Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


Сергій Кілессо. Дослідник архітектури України
«Творець проектів – архітектор, …він головний будівничий. Змінилися часи, але і зараз архітектор є творцем, автором проекту будови».
С. Кілессо


До проведення в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему «Український архітектор, мистецтвознавець Сергій Кілессо» (до 90-річчя від дня народження) фахівцями бібліотеки підготовлено тематичну виставку «Сергій Кілессо. Дослідник архітектури України».
На виставці представлені матеріали із фонду бібліотеки: книжки, наукові роботи, публікації та графічні матеріали, виконані С. Кілессо або у співавторстві. Доповнюють експозицію фото із сімейного архіву, надані дочкою Сергія Костянтиновича Тетяною Кілессо.
Сергій Костянтинович Кілессо (1931–2012) – відомий український архітектор, науковець і мистецтвознавець, професійна діяльність якого розпочалася після закінчення Художнього інституту в м. Києві, де він навчався на архітектурному факультеті в майстерні Володимира Гнатовича Заболотного (1951–1957 рр.).
Після закінчення навчання С. Кілессо виконував обов"язки завідувача відділу, реставрації та охорони пам"яток архітектури музею заповідника «Києво-Печерська лавра», згодом став заступником директора з наукової частини цього ж музею-заповідника.
Потім С. Кілессо працював викладачем у Київському училищі прикладного мистецтва, молодшим науковим співробітником НДІ теорії та історії архітектури та будівельної техніки Академії будівництва та архітектури УРСР [11].
У 1970–1990 рр. Сергій Костянтинович  очолює сектор радянської архітектури цього ж інституту.
Він був дійсним членом Української Академії архітектури (1993 р.), заслуженим архітектором України (1994 р.), почесним доктором НДІ теорії та історії архітектури і містобудування (1998 р.), двічі Лауреатом Державної премії України в галузі архітектури (1996 р., 2006 р.), членом Українського національного комітету ICOMOS [3, с. 29 ].
Усе своє життя С. Кілессо присвятив дослідженню української архітектури та творчості архітекторів. Він говорив, що «Творець проектів – архітектор, <…> він головний будівничий. Змінилися часи, але і зараз архітектор є творцем, автором проекту будови» [26, с. 3–4]. 
Серед представлених на виставку матеріалів містяться опубліковані дослідження С. Кілессо про життя та професійну діяльність таких відомих особистостей, як В. Заболотного, О. Вербицького, В. Городецького, М. Дьоміна, Б. Жежеріна.
Про свого наставника, відомого зодчого, вченого та педагога В. Заболотного Сергій Кілессо писав неодноразово. Його статті публікувалися в багатьох галузевих періодичних виданнях за різні роки. В одному із них С. Кілессо писав: «Архітектор Володимир Гнатович Заболотний – одна з найбільш яскравих постатей на ниві вітчизняного зодчества ХХ сторіччя. Прекрасний архітектор-практик, доктор архітектури, професор, майстер живопису, знавець історії зодчества і народного мистецтва – все це уживалося в невисокій на зріст, кремезної статури людині з крутим чолом і напрочуд легкою вдачею. Саме Заболотному ми завдячуємо створенню Української Академії Архітектури, першими президентом якої він був» [16, с. 28–29].
У представленому виданні «Творчество архитекторов Украинской ССР» [7, 5] вміщено праці Сергія Костянтиновича про життєвий шлях та творчий доробок архітекторів О. Вербицького і Б. Жежеріна, їхні відомі та значимі для спільноти проекти.
Змістовними є публікація С. Кілессо про Мефодія Дьоміна, який був «…архитектором-хранителем памятника архитектуры "Владимирский Собор в Киеве″», керівником проведення реставраційно-відновлювальних робіт цієї пам"ятки архітектури [6] та ессе «Обід з государем-імператором: Із життя архітектора Михайла Покорного про архітектора Михайла Покорного», творче життя якого було тісно пов"язане з Одесою та Харковом [30].
Про високий професійний рівень С. Кілессо як архітектора-теоретика свідчать його фундаментальні наукові праці про загальну архітектуру Української РСР в цілому, архітектуру окремих міст і експериментально-показових сіл, їх центрів, окремих ансамблів та комплексів, об"єктів промислового будівництва [1].
В Енциклопедії Сучасної України вміщено розділ «Архітектура України кін. 19 – поч. 20 ст.», автором якого є Сергій Костянтинович Кілессо. Він зазначав, що «Українська архітектура цього часу відобразила особливості суспільного розвитку на шляху розвитку капіталістичної системи <…> відроджуються європейські та національні архітектурні традиції. Розвиваються будівельна наука та техніка». У цьому розділі науковець детально, на високому фаховому рівні, характеризує всі чинники становлення української архітектури, текст доповнює ілюстративними матеріалами [14].
Сергій Костянтинович вважав, що кожне місто має свій індивідуальний і неповторний культурно-архітектурний образом.
Частину експозиції виставки становлять історико-архітектурні нариси С. Кілессо, гортаючи сторінки яких, читач здійснить мандрівку по тому чи іншому місту, познайомиться з історією, розгляне архітектурні ансамблі та визначні місця, дізнається про його будні та перспективу майбутнього. Ці книжки розраховані на широке коло читачів, які цікавляться історією розвитку міста, його архітектурою та будівництвом [12, 22, 23, 25, 27]

Фахівцям архітектурно-будівельної галузі цікавим стане видання Сергія Кілессо «Керамика в архитектуре Украины» (1968). У властивій йому формі подання матеріалу, автор ретельно, з подробицями описує про практичне застосування керамічних матеріалів у будівництві у 1960-ті роки, наводить рекомендації із створення досконалих зразків індустріальних керамічних виробів, аналізує методи облицювання будівель керамічними матеріалами [13].
З особливою авторською теплотою сповнені розповіді Сергія Кілессо про окремі пам"ятки, з якими були пов"язані певні періоди його життя, це «Каплиця Святої Покрови у Чигирині» [17], «Києво-Печерська лавра» [24], «Суботів» [19].Родзинкою експозиції є особовий листок члена Спілки архітекторів УРСР Сергія Кілессо, що містить фото молодого архітектора та заповнені власноруч сторінки [11]
Завершуючи огляд виставки, констатуєш факт, що публікації та книжки Сергія Костянтиновича Кілессо наповнені глибокими теоретичними і практичними знаннями теорії та історії архітектури, мистецтва і містобудування. Вони можуть мати як освітнє, так і пізнавальне значення для всіх і кожного зокрема.Список використаних джерел:
1. Анализ современной архитектуры Украинской ССР. Архитектура города : отчет. Тема 2, разд. 1 / Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, КиевНИИТИ ; рук. темы С. К. Килессо ; исполн.: Н. П. Андрущенко [и др.]. – Киев, 1977. – 12 л.
2. Архитектура Донецка / С. Килессо [и др.]. – Киев, 1979. – 238 л.
3. Виставка архітектурної графіки пам"яті Сергія Кілесса // Пам"ятки України: історія та культура. – 2012. – № 12 (182). – С. 29.
4. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник : фотоальбом / уклад. Ю. Д. Кибальник ; авт. тексту С. К. Кілессо [та ін.]. – Київ, 1990. – С. 246.
Килессо С. Борис Жежерин / С. К. Килессо // Творчество архитекторов 5. Украинской ССР. Вып. 1. / НИИ теории, истории и перспект. проблем совет. арх-ры. – Киев, 1977. – С. 229–235.
6. Килессо С. Храм Мефодия / С. Килессо // А.С.С. – 2003. – № 4. – С. 117.
7. Килессо С. К. Александр Вербицкий / С. К. Килессо // Творчество архитекторов Украинской ССР. Вып. 1. / НИИ теории, истории и перспект. проблем совет. арх-ры. – Киев, 1977. – С. 6–23.
