Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження за вересень 2021 р.

Аббас А. ДжСейсмостійкість багатоповерхових будівель в залежності від конструктивних схем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / А. Дж. Аббас ; наук. керівник Т. Д. Нікіфорова ; М–во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 23 с. : граф., іл. – Бібліогр.: с. 20–21.


Досліджено процес поведінки багатоповерхових будівель при сейсмічних впливах в залежності від конструктивних схем. 


Бекетов О. В. Теоретичні основи формування субструктури переохолодженого аустеніту та механічних властивостей мікролегованих будівельних сталей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.02.01) / О. В. Бекетов ; наук. консультант В. І. Большаков ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 41 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35–39.

Досліджено проблему отримання металопрокату для зварних будівельних конструкцій підвищеного рівня міцнісних характеристик при збереженні пластичних та в"язкісних властивостей шляхом розробки удосконаленої технологічної схеми виробництва високоміцного сталевого прокату.

  

Богдан Н. М. Управління якістю туристських послуг : підручник / Н. М. Богдан, І. М. Писаревський, С. О. Погасій ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 340 с. – Бібліогр.: с. 335–339.

Розглянуто проблеми управління якістю послуг, що надають туристичні підприємства.

 

 Вишневський В. І. Водойми Києва / В. І. Вишневський. – Київ : Ніка-Центр, 2021. – 280 с. – Бібліогр.: с. 274–278.

Наведено найважливіші відомості про природні умови Києва, його розвиток, а також вплив міста на наявні водні об"єкти. Висвітлено дані щодо розміщення водойм, історії їх виникнення, розмірів, характерної рослинності, екологічного стану.

 


 

Волокин Е.История и легенды одесского Пас сажа : [альбом] / Е. Волокин, О. Губарь. – Одесса : Черноморье, 2020. – 180 с. : ил. – Имен. указ.: с. 175–178.

Про історію будівництва однієї з самих відомих споруд в м. Одеса. Вперше оприлюднено інформацію про Л. Влодека, його будівничого.

 Гуйда і учні: живописні пленери : [альбом] / Нац. спілка художників України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури, Музей Шереметьєвих ; упоряд. Н. Сухоліт. – Київ : [б. в.], 2021. – 56 с. : кольор. іл. 

Представлено роботи художника М. Гуйди та його учнів, написані під час пленерів у Ставках та Седневі.

 

 Джейкобс Дж. Смерть і життя великих американських міст / Дж. Джейкобс ; пер.: І. Савюк, М. Шевцова ; авт. передм. Дж. Джейкобс. – Київ : КЕНЕКШЕНС, 2021. – 477 с. – Парал. тит. арк.: англ. – Покажч.: с. 469–477.

Представлено критику усталених практик планування міст і розвиток ідей міського різноманіття, змішаного використання територій, інтенсивного життя за межами приватних просторів і міста як спільного простору для життя. Детально описано, що робить місто живим і активним.

 
  Димченко О. В. Основи стимулюючого тарифного регулювання діяльності теплоенергетичних підприємств України: підприємницький аспект : монографія / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, Є. В. Мозговий ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 177 с. – Бібліогр.: с. 144–162.

Розроблено методичний підхід до застосування стимулюючого тарифного регулювання теплоенергетичних підприємств методом RAB, що дозволяє покращити фінансовий стан підприємства та попередити його кризу в майбутньому.

  Етвуд Р. Життя з візерунком : колір, текстура та принти у вашій домівці / Р. Етвуд ; фот. Е. Джонстон ; пер. з англ. Ю. Максимейко. – Київ : ArtHuss, 2021. – 288 c. : кольор. іл. – Алф. покажч.: с. 283–287.

Розкрито таємниці, як використовувати візерунки і бездоганно поєднувати принти по всьому будинкові.

 
 Європейські стандарти бізнес–планування : навч. посіб. / О. В. Димченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 143 с. – Бібліогр.: с. 104–108.

Висвітлено теоретико-методичні засади бізнес-планування, спрямовані на набуття навичок із питань специфіки бізнес-планування основних напрямів діяльності підприємства в умовах функціонування сучасних ринкових відносин відповідно до європейських стандартів.

 Калашніков І. В.Науково-методологічний інструментарій оцінки територіального ризику на хімічно небезпечних об"єктах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.26.01) / І. В. Калашніков ; наук. консультант М. М. Біляєв ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 31 с. : граф., іл. – Бібліогр.: с. 23–28.

Розроблено ефективні методи оцінювання потенційного територіального ризику токсичного та термічного ураження працівників у випадку виникнення екстремальних ситуацій на хімічно небезпечних об"єктах.

 Короб А. Вулиця Тарасівська. Душа Латинського кварталу / А. Короб, С. Широчин. – Київ : Laurus, 2021. – 216 с. : кольор. іл. – (Серія "Вулиці Києва" ; вип. 1). – Бібліогр.: с. 212.

Про вулицю як про архітектурну симфонію в часі і просторі, що поєднує деталізовану зйомку сучасного вигляду, докладні відомості про формування просторової структури вулиці та власників садиб, дані про визначних мешканців будинків, деталізований опис архітектурного образу будівель, вперше опубліковані креслення споруд та світлини різних етапів становлення вулиці.

  Кравз А. Р. Міцність та деформативність дерев`яних армованих вант : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / А. Р. Кравз ; наук. керівник Б. Г. Демчина ; М-во освіти і науки України, Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій. – Київ, 2021. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с. 20.

Досліджено міцність та деформативність дерев"яних армованих вант при різних видах розрахункових навантажень.

 

 Кунанець Ю. М. Підсилення фундаментів з допомогою мікропаль, які виготовляються методом безударного вдавлювання : автореф. дис. ... канд техн. наук : (05.23.02) / Ю. М. Кунанець ; наук. керівник Б. Г. Демчина ; М-во освіти і науки України, Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій. – Київ, 2021. – 23 с. : іл., граф. – Бібліогр.: с. 20.

Досліджено несучу здатність трубобетонної мікропалі та взаємодію ростверк – паля – грунт.

 
 

Лазуренко В. М. Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова / В. М. Лазуренко. – Харків : Новий курс, 2021. – 232 с. : кольор. іл.

Досліджено питання можливої локалізації поховань Б. Хмельницького та його старшого сина Тимоша у дерев"яній Михайлівській церкві в Суботові. Комплексно досліджено історію церкви, від перших згадок про будівництво до знищення у 1935 р.

 


 Лесняк В.Відтворення шрифтової спадщини : 40 оригінальних шрифтів / В. Лесняк ; пер. з рос. Н. Мацибок–Стародуб. – Київ : ArtHuss, 2020. – 160 c. : іл. – Бібліогр.: с. 157.

Представлено сучасні зразки шрифтів, створених за мотивами творчості дизайнерів, художників, архітекторів, чиї роботи прослужили основою усвідомлення розвитку шрифтової графіки України на сучасному етапі.

 
 Мещеряков В. Н. Воссоздание Одесского кафедрального Спасо–Преображенского собора : монография / В. Н. Мещеряков ; Одес. гос. акад. стр–ва и архитектуры. – Одесса : Феникс, 2017. – 453, [10] с. – Библиогр.: с. 453.

Детальний опис процесу відновлення Собору.

 

 Молоді дослідники углобалізованому світі: підходи та виклики : зб. наук. пр. міжнар. форуму молодих дослідників (23 квіт. 2021 р.) = Young researchers in the global world: approaches and challenges : book of papers of the 2021 International Forum for Young researchers (April 23, 2021) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; редкол.: М. К. Сухонос [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 305 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Представлено матеріали Міжнародного форуму «Молоді дослідники у глобалізованому світі: підходи та виклики».

  Нетеса К. М. Вдосконалення та визначення раціональних організаційно–технологічних рішень влаштування фасадних систем багатоповерхових цивільних будівель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.08) / К. М. Нетеса ; наук. керівник А. В. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20–21.

Вдосконалено існуючу технологію улаштування та експлуатації фасадних систем за рахунок впровадження інноваційної технології вибору раціональної фасадної системи для конкретного об"єкту та умов виробництва.

 Орлова О. М. Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами при крученні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / О. М. Орлова ; наук. керівник Т. Н. Азізов ; М-во освіти і науки України, Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій. – Київ, 2021. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18–20.

Розроблено методики розрахунку жорсткості та несучої здатності при крученні залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами.

 
Пучков А. Візантійські склепіння Юліана Кулаковського : київ. контексти / А. Пучков ; Нац. ун–т "Києво–Могилянська Академія", Центр Європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і літера, 2020. – 334 с., [8] вкл. арк. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Постаті культури").

Досліджено київський період життя і творчості Ю. Кулаковського, філолога, історика.

 

 22. Рамстедт Ф. Мистецтво затишку : практ. посіб. зі стилю та дизайну інтер"єру / Ф. Рамстедт ; пер. В. Колодій ; худож. М. Олофсон. – Київ : ArtHuss, 2021. – 240 c. : іл. – Бібліогр.: с. 238–239.

Розкрито секрети успішного дизайну інтер"єру та стилю, вміщено основні правила, практичні поради, та секрети майстерності.

 


Скоп Л. Ікони : [каталог] / Л. Скоп ; упоряд., ред. Т. Думан. – Дрогобич : Коло, 2018. – 111 с. : кольор. іл.

Представлено вибрані твори сакральної тематики, виконані для храмів, персональних творчих проектів, групових виставок.

 

 Суджич, Д. Б – Баугауз, Ю – Ютюб : абетка сучасного світу / Д. Суджич ; пер. з англ. Д. Цепкова. – Київ : ArtHuss, 2021. – 333 c.

Словник-путівник по сучасній реальності, сформований із предметів, явищ, ідей, постатей, видань, мистецьких тенденцій, технічних винаходів, соціальних та історичних перипетій та їх наслідків.

 


 

 

Управління ризиками прибудівництві та експлуатації об"єктів нерухомості : довід. для замовників буд-ва та інженерів-консультантів. Вип. 1 / Громад. спілка "Міждерж. гільдія інженерів-консультантів" ; авт. кол.: О. М. Непомнящий [та ін.]. – Київ : Форт, 2018. – 154 с.

Представлено мінімальний пакет нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів, які стануть у пригоді в процесі підготовки та реалізації проектів будівництва.

 
 

Управління ризиками при будівництві та експлуатації об"єктів нерухомості : практ. порадник. Вип. 2. Особливості договірних відносин у будівництві з урахуванням міжнародно визнаних типових форм контрактів. Ч. 1. Загальні відомості / Громад. спілка "Міждерж. гільдія інженерів–консультантів" ; авт. кол.: О. М. Непомнящий [та ін.]. – Київ : Форт, 2018. – 132 с. – Бібліогр.: с. 125.

Розглянуто основні напрямки контролю та узагальнено пропозиції щодо укладання та виконання умов будівельного контракту, організації та методики проведення процедур контролю та моніторингу за будівельним контрактом на будівельних підприємствах з урахуванням вимог міжнародних фінансових організацій, зокрема міжнародно визнаних типових контрактів FIDIC.

 


 

 Управління ризиками при будівництві та експлуатації об"єктів нерухомості : довід. для замовників буд-ва та інженерів-консультантів. Вип. 3. Деякі аспекти застосування типових форм будівельних контрактів. Коментарі іноземних фахівців / Громад. спілка "Міждерж. гільдія інженерів-консультантів" ; редкол.: А. В. Беркута [та ін.]. – Київ : Форт, 2018. – 118 с. – Бібліогр.: с. 89.

Представлено коментарі фахівців стосовно досвіду організації та управління ризиками на різних етапах життєвого циклу будівельних об"єктів при використанні типових форм будівельних контрактів, зокрема розроблених FIDIC.

  

Широчин С. Архитектура межвоенного Киева. Правительственный центр и реконструкция столицы / С. Широчин. – Нью–Йорк : Алмаз ; Киев : Скай Хорс, 2020. – 304 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 294–301.

Досліджено перенесення столиці Радянської України до Києва в 1934 році, проаналізовано Генеральний план розвитку Києва 1935 року, а також історію конкурсу Урядового центру і будівництва урядових будівель в міжвоєнній столичному Києві. Представлена велика частина збережених ескізів конкурсу Урядового центру.

 
 

Шкляр С. П. Історія європейської архітектури: Відродження та бароко : навч. посіб. / С. П. Шкляр ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 259 с. : іл. – Бібліогр.: с. 257–258.

Розглянуто розвиток європейської архітектури у кінці XIV-середині XVIII ст., проаналізовано головні композиційні прийоми і конструктивні особливості основних типів архітектурних об"єктів. Наведена характеристика найвизначніших пам"яток архітектури.

Прочитано: 16 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7