Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть – 2011

Публікації про ДНАББ ім. В.Г.Заболотного - 2011 р.1. Бойчак, М. П. Их путь в медицину начинался с Киево-Могилянской академии / М. П. Бойчак, Р. Н. Лякина. - К. : Мединформ, 2011. - 329 с.: ил.
На с. 3 - подяка авторів книги працівникам ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «за их безотказную творческую помощь».

2. Власова, Т. Свято место пусто не бывает / Т. Власова // А + С : Art + Construction : Архітектура і структура. - 2011. - № 2-3. - С. 90-95: фото.
На с. 90 вміщено фото Десятинної церкви у м. Києві з архіву ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

3. Кадомская, М. Архивная полка / М. Кадомская, Е. Мокроусова // Андреевский спуск : культуролог. путеводитель / А. Ю. Браславец [и др.] ; сост., ред. В. М. Грузин ; худож. Л. И. Рубан. - 2-е изд., доп. - К. : Амадей, 2011. - С. 209-330 : ил. - (История одной улицы ; т. 2).
На с. 217 - вміщено ілюстрацію будинку на Андріївському узвозі, 1 та зазначено, що фото вміщено в альбомі, що зберігається в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

4. Киркевич, В. Мой Андреевский спуск / В. Киркевич // А + С : Art + Construction : Архітектура і структура. - 2011. - № 2-3. - С. 154-157: фото.
На с. 155 - фото Андріївського узвозу 1890-х рр. з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
На с. 156 - фото фрагменту Андріївського кафедрального собору (1920-ті рр.) з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

5. Кондель-Пермінова, Н. М. До питання опрацювання теми «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку / Н. М. Кондель-Пермінова // Наукові записки / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2011. - Вип. 19. - С. 128-138.- Бібліогр.: с. 137.
На с. 137 - коротко про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвяченого м. Бар Вінницької обл.

6. Кончаковский, А. П. Были и легенды дома Турбиных / А. П. Кончаковский. - К. : Промінь, 2011. - 271 с. : ил. - (Бібліотека музею історії міста Києва).
На с. 171 - подяка ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за надання можливості провести засідання клубу «Субота у Бегемота».

7. Науковці України ХХ-ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. - К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2010. - 475 с. - Покажч. імен наук.: с. 357-382. - Імен. покажч.: с. 383-462. - Покажч. назв серій: с. 463-475.
На с. 24-25 - інформація про бібліографічний покажчик, підготовлений фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що розкриває творчість українського архітектора П. Ф. Альошина (1881-1961).
На с. 111 - інформація про бібліографічний покажчик, підготовлений фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що розкриває творчість українського будівельника і композитора М. М. Жербіна (1911-2004).

8. Река, В. Історія, «написана» голкою і ниткою: Луцький майстер Юрій Савка відтворює на полотні у портретах найяскравіші сторінки історії України / В. Река // Сусп-во і соц. політика. - 2011. - № 1. - С. 76-79: фото.
На с. 77 - згадка про те, що виставка «Штрихи історії України у вишиваному портреті» експонувалась у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

9. Тарновская, Т. О нашем городе узнал Киев / Т. Тарновская / Наше слово (Волноваха). - 2011. - 13 апр. (№ 29). - С. 2: ил.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Волновасі Донецької області, що відбулося 15.03.2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

10. Ходак, І. Восьмий том Повного зібрання творів Тараса Шевченка: спроба реконструкції проекту (1923-1934) / І. Ходак // Студії мистецтвознавчі. - 2011. - Чис. 2(34). - С. 67-104 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Викладена історія підготовки до друку в 1923-1934 рр. восьмого тому Повного зібрання творів Т. Г. Шевченка, присвяченого його художній спадщині, досліджена причетність до написання окремих частин тому О. Новицького та Ф. Ернста.
На с. 88 - про те, що один із примірників восьмого тому Повного зібрання творів Т. Г. Шевченка за інвентарним номером 5929 зберігся у фондах Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного (у тексті - Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. Володимира Заболотного). Зазначено документальні факти придбання тому в період становлення бібліотеки (тоді - Наукова бібліотека Академії архітектури УРСР), очолюваної М. Вязьмітіною (колишньою аспіранткою академіка ВУАН О. Новицького).

Публікації минулих років, виявлені в 2011 р.

1. Вортман, Д. Я. Маловідомий план околиць Києва 1753 року / Д. Я. Вортман, В. І. Нікітіна // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / редкол.: В. Клочко та ін. - К. : Фенікс, 2008. - Вип. 4. - С. 93-98. - Бібліогр. в кінці ст. : іл.
На с. 93 зазначено, що дослідження базувалося на вивченні чорно-білої фотокопії плану, яку «можна побачити в датованому 1948 р. рукописному альбомі «Древний град Киев», який зберігається в Державній архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного».

2. Вулицями Києва : матеріали для проведення оглядової екскурсії по місту / викон. О. П. Гончаров [та ін.]. - К. : [б. в.], 1998. - 46 с.
На с. 28 - про те, що після капітальної реконструкції Гостинного двору тут розміщено Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку.

3. Ерофалов-Пилипчак, Б. Л. Архитектура советского Киева / Б. Л. Ерофалов-Пилипчак. - К. : Изд. дом А+С, 2010. - 639 с.: ил.
На с. 13 - подяка автора тим, хто «помогал ему советом и добрым делом в кропотливом составлении и завершении сего труда». Серед особистостей - Г. А. Войцехівська, директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
На с. 427 - описано епізод з життя Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР, в якому розповідається про П. Ф. Альошина на основі спогадів О. В. Асєєвої, яка в свій час працювала в цій бібліотеці.
На с. 438 - характеристика бібліографічного покажчика про П. Ф. Альошина, підготовленого працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

4. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. У 3 т., 14 кн. Т. 3, кн. 12: Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія / НАН України, Ін-т історії України. - К. : [б. в.], 2010. - 106 с.
На с. 51-52 вміщено коротку бібліографію (12 дж.) про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

5. Мокроусова, О. Архітектор Павло Альошин: з історії нереалізованих задумів / О. Мокроусова // Київ і кияни : матеріали щоріч. наук.-практ. конф., м. Київ, Музей історії м. Києва, 23 груд. 2010 р. - К. : [б. в.], 2010. - Вип. 10. - С. 358-379: іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.
На с. 371 - згадка про те, що до ДНАББ ім. В. Г. Заболотного передано «архів інституту» НДІТІАМ (правильно - методичний фонд), але він «ще недоступний для дослідників».

6. Підставка, Р. Репрезентація Збаража в Києві / Р. Підставка / Вільне життя плюс (Збараж). - 2009. - 16 жовт. (№ 84): фото.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» у рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України: місто Збараж Тернопільської обл.», що відбувся в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

7. Побожій, С. І. Ілля Рєпін і Сумщина / С. І. Побожій. - Суми : УАБС НБУ, 2009. - 107 с. : кольор. іл.
На с. 93 вміщено копію обкладинки видання «Каталог выставки картин, портретов, эскизов и этюдов И. Е. Репина в 1891 г.» з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
На с. 97 - про те, що у книзі здійснено републікацію з примірника каталогу, що зберігається у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

8. Самотий, Р. С. Архітектурний простір бібліотеки вищого навчального закладу: від реального до ідеального / Р. С. Самотий // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. - Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. - С. 262-271. - (Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 2). - Бібліогр.: с. 270-271 (11 назв).
На с. 264-265 відзначено внесок ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у «справу формування позитивної громадської думки щодо пріоритетності спорудження сучасних бібліотечних будівель».

9. Сергей Сильванский - от Херсона до Москвы : биобиблиогр. очерк и науч.-вспомогат. указ. лит. / Херсон. обл. универс. науч. б-ка им. О. Гончара ; сост.: О. В. Лянсберг, В. А. Черников ; отв. ред. Л. И. Зеленая. - Херсон : [б. и.], 2010. - 74 с. : портр. - Имен. указ.: с. 71-72.
На с. 5 вміщено подяку Г. А. Войцехівській та А. Ю. Ігнатенко, співробітникам ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, за надану допомогу в роботі над покажчиком.

10. Тоцька, І. Юрій Асєєв: Спомини на перші роковини / І. Тоцька // Пам"ятки України: історія та культура. - 2006. - № 4. - C. 52-57: фото.
На с. 53 - про Наукову бібліотеку Академії архітектури УРСР, що розміщувалася в Будинку митрополита (пам"ятці архітектури XVIII ст.) на території Софії Київської.
На с. 54 - про те, що Ю. С. Асєєв "працював у бібліотеці в Митрополичому будинку" як читач.

11. Шепітько, Н. Нотатки з історії церкви Стрітення Господнього на Львівській площі в Києві / Н. Шепітько, О. Рутковська // Вісник [інституту "УкрНДІпроектреставрація"]. - К. : УкрНДІпроектреставрація, 2003. - Чис. 1. - С. 81-90 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
На с. 88 зазначено, що світлина церкви Стрітення Господнього (1910-і рр.) зберігається у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

12. Soroka, T. Die Ukraine auf der Suche nach ihrem nationalen Stil: Neobarocke Baukunst in den 1920er Jahren am Beispiel der Allukrainishen Landwirtschaftsakademie in Kiev von Dmytro Djacenko / T. Soroka. - Berlin : Wvb, 2010. - 338 s. : 166 il.
На с. 5 - подяка автора монографії колективу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та, зокрема, Г. А. Войцехівській, директору бібліотеки, і С. С. Артамоновій, ученому секретарю, за надану допомогу при підготовці книги.


Прочитано: 2310 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2012 Ч.3

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7