Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюСадовська Альона 
[2019-04-17]
a_sadovskaya@ukr.net

Доброго дня! Мені потрібно знайти максимум інформації про будівлю на вул. Сурикова, 3 в Солом\"янському районі м. Києва (будівництво, архітектор, організації, що в ній розташовувалися, можливо фото).
Заздалегідь дякую за допомогу!

Відповідь: Шановна п. Альоно!
Стислу згадку про будівлю на вул. Сурикова, 3 знайдено у виданні:

Шкуро М. Наш Солом'янський район / М. Шкуро. - Київ : Варто, 2018. - 168 с. : іл. (Шифр 72.03/Ш 679-738859606) (див. с. 50.).

Скоріков Олександр 
[2019-04-01]
aleksandr@skorikov.com.ua

Интересует наличие в Вашей библиотеке литературы , связанной с периодом правления гетмана Мазепы (архитектура, история, переписка)

Відповідь: Доброго дня, п. Олександре!
У фонді бібліотеки за Вашим запитом виявлено такі видання:

1. В.Г. К родословной гетмана Ивана Мазепы / В.Г. // Киевская старина. – 1886. – Т. 16, Дек. – С. 757–762.
2. Вечерський В. Іван Мазепа / В. Вечерський // Народне мистецтво. – 2010. – № 1/2. – С. 4–7 : кольор.іл.
3. Гетьман Іван Мазепа. Погляд крізь століття: Каталог виставки, 21.VI – 24.VIII. 2003 р., м. Львів, Львівська Галерея Мистецтв : каталог / уклад. В. В. Недяк. – Київ: Емма, 2003. – 63 с. : іл. (Шифр 7/Г 449).
4. Горбачов, Д. Як Петро з Мазепою Печерську фортецю будували / Д. Горбачов // ART Ukraine. – 2010. – № 4. – С. 16–21 : кольор. іл.
5. Дом Ивана Мазепы // Киевская старина. – 1899. – Т. 66, Сент. – С. 115.
6. К портрету гетмана И. С. Мазепы // Киевская старина. – 1887. – Т. 17, Янв. – С. 188–191.
7. Каманин И. Мазепа и его "прекрасная Елена" / И. Каманин // Киевская старина . – 1886. – Т. 16, Нояб. – С. 522–535.
8. Костомаров Н. И. Мазепа и мазепинцы : ист. моногр. / Н. И. Костомаров. – 2-е изд. – СПб. : [б. и.], 1885 (Тип. М. М. Стасюлевича). – XIV, 752 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 721–743. (Шифр 9У:92 Маз-Кос)
9. Ленченко В. Палац гетьмана Мазепи в Батурині / В. Ленченко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2003. – № 3. – С. 18–31.
10. Линюк Л. Пам’ятник Івану Степановичу Мазепі в Чернігові / Л. Линюк // Народне мистецтво. – 2010. – № 1/2. – С. 80 : кольор.іл.
11. Люта, Тетяна. Могилянський "Theatrum Gloriae" Івана Мазепи / Т. Люта // Пам'ятки України : історія та культура. – 2013. – № 1. – С. 54–63.
12. Мазепа І. Листи та вірші. Мазепа – будівничий / І. Мазепа, А. Макаров. – Київ, 1991. – 72 с. : іл. (Шифр 947/М 135)
13. Малаков Д. Символіка київських фасадів / Д. Малаков // Купола. – 2005. – № 2. – С. 23–27 : іл.
14. Маланюк Є. Illustrissimus dominus Mazepa (ясновельможний пан Мазепа) – тло і постать / Є. Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / М. Андрусяк. – Київ: АТ "Обереги", 1991. – 46 с. – Бібліогр.: с. 41–44. (Шифр 947/М 180)
15. Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик . – Київ: Вид. Наталія Брехуненко, 2007. – 70 с. : іл. – (Великі українці). (Шифр 947/М 702)
16. Могилянські читання : матеріали щорічної наук. конференції [1999]: [Гетьман І. Мазепа і Києво-Печерська лавра] / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. В.М. Колпакова. – Київ: Полі-графіка, 2000. – 185 с. : іл. (Шифр 947/М 742)
17. Музей гетманства, Киев // Антиквар. – 2013. – № 5. – С. 68–69.
18. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба : зб. пр. / О. Оглоблин ; ред. Л. Винар. – 2-е вид., доп. – Нью-Йорк; Київ ; Львів; Париж ; Торонто, 2001. – 461 с. : іл. – Бібліогр.: с. 426–443. (Шифр 947/О-375).
19. Павленко С. Іван Мазепа – будівничий Києва: [Роль гетьмана у відбудові та реставрації церков, соборів, монастирів] / С. Павленко // Столиця. – 2004. – 26 берез. – 1 квіт. (№ 13). – С. 24.
20. Павленко С. О. Іван Мазепа / С. О. Павленко. – Київ: Вид. дім "Альтернативи", 2003. – 415 с. : іл. – (Особистість і доба). (Шифр 947/П 120).
21. Павленко С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. О. Павленко. – Київ: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 302 с. (Шифр 947/П 120).
22. Пять документов рода Савичей // Киевская старина. – 1887. – Т. 19, Сент. – С. 153–158.
23. Радишевський Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко : монографія / Р. П. Радишевський, В. Свербигуз ; Міжнар. школа україністики. – Київ: ВД Просвіта, 2006. – 551 с. : кольор.іл. – Бібліогр.: с. 519–551. (Шифр 947/Р 154).
24. Савчук, Юрій. Студії над прапором Івана Мазепи / Ю. Савчук // Пам'ятки України : історія та культура. – 2008. – № 3. – С. 84–105.
25. Степовик Д. Благородство і благочестивість герба Івана Мазепи / Д. Степовик // Народне мистецтво. – 2010. – № 1/2. – С. 8–10 : кольор.іл.
26. Сушинський Б. І. Гетьман Мазепа: повернення до Батурина : роман-есе / Б. І. Сушинський. – Київ: Центр стратег. дослідж. розв. козацтва ; Коломия : Вік, 2001. – 396 с. : іл. – Бібліогр.: с. 386–392. (Шифр 947/С 917).
27. Сюндюков І. Полтава, Мазепа і козацьке бароко / І. Сюндюков // День. – 2007. – № 121. – С. 1, 4 : рис.
28. Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа / Т. Г. Таирова-Яковлева. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 271 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей). – Библиогр.: с. 268–270. (Шифр 947/Т 145)
29. Татаренко С.А. Українське бароко / С. А. Татаренко // Архітектура Радянської України. – 1940. – № 8. – С. 27–33 : фото.

