Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

ДНАББ ім. В.Г. Заболотного :: Перегляд теми - Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г.Заболотного. Вип.5
 ЧаП (Часті Питання)ЧаП (Часті Питання)   ПошукПошук   ГрупиГрупи   ПрофільПрофіль   УвійтиУвійти 

Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г.Заболотного. Вип.5

 
Цей форум закритий, ви не можете писати повідомлення, відповідати і редагувати теми.   Ця тема закрита, ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного -> Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
dnabb
Newbie
Newbie


Зареєстрований: Jul 25, 2007
Повідомлення: 45

ПовідомленняДодано: Вт Вер 25, 2007 11:52 am    Заголовок повідомлення: Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г.Заболотного. Вип.5 Відповісти цитуванням

Архітектура
1. 72.02 В 535
Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація". Число 5-6. - К.: УкрНДІпроектреставрація, 2006. - 187 с.: фото. - Бібліогр. в кінці ст.
2. 72.03 Г 840
Гріманова І.О. Історія архітектури і містобудування Античного світу / І. О. Гріманова, А. О. Гріманов, М. В. Сисойлов. - Дніпропетровськ, 2006. - 254 с.: рис., фото. - (Історія зарубіжної архітектури та містобудування ). - Бібліогр.: с. 253.
3. 72.03 Г 840
Гріманова І.О. Історія архітектури і містобудування Стародавнього світу / І. О. Гріманова, М. В. Сисойлов. - Дніпропетровськ, 2006. - 200 с.: рис. - (Історія зарубіжної архітектури та містобудування). - Бібліогр.: с. 200.
4. 72.03 К 388
Київщина-житло' 2007: [Календар]. - К.: РА Фрегат, 2006. - 14 л.

Археологія. Краєзнавство. Географія. Історія
5. 947 О-393
Огренич Н.Г. Твои имена, Одесса... Кн. 5 / Н. Г. Огренич. - Одесса: Ас-тропринт, 2003. - 605 с.: ил.

Будівельні конструкції. Підземне будівництво. Земляні роботи.
Фундаменти, підвалини та їх будова
6. 624.01(04) А 281
Адаменко В.М. Тріщиностійкість, деформативність та міцність двовісно працюючих слабоармованих плит за умов різнознакової дії мо-ментного навантаження: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. на-ук (05.23.01) / В. М. Адаменко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2007. - 19 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 16.
7. 624.01 Б 903
Будівельні конструкції: Міжвідом. наук.-техн. зб. Вип. 66: Армування основ при будівництві та реконструкції будівель і споруд / Держ. НДІ буд. конструкцій; Голов. ред. П. І. Кривошеєв. - К.: НДІБК, 2007. - 405 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
8. 624.07 Р 207
Расчет и проектирование винтообразных конструкций, применяемых в строительстве и строительных машинах / С. Н. Кривошапко; Науч. ред. Е. Н. Богданова; Всерос. НИИ проблем науч.-техн. прогресса и информа-ции в стр-ве. - М.: ВНИИНТПИ, 2007. - 68 с.: рис. - (Строительство и ар-хитектура. Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 52-66.
9. 624 D 43
Dentro la materia e oltre. Into the matter and beyond. - Milano: Domus, 2007. - 96 p.: il. - (Domus speciale).
10. 624 T 82
Tra Terra e Cielo. Between Earth and Heaven. - Milano: Domus, 2007. - 96 p.: il. - (Domus speciale).

