Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


Династія Самойловичів
8 жовтня 2020 р. у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного відбулися ХV Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Династії зодчих України», що ознайомили з видатними архітектурними династіями Геккерів, Добровольських, Дьоміних, Приймаків, Самойловичів, Яблонських та їхнім внеском в історію української архітектури.
Складовою цієї виставки є експозиція, присвячена династії Віктора Петровича Самойловича (1911–2000), архітектора, доктора мистецтвознавства, відомого дослідника народної архітектури України.
В. П. Самойлович закінчив архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (1940 р.), довгий час працював у Академії будівництва і архітектури УРСР [15] та в Українському зональному науково-дослідному інституті експериментального проектування (КиївЗНДІЕП), займався розробкою типових проектів житлових будинків для колгоспників. Крім цього займався викладацькою діяльністю – викладав у Київському інженерно-будівельному інституті (нині КНУБА) та Київському державному художньому інституті (нині НАОМА), був науковим керівником аспірантів, які в майбутньому стали докторами наук (Ю. Хохол, З. Моісеенко, Л. Прибєга). Починаючи з 1970-х рр. В. Самойлович – головний науковий консультант зі створення «Музею народної архітектури і побуту» у місті Києві (Пирогів).
Своє життя В. Самойлович присвятив одній справі – вивченню народної архітектури різних регіонів України, дослідження якої він розпочав ще в студентську пору.
Для нащадків Віктор Петрович залишив цінні книжки та публікації. Інформація, що в них міститься, є джерелом фундаментальних досліджень архітектурно-будівельних та декоративно-ужиткових традицій України, її національної ідентичності та самобутності.
Експозицію виставки розпочинає кандидатська дисертація В. Самойловича «Народное жилище Подолии». Викладені в ній матеріали є результатом ранніх, студентських, досліджень Віктора Самойловича. Він зазначав: «…основною метою цієї роботи є встановлення основних особливостей розвитку самостійно збудованого колгоспного житла в даний час». Ілюстративний матеріал (малюнки, креслення, схеми, світлини), що став додатковим супроводом до дисертації, є результатом натурних досліджень об"єктів, здійснених в наукових експедиціях [9].
Серед експонатів значне місце займають книжки В. Самойловича та його публікації у галузевих періодичних виданнях. Привертає увагу відвідувачів монографія В. Самойловича «Народна творчість в архітектурі сільського житла», присвячена архітектурі житлових будинків в українських селах. У книжці детально викладено питання архітектури та планування житла в українських селах із використанням місцевих будівельних матеріалів, наведено приклади конструктивних вирішень елементів будівництва, значна увага приділяється декоративно-художньому оздобленню стін та інтер"єру, деталям народної творчості (настінний розпис, штучна фактура стін, різьба по дереву тощо) [11].
На виставці експонуються книжки В. Самойловича, в яких розповідається про особливості архітектури народного житла в різних регіонах України [14], де автор висвітлює інформацію про найвизначніші зразки українського народного житла, особливості зведення та конструкції господарських будівель і малих архітектурних форм, народну та монументальну дерев"яну архітектуру – церкви, дзвіниці, котрі зведені руками народних майстрів на основі традицій, що складалися протягом багатовікового досвіду і передавалися наступним поколінням народних будівельників [8].  Однак наразі більшість із них існує лише у працях науковця, тому творчий доробок В. Самойловича є безцінним для вивчення витоків народної архітектури України.
Розробляючи типові проекти житла для колгоспників, В. Самойлович регулярно видавав книжки, в яких описував досвід проектування і будівництва житла для селян у різних регіонах України, проведеного за типовими проектами та без них [4, 5]. Архітектор переймався тим, щоб сільські будинки були конструктивно-надійними, зручними, функціональними та недорогими. На сторінках його книжок наведено приклади різних конструкцій фундаментів, стін і перекриттів для малоповерхових житлових будинків та перелік будівельних матеріалів, необхідних для їхнього зведення [13].
У галузевих періодичних виданнях В. Самойлович публікував статті з дослідження сільського житла, зокрема, публікації про нові деталі декоративного оздоблення в архітектурі сільських будівель, що змінюють зовнішній вигляд сільських житлових будинків на прикладі Західного регіону України [12, 18], індивідуальні мансардні житлові будинки 1960-х рр. у селах Прибалтики (у співавторстві) [6].
У своїх роботах В. Самойлович надавав великого значення ілюстративному матеріалу: малюнкам, світлинам, графічним зображенням, виконаними власноруч. Це змістовний фактографічний матеріал, який наразі є доступним посібником для архітекторів, істориків, мистецтвознавців та всіх охочих, хто досліджує питання архітектури народного житла [10].
Серед експонатів – Особовий листок члена Спілки архітекторів УРСР Віктора Самойловича. Аркуші цієї справи заповнені власноруч архітектором, справа містить його фото, яке є одним із небагатьох, що збереглися у фонді бібліотеки [15].
Про значення наукового доробку В. Самойловича свідчить експонований на виставці ретроспективний бібліографічний покажчик «Народна архітектура України (остання третина ХІХ – перша третина ХХ століття)», котрий містить документи, що розкривають питання народної архітектури [3, с. 41, 45, 57, 62–64].
Архітектурну династію Самойловичів продовжив син – Юрій Вікторович (1955–2018), архітектор, кандидат архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури. Він також був дослідником народної архітектури, а також відомий, як один із засновників компанії «Аркада Термодом», а згодом компанії «Крок!».
На виставці представлено публікації Ю. Самойловича, присвячені народній архітектурі. В одній із них він зазначає, що в селах застосовують типове проектування сільських будинків. Однак мешканці прибудовують веранди, що різняться між собою, і таким чином досягається різноманітність в архітектурі села. ФОТО 7, 8 Автор зазначає, що такий досвід потрібно використовувати і в індустріальному будівництві, адже будь-яка деталь у конструкції може змінити зовнішність будівлі і надати їй неповторності [16].
Цікавив Ю. Самойловича і зарубіжний досвід проектування, про що свідчить публікація про будинок Сальвадора Далі в Кадакесе (Іспанія), яку автор ілюструє експлікацією будинку, демонструє його зовнішній і внутрішній дизайн, убранство кімнат, ділиться враженнями від навколишнього оточення [17].
Продовжує династійну справу батька його донька – Наталія Онищенко. Вона закінчила архітектурний факультет Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Серед її авторських робіт – дизайн різних магазинів, банків та ресторанів.
Список використаної літератури:

1. Архитектор Виктор Самойлович : к 100-летию со дня рождения // A+C: Art+Construction. – Киев, 2011. – № 2/3. – С. 268–271.
2. Быть селу краше : советы по благоустройству села / Ю. А. Косенко [и др.] ; под ред. Ю. А. Косенко – Киев, 1990. – 192 с.
3. Народна архітектура України (остання третина ХІХ – перша третина ХХ століття) : ретроспект. бібліогр. покажч. / М-во розвитку громад та територій України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного – Київ, 2020. – 159 с. : іл.
4. Самойлович В. П. Жилий будинок колгоспника: досвід буд-ва в лісостеповій смузі Укр. РСР / В. П. Самойлович ; за заг. ред. С. Я. Грабовського – Київ, 1951. – 112, [46] с.
5. Самойлович В. П. Жилий будинок колгоспника: досвід проектування та буд-ва / В. П. Самойлович. – Київ, 1956. – 267 с., [4] вкл. арк. кольор. іл.
6. Самойлович В. Житлове будівництво в селах Прибалтики / В. Самойлович, Ю. Хохол // Сільське будівництво. – 1963. – № 5. – С. 21–23.
7. Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество Украины : монография / В. П. Самойлович. – Киев, 1989. – 344 с. : ил.
8. Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество : по материалам УССР / В. П. Самойлович. – Киев, 1977. – 232 с.
9. Самойлович В. П. Народное жилище Подольщины : дис. ... канд. архитектуры / В. П. Самойлович ; Акад. архитектуры УССР, Ин-т архитектуры сооружений. – Киев, 1945–1947. – 148 л. : черт. + 1 прил. [43] л. ил.
10. Самойлович В. П. Народна архітектура України в ілюстраціях / В. П. Самойлович. – Київ, 1999. – 280 с.
11. Самойлович В. П. Народна творчість в архітектурі сільського житла / В. П. Самойлович. – Київ, 1961. – 341 с., [7] вкл. арк. кольор. іл.
12. Самойлович В. П. Новые народные приемы декоративного убранства в архитектуре сельского жилища Украинской ССР / В. П. Самойлович // Советская этнография. – 1957. – № 3. – С. 44–56.
13. Самойлович В. П. Фундаменты, стены, перегородки и перекрытия в малоэтажных жилых домах / В. П. Самойлович, Ю. Ф. Хохол. – Киев, 1961. – 122 с.
14. Самойлович В. П. Українське народне житло (кінець XIX – початок XX ст.) / В. П. Самойлович ; відп. ред. М. П. Приходько. – Київ, 1972. – 24, [32] с.
15. Самойлович Виктор Петрович : лич. листок чл. Союза архитекторов УССР, 1956. – 8 с., [1] л.
16. Самойлович Ю. В. Веранда в сельском жилище / Ю. В. Самойлович // Строительство и архитектура. – 1983. – № 7. – С. 25–26.
17. Самойлович Ю. Дом Сальвадора Дали в Кадакесе / Ю. Самойлович // А.С.С. – 2002. – № 5. – С. 160–163 : ил.
18. Самойлович Ю. В. Новые черты в облике сельских жилых домов западного региона Украинской ССР / Ю. В. Самойлович // Строительство и архитектура. – 1981. – № 11. – С. 26–29.Прочитано: 197 раз
Дополнительно на данную тему:
Михайло Антончик – співець українського села
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”
Графічні роботи Володимира Гнатовича Заболотного

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7