Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть - 2018 Ч.2

Публікації про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - 2018 р.106. Wikipedia выбрала лучшие фотографии памятников наследия Украины в 2017 году [Електронний ресурс] // NEWSONE. - 2018. - 29 трав. - Режим доступу: https://bit.ly/2snGdjf (дата звернення: 01.06.2018). - Назва з екрана.

Про міжнародний фотоконкурс «Вікі любить пам"ятки». Зазначено, що в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося нагородження переможців конкурсу фотографій пам"яток культурного надбання «Вікі любить пам"ятки» для Вікіпедії.

107. Wikipedia объявила конкурс лучших украинских статей на музыкальную тематику [Електронний ресурс] // NEWSONE. - 2018. - 29 трав. - Режим доступу: https://bit.ly/2sxnNvt (дата звернення: 01.06.2018). - Назва з екрана.

Як зазначає NEWSONE, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного нагородила переможців конкурсу фотографій пам"яток культурного надбання для Вікіпедії під назвою «Вікі любить пам"ятки».

108. Ya Gallery [Це нічого, що Книжковий Арсенал минув...] [Електронний ресурс] / Ya Gallery: художественная галерея // Facebook. Ya Gallery. - 2018. - 12 черв. - Режим доступу: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155870542253409&id=271980128408 (дата звернення: 20.06.2018). - Назва з екрана.

Вміщено подяку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «за неймовірні експонати "київських утопій"», що були представлені у проекті «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал 2018».


Публікації минулих років, виявлені у 2018 р.

 

1. Архитектор Михаил Будиловский - создатель «домов-ромашек», универсама № 3 и других зданий в экспериментальном микрорайоне Оболонь [Электронный ресурс] // Моя Оболонь. - 2016. - 2 сент. - Режим доступа: https://bit.ly/2MZYu2d (дата обращения: 02.07.2018). - Загл. с экрана.

У статті вміщено фото архітектора М. Будиловського з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

2. Асеев Юрий Сергеевич [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. - 2017. - 25 нояб. - Режим доступа: https://bit.ly/2wFpNqR (дата обращения: 07.05.2018). - Загл. с экрана.

У розділі «Избранные публикации» зазнечено бібліографічний покажчик «Йосип Юлійович Каракіс (1902-1988)», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2002 р., в якому вміщено статтю Ю. Асєєва про життєвий і творчий шлях Й. Каракіса.

3. Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бар магдебурзького права): концепція ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Бар, [2010]. - 10 c.

На с. 3-4 зазначено, що у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у червні 2008 р. відбулося засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему: «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області» та 2 липня 2009 р. відбулося засідання круглого столу на тему: «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи».

4. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства. Вип. 2 / Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Львів, 2017. - 38 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: www.lsl.lviv.ua/data/2017-N2.doc (дата звернення: 16.11.2018).

На с. 33 в розділі «Бібліографознавство» зазначено інформацію про публікацію С. Смирнової щодо бібліографічних покажчиків ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як підгрунтя для наукових досліджень користувачів.

5. Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991-2010 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2011. - 108 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/bibl_pos_arh_dovid1991_2010.pdf (дата звернення: 16.11.2018).

На с. 11 зазначено інформацію про ретроспективний бібліографічний покажчик «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліогр. портр. за 60 років» (уклад.: Г. Войцехівська, С. Артамонова).

На с. 47 зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Історія Академії архітектури України (1944-1963)» (уклад. О. Шинкаренко).

6. Бібліографознавство України (2001-2005) : наук.-допом. бібліогр. покаж. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Київ, 2010. - 224 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7082 (дата звернення: 04.06.2018).

На с. 64 в підрозділі «Організація бібліографії в країнах світу» зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової, в якій розкрито питання досвіду роботи з підготовки інформаційно-бібліотечних кадрів у російських навчальних закладах очима учасника науково-практичної конференції в м. Челябінську.

На с. 75-76 в підрозділі «Галузеві наукові бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової, що розкрила тему мережі бібліотек України архітектурно-будівельного спрямування.

На с. 76 в підрозділі «Галузеві наукові бібліотеки» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 1999-2003» (уклад. С. Артамонова). Також вміщено інформацію про публікації Г. Войцехівської щодо бібліографічних покажчиків, що підготовлені та видані фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 144 в підрозділі «Бібліографія техніки та промисловості» зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової, в якій розкрито тему історії й сучасного стану вітчизняної та світової архітектурно-будівельної бібліографії.

7. Бібліографознавство України (2006-2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України; Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2012. - 232 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7080 (дата звернення: 01.06.2018).

На с. 143 в підрозділі «Бібліографія техніки та промисловості» зазначено інформацію про публікації Г. Войцехівської щодо бібліографічної та довідково-інформаційної роботи в архітектурно-будівельній галузі.

8. Бібліографознавство України (2011-2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2017. - 271 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://nplu.org/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf (дата звернення: 01.06.2018).

На с. 116 в підрозділі «Галузеві наукові бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо соціально-бібліотечного проекту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України» та його суспільного значення.

На с. 117 в підрозділі «Галузеві наукові бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Д. Мироненка щодо розділу «Видатні особистості» на веб-сайті ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як джерело знань про архітекторів, інженерів-будівельників та митців.

На с. 118 в підрозділі «Галузеві наукові бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію С. Смирнової щодо бібліографічних покажчиків ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів.

На с. 146 в підрозділі «АІБС у бібліотеках» зазначено інформацію про публікацію А. Борисенка щодо досвіду автоматизації бібліотечних технологій у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 163 в підрозділі «Електронні каталоги. Бази даних» зазначено інформацію про публікацію А. Борисенка щодо створення електронної ілюстративної бази даних негативів у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з метою збереження галузевої іконографії.

На с. 176 в підрозділі «Електронні каталоги. Бази даних» зазначено інформацію про публікацію О. Рудич щодо створення електронної ілюстративної бази даних негативів у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з метою збереження галузевої іконографії.

9. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 73 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2006 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2007. - 100 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8862 (дата звернення: 10.12.2018).

На с. 24 в підрозділі «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Заболотного» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської, в якій розкрито тему бібліографічної та довідково-інформаційної роботи в архітектурно-будівельній галузі, та вміщено інформацію про брошуру, в якій розкрито діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2005 р. (уклад. Г. Войцехівська).

10. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 74 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2007 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2007. - 80 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8861 (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 17 в підрозділі «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Заболотного» зазначено публікацію, в якій йдеться про можливість виселення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з Гостиного двору.

11. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 75 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2007 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2008. - 104 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8860 (дата звернення: 10.12.2018).

На с. 15 в підрозділі «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Заболотного» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської, в якій розкрито історію бібліотеки, її фонди та діяльність, та вміщено інформацію про брошуру, в якій розкрито діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2006 р. (уклад. Г. Войцехівська).

12. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 79 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2009 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2010. - 100 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8856 (дата звернення: 10.12.2018).

На с. 12 в підрозділі «Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства» зазначено інформацію про публікацію в журналі «А+С», в якій розкрито історію та діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за 65 років.

На с. 28 в підрозділі «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Заболотного» зазначено інформацію про публікації Г. Войцехівської, в яких висвітлено ініціативи та дослідження співробітників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного щодо проблем спорудження бібліотечних будівель в Україні; про презентацію книжки чеського художника-реставратова Б. Сланського «Техніка живопису та реставрації», що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у травні 2009 р.; матеріал науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю ДНАББ ім. В. Г. Заболотного; матеріал науково-практичної конференції «Будівництво бібліотек у сучасних умовах: проблеми і перспективи», організованої працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у вересні 2008 р.; реалізаці. соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», започаткованого працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 67 в підрозділі «Галузева бібліографія» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо видання бібліографічного покажчика «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» (уклад.: Г. Войцехівська, І. Войцехівська, С. Кайнова).

13. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 80 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2010 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2010. - 100 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8855 (дата звернення: 10.12.2018).

На с. 11 в підрозділі «Історія бібліотечної справи та бібліотекознавства» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської, в якій проаналізовано бібліографічні покажчики про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в різні періоди її функціонування.

На с. 30 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо виставки-презентації студентських проектів «Бібліотека майбутнього», що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2009 р.

На с. 47 в підрозділі «Науково-дослідна робота» зазначено інформацію про публікацію І. Войцехівської, в якій проаналізовано соціологічні дослідження щодо приміщень українських бібліотек, що здійснені працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 68 в підрозділі «Галузева бібліографія» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо видання бібліографічного покажчика «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція (уклад.: Г. Войцехівська, І. Войцехівська, С. Кайнова).

14. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 83 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2011 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2012. - 108 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://search.nplu.org/storage/files/b-83.pdf (дата звернення: 11.04.2018).

На с. 6 в підрозділі «Загальні праці» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо партнерської співпраці архітектурної та бібліотечної громадськості, спрямованої на розроблення засад сучасної бібліотеки й спорудження нового типу будівель бібліотек в Україні.

15. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 84 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2012 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2012. - 104 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8878 (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 32 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо реалізації соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», започаткованого працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2008 р., та його значення для суспільства.

16. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 85 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2012 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2013. - 112 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8877 (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 35 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Д. Мироненка щодо історії будівництва Гостиного двору, в якому з 1985 по 2013 рр. перебувала ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

17. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 86 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2013 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2013. - 104 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8876 (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 17 в підрозділі «Координація і кооперація в діяльності бібліотек» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо міжрегіонального співробітництва в роботі галузевих бібліотек на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України».

18. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 87 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2013 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2014. - 112 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/bbu87osn.pdf (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 35-36 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію В. П"яскіної щодо презентації книжки М. Кальницького «Зодчество и зодчие», котра відбулася 26 лютого 2013 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

19. Бібліотекознавство і бібліографія УкраїниВип. 88 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2014 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2014. - 104 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/BBU-88-OSN-a.pdf (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 56 в підрозділі «Електронні каталоги, бази даних» зазначено інформацію про публікацію О. Рудич щодо електронної ілюстративної бази даних негативів у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з метою збереження галузевої іконографії.

20. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 89 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2014 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2015. - 100 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8873 (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 23 в підрозділі «Бібліотечна мережа. Окремі бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію Д. Мироненка, що розкрила тему популяризації творчості Т. Шевченка засобами бібліотек на прикладі роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

21. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 91 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2015 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2016. - 128 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8871 (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 64 в підрозділі «Електронні ресурси бібліотек. Загальні питання» зазначено інформацію про публікацію Д. Мироненка, що розкрила тему працівників бібліотек як журналістів на прикладі роботи веб-сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 67 в підрозділі «Електронні каталоги, бази даних» зазначено інформацію про публікацію А. Борисенка щодо створення електронної ілюстративної бази даних негативів у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з метою збереження галузевої іконографії.

22. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 92 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2016 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2016. - 168 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://nplu.org/storage/files/1bbu-92.pdf (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 43 в підрозділі «Спеціальні бібліотеки» зазначено інформацію про публікацію А. Борисенка щодо досвіду автоматизації бібліотечних технологій у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 60 в підрозділі «Зберігання та використання документів» зазначено інформацію про публікацію Н. Хлівненко щодо збереження бібліотечних фондів на прикладі роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 80 в підрозділі «Методичне забезпечення бібліотечної діяльності» зазначено інформацію про публікацію О. Кучерявої, що розкрила тему методичного фонду Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ) як основа галузевих досліджень у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 83 в підрозділі «Електронні ресурси бібліотек. Загальні питання» зазначено інформацію про публікацію Д. Мироненка щодо розділу «Видатні особистості» на веб-сайті ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників та митців.

На с. 100 в підрозділі «Галузева бібліографія» зазначено інформацію про публікацію С. Смирнової щодо бібліографічних покажчиків ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів.

23. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 93 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2016 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2017. - 144 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8869 (дата звернення: 12.01.2018).

На с. 84 в розділі «Бібліотечні кадри» зазначено публікацію про нагородження відзнакою Президента України, ювілейною медаллю «25 років незалежності України», директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської.

24. Бібліотечна Україна в цифрах (2013-2014 рр.) : статистичний збірник [Електронний ресурс] // Національна парламентська бібліотека: бібліотечному фахівцю. - 2016. - 18 жовт. - Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=7460 (дата звернення: 06.04.2018). - Назва з екрана.

У таблиці №1 «Основні показники діяльності публічних, державних, наукових бібліотек сфери впливу МКТ України та бібліотек України різних типів і форм власності» зазначено основні показники діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за 2014 р.

25. Бібліотечна Україна в цифрах (2014-2015 рр.) : статистичний збірник [Електронний ресурс] // Національна парламентська бібліотека: бібліотечному фахівцю. - 2016. - 19 листоп. - Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=7874 (дата звернення: 06.04.2018). - Назва з екрана.

У таблиці №1 «Основні показники діяльності публічних, державних, наукових бібліотек сфери впливу МКТ України та бібліотек України різних типів і форм власності» зазначено основні показники діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та бібліотек підприємств Мінрегіону за 2015 р.

26. Біобібліографічні (персональні) посібники, видані в Україні (1884-2016) : покаж. бібліогр. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2017. - 336 с. - (Серія «Бібліографічні посібники у фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого» ; вип. 1). - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=9503 (дата звернення: 04.06.2018).

На с. 12 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Павло Федотович Альошин (1881-1961)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 15 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Світлана Артамонова: бібліотекознавець» (уклад. Г. Войцехівська).

На с. 37 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Видатний український будівельник Михайло Сергійович Будніков (1904-1966)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 67 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Владислав Городецький (1863-1930)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 95 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Видатний український будівельник Михайло Михайлович Жербін» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 97 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 100 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про видання матеріалів до засідання бібліотечного клубу «Національні святині» «Закревський Микола Васильович (1805-1871)» (уклад. С. Артамонова).

На с. 112 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Йосип Юлійович Каракіс (1902-1988)» (уклад.: Н.Грушитська, С. Кайнова, О. Піхур).

На с. 123 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Віталій Ковалинський: будівельник, журналіст, історик» (уклад. Н. Беляченко).

На с. 218 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про видання матеріалів до засідання бібліотечного клубу «Національні святині» «Похилевич Лаврентів Іванович (1816-1893)» (уклад. С. Артамонова).

На с. 222 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Андрей Пучков» (уклад. О. Ненашева, редкол.: Г. Войцехівська [та ін.]).

На с. 262 в розділі «Біобібліографічні (персональні) посібники» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Архітектор Олекса Тацій (1903-1967)» (уклад.: Г. Войцехівська, Є. Тацій).