Будівництво. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи
11. 697 В 296
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Наук.-техн. зб. Вип. 9 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Голов. ред. А. А. Худенко. - К.: КНУБА, 2006. - 127 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
12. 697 В 296
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Наук.-техн. зб. Вип. 10 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Голов. ред. А. А. Худенко. - К.: КНУБА, 2006. - 125 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
13. 691 В 932
Высокопрочный сталефибробетон / В. С. Демьянова, Г. Н. Казина, М. Н. Андреева; Науч. ред. В. А. Беренфельд; Всерос. НИИ проблем науч.-техн. прогресса и информации в стр-ве. - М.: ВНИИНТПИ, 2007. - 38 с.: рис., табл. - (Строительство и архитектура. Проблемный доклад). - Библи-огр.: с. 33-37.
14. 69(083.74) Д 362
ДБН В.2.2-17:2006: Державні будівельні норми України. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення / ВАТ КиївЗНДІЕП. - Офіц. вид. - На заміну ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятель-ности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населе-ния; Чинні з 01.05.2007 р. - К.: Мінбуд України, 2007. - 21 с. - (Будинки і споруди).
15. 69(083.4) Д 362
ДБН В.2.2-18:2006: Державні будівельні норми України. Заклади соціального захисту населення / ВАТ КиївЗНДІЕП. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинні з 01.07.2007 р. - К.: Мінбуд України, 2007. - 38 с. - (Будинки і споруди).
16. 69(083.74) З-415
Збірник повних текстів змін до Державних будівельних норм (ДБН), Державних стандартів України (ДСТУ), введених у дію в 2006 році / Мінбуд України. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 18 с.
17. 69 З-415
Збірник тез доповідей і повідомлень V Міжнародної наукової конфе-ренції молодих вчених, аспірантів і студентів: 19 квіт. 2006 р., Макіївка / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.; Голов. ред. Є. В. Горохов. - Макіївка: ДонНАБА, 2006. - 111 с.: рис.
18. 697 К 637
Комп'ютерні технології в проектуванні систем теплогазопостачання і вентиляції: Метод. рек. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Уклад.: В. А. Тка-ченко, В. М. Голубенков. - К.: КНУБА, 2005. - 55 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 38.
19. 69.05 С 568
Современные системы опалубок ведущих мировых производителей / О. Я. Шаповалова; Всерос. НИИ проблем науч.-техн. прогресса и инфор-мации в стр-ве. - М.: ВНИИНТПИ, 2007. - 70 с.: рис. - (Строительство и архитектура. Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 68.
20. 692 Т 353
Терновий В.І. Сучасні покрівельні роботи: Навч. посіб. для ВНЗ / В.І. Терновий, І. В. Терновий. - К.: МП Леся, 2007. - 111 с.: рис. - Бібліогр.: с. 110.
21. 691 Ч-689
Чистяков В.В. Технологічні рішення з використання відходів проми-словості у виробництві будівельних матеріалів і виробів: Консп. лекцій / В. В. Чистяков; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2006. - 28 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 28.

Загальний відділ. Наука. Комп'ютери. Стандарти. Організації
22. 06 В 535
Вісник Вінницького політехнічного інституту: Наук. журн. № 6(69)-2006: Спец. вип. за матер. ХІІІ Міжнар. конф. з автомат. упр. (Автоматика-2006) / Вінницький нац. техн. ун-т; Голов. ред. Б. І. Мокін. - Вінниця: Вінницький НТУ, 2006. - 268 с : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
23. 06 В 535
Вісник Вінницького політехнічного інституту: Наук. журн. № 1(70)-2007 / Вінницький нац. техн. ун-т; Голов. ред. Б. І. Мокін. - Вінниця: Вінницький НТУ, 2007. - 104 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
24. 06 В 535
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. № 12(107) Грудень / Голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. - 63 с.: рис., табл. - Загол. обкл.: Вісник академії. - Бібліогр. в кінці ст.
25. ДСТУ Б В.2.5-29:2006: Національний стандарт України. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві: Загальні вимоги до захисту від корозії. - Офіц. вид. - На заміну ГОСТ 9.602-89 у частині захисту від корозії підземних сталевих газопроводів; Чин-ний з 01.06.2007 р. - К.: Мінбуд України, 2006. - 129 с.: рис., табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди).
26. ДСТУ Б В.2.5-30:2006: Національний стандарт України. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання: Загальні вимоги до захисту від ко-розії. - Офіц. вид. - На заміну ГОСТ 9.602-89 у частині захисту від корозії підземних стале-вих водопроводів; Чинний з 01.06.2007 р. - К.: Мінбуд України, 2006. - 118 с.: рис. - (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди).
27. 016 І-907
Історія України: Наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005 р. / Держ. іст. б-ка України; Упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко. - К.: Арістей, 2007. - 556 с. - Бібліогр.: с. 541-547.
28. 05 S 38
Schuco' 2006: [Календар]. - К.: ДП "Шюко Украина", 2006. - 13 л.

Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту
29. 658 О-753
Основы управления проектом в сфере недвижимости / А. К. Дарков; Науч. ред. В. А. Беренфельд; Всерос. НИИ проблем науч.-техн. прогресса и информации в стр-ве. - М.: ВНИИНТПИ, 2007. - 72 с.: рис., табл. - (Строительство и архитектура. Проблемный доклад).

Мистецтво
30. 7.02 У 464
Укрреставрація. Корпорація "Укрреставрація": На межі тисячоліть: [Альбом] / Укрреставрація. - К., 2006. - 155 с.: фото.

Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура
31. 711 В 746
Вопросы архитектуры и градостроительства: Проблемы формирова-ния пешеходных территорий на примере крупного города. Формирование санитарно-защитных зон промышленных предприятий (архитектурно-планировочные приемы). Современные проблемы промышленных терри-торий / В. П. Саранцева [и др.]; Всерос. НИИ проблем науч.-техн. прогрес-са и информации в стр-ве. - М.: ВНИИНТПИ, 2007. - 126 с.: рис., табл. - (Строительство и архитектура. Проблемный доклад). - Библиогр. в конце разд.
32. 711.4 К 637
Комплексний інженерний благоустрій міських територій: Метод. вказівки / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Уклад.: А. М. Плешкановська, І. І. Устинова. - К.: КНУБА, 2005. - 64 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 63.
33. 711.4(04) Л 633
Лісниченко С.В. Містобудівна оцінка якості житлового середовища: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.20) / С. В. Лісниченко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2007. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 17.
34. 711 М 656
Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. № 26 / Держ. НДІ теорії та історії архіт. і містобудування, Спілка ур-баністів України; Відп. ред. М. М. Осетрін. - К.: КНУБА, 2007. - 364 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
35. 711 О-743
Осітнянко А.П. Планування розвитку міст: Моногр. / А. П. Осітнянко; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2005. - 385 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
36. 711.4 П 610
Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі XX-XXI ст.): Моногр. / Б. С. Посацький; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2007. - 207 с.: іл. - Бібліогр.: с. 197-206.

Мовознавство. Літературознавство
37. 8 Р 750
Російсько-український, українсько-російський словник з хімії: Навч. посіб. для ВНЗ / Р. М. Назар [та ін.]; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка: ДонНАБА, 2006. - 425 с.


38. 8 С 890
Субота у бегемота: Хроніка 1992-2007 / Літ.-мемор. музей М.А. Булга-кова; Упоряд. М. А. Грузов. - К.: МАГ, 2007. - 63 с.: фото. - (Клуб при-хильників книги).

Образотворче мистецтво
39. 747 І-732
Інтер'єр вітальні: Метод. рек. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Уклад. Ю. В. Третяк. - К.: КНУБА, 2006. - 12 с.: іл. - Бібліогр.: с. 10.
40. 74 D 71
Domus. L'arte Nella Casa: [передмова англ. мовою]. - Milano: Taschen, 2007. - 96 p.: il. - (Domus 1928-1999: the best of the best over 7.000 pages).
41. 74 D 71
Domus. L'arte Nella Casa: [передмова іт. мовою]. - Milano: Taschen, 2007. - 97 p.: il. - (Domus 1928-1999: il meglio del meglio oltre 7.000 pagine).

Природознавчі науки
42. 51(04) Б 811
Бондар О.А. Геометричні моделі потокорозподілу ресурсів в складних соціотехнічних системах: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.01.01) / О. А. Бондар; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: КНУБА, 2007. - 17 с.: рис. - Бібліогр.: с. 14.

Санітарна техніка. Санітарно-технічні споруди. Водопостачання.
Каналізація. Освітлення
43. 628 К 635
Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 75 / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва; Отв. ред. Л. М. Шутенко. - К.: Техніка, 2007. - 474 с.: рис., табл. - (Экономические науки).
44. 628 К 637
Композиционые коагулянты и флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод / Л. В. Гандурина, О. А. Пислегина; Всерос. НИИ проблем науч.-техн. прогресса и информации в стр-ве. - М.: ВНИИНТПИ, 2007. - 49 с.: рис., табл. - (Строительство и архитектура. Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 46-48.
45. 628(04) С 772
Старкова О.В. Управління проектами ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водовідведення: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.13.22) / О. В. Старкова; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Харків: ХДТУБА, 2007. - 18 с.: рис. - Бібліогр.: с. 15.

Суспільні науки
46. 34 А 226
Авторське право і суміжні права: Офіц. бюл. № 11 / Міносвіти і нау-ки України, Держ. департамент інтелектуальної власності; Відп. ред. С. Т. Янкова. - К., 2007. - 542 с.
47. 34 З-415
Збірник законодавчих та нормативних документів щодо забезпечен-ня безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об'єктів житлово-цивільного призначення: (станом на 15.04.2007) / Мін-во регіонал. розв. та буд-ва України; Заг. ред. і передмова В. В. Куцевича. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 202 с. - Бібліогр.: с. 199.
48. 34 У-450
Україна. Закон. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку": За станом на 13 квіт. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - (Закони України).
Повернутися до початку
Подивитися профіль Відправити Особисте повідомлення
Показати повідомлення:   
Цей форум закритий, ви не можете писати повідомлення, відповідати і редагувати теми.   Ця тема закрита, ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного -> Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного Годинний пояс: EET (Europe)
Сторінка 1 із 1

 
Перейти:  
Ви не можете починати теми
Ви можете відповідати на повідомлення
Ви не можете редагувати свої повідомлення
Ви не можете видаляти свої повідомлення
Ви не можете голосувати в опитуваннях


Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
phpBB port v2.0.7 based on Tom Nitzschner's phpbb2.0.6 upgraded to phpBB 2.0.7 standalone was developed and tested by:
ChatServ, mikem,
and Paul Laudanski (aka Zhen-Xjell).

Version 2.0.7 by Nuke Cops © 2004 http://www.nukecops.com
Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.07 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7