Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

Задати питання бібліотекарюТитяев М 
[2021-09-21]

Подскажите пожалуйста, есть ли в библиотеке информация, технический паспорт или что-то подобное по дому в Киеве, ул. Антоновича (была Горького) д. 14 Б ?

Відповідь: Вітаємо, шановний п. Титяев!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися із наступним виданням:
Звід пам’яток історії та культури України : енцикл. вид. у 28 т. Київ. Кн. 1. Ч. 1. А – Л / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Держ. ком. буд-ва, архітектури та житлової політики України ; голов. редкол.: В. Смолій (голов. ред.) [та ін.] ; редкол. тому: П. Тронько (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. – Київ, 1999. – С. 579.
На С. 330–331 історична довідка про садибу та флігель, по вул. Горького, 14б у м. Київ (архітектор А. Краусс). Інформація доповнена планом першого поверху.
Для самостійного опрацювання документів бібліотечного фонду та пошуку інформації за ключовими словами запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10.

Гедзь Тетяна Миколаї 
[2021-09-21]
tetiana.gedz@gmail.com

Добрий день!
За повідомленнями ЗМІ Н. Кукса передала у Вашу бібліотеку примірник своєї книги «Церква святого пророка Іллі в Суботові: минуле і сьогодення усипальниці Богдана Хмельницького».
Я не знаходжу її в онлайн каталозі. Чи є можливість замовити цю книгу для прочитання?
З повагою
Тетяна Гедзь

Відповідь: Тетяна Миколаївна, доброго дня!
Повідомляємо, що ми зв’язалися з авторкою Н. Кукса і книжка «Церква святого пророка Іллі в Суботові: минуле і сьогодення усипальниці Богдана Хмельницького» вже прямує до нашої бібліотеки.

Чаговець Олеся 
[2021-08-21]
chagolesya@gmail.com

Доброго дня!
1.Як записатися до бібліотеки онлайн?
2. Чи є запис до читального залу, як в інших установах?
Бо якщо їхати з іншого міста, потрібно бути впевненою, що я до вас попаду.
Дякую!

Відповідь: Вітаємо, шановна Олесю!
На сайті бібліотеки у розділі «Електронний каталог» містяться «Інструкція з первинної реєстрації в електронному каталозі» та «Відео-інструкція з первинної реєстрації в електронному каталозі». Для ознайомлення пропонуємо переглянути матеріали за посиланням
http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=8
Телефон для довідок: (093) 304 85 32;
(044) 456 31 98 (відділ обслуговування).

Марія 
[2021-08-05]

Вітаю. Шановні бібліотекарі, підкажіть будь ласка, чи є література про меблі. Потрібно розібратися у стилях меблів, історії їх виникнення. Можливо є якісь нормативні документи? Заздалегідь дуже вдячна вам.

Відповідь: Доброго дня, шановна п. Маріє!
За Вашим запитом у фонді бібліотеки міститься значна кількість матеріалів. Пропонуємо ознайомитися із наступними:
Азаров И.В. Конструирование мебели : учеб. для ПТУ / И. В. Азаров, П. Д. Бобиков, 1968. – С. 255.
Барташевич А.А. История интерьера и мебели / А.А. Барташевич, Н.И. Аладова, А.М. Романовский, 2004. – С. 394.
Блай Дж. Декоративная мебель : справочник: пер. с англ. / Дж.Блай, 2003. – С. 76.
Гацура Г.Г. Мебельные стили [XVII-XIX, нач. XX вв.]: История русского и западноевропейского мебельного искусства : Полный обзор ист. стилей, перечень им. лучших рус. и европей. мастеров-краснодеревщиков, описание материалов, которые они использовали, и многое др. / Г. Г. Гацура, 2000. – С. 162.
ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89). Мебель, стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности / Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997. – С. 33.
ГОСТ 16371-93: Межгосударственный стандарт: Мебель: Общие техн. условия : стандарт, 2005. – С. 31.
ГОСТ 17743-86. Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения / Гос. ком. СССР по стандартам, 1987. – С. 11.
ГОСТ 19301.1-94. Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов, 1996. – С. 4.
ГОСТ 19917-93. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия, 2005. – С. 27.
ДСТУ 2081-92. Деталі меблів. Терміни та визначення, 1992. – 28 с.
Кес Д. Стили мебели / Д. Кес, 1981. – С. 269.
Мебель : [альбом] / [Н. Н. Казаченков [и др.] ; вед. ред. О. И. Семина], 1962. – С. 118.
Мигаль Станіслав Павлович. Проектування меблів / С. П. Мигаль, 1999. – С. 215.
Соболев Н. Н. Стили в мебели / Н. Н. Соболев, 1939. – С. 350.
Соколова Татьяна Михайловна. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков / Т. М. Соколова, [1967]. – С.164.
Столяровский С. Проектирование и дизайн мебели на компьютере / С. Столяровский, 2008. – С. 208.
Таранушенко С.А. Українські народні меблі : фотоальбом / С. А. Таранушенко, 2011. – С. 51 с.
Фуско Де, Ренато. Ле Корбюзье - дизайнер. Мебель, 1929 / Р. Фуско Де ; пер с итал. И. А. Пантыкиной ; пер. с анл. А. И. Ильф ; науч. ред. и вступ. ст. В. Л. Глазычева, 1996. – С. 110.
Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер`єру : навч. посібник для ВНЗ / С. С. Шумега, 2004. – С. 298.

Для самостійного опрацювання матеріалів бібліотечного фонду та пошуку інформації за ключовими словами запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10.

Ілля Сергійович 
[2021-08-04]
vms190470@ukr.net

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у фондах вашої бібліотеки видання про будівництво та експлуатацію споруд баштового типу? Дякую.

Відповідь: Доброго дня, шановний Іллє Сергійовичу!
За Вашим запитом пропонуємо ознайомитися з наступними документами:
Бикташев М. Д. Башенные сооружения. Геодезический анализ осадки, крена и общей устойчивости положения / М. Д. Бикташев. – Москва, 2006. – 375 с. : рис., табл.
Богданова Е. Н. Строительство административного здания башенного типа (Великобритания) / Е. Н. Богданова // Зарубежный и отечественный опыт в строительстве. Сводный том : экспресс-информ. – 2009. – Вып. 2. – С. 36-37 : рис.
Вісник Донбаської національної академії будівництіва і архітектури / редкол.: Є. В. Горохов (голов. ред.) та ін. – Макіївка, 2009. – Вип. 4 (78) : Баштові споруди: Матеріали, конструкції, технології – 249 с. : рис., табл.
Джандиери М. И. Народная башенная архитектура / М. И. Джандиери, Г. И. Лежава. – Москва, 1976. – 137 с., [12] л. ил.
Дукарт А. В. Об эффективности виброзащиты сооружений башенного типа при ветровой нагрузке с помощью многомассовых динамических гасителей колебаний / А. В. Дукарт, А. И. Олейник // Известия вузов. Строительство. – 2003. – № 5. – С. 133-139 : табл.
Єгоров О. І. Обґрунтування точності геодезичних робіт при будівництві і експлуатації споруд баштового типу на основі напружено-деформованого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук / О. І. Єгоров ; КНУБА. – Київ, 2001. – 20 с. : рис., табл.
Кулыгин Ю. С. Влияние сжимающих вертикальных усилий на сейсмостойкость колонн железобетонных каркасных зданий / Ю. С. Кулыгин, В. И. Фетисова // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2003. – № 5 – С. 6-10. : рис., табл.
Левин В. М. Железобетонные башенные сооружения : исслед., расчет / В. М. Левин. – Макеевка, 1999. – 229 с. : ил.
Левін В. М. Методи розрахунку залізобетонних баштових споруд промислового призначення : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук : (05.23.01) / В. М. Левін ; ДонДАБА. – Макіївка, 1999. – 35 с. : рис.
Надысев А. В. О новых проектах жилых домов производства ОАО "ДСК-1" / А. В. Надысев, А. Э. Янко // ПГС Промышленное и гражданское строительство. – 2004. – № 12. – С. 5-6 : ил.
Остроумов Б. В. Применение буронабивных свай в фундаменте башенного сооружения в сложных грунтовых условиях / Б. В. Остроумов, Р. Е. Ханин // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2006. – № 5. – С. 26-29 : ил.
Рычагов Г. Необычный башенный комплекс в Дохе / Г. Рычагов // Строительная газета. – 2010. – № 9. – С. 13 : фот. цв.
Свердлов В. Д. Металеві баштові споруди з високим ступенем співосності несучих елементів / В. Д. Свердлов, В. О. Попов. – Вінниця, 2005. – 140 с. : іл.
Тимченко Р. А. Определение устойчивости круглых фундаментных плит на опрокидывание в условиях неравномерных деформаций основания / Р. А. Тимченко, Д. А. Кришко, С. Г. Пшеничный // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури / голов. ред. В. І. Большаков ; редкол.: Ю. М. Білоконь [та ін.] ; упоряд. Г. П. Євсєєва. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4 (111), квіт. – 68 с. : іл., табл. – С. 17-23.
Трифонов О. В. Динамический расчет башенных конструкций на сейсмические воздействия / О. В. Трифонов // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2003. – № 5. – С. 13-17. : рис., диагр.
Череднік Д. Л. Несуча здатність вузлових з’єднань баштових конструкцій з клеяної деревини : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук : (05.23.01) / Д. Л. Череднік ; наук. кер. В. В. Фурсов. – Харків, 1999. – 19 с. : граф.
Для самостійного опрацювання матеріалів бібліотечного фонду та пошуку інформації за ключовими словами запрошуємо Вас скористатися електронним каталогом ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за посиланням: http://catalog.dnabb.org/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10.

Old_Chroft 
[2007-01-01]
Желаю процветания Вашему сайту, по[1]


 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.03 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7