Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Ми пишемо
Публікації працівників бібліотеки імені В.Г.Заболотного

Ми пишемо - 2004

Публікації працівників ДНАББ ім. В.Г.Заболотного - 2004 р.1.      Артамонова С. З історії спорудження бібліотечних будівель // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 500-509. – Бібліогр.: с. 507-509 (31 назв.).
Про спорудження бібліотечних будівель в зарубіжних країнах із стародавніх часів до сьогодення, а також про будівлі бібліотек України наприкінці ХІХ-ХХ століть.
2.      Артамонова С. Марія Іванівна Вязьмітіна – організатор і перший директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42 (8 назв).
Про першого директора ДНАББ.
3.      Артамонова С. Профессиональное издание глазами библио-текаря // Стр-во & реконструкция. – 2004. – № 11. – С. 54.
Про монографію Ю.В. Івашко “Будинки Києва з елементами готики”, вступне слово до якої написав М.М. Дьомін.
4.      Артамонова С.С. Личности в деятельности Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени В.И. Заболотного // Библиотечное дело-2004: всеобщая доступность информации: Материалы Девятой междунар. науч. конф. (Москва, 22-24 апр. 2004 г.) / МГУКИ, ЦНСХБ, РГБ, ГПНТБ России [и др.]. М., 2004. С. 278-279.
Згадуються імена В.Г. Заболотного, М.І. Вязьмітіної, М.Ф. Грідіної, П.Ф. Альоши-на, М.Г. Гречини, І.О. Ігнаткіна, В.Д. Таїрова, Г.Л. Яблонської, О.Б. Шинкаренко, В.М. Фурсової, І.Д. Папір, М.А. Новікова, Г.А. Войцехівської, Ю.С. Асєєва, Г.Н. Логвина, М.М. Дьоміна, В.І. Єжова, Д.Н. Яблонського, Ю.В. Белічка, В.П. Підгори, В.В. Чепелика, І.П. Шпари, В.Г. Штолька, В.В. Вечерського, О.І. Тищенка, Н.М. Кондель-Пермінової, Т.Г. Маніфасової та ін.
5.      Артамонова С.С., Войцехівська Г.А. Бібліографія архітектурно-будівельна // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2. Б-Біо. – С. 622-624: іл. – Бібліогр.: с. 624 (3 назви).
6.      Архітектурно-будівельні бібліотечні ресурси України: Довід. / Уклад. Г.А. Войцехівська, С.С. Артамонова; Редкол.: С.С. Артамонова, Г.А. Войцехівська (відп. ред.), О.М. Піхур, В.М. П’яскіна, О.М. Развадовська; Держбуд України, ДНАББ. – К.: Укрархбудінформ, 2004. – 106 с.
Інформація про бібліотеки, органи технічної інформації підприємств, організацій, установ, навчальних закладів різних рівнів акредитації, що акумулюють у своїх фондах літературу архітектурно-будівельної тематики.
7.      Боліла К. Чарівна мелодія архітектури Санкт-Петербурга // Бібл. планета. – 2004. – № 2. – С. 33-35: іл. – Бібліогр.: с. 35 (5 назв). – (Бібліотеки у мистецькому середовищі).
Про презентацію книжкової виставки "Санкт-Петербург. Місту на Неві – 300", що відбулась у ДНАББ. На презентації виступили радник-посланник РФ В. Лоскутов, заступник голови Держбуду України В. Гречок, відомі українські мистецтвознавці О. Тищенко, Л. Толочко, М. Дегтярьов, художник-реставратор І. Дорофієнко та ін. Стаття ілюстрована фотографіями О. Гончара.
8.      Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господар-ство: Бюл. анотов. бібліогр. інформації / Уклад. Н.О. Беляченко, С.М. Кайнова, Т.Ф. Лисенко, О.М. Піхур / ДНАББ. – К., 2001–
2004. – № 1-52.
Щотижнева інформація з періодичних видань та збірників.
9.      Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітек-турно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного. 1999-2003: Бібліогр. покажч. / Уклад. С.С. Артамонова; Редкол.: С.С. Артамонова, К.В. Боліла, Г.А. Войцехівська (відп. ред.), О.М. Піхур, О.М. Развадовська; Держбуд України, ДНАББ. – К.: Укрархбудінформ, 2004. – 46 с.
Покажчик видано до 60-річчя ДНАББ імені В.Г. Заболотного. На с. 1, 4 та титульному аркуші вміщено фрагменти екслібрису бібліотеки художника Г.О. Сергеєва.
10.  Войцехівська Г.А. Бібліотеки будівельного комплексу України – важливий галузевий інформаційний ресурс (за матеріалами науково-практичної конференції) // Буд-во України. – 2004. – № 7. – С. 16.
Про конференцію, приурочену до Всеукраїнського дня бібліотек та 60-річчя ДНАББ імені В.Г. Заболотного, що відбулась у вересні 2004 р.
11.  Войцехівська Г.А. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного в контексті розвитку будівельного комплексу України // Буд-во України. – 2004. – № 3. – С. 28-29: іл., портр. – (ДНАББ імені В.Г. Заболотного – 60).
Короткий екскурс в історію та сьогодення головної галузевої книгозбірні.
12.  Войцехівська Г.А. З історії Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР // ХІ Всеукраїнська наукова конференція “Велика Вітчизня-на війна: маловідомі сторінки історії, імена, події”: Зб. доп. і повідомл. / М-во освіти і науки України, М-во культури і мистецтв України, Ін-т історії НАНУ, Всеукраїнська спілка краєзнавців [та ін.]. – К.-Хмельницький, 2004. – С. 87-98.
Повідомлення на конференції.
13.  Войцехівська Г.А. 60 років поруч з архітекторами, будівельниками, мистецтвознавцями… // Бібліотекар України. – 2004. – 30 квіт. (№ 4). – С. 2.
Історія та сучасний стан ДНАББ.
14.  Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 60 років: Ретросп. бібліогр. покажч. / Уклад. Г.А. Войцехівська, С.С. Артамонова; Редкол.: С.С. Артамо-нова, Г.А. Войцехівська (відп. ред.), О.М. Піхур, В.М. П’яскіна, О.М. Развадов-ська; ДНАББ імені В.Г. Заболотного. – К.: Укрархбудінформ, 2004. – 91 с.
15.  Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у 2003 році: Інформ.-аналіт. огляд / Уклад. Г.А. Войцехівська; Редкол.: С.С. Артамонова, К.В. Боліла, Г.А. Войцехівська (відп. ред.), Л.В. Глущенко, О.М. Піхур, Г.І. Пономаренко, Н.В. Ракович, Н.Ф. Степанченко. – К.: ДНАББ імені В.Г. Заболотного, 2004. – 59 с.
16.  Книжковий світ у Гостиному дворі / Уклад. О.М. Піхур; ДНАББ // Інформ. бюл. / Держбуд України. – 1996 –
2004. – № 1. – С. 47-48; № 2. – С. 47-48; № 3. – С. 47-48; № 4. – С. 46-48; № 5. – С. 47-48; № 6. – С. 47-48; № 8. – С. 46-48; № 9. – С. 47-48; № 12 – С. 46-47.
Про нові надходження до фонду ДНАББ імені В.Г. Заболотного.
17.  Книжная полка специалиста / Сост. С. Артамонова; ГНАСБ // БудМайстер. – 2003. –
2004. – № 1-2. – С. 56.
Нові надходження з питань будівництва, архітектури та ЖКГ.
18.  Книжные новости / Сост. С. Артамонова; ГНАСБ // Стр-во & реконструкция. – 2000 –
2004. – № 4. – С. 10; № 5. – С. 10; № 6. – С. 53; № 8. – С. 12.
Інформація про нові надходження до фондів ДНАББ імені В.Г. Заболотного.
19.  Літопис головної вулиці Києва: Кн. вист. / ДНАББ // Інформ. бюл. / Держбуд України. – 2004. – № 3. – С. 48.
Про книжково-ілюстративну виставку "Хрещатик: подорож крізь віки", відкриту у ДНАББ.
20.  Новини з бібліотечної полиці Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного / Уклад. С.С. Артамонова; ДНАББ // Кур’єр будівельний. – 2003 –
2004. – № 1. – С. 22; № 2. – С. 17.
Інформація про нові надходження до фондів ДНАББ імені В.Г. Заболотного.
21.  Нові надходження ДНАББ імені В.Г. Заболотного / Уклад. Н.В. Ракович, О.М. Зарко / ДНАББ. – К.: ДНАББ, 1998 –
2004. – Вип. 1-12.
Щомісячна інформація про книги, брошури, монографії, альбоми, нормативну літературу, що надійшли до бібліотеки.
22.  Організація роботи науково-технічних бібліотек будівельного комплексу України: Метод. посібник. Вип. 1. Законодавчі та нормативні мате-ріали / Упоряд. С.С. Артамонова, В.М. П’яскіна; Редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.), О.М. Піхур, О.М. Развадовська; ДНАББ. – К.: ДНАББ імені В.Г. Заболотного, 2004. – 76 с. – (На допомогу бібліотекарю).
Вміщено комплект основних законодавчих та нормативно-правових документів, що визначають засади організації роботи бібліотек у нових економічних умовах.
23.  Пацеля О. Георгій Лукомський – мистецтвознавець і художник // Образотв. мистец. – 2004. – № 4. – С. 90: іл. – (Виставки).
Про книжкову виставку, присвячену 120-річчю від дня народження митця, що експонувалась у ДНАББ імені В.Г. Заболотного.
24.  Пацеля О.П. Книжная выставка "Крещатик: путешествие сквозь годы" // Стр-во & реконструкция. – 2004. – № 6. – С. 53: ил. – (Архитектура и градостроительство).
Про книжкову виставку, присвячену історії головної магістралі Києва – Хрещатику.

Прочитано: 3584 раз
Дополнительно на данную тему:
Ми пишемо - 2002
Ми пишемо - 2006
Ми пишемо - 2003
Ми пишемо - 2005
Ми пишемо - 2007
Ми пишемо - 2008
Ми пишемо – 2009
Ми пишемо – 2010
Ми пишемо – 2011
Ми пишемо – 2012

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7