Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


Династія Яблонських
8 жовтня 2020 р. у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного відбулися ХV Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Династії зодчих України», що ознайомили з видатними архітектурними династіями Геккерів, Добровольських, Дьоміних, Приймаків, Самойловичів, Яблонських та їхнім внеском в історію української архітектури.
Фахівцями бібліотеки підготовлено книжково-мистецьку виставку «Архітектурні династії України». Складовою цієї виставки є експозиція, присвячена династії Яблонських.
Як виявилося на засіданні ХV Заболотнівських читань, династія розпочинається з Михайла Степановича Анікіна (1902–1972), тестя Д. Н. Яблонського. М. С. Анікін закінчив Київський художній інститут і все життя працював інженером-архітектором. Його донька, Інга Михайлівна Щепетова (1929–2016), також була архітекторкою, вийшла заміж за Дмитра Ниловича Яблонського (1921–2001). Сьогодні архітектурна династія Анікіних-Яблонських нараховує чотири покоління: справу Дмитра Ниловича продовжили його донька Ганна Яблонська з чоловіком, архітектором Олександром Тарновським, та їхній син Петро Тарновський з дружиною, архітекторкою Анастасією Арзамасцевою.
Д. Н. Яблонський – архітектор, художник, доктор архітектури професор, дійсний член і секретар архітектури Української академії архітектури. На початку трудової діяльності працював в майстерні В. Г. Заболотного, де брав участь у роботі відновлення і реконструкції проекту будинку Верховної Ради УРСР.
В експозиції виставки розміщено документи, що розкривають творчість Д. Н. Яблонського. Так, експонатами виставки стали статті з періодичних видань та наукових збірників, написаних архітектором, в яких висвітлено питання будівництва житлових будівель [2, 12, 13, 20 ], відбудови та реконструкції центральної частини м. Києва [19], автоматизації архітектурного проектування [9, 12], застосування керамічних облицювальних плит в будівництві [22], великоблокового будівництва та великопанельних будинків [23, 24].
На виставці представлена публікація Д. Н. Яблонського, написана в співавторстві з Н. Чмутіною і Л. Грачовою, в якій вони діляться спогадами про президента Академії архітектури УРСР, наставника, видатного педагога, громадського діяча Володимира Гнатовича Заболотного, який дав путівку в життя багатьом молодим фахівцям [21].
В. Г. Заболотний передав свою любов до сакральної архітектури своєму учневі – Дмитру Яблонському. Дмитро Нилович багато подорожував Україною, досліджував, проводив фотофіксацію, робив обміри і замальовував пам"ятки сакральної архітектури. Ця багаторічна праця Д. Н. Яблонського відобразилася в його кандидатській дисертації «Порталы украинской архитектуры, XVII–XVIII вв.» (науковий керівник В. Г. Заболотний) [11] та в книжці «Порталы в украинской архитектуре» [10], виданій відповідно до постанови Редакційно-видавничої ради Академії архітектури УРСР від 21.01.1954 року.  Як відомо, через підозру автора в націоналізмі майже весь наклад книжки було знищено.
Чільне місце в експозиції зайняла книжка «Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Д. Яблонського» [1], передана у фонд бібліотеки донькою Дмитра Ниловича, Ганною.
Заслуговує на увагу експонований на виставці Особовий листок члена Спілки архітекторів УРСР Д. Н. Яблонського, заповнений ним власноруч 12 квітня 1956 року [14].
В експозиції представлено буклет [18], в якому розповідається про малюнки архітектора Д. Яблонського, розкривається творчий шлях видатного архітектора, як художника.
На виставці розповідається про архітектурний доробок Д. Н. Яблонського: проект пам"ятника професору В. Образцову в м. Києві (у співавторстві зі скульптором М. Вронським, 1946); генплан відновлення та реконструкції м. Черкас (1946–1948); участь у роботі над проектом відновлення та реконструкції будівлі Верховної Ради УРСР (1946–1949); проект монументу на сільськогосподарській виставці (1953); участь у проектуванні низки великоблокових та панельних будинків у Дніпрі, Києві, Маріуполі; конкурсний ескізний проект Храму-пам"ятника на честь 1000-річчя Хрещення Русі в Києві (1990); проект Храму Входу Господнього до Єрусалима в Дарниці (Київ), присвячений героям ліквідації Чорнобильської аварії (1990–1991), та багато ін.Експонатами виставки є книжки Ганни Яблонської, доньки архітектора, кандидатки архітектури, професорки Київського національного університету будівництва і архітектури, серед яких видання з питань економіки архітектурного проектування, економічної ефективності і якості містобудівних та архітектурних рішень [15, 16, 17].
