Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть - 2004

Публікації про ДНАББ ім. В.Г.Заболотного - 2004 р.1.      Адреса, телефоны, факсы, электронная почта, Интернет ведущих библиотек Украины: Справ. / Сост. О.И. Пилипченко / М-во культуры и искусств Украины, НПБУ. – К., 2004. – 48 с.
На с. 11 – інформація про ДНАББ та її працівників – директора Г.А. Войцехівську, завідувача відділу О.М. Піхур та завідувача сектора О.С. Крилову.
2.      Анисимов А. Геростратов замысел. – К.: Курчъ, 2004. – 256 с.: ил.
Про переїзд столиці Радянської України з Харкова до Києва. На с. 254 – про використання фотодокументальних матеріалів із фонду ДНАББ імені В.Г. Заболотного при підготовці видання.
3.      Библиотекари + строители // Стр-во & реконструкция. – 2004. – № 10. – С. 9.
Про привітання голови Держбуду України В.І. Черепа працівникам ДНАББ імені В.Г. Заболотного у зв’язку з ювілеєм книгозбірні.
4.      Библиотеке – 60! // Стр-во & реконструкция. – 2004. – № 8. – С. 9.
Коротко про ювілей ДНАББ імені В.Г. Заболотного, нагородження колективу бібліотеки Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за внесок у розвиток бібліотечно-інформаційної справи, а також привітання редакції газети.
5.      Будівництво. Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки та премії Академії будівництва України ім. академіка Буднікова М.С.: Зб. відзначених робіт / Уклад. Г.К. Злобін, К.І. Проценко / АБУ. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 80 с.
На с. 3, 20, 33, 34, 40 – про ДНАББ та бібліотечних працівників, лауреатів премії АБУ 1997 р. – Г.А. Войцехівську, О.Б. Шинкаренко, Г.Л. Яблонську.
6.      Забытая тектология архитектуры // А.С.С. – 2004. – № 5. – С. 104: ил.
Про актуальність книги петербурзького архітектора О.В. Розенберга “Философия архитектуры”, виданої у 1923 р. Наведено інформацію про те, що оригінал для републікації надано ДНАББ імені В.Г. Заболотного.
7.      Зведений план основних заходів бібліотек України на 2004 рік / Уклад. О. Пилипченко; М-во культури і мистецтв України, НПБУ. – К., 2004. – 42 с.
На с. 6, 12 – про науково-практичну конференцію Інформаційні ресурси будівельного комплексу України: тенденції розвитку”, що відбудеться у ДНАББ.
На с. 19 – про Заболотнівські читання.
8.      [Информационный партнер – Государственная научная архитектурно-строительная библиотека им. В.Г.(!)[И.]Заболотного] // Вокруг света. – 2004. – окт. – С. 1: ил.
9.      [Информационный партнер – Государственная научная архитектурно-строительная библиотека им. В.Г.(!)[И.]Заболотного] // Вокруг света. – 2004. – дек. – С. 1: ил.
10.  Каліберда Н., Бровкін А. Науково-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності // Бібл. вісник. – 2004. – № 6. – С. 22-26.
Про роботу секції “Науково-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності” на міжнародній науковій конференції “Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ”, що відбулась у НБУВ 12-14 жовтня 2004 р. На с. 22 – про те, що серед учасників – ДНАББ імені В.Г. Заболотного. На с. 23 – короткий виклад доповіді ученого секретаря ДНАББ С.С. Артамонової.
11.  Киселева М. Дни французской культуры в Украине: Музыка, театр, кинематограф, живопись, фотографии, плакаты, книги, дискуссии и творческие встречи // Скло і кераміка. Буд. матеріали в Україні. – 2004. – № 6. – С. 8-11: іл., фото. – (Выставки).
Про презентацію книжкової виставки "Архітектура Франції у виданнях ХХ століття", організовану ДНАББ імені В.Г. Заболотного та Французьким культурним центром. На презентації виступили директор ДНАББ Г. Войцехівська, учений секретар ДНАББ С. Артамонова, архітектор-історик Ю. Івашко, декан архітектурного факультету КНУБА О. Кащенко, президент Спілки урбаністів України М. Дьомін, представники Французького культурного центру В. Стукалова та С. Івахіна.
12.  Кулаковська Т., Солоіденко Г. Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи розвитку // Бібл. вісник. – 2004. – № 6. – С. 45-47.
Про спільне засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук та Асоціації бібліотек України, що відбулось у рамках міжнародної наукової конференції “Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ” (НБУВ, 12-14 жовтня 2004 р.). На с. 45 – про те, що серед учасників – Г.А. Войцехівська, директор ДНАББ імені В.Г. Заболотного.
13.  Маслакова Н. Історія бібліотек та історичних бібліотечних зібрань України на сторінках журналу "Бібліотечний вісник" (1993-2003) // Бібл. вісник. – 2004. – № 2. – С. 36-48.
На с. 44 в підрозділі "Бібліотеки академічних інститутів різних академій наук" згадується ДНАББ, одна "з найбільш цінних за фондами" бібліотек. На с. 48 – про В. Підгору як автора статті про історію спеціалізованої бібліотеки (ДНАББ).
14.  Матушкин М. (!) [Пучков А.] ГНАСБ: юбилей нашей библиотеки // А.С.С. – 2004. – № 3. – С. 94: граф.
Коротко про головну архітектурну книгозбірню України, засновником якої був академік В.Г. Заболотний, перший президент Академії архітектури УРСР. Зазначено, що на фундаменті бібліотеки створюється вічна будівля архітектурно-будівельної культури. Вміщено фрагмент екслібрису бібліотеки до її 60-річчя.
15.  Международный архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова // А.С.С. – 2004. – № 1. – С. 21.
Подяка бібліотеці за участь у підготовці ексклюзивної публікації матеріалів про творчий доробок радянського архітектора, графіка і педагога Я. Черніхова.
16.  Набок Л. Музей на ремонті – експонати у мандрах // Вісник Переяславщини. – 2004. – 19 жовт. (№ 81). – С. 5: фото. – (Співробітництво).
Про виставку оригінальних живописних творів В.Г. Заболотного, що відкрилась у ДНАББ, та науково-практичну конференцію, присвячену 60-річчю головної архітектурної книгозбірні України. Згадуються М. Дьомін, В. Єжов, Ю.Белічко, В. Штолько, які були учнями В.Г. Заболотного і виступили на конференції.
17.  Наукові бібліотеки України: Довід. / НАНУ, НБУВ, Коорд. бюро Енциклопедії Сучасної України. – К., 2004. – 472 с.
На с. 23-25 – про ДНАББ імені В.Г. Заболотного. Згадується В. Заболотний.
18.  Нечипоренко Л. Книгозбірня раритетів // Хрещатик. – 2004. – 8 жовт. (№ 148). – С. 3. – (Історія сучасності).
Про науково-практичну конференцію, присвячену 60-річчю головної архітектурної книгозбірні України, на якій виступили М. Дьомін, В. Єжов, Г. Войцехівська та ін. Згадуються М. Вязьмітіна та В. Заболотний.
19.  Нові видання України: Вид. бібліогр. покажч. книг та брошур / Кн. палата України. – 2004. – № 14. – 40 с. – (Національна бібліографія України).
На с. 8 у розділах "Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги" та "Бібліотечна справа. Бібліотекознавство" за №№ 59, 62 вміщена інформація про бібліографічний покажчик про видавничу та наукову діяльність у 1999-2003 рр. та брошуру про діяльність ДНАББ у 2003 р.
20.  Нові видання України: Вид. бібліогр. покажч. книг та брошур / Кн. палата України. – 2004. – № 29. – 36 с. – (Національна бібліографія України).
На с. 5 у розділі "Бібліотечна справа. Бібліотекознавство" за №№ 25, 28 вміщена інформація про довідник та методичний посібник, що видані ДНАББ у 2004 р.
21.  Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів України у галузі бібліотекознавства, бібліографознав-ства і основ книгознавства за 1996-2000 рр. – К.: НПБУ, 2004. – Ч. 2. – 116 с.
На с. 39, 43 – про дослідження "ДНАББ очима читачів" (1998-1999 рр.), проведене працівниками бібліотеки.
22.  Онищенко Г., Покутний П. Книга та вогонь. Епізод протистояння // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 5. – С. 36-39: іл.
Подяка бібліотеці за допомогу у підготовці матеріалу.
23.  Пилипченко О. Галузева бібліотека для архітекторів та будівельників очима колег // Бібл. планета. – 2004. – № 2. – С. 35. – Бібліогр.: с. 35 (5 назв). – (Бібліотеки – ювіляри).
Короткий огляд діяльності бібліотеки до її 60-річчя.
24.  Премія Академії будівництва України імені академіка Будникова М.С.: лауреати премії // Вісн. Академії будівництва України: Здобутки 10 років та перспективи розвитку. 1993-2003 / Під ред. Г.К. Злобіна; АБУ. – 2003. – № 12. – С. 270-273.
На с. 270 – про лауреатів премії 1997 р. – Г.А. Войцехівську, Г.Л. Яблонську, О.Б. Шинкаренко – працівників бібліотеки.
25.  [Привітання Президії Української бібліотечної асоціації] // Бібліотекар України: Інформ. листок. – 2004. – 30 квіт. (№ 4). – С. 1.
Вітання колективу ДНАББ імені В.Г. Заболотного з нагоди 60-річчя створення.
26.  [Привітання редакції журналу “Чумацький шлях”] // Чумацьк. шлях. – 2004. – № 4. – 3-я стор. обкл.
Вітання колективу ДНАББ імені В.Г. Заболотного з нагоди 60-річчя створення. Подяка працівникам бібліотеки – Г. Войцехівській, О. Пацелі, Є. Крижановій – за систематичну допомогу у підборі літератури та ілюстративного матеріалу.
27.  Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ квартал 2004 р.: Наказ Держбуду України від 02.04.2004 р. № 59 // Інформ. бюл. / Держбуд України. – 2004. – № 4. – С. 6-8.
На с. 6 зазначено, що 16 квітня 2004 р. на виїзному засіданні в ДНАББ буде розглядатись питання "Про завдання Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного у контексті розвитку будівельного комплексу України".
28.  Проскуряков В. Архітектура українського театру. Простір і дія / М-во освіти і науки, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. 2-е вид., випр. і доп. – Львів: “Львівська політехніка”, “Срібне слово”, 2004. – 584 с.
На с. 9 автор висловлює подяку Г. Войцехівській, директору ДНАББ імені В.Г. Заболотного, за надання допомоги у використанні матеріалів.
29.  Пучков А. Главной архитектурной библиотеке страны – 60 лет // Янус Нерухомість. – 2004. – № 9 (238). – С. 2: іл. – (Подія).
Автор, відомий архітектурознавець, відзначає роль особистості в процесі історич-ного розвитку ДНАББ, зокрема, першого президента В.Г. Заболотного, фундатора Наукової бібліотеки, та працівників бібліотеки М.І. Вязьмітіної, М.Ф. Грідіної, Г.Л. Яблонської, О.Б. Шинкаренко, В.М. Фурсової, І.Д. Папір, М.А. Новікова, Г.А. Войцехівської. Дає високу оцінку діяльності бібліотеки як науково-інформаційного та видавничого центру, в якому створено особливий простір для розумової праці та наукових досліджень фахівців.
30.  Солоіденко Г. Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В.Г. Заболотного – 60 років // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. – С. 39-40.
ДНАББ очима колеги, відповідального секретаря Асоціації бібліотек України, наукового співробітника НБУВ.
31.  Солонська Н. Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації інформаційної політики // Бібл. вісник. – 2004. – № 6. – С. 2-12.
Про міжнародну наукову конференцію "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ", що відбулась у НБУВ 12-14 жовтня 2004 р. На с. 2 – про те, що серед учасників – працівники ДНАББ імені В.Г. Заболотного.
32.  Французька весна в Україні. 1-30 квітня 2004 = Printemps franÇais en Ukraine. 1er-30 avril 2004: Програма Альянс Франсез України та інших організацій. – К.: ПФ "Оранта", 2004. – 32 c.
На с. 13 – інформація про книжкову виставку “Архітектура Франції у виданнях ХХ століття”, організовану в ДНАББ імені В.Г. Заболотного.
33.  Челябинская государственная академия культуры и искусств: страницы истории. – Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 2003. – 196 c.
На с. 90-92 – інформація про С.С. Артамонову та ДНАББ.
34.  Шевченко В. Гостиный двор в Киеве: история воссоздания // БудМайстер. – 2004. – № 19. – С. 8-9: іл. – (Будівництво та архітектура).
На с. 9 – згадка про бібліотеку Держбуду УРСР, розміщення якої передбачалось проектом відтворення Гостиного двору. Проект розроблено на замовлення Держбуду УРСР (автор – архітектор В. Шевченко, співавтор проекту пристосування – архітектор Ю. Лосицький).

Прочитано: 6506 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011
Про нас пишуть – 2012 Ч.3

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7