колективних монографій, серед яких «Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття», та авторських монографій співробітників».

Тему «Видавнича діяльність НДІБК» висвітлила Світлана Глазкова, провідний інженер відділу науково-технічної роботи та міжнародних зв"язків інституту, яка розповіла про значення видань Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Інститут видає міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць «Будівельні конструкції» (з 1965 р.), науково-технічний журнал «Світ геотехніки», заснований разом з Київським національним університетом будівництва та архітектури і Всеукраїнською громадською організацією «Українське товариство з механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування» (з 2004 р.). Відповідно до постанов ВАК України обидва видання внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Фахівцями інституту видаються також фундаментальні роботи - монографії, словники та довідники, а також розробляються нормативні документи.

На Заболотнівських читаннях з темою «Інформаційна складова містобудівного проектування: досвід інституту «Діпромісто» виступила Марія Кушніренко, канд. архітектури, професор, завідувач кафедри містобудування КНУБА, співробітник наукового відділення інституту «Діпромісто», яка акцентувала увагу на основних елементах, що характеризують інформаційну складову містобудівної науки, зробила аналіз законодавчої, проектної та наукової групи документів, що розробляє та видає інститут «Діпромісто», зосередилась на напрямах вдосконалення інформації. Зазначила, що у підготовці містобудівних документів у всіх групах інститут «Діпромісто» займає провідне місце.

Законодавчо-нормативна та проектна інформація в сфері містобудування представлена в збірнику нормативно-правових актів «Містобудування: Нормативно-правові акти України», започаткованому інститутом «Діпромісто». Прикладом видання відомчих збірників наукових праць є «Досвід та перспективи розвитку міст України» (з 2000 р.), у 1960-1980 рр. - «В помощь проектировщику», у 1930-1935 рр. - «Проектирование социалистических городов». Збірник «Досвід та перспективи розвитку міст України» постановою ВАК України віднесено до фахових наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Інститут «Діпромісто» видає також монографії та довідкові видання».

З доповіддю «50 років журналу «Строительные материалы и изделия» виступила Олена Сучкова, завідувач відділу науково-технічної інформації НДІБМВ, редактор журналу «Строительные материалы и изделия», яка повідомила, що всеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби» заснований у 1959 р., протягом усього часу інформував науковців про наукові досягнення будівельної галузі. Після деякого забуття в період промислової кризи 1990-х рр. новому колективу редколегії вдалося повернути йому колишній рівень значущості.

Журнал «Будівельні матеріали та вироби», який відповідно до постанови Президії ВАК України включено до переліку наукових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт, зберігає за собою особливий статус у галузі будівельних матеріалів. У ньому відображаються результати досліджень всього спектру будівельних матеріалів, періодично узагальнюються результати «круглих столів» з актуальних проблем, розглядаються виробничі питання.

Значним кроком для популяризації журналу «Будівельні матеріали та вироби» могло б стати його переведення в електронний формат, тобто створення електронної версії, а також архіву за останні роки. У той же час паперова версія журналу залишатиметься життєво необхідною для виробничників і науковців».

Начальником відділу науково-технічної інформації ДДНДІ ім. М.П. Шульгіна Оленою Самофаловою була розкрита тема «Про науково-інформаційну діяльність ДерждорНДІ ім. М.П. Шульгіна». Доповідач проінформувала про Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна, сфера діяльності якого охоплює всі основні напрямки дорожнього і мостового будівництва.

Інститут інформує про результати діяльності в дорожній сфері через фахові видання та організацію науково-технічних заходів. Матеріали наукових заходів друкуються у фаховому науково-технічному збірнику «Дороги і мости», що видається з 2003 р. і призначений для опублікування результатів наукових досліджень з питань проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і транспортних споруд на них, розробки нових матеріалів, конструкцій і засобів механізації, впровадження прогресивних методів організації та технології дорожнього будівництва.

Щорічно видаються розроблені в інституті нормативні та нормативно-інструктивні документи (ДБН, ДСТУ, ВБН, СОУ, технологічні регламенти та методичні вказівки, методики, рекомендації). ДерждорНДІ також видає довідники, монографії, книги про діяльність інституту».

Тему «Видавнича діяльність КНУБА» у своєму виступі розкрив Андрій Кравчук, проректор з навчальної роботи Київського національного університету будівництва і архітектури, розповів про редакційно-видавничий відділ, що створений в університеті у складі Центру інформаційних технологій у 2001 р. Редакційно-видавничий відділ університету вивчає попит та пропозиції ринку видавничої продукції за напрямами будівництва і архітектури, видає підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, навчальні та методичні матеріали, монографії, збірники наукових праць за перспективними планами кафедр, друкує бланкову продукцію для забезпечення роботи підрозділів університету, інформаційні та рекламні матеріали тощо».

З темою «Поширення теоретичних та прикладних знань через видавничу діяльність» виступив Микола Мосунов, керівник Центру соціокультурного проектування та комунікативних технологій Інституту місцевої демократії, член, який, зокрема, зазначив, що головна мета видавничої діяльності - реалізація завдань, поставлених виробничою практикою.

На завершення Заболотнівських читань учасники обмінялися думками. Так, Олександр Ешке, член Української асоціації видавців, у своєму виступі зупинився на реальних проблемах, що виникають при виданні українських книг, періодичних видань, і пов"язані з фінансовими питаннями видання та реалізації виданої продукції, а також підняв питання про необхідність обов"язкового виконання видавцями постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. № 608 «Про порядок доставляння обов"язкових примірників документів», що наразі особливо важливо для всіх бібліотек України.

Підбиваючи підсумки Заболотнівських читань, Галина Войцехівська зазначила, що світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на стан видавничої діяльності галузевих структур. Але, разом з тим, сьогодні будівельна галузь не може втратити той величезний науково-видавничий потенціал, який наявний у науково-дослідних інститутах та галузевих навчальних закладах України. В умовах виходу з кризи необхідно зберегти позитивний настрій і, у будь-якому разі, скрупульозно і послідовно формувати видавничий портфель, тому що завтра обов"язково з"явиться можливість публікувати результати наукових та виробничих досягнень і науково-дослідних інститутів, і галузевих навчальних закладів, що є важливою інформаційною складовою цього періоду.

Шості Заболотнівські читання «Архітектурна і будівельна книга в Україні» висвітлили досягнення науково-дослідних інститутів та навчальних закладів України архітектурно-будівельного спрямування через призму їх видавничої діяльності. Доповідачами було визначено пріоритети видавничої діяльності, що полягають у необхідності висвітлення актуальних галузевих проблем, популяризації досвіду будівельних структур, як виробничих, так і наукових, необхідності створення оптимальних умов для розробки та видання нормативних документів, монографічних матеріалів, навчальних підручників та посібників, збереження та розвитку галузевих періодичних видань - оперативної складової інформатизації будівельної галузі України. У сучасних непростих економічних умовах важливо не забувати про істину - хто володіє інформацією, той володіє світом.


Фотогалерея:

«Шості заболотнівські читання »


Прочитано: 4910 раз
Дополнительно на данную тему:
Заболотнівські читання-2002
П’яті Заболотнівські читання - Архітектурна і будівельна книга в Україні
Четверті Заболотнівські читання “Архітектурна і будівельна книга в Україні”
Треті Заболотнівські читання
Другі Заболотнівські читання
Перші Заболотнівські читання « Архітектурна і будівельна книга в Україні»
Сьомі Заболотнівські читання «Архітектурна і будівельна книга в Україні»
Восьмі Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні»
Дев”яті Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» Тема засідання: «Роль особистості в архітектурі України: Бекетов Олексій Миколайович (1862–1941)»
Десяті Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні»

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7