Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюПетренко Іван 
[2021-04-19]

Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці література про апартаменти в житловому будівництві?Цікавить досвід України і зарубіжних країн.
Заздалегідь дякую)

Світлана Перова 
[2021-04-19]

Доброго дня!
Цікавить інформація про будівлю Київпроекту в Києві. Дякую!

Відповідь: Вітаємо, шановна п. Світлано!
За запитом про Київпроект пропонуємо ознайомитися із наступними матеріалами:
1. "Київпроекту" – 65. Перший генплан забудови столиці цей інститут розробив у 1937 році // Хрещатик. – 2002. – 4 жовт. (№ 148). – С. 4.
2. В Киевпроекте // Строительство и архитектура. – 1957. – № 8. – С. 39.
3. В Київпроекті // Будівництво і архітектура. – 1957. – № 11. – С. 38 : таб.
4. Выписка из пояснительной записки Киевпроекта по жилищному массиву "Оболонь". – Киев, 1962. – 30 л.
5. Грицай І. Творчий доробок "Київпроекту": [До 65-річчя АТ "Київпроекту", довідка] / І. Грицай // Столиця. – 2002. – 6–12 груд. (№49). – С. 5.
6. Зенькович Н. Г. Киевпроект. Время, пространство, архитектурa / Н. Г. Зенькович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Дьомін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 49. – С. 113–117.
7. Институт Киевпроект: Проект-68// Строительство и архитектура. – 1968. – № 7 – С. 24–26 : планы, рис.
8. Київпроект: 70 років / авт.-упоряд.: М. Б. Кальницький, В. Л. Суворов ; за заг. ред. І. П. Гордєєва. – Київ, 2007. – 247 с. : іл.
9. Козак О. Ігор Гордєєв: "За свою 65-літню історію Київпроект проклав міст з минулого в майбутнє Києва...": [Бесіда з дир. ін-ту про творчий доробок Київпроекту, коротка довідка його історії та керівників орг-ції] / О. Козак // Хрещатик. – 2002. – 21 листоп. (№ 175). – С. 1, 13 : фото.
10. Лапшина Л. С."Київпроект" / Л. С. Лапшина // Українська радянська енциклопедія. У 12 т. / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1980. – Т. 5 : Кантата – Кулики. – С. 123.
11. Луганская И. «Киевпроект» – золотой фонд столицы / И. Луганская // Строительство & реконструкция : Для тех. кто строит и обустраивается. – 2007. – № 11. – С. 10 : цв. ил.
12. Олейник И. "Киевпроект" – звучит гордо! / И. Олейник // Строительство & Реконструкция. –2002. – № 11. – С. 35.
13. Слуцкий, Г. Киевпроект / Г. Слуцкий //Строительство и архитектура – 1963р. – № 12 – С. 26–28 : ил., рис.
14. Хорхот А. Творческий коллектив Киевпроекта / А. Хорхот, И. Мезенцев // Строительство и архитектура. – 1974. – № 11. – С. 5–6.
15. Шило Н. Киевпроекту – 30 лет / Н. Шило // Строительство и архитектура. – 1974. – № 11. – С. 1–4 : фото.
Для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10

Микола Новаківський 
[2021-04-17]

Добрий день!
Цікавить інформація про підземні паркінги, гаражі. Дякую!

Відповідь: Добридень, шановний п. Миколо!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися із наступними матеріалами:
1. Бібер С. Г. Ефективність використання міських територій при проектуванні автостоянок і гаражів / С. Г. Бібер // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. / НАУ. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 31–36 : іл.
2. Ванникова Е. М. Многоэтажные наземные и подземные гаражи-стоянки / Е. М. Ванникова ; науч. ред. Д. Ф. Ильин ; Госстрой СССР, Центр. ин-т науч. информ. по стр-ву и архитектуре. – Москва, 1978. – С. 73 : ил., табл. – (Зарубежный опыт строительства).
3. Голубев Г. Автомобилизация и использование подземного пространства в крупных городах [Текст] / Г. Голубев, В. Гришин // Архитектура СССР : ежемесяч. теорет., науч.-практ. журн. – 1971. – № 3. – С. 49–53 : ил.
4. Голубев Г. Автомобилизация и использование подземного пространства в крупных городах / Г. Голубев, В. Гришин // Архитектура СССР : ежемесяч. теорет., науч.-практ. журн. – 1971. – № 3. – С. 49–53 : ил.
5. ДБН В.2.3-15:2007. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів / ГІПРОцивільпромбуд, Студія неординар. проектув. Міжнар. акад. архітектури. – Офіц. вид. – На заміну ВСН 01-89 у частині проектув. автостоянок і гаражів для легкових автомобілів, а також Додатку Є ДБН В.2.2-9-99 ; Чинні з 01.08.2007. – Київ, 2007. – С. 37 : табл. + 37 с. – (Споруди транспорту).
6. Єжова О. І. Особливості архітектурного формування підземних автостоянок в структурі житлових будинків / О. І. Єжова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / КНУБА. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 335–340 : іл.
7. Єжова О. І. Типологія формування паркінгів / О.І. Єжова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – Київ, 2003. – Вип. 11–12. – С. 247–251.
8. Завальний О. В. Особливі характеристики місць для паркування індивідуального транспорту / О. В. Завальний, Н. В. Аношенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб / КНУБА ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ, 2010. – . Вип. 36. – С .166–174.
9. Кисіль С. С. Питання будівництва багатоповерхових автостоянок у найзначніших містах України / С. С. Кисіль // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 50. – С .275–280.
10. Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой // Качественная архитектура. – 2009. – № 1. – С. 20–23 : цв.ил.
11. Нгуен Суан Хынг. К вопросу особенностей подземных автостоянок, строящихся в Республике Вьетнам, с точки зрения их пожарной безопасности / Суан Хынг Нгуен // Промышленное и гражданское строительство. – 2011. – № 10. – С. 70–71 : ил.
12. Подземный гараж на 530 автомашин в Женеве : / Госстрой СССР, Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре, Центр науч.-техн. информ. по гражд. стр-ву и архитектуре ; [сост.: Е. И. Астафьева, В. К. Степанов]. – Москва, 1969. – С. 9 : ил.
13. Проблемы вентиляции и энергосбережения на подземных автостоянках // Вестник АВОК Вентиляция. Отопление. Кондиционирование : вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строит. теплофизика. – 2013. – № 5. – С. 28–35 : цв. ил.
14. Проект реконструкції будівлі під житлово-офісний комплекс з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Борисоглібській, 3-а у Подільському районі м. Києва. Креслення архітектурної частини стадії "проект", пояснювальна записка / ДНДІТІАМ ; Дир. ін-ту В. А. Абизов ; Зав. від С. Юрченко ; ГАП О. Левін. – Київ, 2004. – 19 арк.
15. Проектирование многоэтажных автостоянок: Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для ВУЗ / А. О. Ковалев, А. В. Луков, А. Н. Малахова и др. – Москва, 2003. – С. 215. : ил.
16. Субота В. У центральній та історичній забудові міст проектуватимуть лише підземні автостоянки / В. Субота // Пожежна та техногенна безпека. – 2018. – № 5. – С. 28.
17. Таратинская Е. А. Возможности увеличения парковочных мест в городах / Е. А. Таратинская, П. П. Безродный // Архітектурний вісник КНУБА / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков ; редкол.: О. С. Слєпцов [та ін.]. – Київ, 2013 – Вип. 1. – С .238–242.
18. Четырехярусная подземная автостоянка. возводимая методом опускания перекрытий (ФРГ) // Строительство и архитектура. – 1987 – Вып. 21. – С.10–11.
Для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10

Вячеслав Нестеренко 
[2021-04-16]

Доброго дня, яка літерартура є в бібліотеці по конструкціям цивільних будівель? Дякую!

Відповідь: Вітаємо, шановний п. Вячеславе!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися із наступними матеріалами:
1. Архитектурные конструкции гражданских зданий / В. С. Волга [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1988. – С. 240 : рис., табл.
2. Жербин Михаил Михайлович. Применение металлических конструкций в гражданских, общественных и производственных зданиях : текст лекций. [Ч. 3] / М. М. Жербин ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. инженер.-строит. ин-т. – Киев, 1982. – С. 68.
3. Конструкции гражданских зданий : сб. науч. тр. / КиевЗНИИЭП ; отв. ред. В. В. Шевелев. – Киев, 1995. – С. 99 : табл., граф.
4. Конструкции гражданских зданий : сб. науч. тр. / Укр. зон. науч.-исслед. и проект. ин-т по гражд. стр-ву (КиевЗНИИЭП) ; редкол.: В. Б. Шевелев [и др.]. – Киев, 2003. – С. 176 : ил., табл.
5. Конструкции гражданских зданий : сб. науч. тр. / Укр. зональный науч.-исслед. ин-т по гражданскому стр-ву. – Киев, 2001. – С. 212 : ил.
6. Конструкции гражданских зданий : учеб. для ВУЗ / Под общ. ред. М. С. Туполева. – Стер. изд. – Москва, 2007. – С. 239 : ил.
7. Кузнецов Д. В. Архитектурные конструкции гражданских зданий: балконы, лоджии, эркеры / Д. В. Кузнецов. – Киев, 1979. – С. 47 : ил., табл.
8. Маклакова, Т. Г. Конструкции гражданских зданий : Учебник для ВУЗ / Т.Г. Маклакова С. М. Нанасова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2004. – С. 295 : ил
9. Медведев, М. И. Конструктивные особенности каркасов зданий на опорах / М. И. Медведев, Б. П. Гудков // Строительство и архитектура. – 1976. – № 11. – С. 21–23 : рис.
10. Номенклатура основных типов конструкций и изделий из алюминиевых сплавов для гражданского строительства / КиевЗНИИЭП ; отв. исполн. Е. Л. Угрюмов. – Киев, 1974. – С. 213 : рис., табл.
11. Печенов Алексей Николаевич. Архитектурные конструкции гражданских зданий / А. Н. Печенов, С. Б. Дехтяр. – Киев, 1979. – С. 91 : ил., табл.
12. Попов В. Збірні залізобетонні панельні ферми для покриттів залів цивільних будинків / В. Попов // Архітектура і будівництво. – 1956. – № 6. – С. 16–17 : рис.
13. Рохлин И. А. Новое об архитектурных конструкциях гражданских зданий / И. А. Рохлин // Строительство и архитектура. – 1989. – № 8. – С. 27.
14. Цейтлін А. А. Конструкції перекрить жилих і цивільних будівель: До підсумків республіканського конкурсу / А. А. Цейтлін // Архітектура і будівництво. – 1954. – № 1. – С. 28–29 : рис.
15. Эффективные конструкции гражданских зданий : сб. науч. тр. / КиевЗНИИЭП Госгражданстроя. – Киев, 1984. – 100 с : ил.
Для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10

Петро Магін 
[2021-04-15]

Чи є у фонді бібліотеки інформація про криниці, може є їхні проекти чи тексти? Дякую.

Відповідь: Доброго дня, шановний п. Петре!
За Вашим запитом у фонді бібліотеки зберігаються наступні документи:
1. Батюсь Г. Споруджуємо колодязь правильно / Г. Батюсь // БудЕксперт. – 2009. – № 9. – С. 3 : кольор. іл. – Продовження, початок у № 7. 2009. с. 1, 8.
Про деталі та етапи спорудження колодязя.
2. Вода с доставкой на дом // Новый Дом. – 2005. – №1/2. – С. 48–51 : ил .
Наведено варіанти влаштування різних джерел водопостачання загороднього будинку та присадибної ділянки.
3. Колодязна чи водопровідна? // Ринок інсталяцій. – 2009. – № 5. – С. 30–31 : рис.
Представлено типи колодязів та види помп.
4. Криниця в с. Загальцях Київської області : заг. вид, фрагм. фасада, кроква, балка-перекладина : матеріали : стовпи і підкоси дубові, покрівля-черепиця сірого кольору, креслення, картон / архітектор Д. Криворучко. – [Б. м. ], – 1 арк.
5. Легостаев В. Если завтра жара! / В. Легостаев // Дом. – 2011. – № 5. – С. 37–39 : цв. ил.
Про спорудження штучної водойми та криниці з каркасом із шпунтованих дошок, а також обмазування дерев’яних конструкцій глиною.
6. Маснюк М. Чистка колодца / М. Маснюк // Приватный дом. – 2012. – № 1. – С. 94 : цв. ил.
7. Межеровська О. Криниця на подвір’ї / О. Межеровська // Дім ідей. – 2012. – N 2. – С. 32–33 : кольор. іл.
Інформація про різновиди, які можна облаштувати на присадибній ділянці, та етапи облаштування найпоширенішого типу – шахтного.
8. Первый водоносный горизонт // Приватный дом. – 2012. – № 1. – С. 88–93 : фото цв.
Про будівництва колодязів у заміському будинку: абіссинського, шахтного, бетонного. Наведено схеми облаштування, етапи будівництва, особливості адаптації, тонкощі експлуатації.
9. Проекти з сільського будівництва. Проекти для окремих господарств та сільськогосподарських колективів : [альбом креслень] / архітектори: В. Безсмертний [та ін.]. – Київ, 1926. – С. 16, XVI арк.
Міститься проект криниці.
10. Сюдальски С. Е. Колодец без ошибок. Ч. 1 Как найти подходящее место / С. Е. Сюдальски, Ф. Чуй // Murator. – 2011. – № 2. – С. 92–97 : цв. ил.
Про пошук ділянки для будівництва колодязю, пробне буріння, юридичні тонкощі : глибина колодязю.
11. Сюдальски Е. Колодец без ошибок. Ч. 2 / Е. Сюдальски, Ф. Чуй // Murator. – 2011. – № 3. – С. 104–109 : цв. ил.
Представлено три типи колодязів та надано їх порівняльні характеристики (Україна).
12. Сюдальски С. Е. Колодец без ошибок. Ч. 3 как за ним ухаживать / С. Е. Сюдальски // Murator. – 2011. – № 4. – С. 138–142 : цв. ил.
Про догляд за колодязною системою водопостачання та заходи профілактики.
13. Що робити після повені? Як вичистити колодязь // Murator. – 2011. – № 3. – С. 7.
14. Чепелик Віктор. Архітектурні традиції культури господарського середовища селянина / В. Чепелик // Українська культура. – 1992. – № 3. – С. 26–27.
Про різні типи планування, архітектурні особливості та внутрішнє опорядження господарських споруд у різних регіонах України.

Олена Перчій 
[2021-04-15]

Шановні бібліотекарі!
Опрацьовую тему музеїв. Зацікавила інформація про музей В. Г. Заболотного у Переяславі. Підкажіть, будь ласка, яка інформація є у вашій бібліотеці про цей музей.
Зарання завдячую!

