Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть - 2019

Публікації про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - 2019 р.1. Бібліотека Заболотного запрошує на презентацію художньої виставки [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2019. - 21 лют. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3543.shtml (дата звернення: 26.02.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що 22 лютого 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в співпраці з Музеєм історії Десятинної церкви відбудеться презентація художньої виставки «Живопис і графіка Стефана Статецького».

2. Видано 3 бібліографічні покажчики серії «Енергозбереження та енергоефективність» [Електронний ресурс] // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. - 2019. - 26 лют. - Режим доступу: https://bit.ly/2NushgF (дата звернення: 27.02.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що Мінрегіон України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного видали три випуски бібліографічних покажчиків серії «Енергозбереження та енергоефективність».

3. Енергоефективність та енергозбереження: про актуальне [Електронний ресурс] // Національний авіаційний університет. - 2019. - 22 лют. - Режим доступу: https://nau.edu.ua/ua/news/2019/2/energoefektivnist-ta-energozberezhennya-pro-aktualne.html (дата звернення: 27.02.2019) ; Кафедра ЕП. - 2019. - Режим доступу: http://ep.kpi.ua/uk/node/331 (дата звернення: 27.02.2019). - Назви з екрана.

Зазначено, що 25 лютого 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація інформаційного ресурсу з питань енергозбереження та енергоефективності в співпраці з Мінрегіоном України, викладачами й студентами НАУ та КПІ ім. І. Сікорського. Під час заходу відбудеться презентація серії бібліографічних покажчиків «Енергозбереження та енергоефективність», підготовлених та виданих працівниками бібліотеки в 2018 р.

4. Інформаційний супровід формування професійної компетентності майбутніх архітекторів [Електронний ресурс] // Національний авіаційний університет. - 2019. - 28 лют. - Режим доступу: https://bit.ly/2GQ7R1a (дата звернення: 28.02.2019) ; Інститут аеропортів. - 2019. - Режим доступу: https://bit.ly/2H6L1kX (дата звернення: 28.02.2019). - Назви з екрана.

Зазначено, що викладачі та студенти факультету архітектури, будівництва та дизайну НАУ 25 лютого 2019 р. взяли участь у презентації бібліографічних покажчиків серії «Енергозбереження та енергоефективність», підготовлених та виданих працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

5. Презентація інформаційного ресурсу: обмін досвідом [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. - 2019. - Режим доступу: https://bit.ly/2GMN3rl (дата звернення: 27.02.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що 25 лютого 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація інформаційного ресурсу з питань енергозбереження та енергоефективності в співпраці з Мінрегіоном України, викладачами й студентами НАУ та КПІ ім. І. Сікорського. Під час заходу відбудеться презентація серії бібліографічних покажчиків «Енергозбереження та енергоефективність», підготовлених та виданих працівниками бібліотеки у 2018 р.

6. Програма «Новини Київщини» від 11.01.2019 [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Центральний Канал (https://www.youtube.com/channel/UCGXyj aZln83gk5MMv9gnHWw). - Електрон. відеодані (1 файл : 16:10 хв.). - [Київ], 11 січ. - 2019. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=wtuwJTBhcnI&feature=youtu.be (дата перегляду: 30.01.2019). - Назва з екрана.

З 13 хвилини вміщено репортаж із ДНАББ ім. В. Г. Заболотного про презентацію книжки О. Тоцького «Семь историй киевского метро», що відбулася 10 січня 2019 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

7. Прокопенко М. Урбанистическая эволюция / Мария Прокопенко // День: Kiev.ua. - 2019. - 8 лют. - Режим доступу: https://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/urbanisticheskaya-evolyuciya (дата звернення: 27.02.2019). - Назва з екрана.

Про історію київських периферій Солом"янського району від С. Широчина та О. Михайлика. Зазначено, що презентація книжки дослідників «Невідомі периферії Києва. Солом"янський район» відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

8. Новий академічний корпус [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. - 2019. - 27 січ. - Режим доступу: https://bit.ly/2WxO37b (дата звернення: 01.02.2019). - Назва з екрана.