Галина Петрова 
[2019-03-11]

Скажіть, будь ласка, чи є у фонді бібліотеки книжки таких авторів, як Марченко М.Д. та Євстифєєв М.Ф., зокрема з нарисної геометрії?

Відповідь: Доброго дня, п. Галино!
У фонді бібліотеки за Вашим запитом виявлено такі видання:

1. Дольський Є. Є. Збірник задач з нарисної геометрії : учб. посіб. для студентів вищ. техн. учб. закл. УРСР / Є. Є. Дольський, М. Ф. Євстифєєв. – Київ : Держбудвидав УРСР, 1962. – 196 с. : іл. (Шифр 76че Дол)
2. Нарисна геометрія. Побудова відбиттів на дзеркальних площинах загального положення в перспективі : метод. вказівки для студ. арх. спец. / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; уклад.: М. Ф. Євстифеєв, В. В. Хмара. – Київ : КНУБА, 2002. – 11 с. : іл. (Шифр 51 Н 288)
3. Реконструкція перспективних зображень : метод. вказівки для студ. спец. "Архітектура" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад.: М. Ф. Євстифеєв, В. В. Хмара. – Київ : КНУБА, 2001. – 19 с. : іл. (Шифр 72 Р 363)
4. Тимкович Г. І. Геометричне моделювання деформованого стану опалубної структури змінної геометрії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук : (05.01.01) / Г. І. Тимкович ; наук. кер. М. Ф. Євстифєєв ; КНУБА. – Київ : [б. в.], 2005. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 20-22. (Шифр 51(04) Т 412)

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.02 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- aeg сайт, mig mag //