27. Богдан Віталійович Колосок : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин облдержадмін., Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки, Волин. краєзн. музей. - Луцьк, 2010. - 64 с.

На с. 6 зазначено, що за громадську роботу Б. Колосок нагороджувався грамотами державних установ, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 45 у розділі «Публікації праць та матеріалів про Б. В. Колоска в мережі Інтернет» зазначено веб-сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з посиланням на захід, в якому він взяв участь.

28. Бояринова О. Київ бібліотечний, або Як пройти в бібліотеку [Електронний ресурс] / Оксана Бояринова // Українська бібліотечна асоціація. - 2012. - Режим доступу: https://ula.org.ua/fileadmin/images/images_for_publications/mapKIevLib.pdf (дата звернення: 19.01.2018). - Назва з екрана.

Вміщено мапу із місцезнаходженням та переліком бібліотек Києва. Серед бібліотечних установ зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

29. Бузько О. В. Як у Києві відзначали 120-річчя Марії Вязьмітіної / О. В. Бузько // Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики : матеріали наук. конф. молодих вчених / Ін-т археології Нац. акад. наук України. - Київ : Стародавній світ, 2017. - С. 146-150. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/tezy_MU-net.pdf (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 22 квітня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася конференція «Бібліотекарки України: Марія Вязьмітіна». Вміщено теми доповідей, з якими виступили доповідачі на заході в бібліотеці.

30. Від джерел інформації до знань [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецтв. - 2015. - 29 груд. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/vid-dzherel-informatsiyi-do-znan/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що студенти-першокурсники спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» КНУКіМ пройшли практичне ознайомлення із професією на базі національних та державних бібліотек Києва, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

31. Від маленьких київських річок до великого Дніпра [Електронний ресурс] // Факультет соціокультурної діяльності. - 2016. - Режим доступу: http://fk.knukim.edu.ua/component/content/article/82-news/170-arkheolohichni-doslidzhennia-knukimivtsiv.html (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про лекцію «Від маленьких київських річок до великого Дніпра. Гідротехнічні споруди» доктора географічних наук, професора В. Вишневського, що відбулася у березні 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що у заході взяли участь студенти факультету культурології КНУКіМ.

32. Вступ до будівельної справи: навч. посіб. [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. держ. акад. буд. та архіт. - Одеса, 2012. - 189 с. - Режим доступу: https://bit.ly/2tkx5MF (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

На с. 187 у списку використаної і рекомендованої літератури зазначено випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

33. Вступ до будівельної справи : метод. вказівки для вивчення дисципліни / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 90 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://194.44.112.13/chytalna/5185/index.html#p=3 (дата звернення: 21.12.2018).

На с. 88 у переліку використаних і рекомендованих джерел зазначено випуск 1 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

34. Вязьмітіна Марія Іванівна // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. - 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. словн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт.-уклад. Л. В. Гарбар. - Київ, 2017. - С. 87-88.

Інформація про М. Вязьмітіну. Зазначено, що з березня 1944 р. по лютий 1948 р. була завідувачем бібліотеки Академії архітектури УРСР (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

35. Глазунова Л. В. Курс «Електронна бібліографія» в системі дистанційного професійного розвитку бібліографів України [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 10-11 верес. 2015 р. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - С. 54-57. - Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/149025/1/54-57.pdf (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Розглянуто тематику дистанційного курсу «Електронна бібліографія» для українських бібліографів. Серед центрів багатогалузевого профілю національної системи НТІ зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

36. Гончаров О. Студентська історико-краєзнавча практика - 2013 [Електронний ресурс] / Олександр Гончаров // Інститут історії України. - 2013. - Режим доступу: http://history.org.ua/uk/post/1066 (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

Про історико-краєзнавчу практику студентів 4 курсу історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Серед переліку установ, на базі яких проходила практика, зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

37. Горак В. В. Інформаційні видання провідних галузевих бібліотек України як інструмент аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Горак // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 1. - С. 284-293. - Режим доступу: https://bit.ly/2x3BB3V (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

У статті подано відомості про провідні галузеві бібліотеки України та їх інформаційно-аналітичні видання, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

38. Гранчак Т. Ю. Підсумок роботи Секції 3 «Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій» [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гранчак // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. - 2015. - Режим доступу: https://bit.ly/2BWNnSv (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що у роботі секції, що відбулася 7 жовтня 2015 р. у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», взяли участь провідні бібліотечні фахівці державних установ, серед яких працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

39. 210 років від дня народження М. В. Закревського [Електронний ресурс] // Національна історична бібліотека України. - 2015. - Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1047 (дата звернення: 29.05.2018). - Назва з екрана.

У переліку літератури, що була використана для книжкової виставки, зазначено бібліографічний покажчик «Віталій Ковалинський: будівельник, журналіст, історик», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2001 р.

