Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Про нас пишуть
Публікації про бібліотеку ім. В.Г. Заболотного

Про нас пишуть - 2018 Ч.1

Публікації про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного - 2018 р.1. Алексеенко Е. Имена семьи Рерихов в документах Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины / Елена Алексеенко. Николай Рерих и Николай Лосский. История сотрудничества / Елена Петренко. - Одесса : Астропринт, 2018. - 24 с. : ил. - (Серия «Архивы. Исследования» : вып. 16).

На с. 8 зазначено, що під час підготовки до наукової конференції «Бібліотекарки України: Марія Грідіна» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, у фонді О. Шовкуненка були виявлені листи М. Грідіної до сім"ї Реріхів.

2. Афіша. Вечір історичний: спогади старожила про Київ кінця ХІХ ст. [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. - 2018. - 20 берез. - Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/navihator-na-20-bereznya-shcho-tsikavoho-v-kyyevi (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

У розділі «Навігатор на 20 березня: що цікавого в Києві» зазначено, що в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація книги С. Ярона «Київ у 80-х роках. Спогади старожила».

3. Афіша. Вечір художній: архітектура Києва і не тільки в акварелях Георгія Малакова [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. - 2018. - 6 лют. - Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/navihator-na-6-lyutoho-shcho-tsikavoho-v-kyyevi (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

У розділі «Навігатор на 6 лютого: що цікавого в Києві» зазначено, що в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться слайд-лекція Д. Малакова «Архітектура в акварелях Георгія Малакова».

4. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 94 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2017 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2018. - 136 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://nplu.org/storage/files/20180405025229.94.pdf (дата звернення: 21.12.2018).

На с. 61 в підрозділі «Стародруки, рідкісні видання, колекції книжкових, рукописних та архівних фондів» зазначено інформацію про публікацію О. Мокроусової «Бібліотека П. Ф. Альошина: шляхи формування», джерельною базою якої став матеріал з фондів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 91 в підрозділі «Галузева бібліографія» зазначено інформацію про публікацію С. Смиронової щодо бібліографічних покажчиків ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів.

На с. 92 в підрозділі «Біобібліографія. Персональна бібліографія» зазначено інформацію про публікацію Д. Мироненка щодо розділу «Видатні особистості» на веб-сайті ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників та митців.

5. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 95 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2017 р. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2018. - 152 с. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=10207 (дата звернення: 01.06.2018).

На с. 29 в підрозділі «Звітність і статистика» зазначено брошуру про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за 2015 р. (уклад.: Г. Войцехівська, О. Жидецька).

На с. 84 в підрозділі «Краєзнавча робота бібліотек» зазначено інформацію про публікацію Г. Войцехівської щодо форуму-фестивалю «Малі міста України» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, який завершив соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України».

На с. 85 в підрозділі «Краєзнавча робота бібліотек» зазначено інформацію про публікацію О. Углової щодо краєзнавчих досліджень у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

6. Бібліотечна Україна в цифрах (2015-2016 рр.) : статистичний збірник [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: бібліотечному фахівцю. - 2018. - 29 берез. - Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=8498 (дата звернення: 06.04.2018). - Назва з екрана.

У таблиці №1 «Основні показники діяльності публічних, національних, державних, наукових бібліотек сфери впливу Мінкультури України та бібліотек України різних типів» зазначено основні показники діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та бібліотек підприємств Мінрегіону за 2015-2016 р.

7. Бібліотечна Україна в цифрах (2016-2017 рр.) : статист. зб. [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: бібліотечному фахівцю. - 2018. - 2 листоп. - Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=8811 (дата звернення: 26.11.2018). - Назва з екрана.

У табл. № 1 «Основні показники діяльності публічних, національних, державних, наукових бібліотек сфери впливу Мінкультури України та бібліотек України різних типів» зазначено основні показники діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та бібліотек підприємств Мінрегіону України за 2016-2017 р.

8. Боброва А. Сховище книг чи центр спільнот: куди рухаються українські бібліотеки [Електронний ресурс] / Анастасія Боброва // MISTOSITE. - 2018. - Режим доступу: https://bit.ly/2EdiLId (дата звернення: 28.03.2018). - Назва з екрана.

Про роль бібліотеки в ХХІ столітті. Вміщено висловлювання завідувача філії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного О. Пацелі про зміни, які повинні впроваджуватися в українських бібліотеках. Наведено інформацію про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, спрямовану на потреби користувачів.

9. Букет Є. З глибини історії: подорож із Києва до Житомира з Дмитром Малаковим [Електронний ресурс] / Євген Букет // Макарівські вісті. - 2018. - 16 листоп. (№ 43). - С. 5 : іл. - Режим доступу: file:///C:/Users/Reader/Downloads/Mv-43-2018.pdf (дата звернення: 23.11.2018). - Назва з екрана.

Про книжку «Подорож із Києва до Житомира» Д. Малакова, презентація якої відбулася 6 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

10. Букет Є. Подорож із Києва до Житомира з Дмитром Малаковим / Євген Букет // Культура і життя. - 2018. - 16 листоп. (№ 46). - С. 4 : іл.

Про книжку «Подорож із Києва до Житомира» Д. Малакова, презентація якої відбулася 6 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

11. В Киеве на углу Крещатика и Прорезной намеревались построить монумент Победы высотой 150 метров [Электронный ресурс] // 1К.соm/ua. - 2018. - 15 нояб. - Режим доступа: https://bit.ly/2GONtNT (дата обращения: 26.11.2018). - Загл. с экрана.

Інтерв"ю з дослідником архітектури Києва С. Широчиним про проекти відбудови Хрещатика після Другої світової війни. Зазначено, що проект архітектора О. Тація знаходиться в фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

12. Валерия Иевлева «Очерки индустриального развития Киева ХІХ-ХХ веков» [Электронный ресурс] // YouTube.ua. КV: издание Киеввласть (https://www.youtube.com/channel/UCgIN5qLxRIb0pR3ZHMHJH6A). - Электрон. видеоданные (1 файл : 1:21 мин.). - [Киев], 26 янв. - 2018. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oD3sn17x05k (дата просмотра: 15.02.2018). - Загл. с экрана.

