Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Ми пишемо
Публікації працівників бібліотеки імені В.Г.Заболотного

Ми пишемо – 2011

Публікації працівників ДНАББ ім. В.Заболотного - 2011 р.1. Билык, С. И. Техника и музыка в жизни Жербина Михаила Михайловича : (к 100-летию со дня рождения) / С. И. Билык, Л. А. Пашун, Г. А. Войцеховская // Донбас-ресурс 2011. Якість і безпека в будівництві : міжнар. наук.-практ. конф.-вист., 19-23 верес. 2011 р., м. Маріуполь : тези доп. / ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського". - К. : Сталь, 2011. - 115 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

2. Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство : бюл. анот. бібліогр. інформації / уклад.: І. В. Захарова, А. Ю. Ігнатенко, Д. О. Мироненко / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - К., 2001 -
2011. - № 1-52.
Щотижнева анотована інформація, що міститься в періодичних виданнях та збірниках.

3. Войцехівська, Г. Академія архітектури УРСР (1945-1956): актуалізація суспільного значення : (за матеріалами Заболотнів. читань «Архітектурна і буд. кн. в Україні» / Г. Войцехівська // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 4. - С. 28-37.
Про Сьомі Заболотнівські читання, присвячені 65-річчю створення Академії архітектури УРСР, що відбулися у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 12.10.2010 р.

4. Войцехівська, Г. А. Бібліографічне дослідження історії міста Бар Вінницької області / Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська // Наукові записки / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б. в.], 2011. - Вип. 19. - С. 312-316.- Бібліогр.: с. 315-316.
Досліджено історію м. Бар Вінницької обл. на базі бібліотечного фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

5. Войцехівська, Г. До питання вивчення та популяризації історії малих міст України / Г. Войцехівська // Культурологічна думка : щорічник наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. - К. : Ін-т культурології, 2011. - № 3. - С. 177-179.- Бібліогр.: с. 179.
Про бібліотечний проект «Історія малих міст України», що реалізується в рамках бібліотечного клубу «Національні святині», створений при ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

6. Войцехівська, Г. А. Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області / Г. А. Войцехівська, О. П. Пацеля // Наукові записки / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б. в.], 2011. - Вип. 19. - С. 85-89. - Бібліогр.: с. 89.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, присвяченого м. Бар Вінницької обл. та розвиток бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

7. Войцехівська, Г. Сучасна будівля бібліотеки України очима архітектора і бібліотекаря: (за матеріалами круглого столу) / Г. Войцехівська // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 4. - С. 37-40.
Про круглий стіл на тему «Сучасна будівля бібліотеки України через призму архітектурно-проектувальних вирішень та нових функціональних бібліотечних особливостей», що відбувся у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 23.09.2010 р.

8. Войцехівська, І. Сфера ЖКГ: радимо прочитати : [бібл. рубрика] / І. Войцехівська // Міське госп-во України. - 2011. - № 1. - С. 48 (14 назв).
Інформація про видання з житлово-комунальної тематики у бібліотечному фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

9. Войцеховская, Г. Волноваха - знаковый город Донецкого края / Г. Войцеховская // Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 5. - С. 46-47: фото.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Волновасі Донецької обл., що відбулося 15.03.2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

10. Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у 2010 році : інформ.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2011. - 150 с.

11. Жербин М.М. Техника и музыка - основа моей жизни : сборник / сост.: Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; редкол.: С. И. Билык, В. И. Большаков, Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; ГНАСБ им. В. И. Заболотного, НИЧП «Вартисть» . - К. : Ун-т «Україна», 2011. - 183 с.: фото. - (К 100-летию со дня рождения).

12. Жербін Михайло Михайлович: будівельник і композитор (1911-2004) : бібліогр. покажч. / уклад. Г. А. Войцехівська ; передм. Г. А. Войцехівська // Жербин М. М. Техника и музыка - основа моей жизни : сборник / сост.: Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; редкол.: С. И. Билык, В. И. Большаков, Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; ГНАСБ им. В. И. Заболотного, НИЧП «Вартисть» . - К. : Ун-т «Україна», 2011. - С. 134-182. - Імен. покажч.: С. 175-180. - Хронол. покажч. : С. 181-182.
Вміщено 367 анотованих джерел, що розкривають творчість українського будівельника і композитора М. М. Жербіна (1911-2004).