40. Дмитро Малаков : бібліогр. покажч. / Київ. облас. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Нац. б-ка ім. М. Максимовича, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2012. - 145 с. - (Краєзнавці Київщини).

На с. 48 в розділі «Публікації Д. В. Малакова» зазначено бібліографічний покажчик «Владислав Городецький (1863-1930)», підготовлений та виданий фахіцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де вміщено статтю Д. Малакова про архітектора В. Городецького.

41. Докладная записка : отчеты ин-тов о науч.-исслед. работах и материалы к ним за 1946 г. // ЦДАВО України. - Ф. Р-4802. - Оп. 1. - Спр. 21. - Арк. 105-108.

Про роботу Бюро наукової інформації Академії архітектури УРСР за 1946 р., що займалося перекладами і анотуванням статей іноземної періодики. Зазначено, що при роботі використовувалися фонди Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР (старший науковий співробітник М. Грідіна).

42. «Древо життя» - пізнання давніх українських традицій через мистецтво декоративного живопису [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецт. - 2016. - 3 жовт. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/drevo-zhittya-piznannya-davnih-ukrayinskih-traditsiy-cherez-mistetstvo-dekorativnogo-zhivopisu/ (дата звернення: 19.01.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 21 вересня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація виставки декоративного живопису «Древо життя» української художниці Т. Грицай, в якій взяли участь студенти кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ.

43. Зниклий світ Підкарпатської Русі на фотографіях Рудольфа Гульки в Одесі [Електронний ресурс] // Чеський центр. - 2017. - Режим доступу: https://bit.ly/2IYrWj0 (дата звернення: 29.05.2018). - Назва з екрана.

Про виставку «Зниклий світ Підкарпатської Русі на фотографіях Рудольфа Гульки». Серед партнерів зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

44. Иевлева В. Очерки индустриального развития Киева ХІХ-ХХ веков. Т. 1 : ХІХ - начало ХХ века. Наук. видання / Валерия Иевлева. - Киев : Логос, 2017. - 439 с. : ил.

На с. 9 вміщено подяку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та директору бібліотеки Г. Войцехівській за надання матеріалів у підготовці видання, а також Д. Мироненку за макет книжки.

45. Ізотов А. Генезис модерну в забудові Кам"янця-Подільського на зламі ХІХ-ХХ століть / Анатолій Ізотов // Українська академія мистецтв : дослід. та наук.-метод. пр. - Київ, 2009. - Вип. 16. - С. 233-244. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/issue/download/1/16-2009-pdf (дата звернення: 10.12.2018).

У списку використаної літератури зазначено видання з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

46. Інформаційна довідка щодо фінансування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в 2016-2020 рр. [Електронний ресурс] // Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (FEAO financial and economic analysis office in the VRU). - 2017. - 1 груд. - Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/01.12.2017_min_region.pdf (дата звернення: 06.04.2018). - Назва з екрана.

На с. 4 в розділі «Розподіл видатків між бюджетними програмами Міністерства в 2016-2020 рр.» зазначено Державну науково-технічну бібліотеку (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) та суми її видатків за роками.

47. Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини ХVІІІ - початку ХХІ ст. : у 2 т. Т. 1 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2013. - 256 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=9540 (дата звернення: 04.06.2018).

На с. 54 в розділі «Історія спорудження визначних бібліотечних будівель» зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової, в якій розкрито тему історії спорудження бібліотечних будівель у зарубіжних країнах зі стародавніх часів до сьогодення, а також про будівлі бібліотек України наприкінці ХІХ-ХХ ст.

На с. 114 в розділі «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного» зазначено коротку історичну інформацію про бібліотеку з 1944 по 1998 рр. та вміщено інформацію про бібліографічні покажчики ДНАББ ім. В. Г. Заболотного: «Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 1994-1998 рр.» (уклад. С. Артамонова), «Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 1999-2003 рр.» (уклад. С. Артамонова), «Видання Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки Мінбудархітектури України в 1980-1993 рр.» (уклад. Т. Лисенко), «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 60 років» (уклад.: Г. Войцехівська, С. Артамонова), «Издания научно-технической библиотеки НИИСП Госстроя УССР за 1948-1970 гг.» (уклад. Л. Бурбело), «Издания научно-технической библиотеки НИИСП Госстроя УССР за 1971-1975 гг.» (уклад. Ю. Яковиненко, «Издания научно-технической библиотеки НИИСП Госстроя УССР за 1976-1980 гг.» (уклад. Н. Семеновська). Також зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової щодо історичного розвитку і діяльності в сучасних економічних умовах ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та публікації Г. Войцехівської про діяльность й історію ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в приміщенні Гостиного двору.

48. Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини ХVІІІ - початку ХХІ ст. : у 2 т. Т. 2 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - Київ, 2013. - 240 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=9539 (дата звернення: 04.06.2018).

На с. 80 в підрозділі «Бібліографія природничо-наукової, технічної і сільськогосподарської літератури» зазначено інформацію про публікацію С. Артамонової та Г. Войцехівської щодо історії й сучасного стану вітчизняної та світової архітектурно-будівельної бібліографії.

49. Історія малих міст України [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. - 2017. - 18 груд. - Режим доступу: https://bit.ly/2NzjKbd (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України», ініційований працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2008 р.

50. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія: наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях ХVІІ ст. - 2000 р.: Т. ІІІ, Кн. 12 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ, 2010. - 106 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5829-7/978-966-02-5829-7.pdf (дата звернення: 01.06.2018).

На с. 51-52 зазначено інформацію про статті про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за 1944 - 2000 рр.

На с. 61 в розділі «Бібліографічні покажчики (про історію Києва, що видані до 2000 р.)» зазначено інформацію про бібліографічні покажчики «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962)» (уклад. О. Шинкаренко) та «Бароко в архітектурі України» (уклад. Т. Лисенко).

На с. 62 в розділі «Бібліографічні покажчики (про історію Києва, що видані до 2000 р.)» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Владислав Городецький (1863-1930)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 65 в розділі «Бібліографічні покажчики (про історію Києва, що видані до 2000 р.)» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Історія Академії архітектури України (1944-1963)» (уклад. О. Шинкаренко).

На с. 70 в розділі «Бібліографічні покажчики (про історію Києва, що видані до 2000 р.)» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Павло Федорович Альошин (1881-1961)» (уклад. О. Шинкаренко).

51. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2013. - 644 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B5YYLT8hdQBGOVJjUlNMaDBjYjg/view (дата звернення: 16.11.2018).

Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2011 р. На с. 426 зазначено видання М. М. Жербіна «Техника и музыка - основа моей жизни», одним з укладачів якого є Г. Войцехівська, директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

52. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2017. - 644 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/ict_ukr_2016_bibl_ukaz.pdf (дата звернення: 26.01.2018).

На с. 68 в розділі «Бібліографічні покажчики» зазначено інформацію про бібліографічний покажчик «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962)» (уклад.: Г. Войцехівська, Д. Мироненко, С. Смирнова).

53. Колесникова М. Н. Архитектура и дизайн библиотек как предмет преподавания на библиотечно-информационном факультете / Марина Николаевна Колесникова, Елена Владимировна Бахтина, Вадим Петрович Тимонин // Библиосфера. - 2016. - № 2. - С. 3-6. - Электрон. аналог. печат. публ.: режим доступа: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1515/files/3-6.pdf (дата обращения: 11.12.2018).

Висвітлено основні завдання учбової дисципліни «Архітектура і дизайн бібліотек» на бібліотечно-інформаційному факультеті Санкт-Петербурзького державного інституту культури. Для практичного застосування дисципліни та її подальшого розвитку і удосконалення вміщено перелік праць, серед яких зазначено бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проекування, будівництво, реконструкція», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

54. Колесникова Н. П. Бібліотека Університету «Україна» як осередок краєзнавчої і культурно-просвітницької роботи [Електронний ресурс] / Н. П. Колесникова // Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». - 2017. - 18 листоп. - Режим доступу: http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication=1801 (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що працівники бібліотеки ВМУРЛ «Україна» в рамках краєзнавчо-туристичного дослідження взяли участь у низці заходів, серед яких зазначено відвідування фотовиставки «Дерев"яна сакральна архітектура Лівобережної України» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

55. Кондель-Пермінова Н. Концепція музейного центру історії архітектури імені академіка П. Ф. Альошина / Наталія Кондель-Пермінова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - 2006. - Вип. 3 (2). - С. 65-76. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2O7HAeG (дата звернення: 02.07.2018).

На с. 68 зазначено, що в лютому 2001 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася конференція, присвячена 120-річчю з дня народження архітектора П. Альошина.

56. Конкурсні світлили потрапили до друкованого видання [Електронний ресурс] // Wikimedia Україна: українська частина світового конкурсу Wiki Loves Monuments. - 2017. - 21 груд. - Режим доступу: http://wikilovesmonuments.org.ua/pokazhchyk-dnabb/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про презентацію серії бібліографічних покажчиків «Малі міста України», які є результатом соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що для ілюстрування покажчиків використано 1413 світлин, 963 з них надані Вікісховищем з конкурсу «Вікі любить пам"ятки».

57. Корпусова В. М. Родина О. П. Новицького, М. Вязьмітіна - київські друзі М. Волошина / В. М. Корпусова // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - Київ, 2009. - Вип. 5. - С. 176-185. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2009_5_11 (дата звернення: 16.11.2018).

На с. 184 зазначено, що М. Вязьмітіна «Завідуючи бібліотеками, вона створила фонди бібліотеки при Київському будинку архітекторів (1936-1941), у Спілці архітекторів (1943-1944) і Академії архітектури (1944-1948) [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного]».

58. Краєзнавча робота в бібліотеках України. Вип. 27 : інформ. бюл. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2016. - 135 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznav27.pdf (дата звернення: 16.11.2018).

На с. 23 в розділі «Основні напрями оптимізації бібліографічної бази з історії населених пунктів Київського регіору» зазначено, що у «Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах», що розміщений на сайті НІБУ, рекомендовано додати посилання на ресурси інших бібліотек, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

59. Краєзнавча робота в бібліотеках України. Вип. 28 : інформ. бюл. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2017. - 98 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/Buleten_Vyp_28_2017.pdf (дата звернення: 16.11.2018).

На с. 16 зазначено, що в процесі дослідження джерел з історії міст і сіл Київської області використовувалися інформаційні бази провідних книгозбірень країни, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 53-80 у таблиці 2 «Бібліографічна інформація про села Київської області, виявлені у електронному довідковому апараті бібліотек» зазначено видання, які знаходяться в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

60. Кращі фотографії пам"яток спадщини України. Wikipedia 2017 [Електронний ресурс] // Сайт Горенської громади. - 2017. - 25 груд. - Режим доступу: http://gorenka.org.ua/news/krashi-fotografiji-pamjatok-spadshini-ukrajini-wikipedia-2017/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося нагородження переможців конкурсу фотографій пам"яток культурного надбання «Вікі любить пам"ятки» для Вікіпедії.

61. Крижанівський О. А. Зміни у соціальній структурі населення міста Бара у пострадянський період / О. А. Крижанівський, Л. В. Кузнєцова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського : [зб. наук. пр.] / редкол.: П. С. Григорчук (відп. ред. ) [та ін.]. - Вінниця, 2011. - Вип. 19. Серія : Історія - С. 166-172. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: https://bit.ly/2H4Uiec (дата звернення: 11.12.2018).

У списку використаної літератури зазначено інформацію про матеріали засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

62. Крижанівський О. А. Проектна пропозиція щодо увіковічення постаті Бони Сфорца на Барській землі Поділля / О. А. Крижанівський, А. О. Білецька // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку»: до 615-ї річниці першої документ. згадки про місто Ров, 475-ї річниці з часу надання місту Бару магдебурзького права та 150-річчя з дня народж. М. С. Грушевського, 9-10 верес. 2016 р. / редкол.: М. Ф. Дмитрієнко (голова) [та ін.]. - Київ : Бар, 2016. - С. 134-142. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15194/1/O_Kriganivskii_Mkonf_9_09_2016_IM.pdf (дата звернення: 21.12.2018).

У списку використаної літератури зазначено інформацію про матеріали засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

63. Літопис журнальних статей. № 11 : держ. бібліогр. покажч. України // Книжкова палата України. - Київ, 2011. - 90 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.ukrbook.net/litopys/jurnal/2011/LJ_11_2011.pdf (дата звернення: 02.07.2018).

На с. 7 в розділі «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо партнерської співпраці архітектурної та бібліотечної громадськості, спрямованої на розроблення засад сучасної бібліотеки, спорудження нового типу будівель бібліотек в Україні.

64. Літопис книг. № 9 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. - Київ, 2005. - 208 с.

На с. 12 в розділі «Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги» - інформація про бібліографічний покажчик «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 60 років».

65. Літопис книг. № 11 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. - Київ, 2005. - 160 с.

На с. 16 в розділі «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство» - інформація про брошуру, що висвітлює діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2003 р.

66. Літопис книг. № 9 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. - Київ, 2006 - 220 с.

На с. 179 в розділі «Бібліографічні та подібні дослідження» - інформація про брошуру «Закревський Микола Васильович (1805-1871)» за матеріалами до засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 2 червня 2005 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

67. Літопис книг. № 2 : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. - Київ, 2007. - 244 с.

На с. 17 в розділі «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство» - інформація про брошуру, що висвітлює діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2006 р.

На с. 13 в розділі «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство» - інформація про довідник «Архітектурно-будівельні ресурси України», підготовлений та виданий фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2004 р.

68. Маджара Н. Тячів презентували на виставці «Художники подорожують малими містами України» [Електронний ресурс] / Наталія Маджара // Тячів. - 2017. - 21 листоп. - Режим доступу: http://www.tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_469444 (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що в рамках форуму «Малі міста України», що відбувся 16-17 листопада 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, було відкрито виставку картин «Художники подорожують малими містами України», на якій експонувалися роботи талановитих художників з Тячівщини.

69. Маракин Д. Гід київським модернізмом: 9 будівель, які варто зберегти [Електронний ресурс] / Денис Маракин // Українська правда. - 2017. - 7 груд. - Режим доступу: https://bzh.life/ua/gorod/gorod-9-zdaniy-v-stile-modernism (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

У статті використано ілюстративні  матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

70. Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття / Олена Мазніченко // Сучасні проблеми: дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини / Ін-т проблем сучас. мистец. Нац. акад. мистец. України. - Київ, 2014. - Вип. 10. - С. 159-172 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/SUCHASNI_PROBLEMY_10.pdf (дата звернення: 27.08.2018).

На с. 171 в списку використананої літератури зазначено бібліографічний покажчик «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962)» (уклад. О. Шинкаренко).

71. Матеріали до бібліографічного покажчика «Архітектор Олекса Тацій» : бібліогр. покажч. до 100-річчя з дня народження (1903-1967) : робочі матеріали з інших бібліотек та архівів. - Київ, 2003. - 1 папка.

Копії документів, статей з газет, журналів про життя і творчість архітектора О. Тація, зібраних з інших бібліотек та архівів.

72. Мимрук О. Київ, який ми втратили: 5 унікальних будинків столиці, які вже не повернути [Електронний ресурс] / Олександр Мимрук // ЕСПРЕСО. - 2017. - 10 серп. - Режим доступу: https://espreso.tv/article/2017/08/10/kyyiv_yakyy_my_vtratyly_5_unikalnykh_budynkiv_stolyci_yaki_vzhe_ne_povernuty (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Підбірка архітектурних об"єктів, які вже ніколи не повернути в київський ландшафт. Зазначено, що креслення прибуткового будинку Альошина на Софіївській площі повністю збереглися і знаходяться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

73. Михайленко Г. Г. Внесок О. І. Неровецького у розвиток залізничного та мостового будівництва / Галина Георгіївна Михайленко // Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. економ.-технолог. ун-т трансп. - Київ, 2015. - Вип. 7. - С. 94-104. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://www.hst-journal.com/index.php/hst/issue/view/4/2015_7 (дата звернення: 21.12.2018).

На с. 101 у списку використаної літератури зазначено інформацію про випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю М. Жербіна про О. Неровецького.

74. Михайленко Г. Г. О. І. Неровецький: перші кроки на шляху професійного становлення видатного інженера-будівельника (1907-1922) / Галина Георгіївна Михайленко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя, 2015. - Вип. 44, т. 2. - С. 247-250. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://istznu.org/dc/fil e.php?host_id=1&path=/page/issues/44/50_2.pdf (дата звернення: 21.12.2018).

На с. 250 у списку використаної літератури зазначено інформацію про випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю М. Жербіна про О. Неровецького.

75. Мірошниченко О. М. Вознесенське кладовище як об"єкт туристичного показу: проблеми та перспективи / О. М. Мірошниченко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін / Сум. держ. педагог. ун-т ім. А. С. Макаренка. - 2017. - № 2 (5). - С. 32-34. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/10/---5.pdf (дата звернення: 02.07.2018).

На с. 33 посилання на план м. Глухова 1776 р., що знаходиться в фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

76. Модерністки. Насильство в архітектурі та міському просторі [Електронний ресурс] Центр гендерної культури. - 2017. - 17 верес. - Режим доступу: http://www.genderculturecentre.org/modernistki-nasilstvo-v-arkhitektur/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про Другу міжнародну конференцію «Модерністки. Насилля в архітектурі та міському просторі», що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 15-16 вересня 2017 р.

77. Мокроусова Олена Георгіївна [Електронний ресурс] // Киевский календарь. - 2017. - Режим доступу: http://calendar.interesniy.kiev.ua/Mokroysova.htm (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

Про творчі здобутки пам"яткознавця, історика, києвознавця О. Г. Мокроусову. Зазначено, що вона проводила лекції в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

78. Мокроусова О. Г. Маловідомі факти до біографії Павла Голландського - архітектора родини Терещенків / О. Г. Мокроусова // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. / Нац. заповідник «Глухів», Центр пам"яткознав. Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. - Київ ; Глухів, 2016. - Вип. 9. - С. 71-79 : іл. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/128201/14-Mokrousova.pdf?sequence=1 (дата звернення: 27.08.2018).

На с. 73 зазначено, що креслення кількох проектів київського вокзалу архітектора П. Голландського знаходяться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

79. Нагородження переможців конкурсу статей «МАНівці пишуть Вікіпедію» [Електронний ресурс] // Київська мала академія наук. - 2017. - 21 груд. - Режим доступу: http://kyiv.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Nagorodzhennja_peremozhtsiv_konkursu_statej__MANivtsi_pishut_Vikipediju/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про церемонію нагородження переможців та учасників конкурсу статей «МАНівці пишуть Вікіпедію», що відбулася 19 грудня 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

80. Научная библиотека АА УССР : прил. к протоколу № 11 заседания Президиума Академии Архитектуры УССР от 10 до 17 включительно за 1947 г. // ЦДАВО України. - Ф. Р-4802. - Оп. 1. - Спр. 28. - Арк. 50-82.

На арк. 81-82 вміщено інформацію про виконання науково-дослідних робіт «Архітектура України» та «Архітектурно-історичні пам"ятники м. Чернігова» Науковою бібліотекою Академії архітектури УРСР (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) (директор М. Вязьмітіна).


Прочитано: 1367 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.19 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7