8. Килессо С. К. Архитектура культурно-просветительных зданий : науч.-техн. отчет за 1978 г. / С. К. Килессо. – Киев, 1978. – 116 л.
9. Килессо С. К. Керамика в современной архитектуре Украинской ССР (1955–1965 гг.): автореф. дис. ... канд. архитектуры / С. К. Килессо ; науч. рук. Б. П. Хакало. – Москва, 1965. – С. 21.
10. Килессо С. К. Киево-Печерская Лавра: Памятники архитектуры и искусства / С. К. Килессо ; фот.: О. А. Сойко, В. Б. Соловский. – Киев, 1975. – С. 144.
11. Килессо Сергей Константинович : лич. листок чл. Союза архитекторов УССР. – Киев, 1964. – С. 8, [5] л.
12. Килессо С. К. Архитектура Крыма / С. К. Килессо. – Киев, 1983. – С. 95 ; 12 л.: ил.
13. Килессо Сергей Константинович. Керамика в архитектуре Украины / С. К. Килессо – Киев, 1968. – С. 103.
14. Кілессо С. К. Архітектура України кін. 19 – поч. 20 ст. / С. К. Кілессо // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 712–722.
15. Кілессо С. Архітектура всупереч диктатурі / С. Кілессо // Архитектура и престиж. – 1996. – № 2. – С. 11
16. Кілессо С. Володимир Заболотний – зодчий, вчений, педагог / С. Кілессо // Будівництво України / Держбуд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28–29.
17. Кілессо С. Каплиця Святої Покрови у Чигирині / С. Кілессо // Образотворче мистецтво. – 1997. – № 1. – С. 21.
18. Кілессо С. Паростки нової архітектури / С. Кілессо // Архітектура України / Спілка архітекторів України ; Украрбудінформ. – 1991. – № 1. – С. 5–12.
19. Кілессо С. Суботів / С. Кілессо // Пам"ятки України : історія та культура. – 1994. – № 3/6. – С. 69–73.
20. Кілессо С. Якими будуть соборні фасади / С. Кілессо // Пам"ятки України : історія та культура. – 1999. – № 1. – С. 40–41.
21. Кілессо С. К. Архітектор Володимир Заболотний (до 100-річчя від дня народження) / С. К. Кілессо // БудівництвоУкраїни. – 1998. – № 5. – С. 36–37.
22. Кілессо С. К. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю / С. К. Кілессо. – Київ, 2000. – С. 143.
23. Кілессо С. К. Канів / С. К. Кілессо. – Київ, 1964. – С. 33.
24. Кілессо С. К. Києво-Печерська лавра / С. К. Кілессо. – Київ, 2003. – С. 199.
25. Кілессо С. К. Київ архітектурний / С. К. Кілессо ; фотоіл. підгот.: І. А. Гільбо, О. І. Ранчуков. – Київ, 1987. – С. 160.
26. Кілессо С. К. Мистецтво будівничих / С. К. Кілессо. – Київ, 1971. – С. 56.
27. Кілессо С. К. Черкаси : Історико-архіт. нарис / С. К. Кілессо. – Київ, 1966. – С. 59.
28. Кілессо Сергій Костянтинович // Енциклопедія історії України. У 8 т. / НАН України ; Ін-т історіїУкраїни. – Київ, 2007. – Т. 4. – С. 323.
29. Кілессо Сергій. Володимир Заболотний – архітектор, вчений, педагог / С. Кілессо // Пам"ять століть / Міносвіти, НПУ ім. М. Драгоманова, Міжнар. ун-т "Україна". – 2008. – № 1/2. – С. 140–142.
30. Кілессо Сергій. Обід з государем-імператором: Із життя архітектора Михайла Покорного / С. Кілессо // Архітектура України. – 1992. – № 2. – С. 57–58.Прочитано: 134 раз
Дополнительно на данную тему:
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”
Графічні роботи Володимира Гнатовича Заболотного
Книжкова виставка «Українська писанка як вид декоративно-вжиткового мистецтва»

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7