Увагу відвідувачів виставки також привернули 7 акварельних робіт з сімейного архіву Яблонських та 2 роботи з фонду бібліотеки. Роботи є результатом наукових відряджень, подорожей, під час яких Дмитро Нилович робив акварельні та олівцеві замальовки.
Про життя і діяльність Д. Н. Яблонського можна прочитати у розділі сайту бібліотеки «Видатні особистості» за посиланням http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=410Список використаних джерел:
1. Архітектура українського бароко : акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського / уклад., ред., авт. передм. Г. Д. Яблонська ; авт. бібліогр. ст. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2019. – 191 с. : іл., кресл.
2. Досвід спорудження великоблочних жилих будинків у м. Жданові / І. Кечеджі [та ін.] // Архітектура і будівництво. – 1956. – № 1. – С. 11–14.
3. Мгарский монастырь [Полтавская область] : фрагмент : рисунок / архитектор Д. Н. Яблонский. – 1947. – 1 л.
4. Спаський собор у м. Канів [Черкаська область] : заг. вигляд : малюнок / архітектор Д. Н. Яблонський. – 1947. – 1 арк.
5. Храм в с. Субботове [Черкасская область] : общ. вид : рисунок / архитектор Д. Н. Яблонский. – 1947. – 1 л.
6. Церква в с. Сорочинці [Полтавська область] : фасад південного входу : ескіз / архітектор Д. Н. Яблонський. – 1947. – 1 арк.
7. Церковь : общий вид с востока : рисунок / архитектор Д. Н. Яблонский. – 1947. – 1 арк.
8. Юрієва божниця у м. Остер, Старогородка [Чернігівська область] : ескіз / архітектор Д. Н. Яблонський. – Киев, 1947. – 1 арк.
9. Яблонский Д. Вопросы и задачи автоматизации архитектурного проектирования / Д. Яблонский // Архитектура СССР. – 1971. – № 4. – С. 29–31.
10. Яблонский Д. Н. Порталы в украинской архитектуре / Д. Н. Яблонский ; под ред. В. И. Заболотного ; Акад. архитектуры УССР, Ин-т архитектуры сооружений. – Киев : Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1955. – 143 с. : 92 табл.
11. Яблонский Д. Н. Порталы украинской архитектуры, XVII–XVIII вв. : дис. ... канд. архитектуры / Д. Н. Яблонский ; науч. рук. В. И. Заболотный ; Акад. архитектуры УССР. – 1952. – 221 л. : черт. + 1 прил. в пап. (105 л., 187 фот.). – Библиогр.: л. 210–212.
12. Яблонский Д. Н. Применение ЭВМ для оптимизации планировочных решений квартир / Д. Н. Яблонский // Строительство и архитектура. – 1968. – № 7. – С. 26–27.
13. Яблонский Д. Н. Проблемы жилища будущего / Д. Н. Яблонский // Строительство и архитектура. – 1978. – № 2. – С. 20.
14. Яблонский Дмитрий Нилович : лич. листок чл. Союза архитекторов УССР. – Киев : [б. и.], 1956. – 8 с.
15. Яблонська Г. Д. Економіка архітектурного проектування і кваліметрія. – Київ, 2009. – 48 с.
16. Яблонська Г. Д. Економічна ефективність і якість містобудівних та архітектурних рішень. – Київ, 2013. – 119 с.
17. Яблонська Г. Д. Парадигма загальноекономічної ефективності архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 360–368.
18. Яблонський Д. Акварель / Д. Яблонський. – Київ, [1996]. – 8 с.
19. Яблонський Д. До питання про забудову центру Києва // Вісник Інституту "Укрзахідпроектреставрація". – Львів, 1996. – Чис. 5. – С. 27–30.
20. Яблонський Д. Жилые дома с поперечными несущими стенами // Архитектура СССР. – 1960. – № 8. – С. 51–54.
21. Яблонський Д. Життя та діяльність Володимира Гнатовича Заболотного – президента Академії архітектури УРСР / Д. Яблонський, Н. Чмутіна, Л. Грачова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – № 486. – С. 97–106.
22. Яблонський Д. Н. Кераміка на Чернігівщині / Д. Н. Яблонський // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1950. – № 2. – С. 37–39.
23. Яблонський Д. Н. Крупноблочне будівництво в Ленінграді // Архітектура і будівництво. – 1954. – № 2. – С. 14–17.
24. Яблонський Д. Чотири великопанельних будинки (Москва, Череповець, Викса) // Будівництво і архітектура. – 1957. – № 12. – С. 20–23.Прочитано: 270 раз
Дополнительно на данную тему:
Михайло Антончик – співець українського села
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”
Графічні роботи Володимира Гнатовича Заболотного

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7