Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюБугаєць Катерина 
[2018-11-12]
bugayets@gmail.com

Спасибо за подготовленный ранее материал, интересует следующее для проекта (район Сырец, Куриневка, Нивки, Святошин):
- список зданий, которые выставили на приватизацию (старые здания исторической и культурной значимости);
- здания советского периода для разных категорий профессий (Киевский конструктивизм);
- здания, которые имеют особенный дизайн фасада (нетронутые реконструкцией);
- здания \"Советского Наследия\" или раннего периода до 1917 года (если такие еще остались).
Если есть уже готовые статьи в проф.журналах и газетах это бы помогло.

Відповідь: Добрый день, уважаемая Екатерина!
По интересующей Вас теме предлагаем ознакомиться со следующими материалами:

1. Вакулишин С. Терени Святошинського адміністративного району Києва до 1973 року : енциклопед. довід. / С. Вакулишин. - Київ, 2011. - 28 с.
2. Гайдук С. Святошин / С. Гайдук // Загородный дом. – 1999. - № 4. - С. 14-17.
3. Звід пам'яток історії та культури України : енциклопед. вид. У 28 т. : Київ. Кн. 1. Ч. 1 : А-Л / голов. ред. В. Смолій ; відп. ред. тому П. Тронько ; упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. - Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві "Укр. енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1999. - 579 с. : іл. - Бібліогр.: с. 531-546.
4. Звід пам'яток історії та культури України. У 28 т. : Київ. Кн. 1. ч. 2 : М-С (Свято-Троїцький /Іонівський/ монастир) / голов. ред. В. Смолій; відп. ред. тому П. Тронько; упоряд.: В. Горбик [та ін.]. - Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві "Укр. енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. - С. 585-1216 : іл. - Бібліогр.: с. 1161-1180.
5. Игнатов О. Вопросы композиции в застройке новых жилых районов / О. Игнатов // Строительство и архитектура. - 1966. - № 10. - С. 9-12 : планы, фото.
6. Ієвлєва В. П. Малоповерхова житлова забудова Києва (робітничі селища) 1930-1950 рр. / В. П. Ієвлєва // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень / Наук.-дослідн. ін-т пам'яткоохоронних досліджень. - Київ, 2008. - Вип. 4. - С. 121-143 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
7. Історико-архітектурний та історико-містобудівний опорні плани Києва : додаток 2 : іст. території Києва. Кн. 6 : Лук'янівсько-Сирецька частина / ДНДІТІАМ ; зав. від. та авт. Є. Водзинський ; авт.: О. Тищенко, О. Сингаївська. - Київ, 2001. - 53 арк. : схеми. - Бібліогр.: с. 30-31.
8. Історико-архітектурний та історико-містобудівний опорні плани Києва : додаток 2 : іст. території Києва. Кн. 5 : Шулявсько-Святошинська частина / ДНДІТІАМ ; зав. від. та авт. Є. Водзинський ; авт.: Б. Проценко [та ін.]. - Київ, 2002. - 55 арк. : схеми. - Бібліогр.: с. 34.
9. Киев строится : (Сб. ст. из опыта проектирования застройки и благоустройства г. Киева) / Исполком Киев. город. Совета депутатов трудящихся, ГИП "Киевпроект" ; отв. за вып. Н. В. Холостенко ; редкол. Н. К. Шило [и др.]. - Киев : [б. и.], 1959. - 48 с. : рис., планы.
10. Лисенко М. Будинки з крупних блоків і панелей в Києві / М. Лисенко // Будівництво і архітектура. - 1959. - № 6. - С. 31-33 : фото, рис., табл.
11. Лобода А. Жилий масив на Сирці / А. Лобода // Будівництво і архітектура. - 1959. - № 3. - С. 4-5 : табл., іл.
12. Маликов Д. Звідки пішли Нивки / Д. Маликов // Янус нерухомість. – 1998. - № 7. - С. 14-15.
13. Нові житлові райони Києва : Микільська Борщагівка, Відрадний, Святошин, Брест-Литовський проспект / Киевпроект ; упоряд. В. Л. Суворов ; редкол. В. В. Пруцаков (відп. ред.:) [и др.]. - Київ : Реклама, 1975. - 24 с. : іл., схеми.
14. Стефанович Д. Л. Шулявка та Жовтневий район в історії Києва / Д.Л. Стефанович. - Київ : Кий, 2001. - 215 с. : іл.

Плесницький Дмитро 
[2018-11-11]
dimaplesnytsliy@gmail.com

Хотів спитати чи є хоть щось на таку тему:

Нормативна література присвячена енерегозбереженю у арх будівель у пострадянських просторах
( Прибалтика, казакстан ( різниця температур) Росія мололдова

Відповідь: Доброго дня, шановний п. Дмитре!
За Вашим запитом рекомендуємо ознайомитися з такими виданнями:

1. Алексей Тликов: "Только практика может выявить приемлемые юридические модели" // Энергосбережение. – 2011. – N 1. – С. 22–25 : ил.
Розглянуто положення Федерального Закону № 261 "Про енергозбереження та про підвищення енергетичної ефективності" та нормативно-правові акти в галузі енергозбереження, що мають набрати чинності найближчим часом (РФ).
2. Васильев Г. П. Шаг вперёд и три назад! / Г. П. Васильев // АВОК Вентиляция. Отопление. Кондиционирование : вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строит. теплофизика. – 2013. – № 6. – С. 4–7 : ил. – Библиогр. в конце ст.
Про нормативно-законодавчу базу в галузі енергоефективності будівель (РФ).
3. Голубкин И. В. Какие документы в области энергосбережения принимают регионы? / И. В. Голубкин // Энергосбережение. – 2012. – № 4. – С. 54–57 : цв.ил.
Наведено порівняльну оцінку готовності кращих цільових програмних документів суб’єктів РФ до вбудови в єдину систему стратегічних документів РФ.
4. Ильягуев Р. Энергоэффективность: нормативно-правовой аспект / Р. Ильягуев // Проектные и изыскательные работы в строительстве. – 2009. – № 3. – С. 29–33 : ил.
Історичний аспект, вітчизняний та зарубіжний досвід розробки нормативно-правових документів, що стосуються енергоефективних технологій.
5. Комилов А. Х. Проблемы повышения энергоэффективности жилищного сектора и пути их решения / А. Х. Комилов // БСТ Бюллетень строительной техники. – 2011. – № 1. – С. 23–30 : фото цв.
Розглянуто узагальнений досвід роботи країн СНД з вирішення проблем підвищення енергоефективності житлового сектору та підготовки відповідної законодавчої та нормативної бази для їх вирішення.
6. Котин В. Я. Каким быть СНиПу по тепловой защите зданий. Развитие и совершенствование нормтепловой защиты зданий / В. Я. Котин // Жилищное строительство. – 2012. – № 3. – С. 5–8. – Библиогр. в конце ст.
Розглянуто питання розвитку та вдосконалення нормування теплового захисту житлових споруд у зв’язку з актуалізацією СНиП 23–02–2003 "Тепловая защита зданий" (РФ).
7. Ливчак В. И. Нормативно-правовое обеспечение повышения энергетической эффективности строящихся зданий / В. И. Ливчак // Энергосбережение. – 2012. – № 8. – С. 14–21 : цв. ил. – Библиогр. в конце ст.
Наведено основні енергозберігальні нормативні документи федерального рівня в будівництві (РФ).
8. Российская концепция нормирования энергоэффективности зданий и сооружений // АВОК Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. Теплоснабжение и строительная теплофизика. – 2011. – № 8. – С. 4–10. – Библиогр. в конце ст.
Розглянуто зарубіжні системи нормування енергоефективності будівель і споруд, моделі оцінки енергоємності будівель країн ЄС, російську систему нормування енергопостачання.
9. Русанов А. Е. Анализ законодательства и норм по энергетической эффективности зданий / А. Е. Русанов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Строительство и архитектура". – 2012. – № 38, Вып. 15. – С. 66–68. – Библиогр. в конце ст.
Проаналізовано нормативну базу з теплового захисту споруд на сучасному етапі та вплив якості будівельно-монтажних робіт на енергоефективність будівлі (РФ).
10. Табунщиков Ю. А. Нормативное обеспечение энергосбережения / Ю. А. Табунщіков // Энергосбережение. – 2011. – N 8. – С. 22–24 : цв.ил.
Про вивчення зарубіжних досягнень в галузі концепцій нормативних документів з енергетичної ефективності споруд. Наведено темпи зниження енергоспоживання споруд (РФ).
11. Табунщиков Ю. А. Энергоэффективность зданий и сооружений. Новые своды правил / Ю. А. Табунщиков, Ю. В. Миллер // Энергосбережение. – 2013. – № 5. – С. 21–25. – Библиогр. в конце ст. Про досвід РФ щодо оновлення нормативної бази у сфері нормування енергоспоживання та енергоефективності будівель і споруд та гармонізації відповідних правил з європейськими стандартами.
12. Фадеев А. В. Изменение законодательной и нормативной базы в области строительства и ее влияние на энергоэффективность зданий / А. В. Фадеев // Технологии строительства. – 2010. – № 6/7. – С. 60–62 : цв.ил.
Розглянуто систему законодавства в галузі енергозбереження та впровадження на російському ринку використання сучасних утеплювачів.
13. Фадеев А. В. Изменение нормативной базы в области энергоэффективности зданий / А. В. Фадеев // Энергосбережение. – 2011. – Спецвып. – С. 14–15 : ил.
Наведено аналіз змін нормативної бази в галузі енергоефективності будівель і споруд в РФ та відповідність цих норм європейським.
14. Шубин И. Л. Нормативные документы по энергосбережению и строительной акустике, разработанные в НИИСФ РААСН / И. Л. Шубин, Н. П. Умнякова // БСТ Бюллетень строительной техники. – 2012. – № 2. – С. 7–13 : табл.
Розглянуто результати роботи, виконаної спецалістами НДІБФ РФФБН з актуалізації нормативних документів у галузі енергозбереження та будівельної акустики (РФ).

Катерина 
[2018-11-02]
bugayets@gmail.com

Питання, щодо документального та архітектурного підтвердження перепланування приміщення (обєднання приміщень ванни та туалета). Всі роботи вже давно закінчені.

The question regarding the do*****entary and architectural confirmation of the redevelopment of the bathroom (two different places: bathroom and toilet combination). All works have been completed some time ago.

1 Второе рождение \"хрущевки\" // Строительный эксперт, 2002. т.№ 22.-С.14.
2
Из \"хрущевки\" - классное жилье: Опыт проектирования и реконструкции 5-этажного жилого фонда в мировой
практике и в Украине // Строительство & Реконструкция, 2003. т.№3.-С.38-39.
3
Колычева И. Хрущевки грозят социальным взрывом, если допустить их превращение в \"гетто\" для
неимущих/И. Колычева // Янус Нерухомість, 2002,N №13.-С.16-17.
6
Сикорский Г. Сюрприз для новоселов. Госстрой запретил селить людей в квартиры-полуфабрикаты: [О
строит. комплексе: Из выступл. пред. Держбуду Украины В. Черепа на коллегии]/Г. Сикорский // Киев.
ведомости, 2003. т.26 февр. (№42).-С.6
7
Столяр З. \"Хрущевки\" - долгожители: [Беседа с зам. ген. дир. АО \"Киевпроект\" К. Кафиевым о перспективах
реконструкции пятиэтажек]/З. Столяр // Строительство & Реконструкция, 2003. т.№1-2.-С.45.