У розділі «Джерела» зазначено бібліографічну письмову довідку «Меленський Андрій Іванович (1766-1833)» (уклад. Д. Мироненко).

У розділі «Примітки» за № 3 вміщено посилання на веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де розміщено інформацію про архітектора А. І. Меленського.


Публікації минулих років, виявлені у 2019р.

1. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства. Вип. 2 / Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Львів, 2017. - 38 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: www.lsl.lviv.ua/data/2017-N2.doc (дата звернення: 01.02.2019).

На с. 33 в розділі «Бібліографознавство» зазначено інформацію про публікацію С. Смирнової щодо бібліографічних покажчиків ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як підгрунтя для наукових досліджень користувачів.

2. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 95 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2017 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2018. - 152 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=10207 (дата звернення: 01.02.2019).

На с. 29 в підрозділі «Звітність і статистика» зазначено брошуру про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за 2015 р. (уклад.: Г. Войцехівська, О. Жидецька).

На с. 84 в підрозділі «Краєзнавча робота бібліотек» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо форуму-фестивалю «Малі міста України» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, який завершив соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України».

На с. 85 в підрозділі «Краєзнавча робота бібліотек» зазначено інформацію про публікацію О. Углової щодо краєзнавчих досліджень у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

3. Бібліотечна Україна в цифрах (2016-2017 рр.) : статист. зб. [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: бібліотечному фахівцю. - 2018. - 2 листоп. - Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=8811 (дата звернення: 01.02.2019). - Назва з екрана.

У табл. № 1 «Основні показники діяльності публічних, національних, державних, наукових бібліотек сфери впливу Мінкультури України та бібліотек України різних типів» зазначено основні показники діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та бібліотек підприємств Мінрегіону України за 2017 р.

4. Бузько О. В. Як у Києві відзначали 120-річчя Марії Вязьмітіної / О. В. Бузько // Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики : матеріали наук. конф. молодих вчених / Ін-т археології Нац. акад. наук України. - Київ : Стародавній світ, 2017. - С. 146-150. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/tezy_MU-net.pdf (дата звернення: 01.02.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що 22 квітня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася конференція «Бібліотекарки України: Марія Вязьмітіна». Вміщено теми доповідей, з якими виступили доповідачі на заході в бібліотеці.

5. В Киеве на углу Крещатика и Прорезной намеревались построить монумент Победы высотой 150 метров [Электронный ресурс] // 1К.соm/ua. - 2018. - 15 нояб. - Режим доступа: https://bit.ly/2GONtNT (дата обращения: 01.02.2019). - Загл. с экрана.

Інтерв"ю з дослідником архітектури Києва С. Широчиним про проекти відбудови Хрещатика після Другої світової війни. Зазначено, що проект архітектора О. Тація знаходиться в фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

6. Каким не стал Крещатик: послевоенные проекты главной улицы [Электронный ресурс] // Сегодня.ua. - 2018. - 20 нояб. - Режим доступа: https://bit.ly/2H5I5oE (дата обращения: 01.02.2019). - Загл. с экрана.

Про виставку «Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування» в Національному заповіднику «Софія Київська». Зазначено, що серед екпонатів виставки представлено унікальні матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

7. Колесникова Н. П. Бібліотека Університету «Україна» як осередок краєзнавчої і культурно-просвітницької роботи [Електронний ресурс] / Н. П. Колесникова // Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». - 2017. - 18 листоп. - Режим доступу: http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication=1801 (дата звернення: 01.02.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що працівники бібліотеки ВМУРЛ «Україна» в рамках краєзнавчо-туристичного дослідження взяли участь у низці заходів, серед яких зазначено відвідування фотовиставки «Дерев"яна сакральна архітектура Лівобережної України» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

8. Літопис журнальних статей : держ. бібліогр. покажч. України // Книжкова палата України. - 2011. - № 11. - 90 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.ukrbook.net/litopys/jurnal/2011/LJ_11_2011.pdf (дата звернення: 01.02.2019).

На с. 7 в розділі «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо партнерської співпраці архітектурної та бібліотечної громадськості, спрямованої на розроблення засад сучасної бібліотеки, спорудження нового типу будівель бібліотек в Україні.

9. Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття / Олена Мазніченко // Сучасні проблеми: дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. / Ін-т проблем сучас. мистец. Нац. акад. мистец. України. - Київ, 2014. - Вип. 10. - 320 с. : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/SUCHASNI_PROBLEMY_10.pdf (дата звернення: 11.02.2019).

На с. 171 в списку використананої літератури зазначено бібліографічний покажчик «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962)» (уклад. О. Шинкаренко).

10. Мірошниченко О. М. Вознесенське кладовище як об"єкт туристичного показу: проблеми та перспективи / О. М. Мірошниченко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін / Сум. держ. педагог. ун-т ім. А. С. Макаренка. - 2017. - № 2 (5). - С. 32-34. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/10/---5.pdf (дата звернення: 11.02.2019).

На с. 33 посилання на план м. Глухова 1776 р., що знаходиться в фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

11. Мокроусова О. Г. Маловідомі факти до біографії Павла Голландського - архітектора родини Терещенків / О. Г. Мокроусова // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. / Нац. заповідник «Глухів», Центр пам"яткознав. Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. - Київ ; Глухів, 2016. - Вип. 9. - С. 71-79 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/128201/14-Mokrousova.pdf?sequence=1 (дата звернення: 11.02.2019).

На с. 73 зазначено, що креслення кількох проектів київського вокзалу архітектора П. Голландського знаходяться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

12. Мокроусова О. Г. Творчість архітектора Павла Федотовича Альошина у фондах Національного заповідника «Софія Київська» : альбом-каталог / О. Г. Мокроусова, Т. В. Скібіцька ; Нац. заповідник «Софія Київська». - Київ : Горобець, 2018. - 224 с. іл.

У книжці використано матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 15 автори книжки висловлюють подяку людям та організаціям, що надали фотографічні матеріали з музейних фондів, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

13. Подвезько А. Як одягались козаки або що носили в Україні у ХVІІ-ХVІІІ ст. [Електронний ресурс] / Алла Подвезько // Лебединський художній музей. - 2018. - 2 листоп. - Режим доступу: http://lebedyn.org/2018/11/02/yak-odyagalys-kozaky-abo-shho-nosyly-v-ukrayini-u-xvii-xviii-st/ (дата звернення: 01.02.2019). - Назва з екрана.

Зазначено, що акварелі А. Ждахи «Військовий писар» (1900) та «Задунайський запорожець» (1884) знаходяться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

14. Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Володимир Іванович Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - 520 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/data/vidannya/storonni/monog.pdf (дата звернення: 01.02.2019).

На с. 336 зазначено, що на веб-сайті ДНАББ ім. В. Г. Заболотного оприлюдено повнотекстові версії біобібліографій, зокрема серії «Видатні зодчі України».

На с. 435 в списку використаних джерел та літератури зазначено веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

15. Реєнт О. П. Звіт правління НСКУ [Електронний ресурс] / Олександр Петрович Реєнт // Краєзнавство Запорожжя: журнал Запорізької обласної організації Національної Спілки краєзнавців України. - 2017. - 15 лют. - Режим доступу: https://bit.ly/2H50eDb (дата звернення: 01.02.2019). - Назва з екрана.

У розділі «Громадсько-просвітницька діяльність» зазначено, що у звітному періоді НСКУ продовжила співпрацю з різними установами, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

16. Шкуренко В. В. Роль архітектурних бібліотек у підвищенні якості архітектурної освіти / В. В. Шкуренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2009. - Вип. 21. - С. 380-382. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2EkTsYf (дата звернення: 01.02.2019).

Зазначено відомості про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного: адреса, статус, функції, приміщення.

17. Чеховська І. В. Динаміка змін у краєзнавчому ресурсі «Історія міст і сіл України» (на прикладі Київської області) / І. В. Чеховська // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2017. - С. 234-236. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/4_Kraeznav_Chitannya_Zbirnyc_2017.pdf (дата звернення: 01.02.2019). - Назва з екрана.

На с. 235 зазначено, що в процесі дослідження теми автор виявила інформацію про друковані джелела з історії сіл Київської обл. у фондах кількох бібліотек, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


Прочитано: 38 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.39 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //