Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюНаталія 
[2019-01-08]

Доброго дня! Мене цікавить матеріал, щодо будівництва і використання Дзвіниці Батуринського Миколо-Крупицького монастиря. Дякую!

Відповідь: Доброго дня, шановна Наталія. На Ваш запит у бібліотеці виявлено такі джерела:

1. Батурин на давніх світлинах // Пам'ятки України : історія та культура. – 2008. – № 3. – С. 42-45 : іл.
2. Батурин: Історія в пам’ятках : путів. Нац. іст.-культ. заповідника «Гетьман. столиця» / Н. Б. Реброва [та ін.] ; М-во культури і туризму України, Нац. іст.-культур. заповідник «Гетьман. столиця». – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109.
3. Батурин: сторінки історії : зб. док. і матеріалів / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т історії України НАН України, Нац. іст.-культ. заповідник «Гетьман. столиця» ; редкол.: О. Б. Коваленко (голова редкол.) ; упоряд.: О. Б. Коваленко (кер. групи), О. В. Гринь, Л. Я. Демченко. – Чернігів : Чернігів. обереги, 2009. – 785 с. : табл.
4. Батурин: сторінки історії : зб. док. і матеріалів / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т історії України НАН України, Нац. іст.-культ. заповідник «Гетьманська столиця» ; редкол.: О. Б. Коваленко (голова), упоряд.: О. Б. Коваленко (кер. групи), О. В. Гринь, Л. Я. Демченко. – Чернігів : Чернігів. обереги, 2009. – 785 с. : табл. – (Історичні міста і містечка Чернігово-Сіверщини).
5. Батуринские памятники. Крупецкий Св. Николая монастырь // Нива. – 1899. – № 45. – С. 872 : ил.
6. Батуринська старовина : зб. наук. пр., присвяч. 300-літтю Батуринської трагедії / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; упоряд. В. П. Коваленко ; голов. ред. З. Когут. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 512 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Вечерський В. В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини: формування, дослідження, охорона / В. В. Вечерський ; Н.-д. ін-т теорії та історії архітектури та містобудування, Голов. упр. містобудування і архітектури Київ. міськдержадміністрації. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 349 с. – Бібліогр.: с. 334–348.
8. Вечерський В. В. Архітектурні пам’ятки, пов’язані з діяльністю в Україні св. Димитрія Ростовського / В. В. Вечерський // Діяння святителя Димитрія Ростовського (Данила Туптала) і традиції православного світосприйняття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовт. 2007 р. / Ставропігійний чоловічий монастир Різдва Пресвятої Богородиці Глинська пустинь, Держ. іст.-культ. заповідник у м. Глухові, Глухів. держ. пед. ун-т. – Суми, 2008. – С. 18–28.
9. Історико-культурні заповідники. Плани організації територій (Київ, Канів, Батурин) / М-во культури України, Н.-д. ін-т пам’яткоохорон. дослідж. ; за ред. В. В. Вечерського. – Київ : Павленко, 2014. – 253 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
10. Киркевич В. Г. Гетьманська столиця Батурин / В. Г. Киркевич, В. Д. Віроцький. – Київ : Техніка, 2007. – 189 с. : іл.– Бібліогр.: с. 187–188. – (Національні святині України).
11. Перлини Східної Чернігівщини / упоряд. В. Ф. Очеретько. – К. : Гамма-Принт, 2009. – 107 с.
12. Реброва Н. Національний заповідник у Батурині / Н. Реброва // Пам'ятки України : історія та культура. – 2008. – № 3. – С. 2–7 : кольор. фот.
13. Станіславський В.В.. Батуринський Крупицький Свято-Миколаївський монастир // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 202.
14. Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков / М. Цапенко. – М. : Стройиздат, 1967. – 235 с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Величко Вікторія Мик 
[2018-12-28]
velichko@artarsenal.gov.ua

Доброго дня, мене цікавить будинок Роліту, по вул. Богдана Хмельницького, ріг Коцюбинського (кол. Леніна, 68), зокрема 1. графічні проекти і ескізи В. Кричевського і Костирка 1930-х років (1931, 1934) 2. Публікації в журналах 1930-х років про хід будівництва будівлі. А може щось ще), про що я не знаю. Дякую

Відповідь: Доброго дня, шановна пані Вікторія. На Ваш запит у бібліотеці виявлено такі матеріали:

1. Булава М. Н. Житлове будівництво столиці / М. Н. Булава // Будівництво. – 1934. – № 5/6. – С. 8–10 : табл., іл.
2. Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Архитектура советского Киева / Б. Л. Ерофалов-Пилипчак. - Киев : ИД А+С, 2010. – 639 с., [26] вкл. цв. л. – Библиогр.: с. 618–637.
3. Кравцов Ст. Архітектурне непорозуміння. Будинок письменників і літераторів "Роліт" / Ст. Кравцов // Соціалістичний Київ. – 1935. – № 9. – С. 26–27 : іл.
4. Рубан-Кравченко В. В. Кричевські і українська художня культура ХХ століття : монографія : [у 3 ч.]. Ч. 1. Василь Кричевський / В. В. Рубан-Кравченко. – Київ : Криниця, 2004. – 702 с. : іл. – (Мистецькі роди України).
5. Циренщиков А. Місцеві будматеріали - на будування столичного Києва: вийти нарешті з глухого кута / А. Циренщиков // Соціалістичний Київ. – 1934. – №3/4. – С. 19–21 : іл.

Соколов Сергій 
[2018-12-12]
ssokol@ukr.net

Доброго дня! Цікавлюсь матеріалами про будинок №103/1 по вулиці Алматинській (до 1973 року - шосе ДВРЗ, Дарницьке шосе) у місцевості ДВРЗ.

Відповідь: Доброго дня, шановний п. Сергію!
На Ваш запит у фонді бібліотеки виявлено такі матеріали:

1. Ієвлєва В. П. Малоповерхова житлова забудова Києва (робітничі селища) 1930-1950 рр. / В. П. Ієвлєва // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень / Н.-д. ін-т пам'яткоохорон. дослідж. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 121–143 : іл. – Бібліогр. в кінці ст. (Шифр 719/П 705-131503, KK-1).
На с. 125 – фото забудови ДВРЗ, зокрема буд. 103/1.

2. Ієвлева В. П. Пам'ятки індустріального розвитку Києва кінця XIX – першої третини XX століття / В. П. Ієвлева ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини, Н.-д. ін-т пам'яткоохорон. дослідж. – Київ : Прес-КІТ, 2008. – 247 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236–241. (Шифр 72.03/І-300-588336, KK-1).
На с. 170–173 – про забудову ДВРЗ; на с. 173, зокрема, стисла згадка про житлову забудову вул. Алма-Атинської.

3. Історико-архітектурний та історико-містобудівний опорні плани Києва : додаток 2 : іст. території Києва : договір № 47/98-00. Кн. 11. Стародарницька частина / ДНДІТІАМ ; зав. від. та авт. Є. Водзинський ; авт.: В. Завада [та ін.]. – 2001. – 41 арк. : схеми. – Бібліогр.: с. 28. – (Шифр 72/НТЗ-2180-092930, KK-1)
На л. 31 житловий будинок на вул. Алма-Атинській,103/1 зазначено в таблиці "Споруди, що визначені для подальшого вивчення щодо можливості надання їм статусу пам’ятки архітектури".

4. Приходько В. С. ДВРЗ / В. С. Приходько. – Київ : Новий друк, 2011. – 151 с. : іл. (Шифр 947/П 775-986954, KK-1).
На с. 90 – фото будинку, на с. 88-89 –текстові відомості про будинок (але, вірогідно, помилкові та повинні відноситися до буд. 99/2).

5. Пріцкер Б. У сосновому бору – соціалістичне містечко Дарницького вагоноремонтного заводу / Б. Пріцкер, І. Гіммельфарб // Соціалістичний Київ. – 1935. – №6. – С. 26–27.
Про забудову селища ДВРЗ, зокрема вул. Південної (шосе ДВРЗ?). https://ru.calameo.com/read/004735713f57b9fab6156

6. Степанець К. М. Невідоме Лівобережжя з кінця XIX до середини XX сторіччя : [збірник] / К. М. Степанець, О. С. Михайлик, С. С. Широчин. – Київ : [б. в.], 2017. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 231–-232. (Шифр 72.03/С 794-967594292, KK-1).
На с. 47 – фото 1936 р. (погана якість), на якому зображено квартал будинків в межах Алма-Атинської і Волховської вул., у т. ч. буд. 103/1.
На с. 124 – згадка про буд. № 103 селища ДВРЗ.

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.09 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- osocze bogatoplytkowe opinie, artykuly i wywiady z //