Відповідь: Доброго дня, п. Катерино!
Із наведеного Вами списку в бібліотеці немає лише п. 6. Решта наявні у фонді. Також з приводу означеного питання пропонуємо ознайомитися з такими джерелами:

1. Брусенцова Я. Переплановуємо житлові приміщення / Я. Брусенцова // Будівельна бухгалтерія. - 2012. - № 1. - С. 27-33.
2. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки: Основні положення. - Офіц. вид. - Взамен На заміну СНиП 2.08.01-89, ДБН 79-92 ; Введ. с Чинні від 01.01.2006. - К. : Держбуд України, 2005. - 36 с.+36 с.
3. Дымова А. Идеальное планирование / А. Дымова // Современный дом. - 2008. - № 6. - С. 28-35
4. Лежніна В. Чи є перепланування будівництвом? / В. Лежніна // Будівельна бухгалтерія. - 2012. - № 6. - С. 36-38.
5. Момот И. Разрешите построиться? / И. Момот // Янус Нерухомість. - 2002. - №5. - С. 22-23.
6. Несин М. Знания для преобразования / М. Несин // Строительство & реконструкция. - 2007. - № 11. - С. 48-49 : ил.
7. Про внесення змін до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків // Офіційний вісник України. – 2017. – № 4 – С. 423.
8. Про перепланування // Будівельна бухгалтерія. - 2012. - № 4. - С. 47.
9. Реконструкція житла (RG/Київ 2002) : матеріали четвертої Міжнар. вист.-конф., Київ, 4-7 черв. 2002 р. / Держ. ком. буд-ва, архіт. та житл. політики України [та ін.] ; редкол.: А. Я. Барашиков [та ін.]. - К. : НДІпроектреконструкція, 2002. - 215 с : іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
10. Щодо здійснення перепланування житла : Лист Держархбудінспекції України від 12 груд. 2016 р. № 40-701-(90-)/11981 // Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. - 2017. - № 1. - С. 5-6.
11. Щодо переобладнання і перепланування жилого приміщення : Лист Держархбудінспекції України від 09 січ. 2013 р. № 40-12-89 // Будівельна бухгалтерія. - 2013. - № 11/12. - С. 5-6.
12. Як здійснити перепланування квартири? // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 139. - С. 7.

Квятковська Катерина 
[2018-10-28]
kvyatakrin@gmail.com

Добрий день!Підкажіть,будь ласка, чи є у вашій бібліотеці література, де б згадувалась історія забудов та їхні особливості вулиць Межигірської 33/19 і Нижній Вал,13? Цікавить також література щодо нелегальності забудов в Україні (історичний контекст, вирішення тощо). Чи можливо записатись до вашої бібіліотеки якщо навчаюсь на першому курсі архітектурного факультету КНУБА? Дякую.

Відповідь: Доброго дня, п. Катерино!
Ви можете записатися до нашої бібліотеки.
Щодо забудови зазначених вулиць у фонді бібліотеки виявлено такі джерела:

1. Звід пам'яток історії та культури України : у 28 т. Київ. Кн. 1, ч. 1 : А – Л / голов. ред. В. Смолій ; відп. ред. тому П. Тронько ; упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. – Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. – 579 с. : іл. – Бібліогр.: с. 531–546.
2. Звід пам'яток історії та культури України : у 28 т. Київ. Кн. 1, ч. 2 : М – С (Свято-Троїцький /Іонівський/ монастир) / голов. ред. В. Смолій; відп. ред. тому П. Тронько; упоряд.: В. Горбик [та ін.]. – Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 585–1216 : іл. – Бібліогр.: с. 1161–1180.
Щодо нелегальності забудови в Україні рекомендуємо ознайомитися з такими виданнями:
1. Грущинський Я. Самобуд: легалізувати коштуватиме дорожче / Я. Грущинський // Голос України. – 2012. – № 178. – С. 10 : іл.
2. Круподеря С. Правовые последствия самовольного строительства / С. Круподеря // Murator. – 2011. – № 12. – С. 108–112 : ил.
3. Мусієнко Н. Київ у контексті забудовних війн ХХI століття: Case Study – Metro "Teatralna" (2005-2009) / Н. Мусієнко // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. Акад. мистец. України. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 149–162. – Бібліогр. в кінці ст.
4. Про деякі ситуації, пов'язані із самочинним будівництвом // Вісник будівельника. – 2018. – № 4. – С. 17–20.
5. Реформування дозвільної системи у сфері будівництва як засіб ефективної боротьби з незаконними забудовами // Вісник Державної архітектурно-будівельної інспекції (Держархбудінспекції). – 2017. – № 1. – С. 11–13.

Колумбет Любов Васил 
[2018-10-25]
kol@ndibk.gov.ua

Чи є у вас довідковий матеріал по будинках №11 і №11-А по Андріївському узвозу: історія будівництва, плани та ін. Матеріали небхідні для виконання робіт з обстеження цих будинків (Державне підприємство \"Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій\" - ДП НДІБК)

Відповідь: Шановна Любове Василівно!
За Вашим запитом рекомендуємо ознайомитися з такими виданнями:

1. Андреевский спуск : культурол. путеводитель / А. Ю. Браславец [и др.] ; сост., ред. В. М. Грузин, худож. Л. И. Рубан. – 2-е изд., доп. – Киев : Амадей, 2011. – 391 с. : ил. + 1 л. (карта). – (История одной улицы ; т. 2). – Библиогр.: с. 328–330. (Шифр 72.03 А 656)
На с. 255–261 – інформацію про будинок та забудову садиби на Андріївському узвозі, 11.
2. Ковалинский В. Путеводитель по Андреевскому спуску / В. Ковалинский, Л. Ветрова. – Киев : Плеяды, 2000. – 95 с. : цв. ил. – (Прогулки по Киеву). – Загл. обл. : Андреевский спуск : путеводитель. (Шифр 72.03 К 562)
3. Ковалинский В. В. Путеводитель по Андреевскому спуску / В. В. Ковалинский, Л. Ю. Ветрова. – Киев : Плеяды, 2001. – 89 с. : ил. – (Прогулки по Киеву). – Загл. обл. : Андреевский спуск. (Шифр 72.03 К 562)
4. Звід пам'яток історії та культури України : енцикл. вид. У 28 т. Київ. Кн. 1, ч. 1 : А – Л / голов. ред. В. Смолій ; відп. ред. тому П. Тронько ; упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. – Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. – 579 с. : іл. (Шифр 719 З-435)
5. Патока Л. Улица мастеров / Л. Патока // Поділ і ми. – 2001. – № 1. – С. 4–6 : іл.

Цвіркун Діана 
[2018-10-15]
violinpirat@ukr.net

Вітаю! Я студентка спеціальності образотворче мистуцтво ІМ КУБГ, для наукової статті необхідна інформація щодо неовізантійського (неоруського) стилю. Дякую.

Відповідь: Доброго дня, пані Діано!
На Ваш запит у фонді бібліотеки виявлено такі джерела:
1. Нестерук Л. Необходимость соблюдения традиций в современном храмостроении / Л. Нестерук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / КНУБА. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 170–176. – Библиогр. в конце ст.
2. Степовик Д. В. Візантологія : лекційн. курс для вищ. духовн. навч. закл. України / Д. В. Степовик ; Івано-Франківська Теолог. Академія. – Івано-Франківськ: [б. в.], 2002. – 253 с.
3. Ходорковський Ю. Архітектура і час. Нарис 2 / Ю. Ходорковський // БудМайстер. – 2012. – № 12. – С. 2–4 : іл.
4. Черных О. И. "Историзм" как основа выбора архитектурного решения в культовой архитектурного решения в культовой архитектуре Иркутска последней четверти XIX в. / О. И. Черных // Известия вузов. Строительство. – 2011. – № 8/9. – С. 70–77. – Библиогр. в конце ст.
5. Штогрин А. М. Мій неовізантинізм: стиль і манера монумент. малярства Вознесенської церкви в с. Іванківці на Поділлі / А. М. Штогрин. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2017. – 123 с. : фот. – Бібліогр.: с. 121–122.

Шупляков Аркадий 
[2018-10-09]
arkadroid94@gmail.com

Доброго дня
Цікавить будь-яка інформація(фотографії, текст) по Літньому театру у Міському саду Одеси. Мабуть є якісь розклади заходів чи звіти у газетах.
Дякую

Відповідь: Доброго дня, п. Аркадію.
За Вашим запитом виявили такі джерела:
1. Гайворон А. Одесса, мой город родной / А. Гайворон. - Одесса : Кн. изд-во, 1963. - 196 с. : ил.
На с. 114-115 – згадка про наявність літнього театру в Міському саду.
2. Розенблюм Е. Пешеходная Дерибасовская в Одессе / Е. Розенблюм, С. Суетин // Архитектура СССР. – 1988. – № 1. – С.38-45 : ил.
На с. 44 – розріз і фото з макету літнього театру філармонії в Міському саду і коротка текстова інформація.

Францева Юлія 
[2018-10-02]
frantseva.iuliia@gmail.com

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи є в наявності плани забудови, детальні архітектурні плани мікрорайону Південно-Західний \"Черьомушки\", м. Одеса? Цікавлять будь-які плани з 1960 по 1980. Дякую.

Відповідь: Доброго дня, шановна п. Юліє!
Про забудову Південно-західного району м. Одеси (т. зв. «Черьомушки») можна дізнатися з таких видань:

1. Климов В.Т. Планировочная организация крупнейших приморских полифункциональных городов: На примере Одессы / В. Т. Климов, Н. М. Ливицкая, Т. Р. Несвит // Строительство и архитектура. – 1990. – № 8. – С. 14–15 : ил.
Вміщено макет генерального плану міста.
2. Котков И.И. Повысить качество планировки и застройки Одессы / И. И. Котков // Строительство и архитектура. – 1973. – № 2. – С. 12–15 : ил.
3. Котков И.И. Творческий труд зодчих Одессы / И. И. Котков // Строительство и архитектура. – 1975. – № 9. – С. 14–17 : фот.
4. Котков И. Планировка, застройка и благоустройство Одессы / И. Котков, Н. Дикий // Строительство и архитектура. – 1960. – № 3. – С. 13–14 : ил.
На с. 14 – схема планування першої черги будівництва південно-західного району Одеси.
5. Крицкий Б.А. Дела и заботы зодчих Одессы / Б. А. Крицкий // Строительство и архитектура. – 1973. – № 6. – С. 2–5 : фот., рис.
6. Персиков И. Генеральный план Одессы и его развитие / И. Персиков // Строительство и архитектура. – 1964. – № 4. – С. 4–7 : планы, ил.
7. Развитие жилищного строительства / Е. Вайнштейн [и др.] // Строительство и архитектура. – 1967. – № 5. – С. 15–17 : ил.
8. Тандарин Б. Новая застройка и реконструкция Одессы / Б. Тандарин // Строительство и архитектура. – 1968. – № 2. – С. 16–17 : планы.
9. Шарапенко В. Наши градостроительные задачи / В. Шарапенко // Строительство и архитектура. – 1964. – № 4. – С. 10–12 : рис., фот.
Вміщено схему забудови південно-західного району Одеси.

Тетяна Носенко 
[2018-09-25]

Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці негативи і де можна з ними ознайомитись?

Відповідь: Доброго дня, шановна пані Тетяно. У бібліотеці є фонд негативів, ознайомитися з ними можна у читальній залі бібліотеки.

Елена Ненашева 
[2018-09-19]

Добрый день!
Есть ли в библиотеке книга: Попова О. С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. - М., 2006. ?
Спасибо!

Відповідь: Добрый день!
К сожалению, этого издания в библиотеке нет.

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.09 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //