Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження за вересень 2021 р.


1. Бардах О. ЮДовговічність бетону в умовах дії сульфатних розчинів і температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.05) / О. Ю. Бардах ; наук. керівник М. В. Савицький ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 21 с. : граф., іл. – Бібліогр.: с. 16–18. 


Досліджено корозійні процеси в бетоні залізобетонних конструкцій в умовах дії сульфатних розчинів з урахуванням температури середовища.2. Бойлен А. Л. Візуальна культура / А. Л. Бойлен ; пер. Г. Лелів. – Київ : ArtHuss, 2021. – 206 c. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 203–206.

Проаналізовано візуальну культуру як сукупність механізмів і стратегій, які допомагають визначити чотири питання нашого життя: «що», «хто», «де» та «коли».

 

3. Боттон А. Архітектура щастя / А. Боттон ; пер. з англ. Я. Лебеденко. – Київ : ArtHuss, 2021. – 296 с. : іл. – Покажч.: с. 289–295.

Вміщено коротку історію архітектури. Читач ознайомиться зі стилями та смаками, притаманними різним епохам, і дізнається, як вони характеризують людей, що планували і зводили визначні будівлі, жили в них і змінювали їх відповідно до своїх уявлень про красу й комфорт.

 
4. Вест Р. Щасливий дім. Зміни свій дім, перетвори своє життя / Р. Вест ; пер. І. Савюк. – Київ : ArtHuss, 2020. – 176 c. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 173. – Алф. покажч.: с. 174.

Про те, як дизайн інтер"єру житла може бути інструментом змін у житті його власника.

 
5. Гайдар А. М. Раціональне проектування залізобетонних і полімербетонних будівель із демпферами сухого тертя за допомогою методів ройового інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.17) / А. М. Гайдар ; наук. керівник В. В. Данішевський ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 25 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 21–22.

Запропоновано нове вирішення науково-практичної задачі визначення місць раціонального розташування демпферів сухого тертя в багатоповерхових залізобетонних і полімербетонних каркасних будівлях за допомогою методів ройового інтелекту, що дозволить підвищити сейсмічну стійкість будівель, зменшити переміщення, перекоси поверхів, що виникають внаслідок динамічних навантажень.

 

6. Гелеґуа Д.Розумні міста / Д. Гелеґуа ; пер. з англ. О. Стукало. – Київ : ArtHuss, 2021. – 191 c. – Бібліогр.: с. 190–191.

Розглянуто ключові поняття, означення, приклади з усього світу та історичні контексти, пов"язані з розумними містами, наведено аргументи гарячих дискусій «за» і «проти».

 
7. Джосіфовіч І. Міські джунглі, або Як рослини допомагають нам творити гармонію і стиль / І. Джосіфовіч, Д. Ґраф ; фот. Л. Скукауске ; худож. С. Манш ; пер. з англ. В. Колодій. – Київ : ArtHuss, 2020. – 176 c. : кольор. іл.

Представлено ідеї рослинного декору житла на прикладі п"яти домівок у різних країнах Європи.

 8. Дубов Т. М. Бетони з використанням цементної суспензії, активованої в електромагнітному полі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.05) / Т. М. Дубов ; наук. керівник М. В. Шпирько ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 23 с. : граф. – Бібліогр.: с. 18–19.

Розроблено технологію цементуючої системи з підвищеною міцністю та покращеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують технічні і економічні переваги бетонів для монолітного будівництва.

 


9. Завальний О. В. Проектування об"єктів готельно-ресторанного господарства : навч. посіб. / О. В. Завальний, Т. М. Апатенко, Ю. В. Краснокутська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 226 с. : іл. – Бібліогр.: с. 200–203.

Визначено основні принципи та інструментарії постановки завдань щодо проектування підприємств індустрії гостинності та туризму, зокрема готельно-ресторанних комплексів, визначено методику розробки функціонального зонування ділянки території готелю та планувальної схеми будівель готельно-ресторанного призначення.

 


10. Ковальов В. В. Розвиток науково-методологічних основ організаційно-технологічного проектування реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.08) / В. В. Ковальов ; наук. консультант В. Л. Сєдін ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 37 с. : граф. – Бібліогр.: с. 30–34.

Вирішено проблему підвищення ефективності організації та управління процесом комплексної реконструкції міської забудови шляхом розроблення концепції та методів організаційно-технологічного проектування реконструкції промислових будівель зі зміною їх функціонального призначення.

 

11. Лаптон Е. Графічний дизайн. Нові основи / Е. Лаптон, Д. К. Філліпс ; пер. з англ. І. Михайлишена. – 2-е вид., змін. і доповн. – Київ : ArtHuss, 2020. – 264 c. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 260–261.

Розглянуто ключові поняття візуальної мови, на яких ґрунтується будь-яка дизайнерська робота. Пояснено основоположні складові двовимірного дизайну, такі як точка, лінія, площина, масштаб, ієрархія, шари та прозорість і можливості взаємодії цих складових.

 


12. Макінтайр Л. Постправда / Л. Макінтайр ; пер. з англ. Р. Свято. – Київ : ArtHuss, 2021. – 207 c. – Бібліогр.: с. 206–207.

Показано зародження феномену постправди в маніпулятивному запереченні наукових фактів про куріння, еволюцію, вакцинацію, глобальне потепління. Розібрано психологічні ефекти, занепад традиційних медіа і розвиток соціальних мереж.

 
13. Нові виклики таактуальні проблеми розвитку світового господарства : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., [Харків], 1-28 лют. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 201 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено питання визначення та обґрунтування нових ризиків розвитку світового господарства і національних економік, окреслено проблеми, які стримують цей розвиток, сформовано рекомендації щодо пошуку оптимальних шляхів їх подолання.

 14. Парусов Е. В. Розвиток наукових і технологічних основ керування структурою та властивостями сталей перлітного класу для елементів будівельних конструкцій високої міцності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.02.01) / Е. В. Парусов ; наук. консультант В. А. Луценко ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 44 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 34–40.

Створено та впроваджено науково та експериментально обґрунтований комплекс технологічних заходів керування процесами структуроутворення в сталях перлітного класу для забезпечення високого рівня механічних властивостей елементів будівельних конструкцій високої міцності за зменшення матеріальних витрат.

 


15. Помічник, супутник, друг: живопис і графіка ХІХ – поч. ХХ ст. з колекції Нац. худож. музею України : альб.-кат. / упоряд. Л. Толстова. – Київ : Фенікс, 2021. – 112 с. : кольор. іл.

Презентовано анімалістичні роботи О. Мурашка, В. Максимовича, К. Костанді, М. Самокиша, В. Яблочкіна, С. Світославського, М. Пимоненка, С. Васильківського та ін.

 

16. Посібник із контрактівFIDIC : пер. з англ. / Громад. спілка "Міждерж. гільдія інженерів-консультантів". – Київ : Форт, 2019. – 477 с.

Представлено типові форми контрактів – Умови контракту на будівництво (CONS), Умови контракту на постачання обладнання, проектування та будівництво (P&DB) та Умови контракту на інжиніринг, постачання та будівництво (EPCT), розроблені Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC).

 
17. Посібник із процедурзакупівель FIDIC : пер. з англ. / Громад. спілка "Міждерж. гільдія інженерів-консультантів". – Київ : Форт, 2019. – 326 с. – Алф. покажч.: с. 322–326.

Посібник охоплює закупівлі інжинірингових послуг і будівельних робіт для проектів будь-якої складності та містить рекомендації щодо обрання стратегії проекту; попереднього кваліфікаційного відбору консультантів та підрядників для виконання будівельних робіт; планування, необхідного для стійкості та успішної реалізації проекту тощо. У посібнику представлено детальний опис кожного етапу тендерного процесу всіх типів проектів, а також надано загальні рекомендації з вибору відповідної типової форми контракту FIDIC.

 


18. Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. А. Трошкіна ; редкол.: О. В. Степанчук [та ін.]. – Київ : НАУ, 2009 – .

Вип. 2 (25). – 2020. – 264 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено проблеми теорії і практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва.

 19. Пучков А. Тривкий тролінг трикстера. Метадраматургія Олександра Корнійчука / А. Пучков ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Центр Європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і літера, 2021. – 608 с., [8] вкл. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Бібліогр.: с. 597–603. – (Серія "Постаті культури").

Досліджено творчість українського драматурга О. Корнійчука.

 20. Селлерс Л. Жінки у дизайні / Л. Селлерс ; пер. з англ.: В. Пушина, В. Колодій. – Київ : ArtHuss, 2021. – 176 c. : іл. – Алф. покажч.: с. 166–172.

Представлено 21 постать найвпливовіших дизайнерок, новаторок в архітектурі, промисловому, графічному та цифровому дизайні від початку ХХ століття й до наших днів, демонструються їхні найкращі роботи.

 
21. Синєпупова Н.Композиція: тотальний контроль : як створити дизайн без візуального сміття / Н. Синєпупова ; пер. Р. Туманова. – Київ : ArtHuss, 2019. – 236 c. : іл. – Бібліогр.: с. 231–234.

Основна ідея книги – донести знання, що дизайнне декоративне оформлення й рекламний додаток до товару чи послуги, а динамічний процес і засіб візуальної комунікації.

 
22.Скляренко Л. Нова українська скульптура / Л. Скляренко. – Київ : ArtHuss, 2021. – 304 c. : кольор. іл. – (Українське мистецтво ХХ–ХХІ).Простежено розвиток сучасної української скульптури. Представлено творчість нового покоління українських скульпторів.

 

23. Слободян В. Українські дерев"яні церкви в рисунках Антона Вариводи / В. Слободян. – Львів : Вид-во Укр. катол. Ун-ту, 2020. – 311 с. : іл. – Покажч.: с. 309–311.

Презентованорисунки й обмірні креслення церков і сільських хат архітектора Антона Вариводи, виконані впродовж майже 30 років його праці. Це здебільшого копії, на жаль, неопубліковані, з досліджень інших авторів. Видання доповнене біографічною довідкою про архітектора, невеликим нарисом про українське дерев"яне сакральне будівництво та короткими інформаціями про кожен нарисований об"єкт.

 

24. Хондак І. І. Підвищення безпеки працівників при електродуговому зварюванні за рахунок вдосконалення заходів захисту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.26.01) / І. І. Хондак ; наук. керівник В. В. Березуцький ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19–20.

Запропоновано удосконалення заходів та засобів захисту працівників від негативного впливу аерозолів та монооксиду вуглецю при електродуговому зварюванні.

 25. Шехоркіна С. Є. Наукові основи і методи розрахунку гібридних деревозалізобетонних багатоповерхових будівель : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / С. Є. Шехоркіна ; наук. консультант М. В. Ставицький ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 41 с. : граф., іл. – Бібліогр.: с. 36–39.

Розроблено наукові основи та методи розрахунку гібридних деревозалізобетонних багатоповерхових будівель з урахуванням діаграм деформування, повзучості матеріалів та показників екологічного впливу на навколишнє середовище протягом життєвого циклу.

 


26. Широчин С. Архитектура межвоенного Киева. Несуществующий город / С. Широчин. – Нью–Йорк : Алмаз ; Киев : Скай Хорс, 2021. – 672 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 655–665.

Вперше систематизовано нездійснені архітектурні проекти міжвоєнного Києва, будівлі міжвоєнної забудови, зруйновані з 1935 по 2020 рр. Відновлено історію виникнення проектів, їх присутність у містобудівних планах та обговорення у періодиці.

 
Прочитано: 21 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.22 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7