13. Игнатенко А. Книжные новости : [библ. рубрика] / А. Игнатенко, ГНАСБ им. В. И. Заболотного // Стр-вo & реконструкция. - 2010. - № 3. - С. 8; № 4 - С. 9; № 5 - С. 7; № 6. - С. 9; № 7. - С. 7; № 8. - С. 5; № 9. - С. 9; № 10. - С. 4.
Інформація про бібліотечні новинки ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

14. К 100-летию со дня рождения Жербина Михаила Михайловича / С. И. Билык, Г. А. Войцеховская [и др.] // Жербин М. М. Техника и музыка - основа моей жизни : сборник / сост.: Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; редкол.: С. И. Билык, В. И. Большаков, Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; ГНАСБ им. В. И. Заболотного, НИЧП «Вартисть» . - К. : Ун-т «Україна», 2011. - С. 6-13.
Коротка інформація про життя і творчість українського будівельника і композитора М. М. Жербіна (1911-2004).

15. Книжковий світ у Гостиному дворі : [бібл. рубрика] / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 1996 -
2011. - № 3. - С. 39-41; № 4. - С. 22-24; № 5. - С. 34-36; № 6. - С. 44-46; № 7. - С. 35-38; № 8. - С. 46-48; № 9. - С. 37-40; № 10. - С. 35-38; № 11. - С. 44-46.
Про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

16. Мироненко, Д. Архітектурно-будівельна бібліотека для будівництва бібліотек у незалежній Україні: штрихи до реалізації / Д. Мироненко // Інформ. бюл. - 2011. - № 10. - C. 39-40.
Про книжкову виставку «Будівництво бібліотек в Україні: сучасний стан і перспективи», підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до 20-річчя незалежності України.

17. Мироненко, Д. Багата на історичні події доля / Д. Мироненко // Міське госп-во України. - 2011. - № 2. - С. 29-31: іл.
Про м. Новоград-Волинський Житомирської обл., батьківщину Лесі Українки. На с. 31 - згадка про «унікальні фонди» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, «в яких широко розкриваються різні аспекти життя й побуту міст України».

18. Мироненко, Д. О. Бібліографічне дослідження історії міста Волновахи Донецької області : (за матеріалами фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) / Д. О. Мироненко // Буд-во України. - 2011. - № 4. - С. 45-47: іл.
Про дослідження документальних джерел з історії м. Волновахи Донецької обл. у рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

19. Мироненко, Д. Визначне перевіряється історією / Д. Мироненко // Міське госп-во України. - 2011. - № 4. - С. 44-46: іл.
Про життя та творчість українського архітектура В. Д. Єлізарова (1911-1987) за матеріалами книжкової виставки, підготовленої працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

20. Мироненко, Д. Восьмі Заболотнівські читання / Д. Мироненко // Інформ. бюл. - 2011. - № 11. - C. 46-48.
Про Восьмі Заболотнівські читання «Архітектурно-будівельна книга в Україні», присвячені першому головному архітектору м. Києва А. І. Меленському (1766-1833), що відбулися в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 12.10.2011 р.

21. Мироненко, Д. Город-Феникс / Д. Мироненко // Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 9. - С. 26-27: фото.
Про українське місто Черкаси, якому в червні 2011 р. виповнилося 725 років.

22. Мироненко, Д. Закарпатский город Свалява / Д. Мироненко // Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 7. - С. 26-27: фото.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Сваляві Закарпатської області, що відбулося 17.05.2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

23. Мироненко, Д. О. «Зодчество» // Енциклопедія Сучасної України / Д. Мироненко ; НАН України, Координац. бюро ЕСУ. - К. : [б. в.], 2010. - Т. 10. Б-Біо[ген]. - С. 649-650.
Про перший в Україні офіційний щомісячний журнал «Зодчество», що виходив у 1928 р. у Харкові та висвітлював питання архітектури, інженерної та санітарної техніки, промислового та комунального будівництва.

24. Мироненко, Д. Княжий город Староконстантинов / Д. Мироненко // Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 10. - С. 18-19: ил.
Про Старокостянтинів - одне з малих міст Хмельниччини, якому у 2011 р. виповнилося 450 років, досліджене працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

25. Мироненко, Д. Місто Свалява Закарпатської області / Д. Мироненко // Інформ. бюл. - 2011. - № 7. - C. 39-42. - Бібліогр. в кінці ст.
Про чергове - чотирнадцяте - засідання бібліотечного клубу "Національні святині", що відбулося 17 травня 2011 р. в читальній залі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту "Історія малих міст України" і присвячене місту Сваляві Закарпатської обл.

26. Мироненко, Д. Оригінальна атмосфера й незабутні враження / Д. Мироненко // Міське госп-во України. - 2011. - № 3. - С. 36-38: іл.
Досліджено експонати книжкової виставки, присвяченої м. Сваляві Закарпатської обл., що експонувалась у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках проекту «Історія малих міст України».

27. Мироненко, Д. О. Сфера ЖКГ: радимо прочитати : [бібл. рубрика ] / Д. О Мироненко // Міське госп-во України. - 2011. - № 1. - С. 48; № 2. - С. 48; - № 3. - С. 29. - № 4. - С. 47.
Інформація про видання з житлово-комунальної тематики у бібліотечному фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

28. На книжкових полицях ДНАББ ім. В. Г. Заболотного : [бібл. рубрика / уклад. Д. Мироненко] ; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного // Буд-во України. - 2005. -
2011. - № 1. - 4-а с. обкл.; № 2. - 3-я с. обкл.; № 3. - 3-я с. обкл.; № 4. - 3-я с. обкл.; № 5. - 3-я с. обкл.
Інформація про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

29. Нові надходження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / уклад.: Н. В. Ракович, О. М. Крепиневич. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 1998 -
2011. - Вип. 1-12.
Щомісячна інформація про книги, брошури, монографії, альбоми, нормативні документи, що надійшли до бібліотеки.

30. Остапчук-Петровская, Л. Б. Любимый город М. М. Жербина / Л. Б. Остапчук-Петровская // Жербин М. М. Техника и музыка - основа моей жизни : сборник / сост.: Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; редкол.: С. И. Билык, В. И. Большаков, Г. А. Войцеховская, Л. А. Пашун ; ГНАСБ им. В. И. Заболотного, НИЧП «Вартисть» . - К.: Ун-т «Україна», 2011. - С. 113-128.
Про місто Санкт-Петербург в житті українського будівельника і композитора М. М. Жербіна (1911-2004).
На с. 118-119 - коротко про презентацію книги «Профессор Михаил Жербин» (2008) в м. Києві і м. Дніпропетровську. Зазначено, що укладачами книги є Г. А. Войцехівська і Л. А. Пашун.

31. Щербина, Н. Архитектурный дискурс / Н. Щербина / Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 7. - С. 7: фото.
Про презентацію книги Б. Єрофалова-Пилипчака «Архитектура советского Киева» (2010), що відбулася 12.05.2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

32. Щербина, Н. Гадяч - співочий козацький край / Н. Щербина // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 3. - С. 42-44.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Гадячу Полтавської області, що відбулося 16.11.2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

33. Щербина, Н. Засідання бібліотечного клубу «Національні святині». Тема: «Історія малих міст України: місто Очаків Миколаївської області» / Н. Щербина // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 4. - С. 25-28.
Про засідання, що відбулося 14.12.2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

34. Щербина, Н. Земля талантливых людей [г. Гадяч Полтав. обл.] / Н. Щербина // Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 3. - С. 38-39: фото.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Гадячу Полтавської області, що відбулося 16.11.2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

35. Щербина, Н. Місто нащадків вільного козацького роду [м. Гадяч Полтав. обл.] / Н. Щербина // Міське госп-во України. - 2011. - № 1. - С. 43-45: фото.
Про м. Гадяч Полтавської обл., що досліджувалося у рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

36. Щербина, Н. Видання про архітектуру радянського Києва / Н. Щербина // Інформ. бюл. / Мінрегіонбуд України. - 2011. - № 6. - С. 47-48.
Про презентацію книги Б. Єрофалова-Пилипчака «Архитектура советского Киева», що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

37. Щербина, Н. Город казацкой Сечи // Н. Щербина / Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 8. - С. 24-25: фото.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Цюрупинську Херсонської області, що відбулося 23.06.2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

38. Щербина, Н. Древний город Очаков / Н. Щербина // Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 4. - С. 46-47: фото.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Очакову Миколаївської області, що відбулося 14.12.2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

39. Щербина, Н. Овруч - древний город / Н. Щербина // Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 6. - С. 46-47: фото.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Овручу Житомирської області, що відбулося 14.04.2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

40. Щербина, Н. Презентация книги / Н. Щербина // Стр-во & реконструкция. - 2011. - № 7. - С. 7.
Про презентацію книги Д. Малакова «У Києві 50-х» (Варто, 2010), що відбулася у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

41. Щербина, Н. Презентація книги Д. В. Малакова "У Києві 50-х" / Н. Щербина // Інформ. бюл. - 2011. - № 7. - C. 43-44.
19.04.2011 р. у приміщенні ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація книги Дмитра Малакова "У Києві 50-х", в якій взяли участь наукові працівники, архітектори, видавці, бібліотечні працівники (Київ, Україна).

42. Щербина, Н. Цюрупинськ - місто Олешківської Січі / Н. Щербина // Інформ. бюл. - 2011. - № 9. - C. 41-44.
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Цюрупинську Херсонської області, що відбулося 23.06.2011 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».


Прочитано: 1978 раз
Дополнительно на данную тему:
Ми пишемо - 2002
Ми пишемо - 2006
Ми пишемо - 2003
Ми пишемо - 2004
Ми пишемо - 2005
Ми пишемо - 2007
Ми пишемо - 2008
Ми пишемо – 2009
Ми пишемо – 2010
Ми пишемо – 2012

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7