Відповідь: Вітаємо, шановна п. Олено!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися із наступними джерелами:
1. Корниенко А. Мастер музеев: [О жизн. и творч. пути М. И. Сикорского - директора Нац. ист.-архит. заповедника "Переяслав". Упоминается о создании ним мемориального музея В. Заболотного в г. Переяслав-Хмельницкий] / А. Корниенко // Зеркало недели. – 2003. – 18 окт. (№ 40). – С. 15 : ил.
2. Кузьменко Андрій. Меморіальний музей В.Г. Заболотного // Культура. Історія. Традиції. – 2003. – № 2. – С. 27 : іл.
3. Мілютін Л. На смертному одрі Володимир Заболотний "віддав" свій будинок Михайлові Сікорському: [Про наукові читання "Архітектор В.Г. Заболотний та культура України" з нагоди 40-річчя створення Мемор. музею акад. В.Г. Заболотного, що були організ. вперше НІЕЗ "Переяслав", КиївЗНДІЕП, ДНАББ ім. В. Заболотного та Переяславською міськрадою] / Л. Мілютін // Вісник Переяславщини. – 2003. – 14 серп. – С. 4.
4. Набок Л. Меморіал архітектора В.Г. Заболотного / Л. Набок // Культура і життя. – 2002. – 18 верес. (№33). – С. 4. (До 40-річчя музею В.Г. Заболотного у Переяслав-Хмельницькому).
5. Набок Л. Меморіальний музей Заболотного: [Про садибу славнозвісного архітектора, в стінах якого створено музей, що вивчає і зберігає архітектурну спадщину вченого і рідного краю] / Л. Набок // Вісник Переяславщини. – 1998. – 6 серп. (№ 120). – С. 3 : фото.
6. Набок Л. Художня колекція меморіального музею Володимира Заболотного в Переяславі / Л. Набок // Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття : зб. наук. пр. / Музей укр. народного декоративного мистецтва, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського. – Київ, 2004. – С. 183–186.

Наталія Трипутіна 
[2021-04-14]
natashatriputina@gmail.com

Доброго дня! Мене цікавить інформація про Всеукраїнську постійну науково-будівельну виставку, яка проходила в 1931-1936 р.р. в місті Харкові

Відповідь: Доброго дня, шановна п. Наталю!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися із наступною публікацією:
1. Шестопал, М. М. Постійна будівельна виставка / М. М. Шестопал // Будівництво : Розділ "Наук.-техн. вісника", присвяч. інж.-буд. справі. – 1935. – №4. – С. 37–39 : фото.

Іванцов Анатолій 
[2021-04-14]

Доброго дня!
Зараз багато говорять про Гостиний двір у Києві, його подальшу долю. Чи можете надати інформацію щодо історії Гостиного двору та його перебудови у 1980-х роках?

Відповідь: Доброго дня , шановний п. Анатолію!
У фонді бібліотеки міститься значна кількість матеріалів про Гостиний двір, пропонуємо для ознайомлення наступні документи:
1. Археологічні дослідження у київському Гостиному дворі : [монографія] / М. Сергєєва [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології НАН України, Центр археології ІА НАН України. – Київ, 2014. – С. 100 : іл.
2. Гостиный двор – памятник архитектуры 1809 г. : проект реставрации и приспособления. Т. 8а. Историческая справка / Укр. спец. науч.-реставрац. производств. упр., Науч.-исслед. реставрац. отд. № 8 ; гл. архитектор В. Иваненко ; нач. ниро-8 В. Шевченко ; разраб. А. Шамраева. – Киев, 1978. – 27 л. + 8 л. ил.
3. Гостиный двор // Киев : энцикл. справ. / под ред. А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – Киев, 1985. – С. 157 : ил.
4. Гостиный Двор в г. Киеве, Подол : памятник архитектуры 1809 г. : фрагм. плана I этажа (юго-запад. угловая часть) : разрез Б-Б, разрез А-А : обмер: чертеж, ватман / УСНРПУ, Науч.-исслед. реставрац. отд. № 9 ; гл. архитектор В. Д. Иваненко ; исполн. обмера В. П. Шевченко [и др.] ; искусствовед А. М. Шамраева. – Киев, 1972. – 1 л. ; 60,5х86.
5. Гостиный двор в Киеве стал памятником местного значения // Commercial Property : всё о рынке коммер. недвижимости. – 2013. – № 1. – С. 14 : цв. ил.
6. Данилюк Георгий. Загадки Гостиного двора / Г. Данилюк // Строительная газета. – 2013. – № 6. – С. 13 : фот.
7. Карманова Ирина. Гостиный двор должен стать культурным центром / И. Карманова // БудМайстер. – 2012. – № 6. – С. 6–7 : ил.
8. Карманова Ирина. Гостиный двор: хроника противостояния / И. Карманова // БудМайстер. – 2012. – № 8. – С. 2–3 : цв. ил.
9. Контрактова площа у м. Києві. Гостиний двір : півн. та півд. фасади: ескіз, картон. – [Б. м], 19--]. – 1 арк.
10. Научный отчет по исследованиям, восстановлению и приспособлениям Гостиного двора (г. Киев) : / Гос. ком. Укр. ССР по делам стр-ва, Укр. спец. науч.-реставрац. производств. упр., Укр. спец. науч.-реставрац проект. ин-т "Укрпроектреставрация" ; гл. архитектор В. Отченашко ; начальник ОИАИ Т. Манифасова ; ГАП В. П. Шевченко. – [Киев], 1992. – 25 л. + 25 л. ил.
Спогади архітектора про реставраційні роботи споруди Гостиного двору. Згадується проект пристосування частини приміщень Гостиного двору для розташування бібліотеки Держбуду УРСР (нині ДНАББ ім. В.Г. Заболотного). Автор проекту реконструкції – архітектор В. П. Шевченко, автор проекту пристосування – Ю. Лосицький.
11. Толочко Л. І. Історія спорудження та відновлення Гостиного двору в Києві на Подолі / Л. І. Толочко. – Київ, 2010. – С. 40.
12. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова (№ 1380 ; 15.08.2011). Про виключення будівлі Гостинного двору у м. Києві із списку пам'ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави [Текст] / Україна. Кабінет Міністрів. Постанова // Урядовий кур`єр : газета центральних органів виконавчої влади. – 2012. – № 9. – С. 22.
13. Шевченко В. Гостиный двор в Киеве: история воссоздания / В. Шевченко // Відлуння віків. – 2005. – №1. – С. 26–30 : фото.
Для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10

Глущенко Людмила Оле 
[2021-04-12]
lag19@ukr.net

Чи будинки колишнього Українсько-польського інституту збудовані за проектом академіка В.Г.Заболотного . За адресою Київ, вул. Обсерваторна 11/1, вул.В.Винниченка № 3 , №5. 30-ті роки

Відповідь: Доброго дня, шановна п. Людмило!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися із наступним матеріалом:
Заболотний В. Будівництво польського педагогічного інституту / В. Заболотний // Соціалістичний Київ. – 1934. – №3/4. – С. 10–11 : іл.
На с. 11 вказано, що проект будівництва інституту розроблено групою архітекторів київської філії Укрцивільпроектбуду за керівництва архітектора-художника В. Г. Заболотного.
Переглянути повністю документ можна за посланням: http://ru.calameo.com/read/00473571372fab37e5506

Іванченко Олеся 
[2021-04-10]

Шановні бібліотекарі, чи є в бібліотеці інформація про будинок Дитячий світ у Дарниці у Києві (архітектор Володимир Залуцький), можлививо сам проект, або тексти про нього)?
Дякую!

Відповідь: Вітаємо, шановна Олесю!
За Вашим запитом у фонді бібліотеки зберігаються наступні матеріали:
1. Универмаг "Детский мир" по ул. Малышко в г. Киеве : материалы на конкурс : текст, чертежи, фото, бумага, фотобумага / КиевЗНИИЭП ; гл. архитектор проекта В. В. Залуцкий ; архитектор Ю. Н. Бородкин ; гл. инженер проекта В. А. Кузякив. – Киев, 1975. – С. 6 + 9 л. черт. (фот. бумага) + 3 фот.
2. Евдокимов, Н. П. Конкурс-76. Жилые и общественные здания / Н. П. Евдокимов, Ю. Н. Евреинов, А. В. Съедин // Строительство и архитектура. – 1976. – № 12. – С. 8–13 : ил.
У статті вміщено інформацію про універмаг «Дитячий світ» та архітектора В. Залуцького.

Вячеслав Нестеренко 
[2021-04-09]

Доброго дня, чи є в бібліотеці інформація, що стосується колишнього торгового дому по вул. Полтавський Шлях, 57 у місті Харків. Дуже дякую за відповідь.

Відповідь: Добрий день, шановний п. Вячеславе!
За Вашим запитом переглянуто всі бази даних електронного каталогу і наразі інформації про колишній торговий дім не знайдено.
Ваше питання потребує додаткового опрацювання джерельної бази бібліотеки та перегляду документів «de vizu», що у даний момент неможливо.
За першої нагоди ми переглянемо документи та обов’язково проінформуємо Вас про результати пошуку.
Для зворотнього зв’язку продублюйте Ваш запит на електронну адресу бібліотеки dnabb2004@ukr.net

Ніна Максименко 
[2021-04-08]

Потрібна інформація про українське килимарство. Дякую!

Відповідь: Вітаємо, шановна п. Ніно!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися із наступними матеріалами:
1. Берченко Е. В. Лінійна композиція та узорні схеми в орнаменті деяких українських килимів : Із докл. читан. в засіданні кат. Іст. Укр. Культури, 26 січ., 1925 р. / Е. В. Берченко. – [Б. м.], 1925. – С. 255–263 : іл.
2. Виставка українських килимів / Всеукр. іст. музей ім. Т. Г. Шевченко. – Київ, 1924. – 8 с.
3. Гургула І. В. Килими Олени і Ольги Кульчицьких : Кат. вист. / упоряд. І. В. Гургула ; М-во культури УРСР, Львів. Держ. музей укр. мистецтва. – Львів, 1960. – С. [4] : 2 портр., XXVI арк. табл.
4. Жук А. К. Український радянський килим / А. К. Жук. – Київ, 1973. – 167 с. : іл.
5. Жук А. К. Українські народні килими (XVII – поч. ХХ ст.) / А. К. Жук ; відп. ред. В. І. Касіян ; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР. – Київ, 1966. – 151 с. : іл., 8 вкл. арк., 59 табл.
6. Жук Б. К. Методи виображення натури на народних килимах Центральної України в ХVIII столітті : Спроба дослідж. / Б. К. Жук. – Київ, 1931. – 21 с.
7. Запаско Я. Українське народне килимарство / Я. Запаско. – Київ, 1973. – С. 111. : іл.
8. Квіти і птахи в дизайні українських килимів = Flovers and Birds in Ukrainian Kilim Design / авт. вступ. ст. С. А. Таранушенко ; передм. Н. Дяченко-Забашта ; післямова С. Білоконь. – Київ, 2013. – 407 с. : кольор. іл.
9. Крыжановский Б. Орнамент украинских и румынских килимов : Материалы по этнографии. Т. 3. Вып. 1: отдел. отт. / Б. Крыжановский ; Госуд. Рус. Музея, Этнограф. отд. . Львов, 1926. – С. 19–44 : ил., 1 вкл. л.
10. Нечипоренко С. Г. Український килим / С. Г. Нечипоренко. – Київ, 2007. – 156 с.: іл.
11. Пещанський, В. Давні килими України / В. Пещанський. – Львів, 1925. – 14 с. : 28 вкл. арк.
12. Подільський килим / авт. вступ. ст. В. Титаренко ; відбір килимів, співпраця з музеями Н. Дяченко-Забашта. – Київ, 2018. – 308 с. : кольор. іл.
13. Риженко Я. Килимарство й килими Полтавщини : (До вист. килимів Полтав. Держ. Музею. – 1-го лют. – 15 бер. 1928 року) / Я. Риженко ; Полтав. держ. музей ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1928 – 16 с. : іл.
14. Щепотьєва М. Проблеми композиції в орнаменті українського килима : (За зб. Харків. музею Укр. мистецтва) / М. Щепотьєва. – [Харків], 1925. – С. 200–212 : іл.
Для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10

Олена Новикова 
[2021-04-08]

Добрий день!
Підберіть, будь ласка, інформацію з фонду бібліотеки на тему \"Українські орнаменти\". Дякую сердечно!

Відповідь: Добридень, шановна п. Олено!
За Вашим запитом фонд бібліотеки містить значну кількість документів, зокрема:
1. Ждаха А. Украинский стиль (формы) : [альбом № 4] : наброски разных мотивов по украинской орнаментики и заставок / А. Ждаха. – [Б. м.], 1903. – [92] с. : рис. (Эскизы украинского орнамента).
2. Калениченко Л. П. Народный украинский орнамент : (по мотивам нар. писанки) / Л. П. Калениченко ; Акад. архитектуры УССР, Ин-т худож. пром-сти. – Киев, 1951. – 24 с.
3. Кржемінський К. Стінні розписи на Уманщині : мотиви орнаменту / К. Кржемінський ; вид. Кам'янецька художньо-промислова профшкола. – [Б. м.], [1927]. – 18 с.
4. Мотивы Малороссийского орнамента гончарного производства / Полтавское Губернское Земство. – Полтава, 1883 (Тип. Н. Лигуренко). – 2 л. : 21 табл.
5. Мотивы украинского орнамента : Альбом / сост. Н. С. Самокиш. – Харків; [1902]. – 42 л.
6. Орнамент української вибійки / Ін-т худож. пром-сті АА УРСР ; склад. В. А. Дзугаєв ; редкол. Є. І. Катонін [та ін.]. – Київ, 1950. – 91 с. : іл.
7. Павленко В. Орнаменти українського народного вишивання. Вип. 1 / В. Павленко ; текст та ред. Л. Розенберг. – Харків, [1978]. – С. [21] : 16 окр. арк.
8. Павлович Ю. До питання про еволюцію українського народного орнаменту / Ю. Павлович. – Львів, 1922. – 6 с.: іл.
9. Павлуцький Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький, М. Макаренко ; Українська Академія Наук. – Київ, 1927 (друк. Укр. акад. наук). – 27 с. : іл., 1 вкл. л., портр., 11 л. табл. іл.
10. Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) : навч. посібник для студ. ВНЗ. Вып. XV / М. Р. Селівачов ; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Музей укр. народного декоративного мистецтва. – Київ, 2005. – 400 с. : іл.
11. Сидорович С. Й. Орнамент народних тканин західних земель України ХІХ і початку ХХ ст. / С. Й. Сидорович. // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. / Укр. держ. музей етнографії та худ. промислу АН УРСР ; редкол. Ю. Г. Гошко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 1959. – Вип. 5. – С. 64–88.
12. Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду / Є. Спаська ; Музей Антропології та етнології ім. Хв. Вовка Всеукр. АН. – [Б. м.], [192-]. – С. 201–223 : 4 с. табл.
13. Степова Україна. Орнамент : [альбом] / Одес. політехнікум образотв. мистецтв ; уклад., худож. О. Бричевська ; керівник роботи В. Х. Заузе ; викон.: В. Робочий [та ін.]. – Одеса, 1929. – 30 арк. : кольор. іл.
14. Украинский народный орнамент = L'ornament Malorussien : Вышивки, ткани, писанки / сост. О. П. Косачева. – Киев, 1876 (Тип. С. В. Кульженко). – 22 с. : 28 табл., ил.
15. Щепотьєва М. Проблеми композиції в орнаменті українського килима : (За зб. Харків. музею Укр. мистецтва) / М. Щепотьєва. – [Харків], 1925. – С. 200–212 : іл.
Для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10

Оксана Шевчук 
[2021-04-07]
sanaok.shevchuk@gmail.com

Вітаю! Чи є в бібліотеці архівні матеріали, що стосуються газифікації Києва, починаючи з 1946 року? Документи, проекти, фото, газети (знаємо, що була агітація), плакати, інструкції 40-50 х рр. як користуватися газовими приладами? Документи технічних споруд газороздільних пунктів? Цікавить все, що пов'язано з газифікацією столиці і прокладанням газопроводу Дашава-Київ. Буду вдячна за допомогу.

Відповідь: Вітаємо, шановна п. Оксано!
При опрацюванні Вашого запиту переглянуто всі бази даних електронного каталогу. Пропонуємо наступний перелік документів:
1. Борзаковский Е. И. Газификация городов УССР : докл. на Респ. совещ. работников коммун.-жилищ. хоз-ва УССР / Е. И. Борзаковский. – Киев, 1946. – 13 с. : ил.
2. Букшпун Илья Давидович. Газификация городов сжиженными газами / И. Д. Букшпун. – Киев. : Госстройиздат УССР, 1960. – С. 209 с. : ил.
3. Заславський М. Мала і велика газифікація Києва / М. Заславський // Соціалістичний Київ. – 1934. – № 11/12. – С. 32–34 : ил., табл.
4. Жилой дом с пристроенной сберкассой по ул. Песчаной, 4 в г. Киеве : тип. проект : материалы на конкурс: текст, чертежи, фото, бумага, синька, фотобумага / Киевпроект ; гл. архитектор С. К. Колосов ; гл. консрт. М. Л. Паник. – Киев, [19--]. – 9 л. + 6 л.черт. +2 фот.
Серед матеріалів міститься зображення розводки газової мережі на головному фасаді будівлі.
5. Заславський М. Енергетика майбутнього Києва / М. Заславський // Соціалістичний Київ. –1936. – № 5. – С. 8–9 : іл.
Міститься огляд робіт, що заплановані для переведення Києва на комплексне постачання промисловості і побуту теплом, електроенергією та газом.
6. Заславський М. Мала і велика газифікація Києва / М. Заславський // Соціалістичний Київ. – 1934. – № 11/12. – С. 32–34 : іл., табл.
7. Заславський, М. С. Газифікація Києва на базі природних газів / М. С. Заславський // Архітектура Радянської України. – 1941. – № 2. – С. 38–39 : фото.
Про актуальне питання для Києва – газифікацію.
8. Здание дирекции газопровода Дашава-Киев по ул. Ленина № 6 : документы, планы : текст, чертеж, фото, бумага, диазобумага, фотобумага / Гос. ин-т "Киевпроект" ; авт. проекта: А. И. Заваров, Р. Б. Книжник. – Киев, 1948. – 9 л. + 5 л. черт. (синька) + 2 фот.
9. Петров В. Магистрали для голубого топлива : магистральные газопроводы / В. Петров // Янус Нерухомість. – 2006. – № 21. – С. 30–31. : ил.
Про газотранспортну систему України «ГАЗОПРОВОД Дашава-Киев-Москва».
10. Технические условия на проектирование, монтаж и эксплуатацию газового оборудования в жилых, общественных и коммунально-бытовых зданиях в г. Киеве / Ин-т "Укргипрокоммунэнерго", М-во коммун. хоз-ва УССР. – Киев, 1954. – С. 42 : табл., рис.
11. Шапошніков, В. Газифікація міста / В. Шапошніков // Соціалістичний Київ – 1933 – № 5. – С. 6–8.
12. Эксплуатация магистральных газопроводов : (из опыта работы газопровода Дашава – Киев) / Киев. упр. магистр. газопроводов ; под ред. В. С. Черновола. – Киев, 1963. – С. 163 : ил.
Для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10

Ліна Іваненко 
[2021-04-07]

Досліджую творчість Стефана Таранушенка. Чи можете підібрати список видань, котрі є в бібліотеці? І чи є оцифровані видання Таранушенка? Дякую!

Відповідь: Доброго дня, шановна п. Ліно!
Так, у фонді бібліотеки міститься значна кількість матеріалів за Вашим запитом. Надаємо перелік деяких із них:
1. Графіка К. Сидорова за темою "Вітряки" : за фотоматеріалами С. А. Таранушенко (13 світлин) та інших архітекторів. – [Б. м., 1957]. – 28 арк. : іл.
2. Діслокація полкових і сотенних канцелярій, магістратів та ратуш в полках Гетьманщини ( по архівним даним 1781 р.) : діслокація : карта, ватман / склав С. А. Таранушенко. – [Б. м.], 1955. – 1 арк.
3. Київська полкова канцелярія у м. Козельці : план 1-го поверху : креслення / архітектор П. І. Макушенко ; обмір викон.: С. А.Таранушенко; архітектор О. О. Максимов. – [Б. м.], 1955. – 1 арк.
4. Таранушенко С. А. "Полуботчишина" сорочка / С. А. Таранушенко. – [Б. м.], 1927. – С. 365–369 : 3 вкл. арк. 
5. Таранушенко С. А. До питання про архітектуру в творчості Тараса Шевченка / С. А. Таранушенко // Мистецька спадщина Т. Г. Шевченка : окр. відб. – Київ, 1959. – С. 155–173.
6. Таранушенко С. А. Житло старої Слобожанщини / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Харків, 2011. – С. 195 : іл.
7. Таранушенко С. А. Иконография украинских иконостасов. Под девизом "Лебедь" / С. А. Таранушенко ; Харьк. част. музей гор. усадьбы. – Харьков, 2011. – С. 164, [21] : ил. 
8. Таранушенко С. А. Іконостаси Слобідської України / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Харків, 2011. – С. 150. : іл.
9. Таранушенко С. А. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України / С. А. Таранушенко ; за ред.: М. П. Бажана, Г. Н. Логвина. – Київ, 1976. – С. 335 : іл.
10. Таранушенко С. А. Народні елементи в монументальній мурованій архітектурі Слобідської України XVII–XVIII ст. / С. А. Таранушенко ; відзив Г. Н. Логвін ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Харк. приват. музей міськ. садиби. – Харків, 2011. – С. 86 : іл.
11. Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр. / С. А. Таранушенко ; упоряд.: О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь ; передм. С. І. Білокінь ; Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2011. – С. 600.
12. Таранушенко С. А. П. Д. Мартинович : Нарис про життя і творчість / С. А. Таранушенко. - Київ : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри. – Київ, 1958. – С. 36 : іл., 12 вкл. арк., 1 портр.
13. Таранушенко С. А. Українські народні меблі : фотоальбом / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Харк. приват. музей міськ. садиби. – Харків, 2011. – С. 51 : іл.
14. Таранушенко С. Вітряки / С. Таранушенко ; НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Харк. приват. музей міськ. садиби. – Харків, 2010. – С. 101 : іл.
15. Таранушенко С. Вячеслав Григорьевич Шварц / С. Таранушенко. – Курск, 1946. – С. 16 с. : ил. У виданні міститься автограф: Таранушенко С.
16. Таранушенко С. Козіївка [Харк. обл.] / С. Таранушенко ; худож. В. Шуклин ; НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т рукопису, Харк. приват. музей міськ. садиби. – Харків, 2010. – С. 35 : іл., рис.
17. Таранушенко С. Предварительный отчет о командировке в Зарзму, Чуле и Сапару : отдел. отт. из Отчета о деятельности РАН по отд. Ф-М.Н. и И.Н. и Ф-и за 1917 г. / С. Таранушенко. – Тифлис, 1917. – С. 96–100.
18. Таранушенко С. Старі хати Харкова / С. Таранушенко ; ред. А. Парамонов ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Харк. приват. музей міськ. садиби. – [Київ], 2010. – С. 168 с. : іл.
19. Таранушенко С. Хата по Єлисаветинському пр. під ч. 35 в Харькові / С. Таранушенко ; обміри та рис. В. Троценко ; Коміс. по вивч. укр. дерев. буд-ва, Всеукр. ком. охорони пам'яток мистец. і старовини. – Харків, 1921. – 59 p., XII : плани. 
20. Таранушенко Стефан Андрійович. Пам'ятки архітектури Волинської губернії / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Харків, 2012. – С. 80 с. : фотогр.
21. Церква Миколая 1732 р. у м. Новий-Ропськ : план, обмір : креслення, ватман / викон. А. А. Максимов ; обмір: С. А. Таранушенко, П. І. Макушенко. – [Б. м.], 1956. – 1 арк.
Для більш детального ознайомлення з фондом запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
За цим посиланням, також можна переглянути оцифровані копії графічних матеріалів С. Таранушенка.

[1][2]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.04 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7