Про презентацію монографії «Очерки индустриального развития Киева ХІХ-ХХ веков» кандидата архітектури В. Ієвлевої, що відбулася 20 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

13. Володимирський ринок - пам"ятка архітектури епохи конструктивного модерну [Електронний ресурс] // Володимирський ринок. - 2018. - Режим доступу: https://www.kpvr.com.ua/index.php?route=blog/article&article_id=152 (дата звернення: 05.07.2018). - Назва з екрана.

Про архітектурні особливості Володимирського ринку у Києві. У статті адміністрація КП «Володимирський ринок» висловлює особливу подяку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та завідувачу відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи Д. Мироненку «за сприяння пошуку інформації щодо архітектурних особливостей будівлі Володимирського ринку».

14. Воркшоп в Киеве [Электронный ресурс] // Archivision. - 2018. - Режим доступа: http://archivision.com.ua/ru/vorkshop-v-kyyevi/ (дата обращения: 09.03.2018). - Загл. с экрана.

Зазначено, що 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться воркшоп, у рамках якого молодими українськими архітекторами буде розроблено дизайн-проект простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Переможець воркшопу візьме участь у конкурсі ARCHIVISION 2018.

15. Воркшоп з роброзки дизайн-проекту публічного простору бібліотеки імені В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // Mistositi. - 2018. - Режим доступу: http://bit.ly/2DGehtL (дата звернення: 20.03.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться воркшоп, у рамках якого молодими українськими архітекторами буде розроблено дизайн-проект простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Переможець воркшопу візьме участь у конкурсі ARCHIVISION 2018.

16. Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг - 2017» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Режим доступу: http://ecopsy.com.ua/rating/rating.php (дата звернення: 23.05.2018). - Назва з екрана.

З нагоди 100-літнього ювілею НБУВ та 25-ліття Інституту біографічних досліджень у 2018 р. започатковано «Біографічний рейтинг» з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України. Зазначено, що бібліографічний покажчик «Асєєв Юрій Сергійович (1917-2005)», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, увійшов до Топ-10 Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу - 2017».

17. Голос історії. 13 серпня. Автор будинку Верховної Ради Володимир Заболотний [Електронний ресурс] // Голос свободи. - 2018. - 13 серп. - Режим доступу: http://holos.fm/page/golos-istoriyi-13-serpnja-avtor-budinku-verhovnoyi-radi-volodimir-zabolotnij (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про українського архітектора В. Г. Заболотного. Зазначено, що в 1945 р. він був засновником Академії архітектури УРСР та «...одночасно займається і створенням при ній наукової бібліотеки [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного], та навіть самостійно виготовляє книжні стелажі, які й досі зберігаються в бібліотеці, названій його ім"ям».

18. Государственный архив Одесский области - настоящее и будущее [Электронный ресурс] // Град. - 2018. - 13 марта. - Режим доступа: http://grad.ua/programmy-tv/odisseia/74850-odesskiy-arhiv-nastoyaschee-i-buduschee.html (дата обращения: 14.03.2018). - Загл. с экрана.

У статті визначено, якими повинні бути сучасні українські архіви: обслуговування, послуги, архітектура, інфраструктура. Свої думки висловлює одеська архітекторка Т. Румілець, яка поєднує архіви та бібліотеки в один культурний простір - медіатеки. Архітекторкою наведено приклад сучасної української бібліотеки, якою є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

19. Гринько О. У Львові презентували Центр архітектури, дизайну та урбаністики [Електронний ресурс] / Ольга Гринько // ZAXID.NET. - 2018. - 23 жовт. - Режим доступу: https://bit.ly/2TKIEs8 (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Про репрезентацію проекту П. Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», що відбулася 23 жовтня 2018 р. у львівському Будинку архітектора. Зазначено, що проекти, які присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва, зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

20. Гродзинский К. Луганск, Шулявка, Гартман, или Загадка одного фото [Электронный ресурс] / Константин Гродзинский // КиевVласть. - 2018. - 26 февр. - Режим доступа: http://kievvlast.com.ua/mind/lugansk-shulyavka-gartman-ili-zagadka-odnogo-foto-foto-video (дата обращения: 27.02.2018). - Загл. с экрана.

Зазначено, що 20 лютого 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася лекція В. Лисенка про історичний район Києва - Шулявку. На заході лектор розповів про маловідомі факти з історії Шулявки.

21. Гродзинский К. Путешествие к истокам индустриализации Киева [Электронный ресурс] / Константин Гродзинский // КиевVласть. - 2018. - 26 янв. - Режим доступа: http://kievvlast.com.ua/mind/puteshestvie-k-istokam-industrializatsii-kieva-foto-video (дата обращения: 22.02.2018). - Загл. с экрана.

Про презентацію монографії «Очерки индустриального развития Киева ХІХ-ХХ веков» кандидата архітектури В. Ієвлевої, що відбулася 20 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

22. Гудімов П. «Metropolis»: утопічні пропозиції реконструкції Хрещатика [Електронний ресурс] / Гудімов Павло // The village. - 2018. - 30 трав. - Режим доступу: https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-guide/272439-metropolis-utopichni-propozitsiyi-rekonstruktsiyi-hreschatika (дата звернення: 12.07.2018). - Назва з екрана.

Про виставку «Metropolis: Минулі утопії майбутнього» на Книжковому Арсеналі, що відбудеться з 30 травня по 3 червня 2018 р. Зазначено, що виставка є спільним проектом кількох організацій, серед яких і ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

23. Гусаков Володимир Миколайович [Електронний ресурс] // Офіційна Україна сьогодні. - 2018. - Режим доступу: http://dovidka.com.ua/user/?code=40976 (дата звернення: 29.05.2018). - Назва з екрана.

Інформація про В. Гусакова, архітектора, президента НСАУ. Зазначено, що його дружина Зінаїда Кирилівна - «бібліотекар, кер. сектору Науково-тех. будівельної бібліотеки України [Республіканська галузева науково-технічна бібліотека з будівництва і архітектури Держбуду УРСР, нині Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного. - Ред.]».

24. Дарунки книг в бібліотеку [Електронний ресурс] // Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. - 2018. - Режим доступу: http://www.ounb.km.ua/news/2018/new/2018_02_20_2.php (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Серед переліку книг зазначено бібліотекознавче дослідження «Будівлі українських бібліотек», підготовлене та видане фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

25. Державна архітектурно-будівельна бібліотека [Електронний ресурс] // Національна історична бібліотека України. - 2018. - Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1745&Itemid=1905 (дата звернення: 02.07.2018). - Назва з екрана.

Про електронний каталог, бази даних та відомості про краєзнавчу діяльність й ресурси ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

26. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // Evensi. - 2018. - Режим доступу: http://bit.ly/2lp7VWv (дата звернення: 09.03.2018). - Назва з екрана.

Зазначено всі заходи, що відбуваються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного протягом року.

27. Державні закупівлі замовника Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // ZAKUPKI.PROM.UA. - 2018. - Режим доступу: https://zakupki.prom.ua/gov/company-23865efff6a34f8b741da105d710dbca?p=2 (дата звернення: 09.03.2018). - Назва з екрана.

Зазначено перелік закупівель ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2017-2018 рр. в електронній системі публічних закупівель ProZorro.

28. До 12 січня в приміщенні Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного триватиме художня виставка «Натхнення, народжене у тиші». Вернісаж приурочений до 20-річчя київської спілки нечуючих художників «Натхнення» [Електронний ресурс] // Українське радіо «Культура». - 2018. - Режим доступу: http://radiokultura.org/news/item.html?item_id=5003 (дата звернення: 15.02.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що у приміщенні ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація художньої виставки «Натхнення, народжене у тиші», де свої роботи представлять десять митців із вадами слуху. Триватиме виставка до 12 січня 2018 р.

29. Дуэт Владимир Семенов и Виктор Кривуша [Электронный ресурс] // YouTube.ua. КV: издание Киеввласть (https://www.youtube.com/channel/UCgIN5qLxRIb0pR3ZHMHJH6A). - Электрон. видеоданные (1 файл : 2:35 мин.). - [Киев], 25 февр. - 2018. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Wnuh5Q6FeTA (дата просмотра: 27.02.2018). - Загл. с экрана.

Відео виступу бардівського дуету В. Семенова та В. Кривуші на лекції В. Лисенка «Шулявка - лісок з галявинами, дачне селище, індустріально-промисловий район Києва» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 20 лютого 2018 р.

30. Завтра у Пороховій вежі стартує проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» [Електронний ресурс] // Львівська обласна рада. - 2018. - 22 жовт. - Режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/3917/group/19 (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Про репрезентацію проекту П. Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», що відбудеться 23 жовтня 2018 р. у львівському новоствореному Центрі архітектури, дизайну та урбаністики. Зазначено, що окремим розділом виставки є проекти, присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва, що зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

31. Законодавчі новели реформи ЖКГ : 5-й регіон. практ. семінар, 22 берез. 2018 р., Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного, Київ / М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Громад. рада, Торгово-промислова палата України, Ком. з питань підприємництва у сфері житл. та комун. госп-ва. - Київ, 2018. - 79 с.

Зазначено, що семінар відбувся 22 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

32. Зубко Г. (zubko.gennadiy) [Децентралізація комунікацій] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. - 2018. - 15 черв. - Режим доступу: https://ru-ru.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2109894762626026 (дата звернення: 18.06.2018). - Назва з екрана.

Про тренінг для працівників Мінрегіону України «Основи ефективної комунікації», що пройшов 15 червня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

33. Зубко Г. (zubko.gennadiy) [Дуже класний, захоплюючий проект на Книжковий Арсенал 2018!] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. - 2018. - 3 черв. - Режим доступу: https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/videos/vb.1567321816883326/2102617973353705/?type=3&theater (дата звернення: 04.06.2018). - Назва з екрана.

Про проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», який представлено на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал 2018». Зазначено, що партнером проекту є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

34. Зубко Г. (zubko.gennadiy) [Кераміка в будівництві та мистецтві] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. - 2018. - 27 черв. - Режим доступу: https://ru-ru.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2122509801364522 (дата звернення: 27.06.2018). - Назва з екрана.

Про книжкову виставку «Кераміка в будівництві та мистецтві», що відбулася 27 червня 2018 р. у Мінрегіоні. Віце-прем"єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко дякує ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та завідувачу філії О. Пацелі за організацію виставки.

35. Зубко Г. (zubko.gennadiy) [Лідерство - це в першу чергу вміння брати на себе відповідальність...] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. - 2018. - 1 черв. - Режим доступу: https://ru-ru.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2101491696799666 (дата звернення: 04.06.2018). - Назва з екрана.

Про тренінг для працівників Мінрегіону України «Лідерство та прийняття рішень», що пройшов 1 червня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

36. Зубко Г. (zubko.gennadiy) [Сьогодні народився один з найвідоміших українських художників, флагман авангардизму Казимир Малевич] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. - 2018. - 23 лют. - Режим доступу: https://ru-ru.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2048052588810244 (дата звернення: 09.03.2018). - Назва з екрана.

Про книжкову виставку, присвячену до дня народження К. Малевича, що відбулася 23 лютого 2018 р. у Мінрегіоні. Віце-прем"єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко дякує ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та завідувачу філії О. Пацелі за організацію виставки.

37. Зубко Г. (zubko.gennadiy) [Хліб і каша з кропиви, суп із бур"яну...] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. - 2018. - 23 листоп. - Режим доступу: https://bit.ly/2zAptsH (дата звернення: 26.11.2018). - Назва з екрана.

Про книжкову виставку до Дня вшанування пам"яті жертв голодоморів, підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що відбулася 23 листопада 2018 р. у Мінрегіоні України.

38. Каким не стал Крещатик: послевоенные проекты главной улицы [Электронный ресурс] // Сегодня.ua. - 2018. - 20 нояб. - Режим доступа: https://bit.ly/2H5I5oE (дата обращения: 26.11.2018). - Загл. с экрана.

Про виставку «Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування» в Національному заповіднику «Софія Київська». Зазначено, що серед експонатів виставки представлено унікальні матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

39. Киевская афиша: 25-31 января [Электронный ресурс] // Факты. - 2018. - 25 янв. - Режим доступа: http://fakty.ua/256337-kievskaya-afisha-25-31-yanvarya (дата обращения: 27.02.2018). - Загл. с экрана.

Зазначено, що 25 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація художньої виставки «Артпогляд на архітектурну спадщину Закарпаття».

40. Київ. Мистецький Арсенал. Metropolis. Минулі утопії майбутнього [Електронний ресурс] // Я Галерея: арт-центр Павла Гудімова. - 2018. - 30 трав. - Режим доступу: http://yagallery.com/exhibitions/metropolis-minuli-utopiyi-majbutnogo (дата звернення: 04.06.2018). - Назва з екрана.

Про проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», який представлено на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал 2018». Зазначено, що партнером проекту є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

41. КНАУФ-Україна (KnaufUkraine) [Друзі! Нагадуємо, що завтра розпочнеться унікальний ворк-шоп ARCHINTEGRATION 2018] [Електронний ресурс] / КНАУФ-Україна (KnaufUkraine) // Facebook. КНАУФ-Україна. - 2018. - 12 берез. - Режим доступу: https://www.facebook.com/KnaufUkraine/posts/1980560865291785 (дата звернення: 19.03.2018). - Назва з екрана.

Про воркшоп ARCHINTEGRATION 2018, що відбудеться 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що це соціальна ініціатива компанії КНАУФ з інтеграції молодих архітекторів в практичну площину, темою якої є розробка дизайн-проекту публічного простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

42. «Книжкові піжмурки» та «бібліотечне безсоння»: як в Україні відзначають День бібліотек [Електронний ресурс] // Читомо. - 2018. - 30 верес. - Режим доступу: http://www.chytomo.com/knyzhkovi-pizhmurky-ta-bibliotechne-bezsonnia-iak-v-ukraini-vidznachaiut-den-bibliotek/ (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Зазначено формати святкування Всеукраїнського дня бібліотек українськими бібліотеками, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

43. Коновал Л. Секція 5 «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі» [Електронний ресурс] / Людмила Коновал // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2018. - 12 листоп. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/4431 (дата звернення: 28.11.2018). - Назва з екрана.

Про роботу секції «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі» в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», в якій взяли участь фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

44. Лекція Валерія Лисенка «Театральна площа Києва» [Електронний ресурс] // Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - 2018. - 15 листоп. - Режим доступу: https://bit.ly/2TJcTQd (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 15 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться лекція В. Лисенка «Театральна площа Києва».

45. Лекція: від рукописної книги до електронної [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2018. - 23 квіт. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3260.shtml (дата звернення: 25.04.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 24 квітня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться лекція В. Лисенка «Від рукописної книги до електронної».

46. Лекція Владіміра Шлапети «Архітектура модернізму Чехословаччини 1918-1939 років» [Електронний ресурс] // Чеський центр. - 2018. - Режим доступу: http://kyiv.czechcentres.cz/program/event-details/pednka-vladimra-lapety-modern-architektura-v-eskos/ (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 13 лютого 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться лекція В. Шлапети «Архітектура модернізму Чехословаччини 1918-1939 років».

47. Литвин К. [Коли бібліотеки нового часу знову вражають!] [Електронний ресурс] / Катерина Литвин // Facebook. Катерина Литвин. - 2018. - 10 трав. - Режим доступу: https://bit.ly/2IA4j4e (дата звернення: 11.05.2018). - Назва з екрана.

Головний спеціаліст відділу культури Управління культури та туризму Чернігівської міської ради К. Литвин ділиться позитивними враженнями, перебуваючи в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

48. Літня школа «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності», м. Київ [Електронний ресурс] // Archchannel. - 2018. - 3 лип. - Режим доступу: http://archchannel.com/litnia-shkola-dyzain-vulyts-dlia-iakisnoho-miskoho-seredovyshcha-ta-mobilnosti-mkyiiv (дата звернення: 12.07.2018). - Назва з екрана.

Розміщено програму літньої школи «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» (організатори: CANactions School for Urban Studies, Асоціація велосипедистів Києва та Київська міська державна адміністрація), що відбудеться 2-7 липня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

49. Майбутні архітектори доторкаються до результатів історико-архівних розвідок сакральних споруд країни [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. - 2018. - Режим доступу: https://bit.ly/2K5OB0I (дата звернення: 20.06.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що студенти 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Навчально-наукового інституту аеропортів НАУ взяли участь у презентації монографії А. Пучкова «Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український», що відбулася 8 червня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

50. Майбутні архітектори залучаються до вивчення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. - 2018. - Режим доступу: https://bit.ly/2tbm0NU (дата звернення: 20.06.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що будівельно-технологічну практику студенти 3 курсу Навчально-наукового інституту аеропортів НАУ розпочали з ознайомлення із особливостями формування та зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечного обслуговування в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

51. Михальчук Василь Васильович [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. - 2018. - 13 листоп. - Режим доступу: https://bit.ly/2FI9nm9 (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

У розділі «Трудова діяльність» зазначено, що 26 квітня 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація альбому «Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві», що вийшов друком у видавництві «Мистецтво», РR-менеджером якого є В. Михальчук.

52. Містопланувальники вирішуватимуть проблеми вулиць українських міст на прикладі вулиці в Києві [Електронний ресурс] // Асоціація велосипедистів Києва. - 2018. - 2 лип. - Режим доступу: http://avk.org.ua/2018/07/mistoplanuvalnyky-vyrishuvatymut-problemy-vulyts-ukrajinskyh-mist-na-prykladi-vulytsi-v-kyjevi/ (дата звернення: 12.07.2018). - Назва з екрана.

Про літню школу «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» в Києві 2-7 липня 2018 р. Зазначено, що презентація результатів школи та огляд групових проектів учасників школи відбудуться у відкритому форматі 7 липня у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

53. Мокроусова О. Г. Творчість архітектора Павла Федотовича Альошина у фондах Національного заповідника «Софія Київська» : альбом-каталог / О. Г. Мокроусова, Т. В. Скібіцька ; Нац. заповідник «Софія Київська». - Київ : Горобець, 2018. - 224 с. : іл.

У книжці використано матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 15 автори книжки висловлюють подяку людям та організаціям, що надали фотографічні матеріали з музейних фондів, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

54. На Львівщині відкриють оновлений Центр архітектури, дизайну та урбаністики [Електронний ресурс] // Львівська обласна державна адміністрація. - 2018. - 19 жовт. - Режим доступу: https://loda.gov.ua/news?id=40338 (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Про репрезентацію проекту П. Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», що відбудеться 23 жовтня 2018 р. у Львові. Зазначено, що проекти, які присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва загалом, зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

55. Наукова бібліотека у матеріалах дослідження «Будівлі українських бібліотек» [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека Таврійського державного агротехнічного університету. - 2018. - 22 лют. - Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/naukova-biblioteka-u-materialah-doslidzhennja-budivli-ukrajinskyh-bibliotek/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що Наукова бібліотека ТДАТУ долучилася до Всеукраїнської акції «Кожній бібліотеці - сучасну будівлю» та надала матеріали про свою бібліотеку, що відображені у бібліотекознавчому дослідженні «Будівлі українських бібліотек», здійсненого працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

56. Національний заповідник «Софія Київська» (SophiaКyiv) Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування [Електронний ресурс] / Національний заповідник «Софія Київська» (SophiaКyiv) // Facebook. Національний заповідник «Софія Київська». - 2018. - 15 листоп. - Режим доступу: https://www.facebook.com/events/1930893363645923/ (дата звернення: 23.11.2018). - Назва з екрана.

Про виставку «Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування», що діятиме з 15 листопада 2018 р. до 31 березня 2019 р. у Національному заповіднику «Софія Київська». Серед партнерів зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

57. Наші партнери [Електронний ресурс] // Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка». - 2018. - Режим доступу: http://library.lp.edu.ua/uk/nashi-partnery# (дата звернення: 15.03.2018). - Назва з екрана.

Серед партнерів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного із посиланням на веб-сайт бібліотеки.

58. «Небо починається з землі»: презентація студентських фоторобіт [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. - 2018. - Режим доступу: http://iap.nau.edu.ua/index.php/18-arkhiv/718-nebo-pochinaetsya-z-zemli-prezentatsiya-studentskikh-fotorobit (дата звернення: 26.11.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 12 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося урочисте відкриття виставки фоторобіт «Небо починається з землі» студентів 1-3 курсів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Навчально-наукового інституту аеропортів.

59. Нові надходження книг до відділу ДБНІР [Електронний ресурс] // Національна історична бібліотека України. - 2018. - 30 січ. - Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=1910 (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 25 бібліографічних покажчиків «Малі міста України», підготовлених та виданих працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2016-2017 рр, знаходяться у фонді НІБУ.

60. Офіційні сайти бібліотек [Електронний ресурс] // Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. - 2018. - Режим доступу: http://lib.kherson.ua/ua-biblioteki-ukraini.htm (дата звернення: 26.11.2018). - Назва з екрана.

У розділі «Бібліотеки України» зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та подано посилання на веб-сайт бібліотеки.

61. Перевидання книги 1910 року про Київ [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2018. - 19 берез. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3228.shtml (дата звернення: 11.04.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 20 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація книжки «Київ у 80-х роках. Спогади старожила».

62. Петренко М. [Сегодня, 10-го мая, в 14.00 официальное открытие моей выставки (по адресу г. Киев, пр. Победы 50)] / Мария Петренко // Facebook. Мария Петренко. - 2018. - 9 трав. - Режим доступу: https://bit.ly/2s0mB4c (дата звернення: 11.05.2018). - Назва з екрана.

Фотохудожниця М. Петренко запрошує на свою виставку «Чернігів. Віддзеркалення», що відбудеться 10 травня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

63. Підвідомчі підприємства - 2018 [Електронний ресурс] // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. - 2018. - Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/Pidvidomchi-pidpriyemstva-2018.pdf (дата звернення: 06.04.2018). - Назва з екрана.

Перелік державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

64. Подаровані видання за січень-березень 2018 року [Електронний ресурс] // Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського. - 2018. - Режим доступу: http://library.kr.ua/dar/dar_201801.html (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Серед видань зазначено бібліографічний покажчик «Малі міста України: Кіровоградська область», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2016 р.

65. Подвезько А. Як одягались козаки або що носили в Україні у ХVІІ-ХVІІІ ст. [Електронний ресурс] / Алла Подвезько // Лебединський художній музей. - 2018. - 2 листоп. - Режим доступу: http://lebedyn.org/2018/11/02/yak-odyagalys-kozaky-abo-shho-nosyly-v-ukrayini-u-xvii-xviii-st/ (дата звернення: 27.11.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що акварелі А. Ждахи «Військовий писар» (1900) та «Задунайський запорожець» (1884) знаходяться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

66. Події ДНТБ [Електронний ресурс] // Державна науково-технічна бібліотека України. - 2018. - 16 листоп. - Режим доступу: http://gntb.gov.ua/ua/n/templn.html?n2018z (дата звернення: 26.11.2018). - Назва з екрана.

Про семінар-практикум «Використання новітніх технологій у роботі з інформаційними ресурсами», що відбувся 16 листопада 2018 р. для працівників НТБ на базі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

67. Поширення творчих зв"язків Інституту аеропортів з галузевими організаціями [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. - 2018. - Режим доступу: http://iap.nau.edu.ua/index.php/18-arkhiv/693-poshirennya-tvorchikh-zv-yazkiv-institutu-aeroportiv-z-galuzevimi-organizatsiyami (дата звернення: 12.12.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 6-7 вересня 2018 р. викладачі та студенти Навчально-наукового інституту аеропортів відвідали бібліографічний ярмарок ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та обговорили з директором бібліотеки Г. Войцехівською питання співпраці.

68. Презентация книги Анны Бондарь «Архитектурные конкурсы и конкурсы развития территории: демократия в действии» [Электронный ресурс] // PRAGMATIKA. - 2018. - Режим доступа: https://bit.ly/2LCe9iG (дата обращения: 29.08.2018). - Загл. с экрана.

Про презентацію книжки, що відбулася 15 лютого 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

69. Презентація книги і фотовиставки Галини Шевцової [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2018. - 26 серп. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3364.shtml (дата звернення: 19.12.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 27 серпня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація книжки і фотовиставки «Історія японської архітектури» доктора архітектури, професора КНУБА Г. Шевцової.

70. Презентація монографії Валерії Ієвлевої про індустріальний розвиток Києва [Електронний ресурс] // MISTOSITE. - 2018. - Режим доступу: https://bit.ly/2sg2b7w (дата звернення: 29.05.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 20 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація 1-го тому монографії кандидата архітектури В. Ієвлевої «Очерки индустриального развития Киева ХІХ-ХХ век».

71. Презентація проекту «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» [Електронний ресурс] // MISTOSITE. - 2018. - 8 листоп. - Режим доступу: https://mistosite.org.ua/ru/events/prezentatsiia-proektu-metropolis-mynuli-utopii-maibutnoho (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Про репрезентацію проекту П. Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», що відбудеться 23 жовтня 2018 р. у львівському новоствореному Центрі архітектури, дизайну та урбаністики. Зазначено, що окремим розділом виставки є проекти, присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва загалом, що зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

72. Презентація щорічного видання Музею історії Десятинної церкви [Електронний ресурс] // Музей історії Десятинної цервки. - 2018. - 19 квіт. - Режим доступу: http://mdch.kiev.ua/node/623 (дата звернення: 07.05.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 18 квітня 2018 р. у День пам"яток історії та культури в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація видання Музею історії Десятинної церкви - бюлетеня «Opus Mixtum».

73. Про бібліотеку [Електронний ресурс] // Харківський національний університет будівництва та архітектури. - 2018. - Режим доступу: http://www.kstuca.kharkov.ua/library/57-pro-biblioteku.html (дата звернення: 19.01.2018). - Назва з екрана.

У списку використаної літератури зазначено довідник «Архітектурно-будівельні бібліотечні ресурси України», що підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

74. Програма «За київським часом» і «Тема дня» (30 березня 2018) [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Центральний Канал (https://www.youtube.com/channel/UCGXyjaZln83gk5MMv9gnHWw). - Електрон. відеодані (1 файл : 1:04:31 хв.). - [Київ], 30 берез. 2018. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=bAVYJZt3FZU (дата перегляду: 30.03.2018). - Назва з екрана.

З 29 хвилини вміщено репортаж із ДНАББ ім. В. Г. Заболотного про лекцію Д. Малакова «Історія вулиці Олеся Гончара» (27.03.2018) та інтерв"ю C. Кирій, завідувача відділу соціокультурної діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, про воркшоп ARCHINTEGRATION 2018, що відбувся 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

75. Програма «Тема Дня» від 30 червня 2018 року [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Центральний Канал (https://www.youtube.com/channel/UCGXyjaZln83gk5MMv9gnHWw). - Електрон. відеодані (1 файл : 26:07 хв.). - [Київ], 3 лип. 2018. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=b1tJypkIVYg&feature=youtu.be (дата перегляду: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Про дослідження К. Степанця і О. Михайлика «Сакральна архітектура землі Чорнобильської», презентація якого відбулася 30 червня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

76. Просєкова А. Заболотнівські читання [Електронний ресурс] / Антоніна Просєкова // Сайт Ліски. - 2018. - 20 жовт. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3414.shtml (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Про ХІІІ Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Особистість і епоха Володимира Заболотного», що відбулися 12 жовтня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

77. Професійні ресурси [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна асоціація. - 2018. - Режим доступу: https://ula.org.ua/profesiyni-resursi (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Серед бібліотек загальнодержавного значення зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

78. Розпочато відбір на воркшоп ARCHINTEGRATION 2018 [Електронний ресурс] // Західноукраїнський архітектурний портал. - 2018. - Режим доступу: http://zuap.org/news/rozpochato-vidbir-na-vorkshop-archintegration-2018 (дата звернення: 19.03.2018). - Назва з екрана.

Запрошення взяти участь у воркшопі Аrchintegration 2018, темою якого є розробка дизайн-проекту публічного простору Державної архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного в м. Києві.

79. Семен Широчин: «Вокруг сожжения Крещатика в 1941 году больше спекуляций, чем исследований» [Электронный ресурс] // КиевVласть. - 2018. - 25 мая. - Режим доступа: https://bit.ly/2sghXPU (дата обращения: 29.05.2018). - Загл. с экрана.

Зазначено, що до 115-річчя з дня народження українського архітектора О. Тація в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося засідання бібліотечного клубу «Національні святині», на якому доктор філософії С. Широчин прочитав лекцію про забудову післявоєнного Хрещатика.

80. Слайд-лекція «Архітектура в акварелях Георгія Малакова» [Електронний ресурс] // Антиквар. - 2018. - 5 лют. - Режим доступу: https://antikvar.ua/arhitektura-v-akvarelyah-georgiya-malakova/ (дата звернення: 07.05.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 6 лютого 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться слайд-лекція Д. Малакова «Архітектура в акварелях Георгія Малакова».

81. Сливка О. В. До 120-річчя від дня народження В. Г. Заболотного (1898-1962), українського архітектора [Електронний ресурс] / О. В. Сливка // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. - 2018. - 7 серп. - Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/PDF_2018/Vskd14.08.2018.pdf (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

У списку документів книжкової виставки зазначено видання ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

82. Список бібліотек України [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. - 2018. - 2 січ. - Режим доступу: http://bit.ly/2p0MwGY (дата звернення: 14.03.2018). - Назва з екрана.

У розділі «Національні бібліотеки та загальнодержавного значення» зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та вміщено посилання на її веб-сайт.

83. Співпраця із Державною архітектурно-будівельною бібліотекою імені В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // Київська обласна бібліотека для юнацтва. - 2018. - Режим доступу: https://bit.ly/2oVptNY (дата звернення: 11.09.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 6 вересня 2018 р. завідувач відділу комплектування фондів та каталогізування документів КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» Н. В. Яворська відвідала ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та отримала бібліографічні покажчики «Малі міста України» (в рамках бібліографічного ярмарку, що відбувся 6-8 вересня 2018 р. у бібліотеці), підготовлені та видані фахівцями бібліотеки.

84. Спочатку був атом: з чого починалася українська Вікіпедія [Електронний ресурс] // Укрінформ. - 2018. - 30 січ. - Режим доступу: https://bit.ly/2JfPl2X (дата звернення: 29.05.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що з нагоди чотирнадцятиріччя заснування Вікіпедії українською мовою, громадська організація «Вікімедіа Україна» 30 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного проводить марафон з написання рекордної кількості статей до онлайн-енциклопедії.

85. Станут ли хрущевки новостройками? Минстрой начал круглые столы на тему реконструкции [Электронный ресурс] // Property Times. - 2018. - 2 авг. - Режим доступа: https://propertytimes.com.ua/novosti/stanut_li_hruschevki_novostroykami (дата обращения: 27.08. 2018). - Загл. с экрана.

Зазначено, що 1 серпня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося засідання круглого столу «Що необхідно, щоб розпочати реконструкцію застарілого житла в Україні?», в якому взяли участь представники Мінрегіону України та підвідомчих організацій міністерства.

86. Студенти КНУБА взяли участь у воркшопі в рамках Міжнародного Архітектурного Фестивалю ARCHIVISION 2018 [Електронний ресурс] // Київський національний університет будівництва і архітектури. - 2018. - 2 квіт. - Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?p=33464 (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що аспіранти та студенти КНУБА взяли участь у воркшопі «Розробка дизайн-проекту простору Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного», що відбувся 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

87. Студенти літньої школи з дизайну розробили проекти покращення вулиці на Нивках [Електронний ресурс] // Хмарочос. - 2018. - 9 лип. - Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2018/07/09/studenti-litnoyi-shkoli-z-dizaynu-rozrobili-proekti-polipshennya-vulitsi-na-nivkah/ (дата звернення: 12.07.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 7 липня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного учасники літньої школи «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» презентували свої проекти, що стосувалися покращення міського простору на прикладі вулиці Щербаківського мікрорайону Нивки міста Києва.

88. Студенти НАУ вивчають архівні креслення пам"яток української архітектури [Електронний ресурс] // Національний авіаційний університет. - 2018. - 18 черв. - Режим доступу: https://bit.ly/2K2rdB9 (дата звернення: 18.06.2018) ; Інститут аеропортів. - 2018. - Режим доступу: https://bit.ly/2I4FYyB (дата звернення: 18.06.2018) - Назва з екрана.

Зазначено, що 14 червня 2018 р. студенти 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Національного авіаційного університету відвідали ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та отримали теоретичні знання, що в подальшому будуть використані під час практичних занять.

89. Творча співпраця Навчально-наукового інституту аеропортів із науковою бібліотекою Мінрегіону України [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. - 2018. - Режим доступу: http://iap.nau.edu.ua/index.php/18-arkhiv/717-tvorcha-spivpratsya-navchalno-naukovogo-institutu-aeroportiv-iz-naukovoyu-bibliotekoyu-minregionu-ukrajini (дата звернення: 12.12.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 12 листопада 2018 р. з нагоди 85-річчя Національного авіаційного університету та 50-річчя факультету аеропортів у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація виставки студентських фоторобіт «Небо починається з землі».

90. [31 липня 2018 р. до ЦДАМЛМ України завітали співробітники Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного] [Електронний ресурс] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. - 2018. - 31 лип. - Режим доступу: http://csam.archives.gov.ua/ukr/holovna/ (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного ознайомилися із експозицією нового виставкового проекту «Київські мотиви. Адреси і адресати», на якій були представлені оригінальні поштові листівки кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.

91. Турликьян Т. Бесхозный памятник: почему Гостиный двор все еще не перешел в госсобственность и кто в этом виноват [Електронний ресурс] / Татьяна Турликьян // РБК-Україна. - 2018. - 11 верес. - Режим доступу: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/beshoznyy-pamyatnik-pochemu-gostinyy-dvor-1536672866.html (дата звернення: 18.09.2018). - Назва з екрана.

Про реконструкцію Гостиного двору, що розпочалася в 2012 р., і наразі не закінчилася. Зазначено, що в 2013 р. на даху будівлі виникла пожежа, внаслідок якої були відселені останні організації, що залишилися в будівлі - «институт реставрации и архитектурно-строительную библиотеку имени В. Заболотного».

92. У бібліотеці імені Заболотного пройдуть Заболотнівські читання [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. - 2018. - 11 жовт. - Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3403.shtml (дата звернення: 16.11.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 12 жовтня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудуться ХІІІ Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Особистість і епоха Володимира Заболотного».

93. У Києві відбудеться конференція «Бібліотекарки України: Галина Яблонська» [Електронний ресурс] // Читомо. - 2018. - 20 листоп. - Режим доступу: https://bit.ly/2FIVSmj (дата звернення: 26.11.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 20 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться наукова конференція «Бібліотекарки України: Галина Яблонська».

94. У Києві стартувала літня школа містопланувальників [Електронний ресурс] // Офіційний портал Києва. - 2018. - 3 лип. - Режим доступу: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_startuvala_litnya_shkola_mistoplanuvalnikiv.html (дата звернення: 12.07.2018). - Назва з екрана.

Про літню школу «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» в Києві 2-7 липня 2018 р. Зазначено, що презентація результатів школи та огляд групових проектів учасників школи відбудуться у відкритому форматі 7 липня у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

95. У Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН розпочала функціонувати чергова тематична виставка «Бібліотека як потужний інформаційний центр сучасності» (до Всеукраїнського дня бібліотек) [Електронний ресурс] // Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України. - 2018. - Режим доступу: http://dnsgb.com.ua/2018-09-28-podii-vistavka.html (дата звернення: 23.11.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що на книжковій виставці в ННСБ НААН України представлено бібліотекознавче дослідження «Будівлі українських бібліотек», підготовлене і видане фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

96. Шевченко А. О. Формування інтер"єрів архітектурно-будівельної бібліотеки як центру традиційного та мультимедійного надання інформації (на прикладі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) / Аліна Олегівна Шевченко // Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20 квіт. 2018 р. / Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. М. Бойчука. - Київ, 2018. - С. 206-209. - Електрон. аналог. друк. публ.: режим доступу: http://kdidpmid.edu.ua/jm/images/2018/docpdf/konf_20-04-2018.pdf (дата звернення: 26.11.2018).

Проаналізовано як розвиток комп"ютерних технологій впливає на соціокультурні трансформації бібліотеки.

97. Archintegration (archintegration) [А теперь давайте вспомним, как все было в процессе] [Электронный ресурс] / Archintegration (archintegration2017) // Facebook. Archintegration. - 2018. - 17 марта. - Режим доступа: http://bit.ly/2tY5KCP (дата обращения: 19.03.2018). - Загл. с экрана.

Вміщено відео з воркшопу Archintegration 2018, що відбувся 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де молоді архітектори розробляли дизайн-проект публічного простоту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

98. Archintegration (archintegration2017) Наша презентация! [Электронный ресурс] / Archintegration (archintegration2017) // Facebook. Archintegration. - 2018. - 17 марта. - Режим доступа: http://bit.ly/2tY5KCP (дата обращения: 19.03.2018). - Загл. с экрана.

Вміщено відео з воркшопу Archintegration 2018, що відбувся 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де молоді архітектори розробляли дизайн-проект публічного простоту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

99. Archivision (festarchivision) Фінальна частина воркшопу Archintegration 2018. [Електронний ресурс] / Archivision (festarchivision) // Facebook. Archivision. - 2018. - 17 берез. - Режим доступу: https://www.facebook.com/festarchivision/ (дата звернення: 21.03.2018). - Назва з екрана.

Вміщено відео з воркшопу Archintegration 2018, що відбувся 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де молоді архітектори розробляли дизайн-проект публічного простоту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

100. Archintegration (archintegration2017) Archintegration_2018_library [Електронний ресурс] / Archintegration (archintegration2017) // Facebook. Archintegration. - 2018. - 19 берез. - Режим доступу: http://bit.ly/2pt9KGB (дата звернення: 21.03.2018). - Назва з екрана.

Фотозвіт з воркшопу Archintegration 2018, що відбувся 13-17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

101. «Imago urbis: Київ на стародавніх мапах» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - 2018. - 12 берез. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3961 (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

Про презентацію книги Т. Лютої «Imago urbis: Київ на стародавніх мапах», що відбулася 2 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

102. Metropolis. Минулі утопії майбутнього [Електронний ресурс] // Мистецький арсенал. - 2018. - Режим доступу: https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyi-arsenal/year-2018/proekt/metropolis-mynuli-utopiyi-majbutnogo/ (дата звернення: 24.05.2018). - Назва з екрана.

Про проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», який буде представлено на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал 2018». Зазначено, що партнером проекту є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

103. Рartners [Електронний ресурс] // Громадська спілка «Фонд «Наша Либідь». - 2018. - Режим доступу: https://bit.ly/2wldBJe (дата звернення: 27.08.2018). - Назва з екрана.

У переліку партненів організації зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

104. Plesnytskiy Dima. Хочу висловити подяку за чудовий воркшоп у місті Києві [Електронний ресурс] / Dima Plesnytskiy // Facebook. Plesnytskiy Dima. - 2018. - 19 берез. - Режим доступу: http://bit.ly/2FTUyN7 (дата звернення: 21.03.2018). - Назва з екрана.

Подяка учасника воркшопу Archintegration 2018 Д. Плесницького організаторам заходу, своїй команді, тьюторам, а також колективу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «за чудовий воркшоп».

105. Port creative hub (portcreativehub) Бібліотека як центр спільнот: утопія чи реальність? [Електронний ресурс] / Port creative hub (portcreativehub) // Facebook. Port creative hub. - 2018. - 23 берез. - Режим доступа: https://www.facebook.com/events/1553663188062182/ (дата звернення: 29.03.2018). - Назва з екрана.

Зазначено, що 25 березня 2018 р. в Port creative hub відбудеться дискусія «Бібліотека як центр спільнот: утопія чи реальність?». Серед учасників заходу вказано С. Кирій, завідувача відділу соціокультурної діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.


Прочитано: 4881 раз
Дополнительно на данную тему:
Про нас пишуть - 2002
Про нас пишуть - 2003
Про нас пишуть - 2004
Про нас пишуть - 2005
Про нас пишуть - 2006
Про нас пишуть - 2007
Про нас пишуть – 2008
Про нас пишуть – 2009
Про нас пишуть – 2010
Про нас пишуть – 2011

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7