Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюПанова Галина 
[2018-07-20]
galy.panova@gmail.com

Доброго дня,
про Парк партизанської слави в місті Києві.
Шукаю материали проекту створення, реконструкції (проект Маєвської).Чи є у вас в архівах такі матеріали?
Надішліть будь ласка інформацію.
Дякую.


Відповідь: Доброго дня, шановна п. Галино!
У бібліотеці виявлено такі матеріали :
1. Гажала Н. Ф. В Союзе архитекторов Украины / Н. Ф. Гажала // Строительство и архитектура. – 1978. – № 3. – С. 21, 37.
2. Природно-заповідний фонд м. Києва : довідник. – Київ : [б. в.], 2001. – 64 с. : іл.

Склокіна Ірина 
[2018-07-16]
orysia2011@gmail.com

Будь ласка, чи можливе копіювання окремих зображень із додатків до дисертацій із Ваших фондів?

Відповідь: Доброго дня, шановна п. Ірино!
Наразі вивчаємо це питання.

Остапіна Зоредана 
[2018-07-16]
knuba.iso@gmail.com

Доброго дня! Чи є у вас в архіві \"Приказ Минмонтажспестроя от 19.06.85 №200 о порядке выполнения отдельных видов монтажных и специальных строительных работ в соответствии с профилем организаций Министерства\"?


Відповідь: Доброго дня!
На жаль, запитуваного наказу у фонді бібліотеки не виявлено.

Орищенко Ганна 
[2018-07-16]
hannaoranna@gmail.com

Доброго дня!
Цікавлять матеріали по Кмитівському музею образотворчого мистецтва імені Й. Д. Буханчука.


Відповідь: Доброго дня, п. Ганно!!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися з такими матеріалами:

Народный музей советского и изобразительного искусства колхоза "Украина" в с. Кмитов Коростышевского района Житомирской области : индивидуал. проект : материалы на конкурс / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина АХ СССР ; науч. рук. проекта И. А. Фомин ; инженер А. Г. Смазнов ; авт. проекта М. Ю. Северов. - [19--]. - 17 с. + 7 л. черт. (фот. бумага) + 11 фот.(в конв.). (Шифр 72(084.94)/Г 13556/1-19-262262)

Яна Захарченко 
[2018-07-12]
namis.kiev@ukr.net

Доброго дня.
Чи є у Вас ДСТУ 4266:2003?

Відповідь: Доброго дня, п. Яно!
На жаль, запитуваного Вами стандарту у фонді бібліотеки немає.

Федусь Михайло Івано 
[2018-07-12]
mike19651965@gmail.com

Доброго дня. Як мені завантажити Рекомендації 50-071-98
МЕТРОЛОГІЯ. ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ПОБУТОВІ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОВІРКИ

Відповідь: Доброго дня, шановний Михайле Івановичу.
З цими рекомендаціями Ви можете попрацювати в читальній залі нашої бібліотеки :
Р-50-071-98. Рекомендації: Лічильники газу побутові: Методи та засоби повірки. – Київ : Держстандарт України, 1998. – IV, 19 с. (Шифр 006 Р 362)
За необхідності можна замовити їх ксерокопіювання або сканування.

Карпенко Лідія Васил 
[2018-07-07]
lidaste78@gmail.com

Підкажіть, будь ласка, щодо історії містобудівного розвитку м. Луцька


Відповідь: Доброго дня, шановна п. Лідіє.
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися з такими матеріалами:
1. Абрамюк І. Г. Генеза та розвиток архітектури житла міста Луцька : [монографія]. – Луцьк : Гадяк Ж. В., 2015. – 116 с. : іл. – Бібліогр.: с. 98–115. (Шифр 72.03/А 164–339705509)
2. Архитектурное наследие и современность : приложение : науч. отчет за 1969 г. по теме № 4. П. 2. Разработка научных рекомендаций по организации историко-архитектурных заповедников и учёту памятников архитектуры. Материалы анализа практики проектирования городов-заповедников и заповедных территорий на Украине [Каменец-Подольск, Львов, Луцк] / КиевНИИТИ ; рук. сектора Ю. Нельговский ; исполн.: Л. Юрченко, Т. Трегубова, Г. Логвин. – [Б. м.], 1969. – 41 л. : фот. (Шифр 72/НТЗ-1169, НТЗ-1169а-595922)
3. Дублянський А. Луцьк : іст. нарис з передм. авт. й іл. – Луцьк : [б. в.], 1934. – 32 с. : іл. (Шифр 72сгУ/Луц-Дуб-792471)
4. Ілляшенко Я. Луцьк : іст.-краєзн. нарис / Я. Ілляшенко, О. Михайлюк, Р. Оксенюк. – Львів : Каменяр, 1974. – 64 с. : 17 вкл. арк. іл. (Шифр 72сгУ/Луц-Ілл-634024)
5. Історичні міста України [Білопілля, Канів, Луцьк, Тростянець] : договір № 11/04 від лип. 2004 р. Ч. 5 : заключний звіт про науково-дослідну роботу з підготовки довідника / НДІТІАМ ; наук. кер. В. Абизов ; відп. викон. Б. Колосок ; викон.: В. Вечерський, С. Кілессо, О. Заєва. – Київ, 2005. – 183 арк. : іл., плани. – Бібліогр. в кінці глав. (Шифр 72/НТЗ-2388–644046)
6. Колосок Б. В. Градостроительное наследие Луцка (развитие древнего города и проблема преемственности) : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. архитектуры / Б. В. Колосок ; ЦНИИТИА. – М., 1981. – 27 с. : ил. – Библиогр.: с. 22–23. (Шифр 72сгУ(04)/Кол-177965)
7. Колосок Б. Застройка Луцка // Строительство и архитектура. – 1967. – № 9. – С. 36–37 : фот.
8. Колосок Б. Історіографія укріплень Луцька (до 1.09.1939 р.) // Архітектурна спадщина України / Держ. ком. України у справах містобудування і архітектури, Упр. охорони та реставрації пам`яток містобудування і архітектури, НДІ теорії та історії архітектури і містобудування. – Київ, 1996. – Вип. 3, ч. 1 : Питання історіографії та джерелознавства української архітектури. – С. 36–60 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.
9. Колосок Б. В. Луцьк : іст.-архітектур. нарис / Б. В. Колосок, П. П. Мах, Л. П. Санжаров. – Київ : Будівельник, 1972. – 58 с. : іл. – (Міста УРСР). (Шифр 72сгУ/Луц-Кол-115470)
10. Колосок Б. В. Луцьк : архітектур.-іст. нарис / Б. В. Колосок, Р. Г. Метельницький. – Київ : Будівельник, 1990. – 191 с. : іл. (Шифр 72(477)/К 614–669056)
11. Колосок Б. В. Луцьк – пам'ятка архітектури та містобудування : іст.-архітектур. нарис. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 121 с., 8 вкл. арк. іл. с. : фот., табл. – Текст: укр., англ., пол. мовами. – Бібліогр.: с. 87–90. (Шифр 72(477)/К 614–249641)
12. Колосок Б. В. Охрана древней градостроительной структуры Луцка и его ландшафты / Б. В. Колосок // Строительство и архитектура. – 1973. – № 9. – С. 35–37 : планы, фот.
13. Лесик-Бондарук О. О. Місце та роль монастирських ансамблів м. Луцьк у системі міської забудови // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – № 2. – С. 108–113.
14. Луцьку 900 років, 1085–1985 : зб. док. і матеріалів / Держ. архів Волинської обл. ; ред. Т. М. Теліженко. – Київ : Наук. думка, 1985. – 303 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. (Шифр 72сгУ/Луц-Луц-855645)
15. Маслов Л. Архітектура старого Луцька / Л. Маслов ; вид. ред. журн. «Наша Батьківщина». – Львів : [б. в.], 1939. – [26] л. : іл. – Бібліогр.: с. [24–26]. (Шифр 72сгУ/Луц-Мас-358603)
16. Метельницький Р. Деякі сторінки єврейської забудови Луцька. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 173 с. : іл. – (Бібліотека інституту юдаїки). (Шифр 72.03/М 541–460960)
17. Метельницкий Р. Г. На примере природных и градостроительных особенностей Луцка // Строительство и архитектура. – 1973. – № 10. – С. 1–3 : рис., планы.
18. Отчет о НИР «Предпроектные историко-архитектурные исследования к проекту генплана г. Луцка». Т. 2 (лист № 99) / КиевНИИТИ ; зав. сектора В. П. Моисеенко ; рук. работы Б. В. Колосок . – Киев, 1985. – 1 черт. (Шифр 72/НТЗ-1434–784907)
19. Попередні роботи по дослідженню історико-культурної спадщини м. Луцька Волинської області : звіт про НДР : договір № 49/92 від 1.07.92 р. / КиївНДІТАМ ; зав. від. та наук. кер. О. П. Олійник ; викон.: Н. Г. Логвин [та ін.]. – Київ, 1992. – 140 арк. : рис. – Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 72/НТЗ-1814–286303)
20. Предпроектные историко-архитектурные исследования к проекту генерального плана г. Луцка. Т. 1 : отчет о науч.-исслед. работе. Тема 16–81/ІІ-Д-6, п.4.4. Историко-архитектурные предпроектные исследования к опорным планам городов Украинской ССР / КиевНИИТИ ; зав. сектором В. П. Моисеенко ; исполн. Б. В. Колосок. – Киев, 1985. – 98 л. : ил. (Шифр 72/НТЗ-1433–231155)
21. Терський С. В. Історія Луцька. Т. 1. Лучеськ X–XV ст. : монографія / С. В. Терський ; Міносвіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2007. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 219 – 237. (Шифр 904/Т 356–392301)
22. Шевчук Г. Н. Формирование архитектурно-пространственной композиции центра Луцка // Строительство и архитектура. – 1978. – № 10. – С. 8–9 : планы, рис.

іван середицький 
[2018-07-06]

Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці література з питань влаштування велодоріжок у містах і яка саме?

Відповідь: Доброго дня, п. Іване! За Вашим запитом виявлено таку літературу:

1. Велосипедное движение в городах (ФРГ) // Строительство и архитектура : экспресс-информ. Серия 3, Районная планировка и градостроительство, – 1981 – . Вып. 13. – C. 17–18.
2. Гасенко Л. В. Ідея велосипедного міста: перевірка реальністю / Л. В. Гасенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування / редкол.: М. М. Дьомін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 45. – С. 175–180.
3.Гасенко Л. В. Принципи містобудівної організації велоінфраструктури у середніх і великих містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.20) / Л. В. Гасенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури.. – Київ, 2015. – 21 с.
4. Крячко М. Другой путь, или как обустроить велозоны в городах Украины на примере Харькова / М. Крячко // Ландшафт и архитектура, – 2015. – № 1. – С. 28–31.
5. Литвиненко Т. П. Принципи включення велосипедного руху у вулично-дорожню мережу населеного пункту / Т. П. Литвиненко, Л. В. Смілянець // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб./ відпов. ред. М. М. Осєтрін. – Київ, 2012. – Вип. 45 : у 3 ч.. – Ч. 3. – С. 67–72.
6. Правила дорожного руху для велосипедистів. – Київ : [б. в.], 2018. – 32 с.
7. Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту. – Кельн : [б. в.], 2011. – 103 с.
8. Розподіл бюджетних коштів на велосипедну інфраструктуру: досвід ЄС та пропозиції для України. – Київ : [б. в.], 2017. – 28 c.
9. Сливак И. М. Велосипедные дорожки в городах и пригородных зонах / И. М. Сливак // Строительство и архитектура. – 1975. – № 5. – С. 16–17.
10. Христюк М. М. Пропозиції щодо удосконалення норм з проектування велосипедних доріжок, смуг та стоянок / М. М. Христюк // Будівництво України, – 2013. – № 4. – C. 23–28.

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.15 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //