Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Ми пишемо
Публікації працівників бібліотеки імені В.Г.Заболотного

Ми пишемо - 2007

Публікації працівників ДНАББ ім. В.Г.Заболотного - 2007 р.1. Алексеева Л. Строительство, архитектура и дизайн библиотечных сооружений / Л. Алексеева, Г. Войцеховская, С. Артамонова // Архитектура офисных зданий. – 2005. – № 3. – C. 38-42.

З історії архітектури і дизайну бібліотечних приміщень, досвід колишнього СРСР, зарубіжний досвід, будівлі бібліотек України.

2. Березная Т.И. Технологии автоматической идентификации для управления фондами библиотеки / Т.И. Березная, А.В. Ивченко, К.Г. Рогоза // Электронные ресурсы для науки и образования: Материалы межвуз. науч.-практ. конф., Севастополь, 19-20 апр. 2007 г. / Севастопольский нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2007. – С. 152-159: рис.

Про новітні технології управління бібліотечним фондом – штрих-кодування фонду.

3. Березная Т. LibNavigator – профессиональный инструмент каталогизатора / Т. Березная, А. Ивченко // Lib Market. – 2007. № 2(6). – С. 2: ил.

Про розробку бібліографічного браузера LibNavigator омськими програмістами.

4. Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство: Бюл. анот. бібліогр. інформації / Уклад.: О.М. Піхур, А.Ю. Ігнатенко / ДНАББ ім. В.Г. Заболотного. – К., 2001 –

2007. – № 1-52.

Щотижнева анотована інформація, що міститься в періодичних виданнях та збірниках.

5. Відкритий лист Президенту України п. Ющенку В.А., Голові Верховної Ради України п. Морозу О.О., Прем»єр-Міністру України п. Януковичу В.Ф. / М.І. Орленко, А.Є. Антонюк, І.П. Дорофієнко, Г.А. Войцехівська, Г.К. Злобін, Б.І. Олійник, Л.В. Прибєга, Л.С. Танюк, П.П. Толочко, П.Т. Тронько, А.В. Чебикін, І.П. Шпара, В.Г. Штолько, В.О. Яворівський, Д.І. Остапенко // Сегодня. – 2007. – 23 апр. (№ 91 к). – С. 10; Газета по-киевски. – 2007. – 20 апр. (№ 88). – С. 6; Хрещатик. – 2007. – 23 квіт. (№ 60). – С. 7.

Про передачу Гостиного двору новому власнику та виселення орендарів. Згадується ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, яка розміщена в Гостиному дворі.

6. Войцехівська Г.А. Бібліотечні електронні ресурси для фахівців будівельної галузі // Буд-во України. 2007. – № 8. – C. 46-47.

Впровадженя новітніх комп»ютерних технологій, створення галузевого електронного ресурсу в ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

7. Войцехівська Г.А. ДНАББ ім. В.Г. Заболотного // Будівельно-архітектурний комплекс столиці / Редкол.: В.М. Ісак … Г.А. Войцехівська та ін. – К.: Логос Україна, 2007. – С. 34-35: фото.

Коротка інформація про історію бібліотеки, фонди та діяльність. На фото – працівники та читачі бібліотеки: Г.А. Войцехівська, Є.М. Крижанова, С.М. Тіткова, Т.В. Бобрієвич, О.П. Пацеля, В.А. Осьмак, В.М. П»яскіна.

8. Войцехівська Г. З історії Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного // З минулого в майбутнє: Альбом фасадів і архітектурних елементів будинків кінця ХІХ – початку ХХ століть / Передм. В.Г. Яцуби; Упоряд. Є.М. Крижанова, О.П. Пацеля, Н.П. Шепітько, О.М. Шпаковський; Мінрегіонбуд України. – К.: Вид. дім "Губернатор", 2007. – С. 5.

Коротка інформація про бібліотеку та фондові видання з питань житлової архітектури.

9. Войцехівська Г. З літопису Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного // Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність: Зб. статей / НАН України; Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського; Асоціація бібліотек України; Редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2007. – С. 150-172: іл.

Про історію бібліотеки, її фонди та діяльність. На фото: споруда Гостиного двору, в якій розташована бібліотека.

10. Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у 2006 році: Інформ.-аналіт. огляд / Уклад. Г.А. Войцехівська; Редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.), Д.О. Мироненко, О.П. Пацеля, В.М. П»яскіна. – К.: ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2007. – 72 с.

11. З минулого в майбутнє: Альбом фасадів і архітектурних елементів будинків кінця ХІХ – початку ХХ століть / Передм. В.Г. Яцуби; Упоряд. Є.М. Крижанова, О.П. Пацеля, Н.П. Шепітько, О.М. Шпаковський; Мінрегіонбуд України. – К.: Вид. дім "Губернатор", 2007. – 68 с.: іл.

До альбому ввійшли ілюстративні матеріали, що зберігаються у фонді ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

12. Ивченко А. Вечный читательский билет – это реально! // Lib Market. – 2007. № 2(6). – С. 4.

Читацькі пластикові квитки.

13. Ивченко А. Корпоративная работа в АБИС "ИРБИС". Заимствование ресурсов // Lib Market. – 2007. № 2(6). – С. 1.

Корпоративні дії бібліотечних фахівців в каталогізації документів.

14. Івченко О. Система IRBIS: Версія 2006.2 // Lib Market. – 2007. № 1(5). – С. 2.

Короткий огляд модулів системи IRBIS.

15. Книжковий світ у Гостиному дворі: [Бібл. рубрика] / [Уклад. Г.А. Войцехівська]; ДНАББ ім. В.Г. Заболотного // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. – 1996 –

2007. – № 1. – С. 46-48 (19 назв); № 3. – С. 47-48 (22 назви); № 5. – С. 33-36 (24 назви); № 6. – С. 45-48 (42 назви); № 8. – С. 46-48 (24 назви); № 10. – С. 39-40 (23 назви); № 11. – С. 47-48 (22 назви); № 12. – С. 37-40 (53 назви).

Про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

16. Книжные новости: [Библ. рубрика] / Сост. А. Игнатенко; ГНАСБ им. В.И. Заболотного // Стр-вo & реконструкция. – 2000 –

2007. – № 1-2. – С. 11 (7 назв.); № 4. – С. 18 (6 назв.); № 5. – С. 59 (6 назв.); № 6. – С. 58 (5 назв.); № 7. – С. 17 (5 назв.); № 11. – С. 13 (6 назв.); № 12. – С. 11 (6 назв.).

Інформація про нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

17. Крижанова Є. Дослідник модерну // Стр-вo & реконструкция. – 2007. – № 7. – С. 55: іл.

Про книжкову виставку, присвячену пам»яті видатного українського архітектора В.В. Чепелика (1927-1999), що експонувалась у ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

18. Крижанова Є.М. Український зодчий // Стр-вo & реконструкция. – 2007. – № 7. – С. 55: іл.

Інформація про книжкову виставку, присвячену пам»яті заслуженого архітектора УРСР, доктора архітектури, професора О.Я. Хорхота (1907-1993), що експонувалася у ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.

19. На книжкових полицях ДНАББ імені В.Г. Заболотного: [Бібл. рубрика] / [Уклад. А. Ігнатенко]; ДНАББ ім. В.Г. Заболотного // Буд-во України. – 2005. –

2007. – № 2. – С. 3 обкл. (9 назв); № 3. – С. 3 обкл. (13 назв); № 5. – С. 3 обкл. (7 назв); № 6. – С. 42 (5 назв); № 7. – С. 3 обкл. (9 назв); № 8. – С. 20 (11 назв).

20. Нові надходження ДНАББ ім. В.Г. Заболотного / Уклад.: Н.В. Ракович, М.В. Махініч; ДНАББ ім. В.Г. Заболотного. – К.: ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 1998 –

2007. – Вип. 1-12.

Щомісячна інформація про книги, брошури, монографії, альбоми, нормативну літературу, що надійшли до бібліотеки.

21. Пацеля О.П. Бібліотечні споруди // Стр-вo & реконструкция. – 2007. – № 11. – С. 62: іл.

Про бібліотечні споруди різних країн в контексті навколишнього середовища та проблеми їх будівництва.

Прочитано: 3867 раз
Дополнительно на данную тему:
Ми пишемо - 2002
Ми пишемо - 2006
Ми пишемо - 2003
Ми пишемо - 2004
Ми пишемо - 2005
Ми пишемо - 2008
Ми пишемо – 2009
Ми пишемо – 2010
Ми пишемо – 2011
Ми пишемо – 2012

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7