Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас

ДНАББ ім. В.Г. Заболотного :: Перегляд теми - Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г.Заболотного. Вип.4
 ЧаП (Часті Питання)ЧаП (Часті Питання)   ПошукПошук   ГрупиГрупи   ПрофільПрофіль   УвійтиУвійти 

Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г.Заболотного. Вип.4

 
Цей форум закритий, ви не можете писати повідомлення, відповідати і редагувати теми.   Ця тема закрита, ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного -> Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
dnabb
Newbie
Newbie


Зареєстрований: Jul 25, 2007
Повідомлення: 45

ПовідомленняДодано: Вт Вер 25, 2007 11:08 am    Заголовок повідомлення: Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г.Заболотного. Вип.4 Відповісти цитуванням

Архітектура

1. 72.03 В 399
Вечерський В.В. Курс історії архітектури країн Східної Європи: Ме-тод. посіб. для ВНЗ / В. В. Вечерський; Нац. акад. образотв. мистецтва та архіт. - К.: АртЕк, 2007. - 269 с.: іл. - Бібліогр.: с. 265-268.
2. 726 Д 263
Дєдов В.М. Святогірська Свято-Успенська лавра / В. М. Дєдов. - К.: Техніка, 2005. - 149 с.: іл. - (Національні святині України). - Бібліогр.: с. 144-148.
3. 728 З-263
Замки та фортеці = Castles and Fortresses / Упоряд. Л. В. Прибєга. - К.: Мистецтво, 2007. - 351 с.: фото. - (Архітектурні перлини України).
4. 72.03 Н 623
Нікітенко Н.М. Софійський собор: Путівник / Н. М. Нікітенко; Нац. заповідник "Софія Київська". - К.: ЗАДРУГА, 2007. - 83 с.: фото, схеми. - (Б-ка "Софії Київської").
5. 726 П 750
Прибєга Л.В. Дерев`яні храми Українських Карпат / Л. В. Прибєга. - К.: Техніка, 2007. - 166 с.: рис., фото. - (Національні святині України). - Бібліогр.: с. 163-165.
6. 72.03 П 909
Пучков А.А. Очерки о древних и раннесредневековых городах: К по-этике античной архитектуры / А. А. Пучков; Ин-т проблем современ. ис-кусства Акад. искусств Украины. - К.: Музична Україна, 2006. - 347 с. - Библиогр.: с. 340-345.
7. 72.03 Т 415
Тимофієнко В.І. Відродження Одеси: Архітектура повоєнного деся-тиріччя / В. І. Тимофієнко; Ін-т проблем сучас. мистецтва. - К.: Музична Україна, 2006. - 483 с.: фото. - Бібліогр.: с. 412-414.
8. 72.03 Т 415
Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу: Підруч. для ВНЗ / В. І. Тимофієнко; НАН України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: Наукова думка, 2006. - 511 с.: іл. - Бібліогр.: с. 487-489.

Археологія. Краєзнавство. Географія. Історія
9. 904 Б 725
Бобровський Т.А. Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини XIX ст.: (спелео-археологічний нарис) / Т. А. Бобровський; НДІ пам'яткоохорон. дослідж. - К.: АртЕк, 2007. - 175 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 114-119.
10. 903 Д 703
Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 1. Переклади наукових праць та коментарі / НАН Ук-раїни. - К.: НАН України, 2006. - 207 с.: іл.
11. 903 Д 703
Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 2. Матеріали і дослідження / НАН України. - К.: НАН України, 2006. - 75 с.: іл. - Бібліогр.: с. 71-74.
12. 903 И 209
Иванова С.В. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра: Моногр. / С. В. Иванова, В. Г. Петренко, Н. Е. Ветчинникова; Отв. ред. В. В. Отрощенко; Ин-т археологии НАН Украины. - Одесса: КП ОГТ, 2005. - 205 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 173-187.
13. 929 К 388
Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємтва Дер-жави Україна: 2006 / Академія мистецтв України, Академія буд-ва Ук-раїни; Ред. рада: І. М. Дзюба [та ін.]. - К.: ВЦ "Метр", 2006. - 223 с.: фото.
14. 947 Л 631
Лисенко С.М. Боярка: Іст.-краєзнав. нарис / С. М. Лисенко. - К.: Книга Пам'яті України, 2006. - 120 с.: іл. - Бібліогр.: с. 117-119.
15. 929 М 151
Макаренко Д.Є. Шлях до храму: [Про археолога, художника М.О. Ма-каренка] / Д. Є. Макаренко. - К.: Хрещатик, 2006. - 127 с.: іл.
16. 904 М 695
Міхеєв В.К. Археологія залізного віку Східної Європи: Навч. посіб. / В.К. Міхеєв, Б. А. Шрамко; Міжнар. Соломонів ун-т. - Х.: Каравела, 2000. - 224 с.: карти, табл.
17. 9 Н 370
Наш край родной, Семеновщина: Материалы по истории и географии Семеновского района Черниговской области / А. Ф. Бычков [и др.]. - К.: Техніка, 2000. - 173 с.: рис., табл., фото. - Библиогр. в конце разд.
18. 947 Р 563
Ричка В.М. Київ - Другий Єрусалим: (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі) / В. М. Ричка; Нац. академія наук України. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 2005. - 242 с.

Будівельні конструкції. Підземне будівництво. Земляні роботи.
Фундаменти, підвалини та їх будова

19. 624.01 П 279
Першаков В.М. Будівельні конструкції: Навч.-метод. посіб./ В.М. Першаков, В. С. Горбатов, М. С. Барабаш; Нац. авіаційний ун-т. - К.: НАУ, 2005. - 111 с.: рис., табл.

Будівництво. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи
20. 69 В 535
Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 2006-3(59). Проблеми містобудування і архітектури / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Макіївка, 2006. - 142 с.: рис., табл.

21. 696 І-622
Інженерне обладнання будівель: Підруч. для ВНЗ / В. С. Кравченко [та ін.]; За ред. В. С. Кравченка. - Рівне: НУВГП, 2005. - 412 с.: мал. - Бібліогр.: с. 409-410.

22. 69 Н 617
Низькоенергоємна швидкісна будівельна техніка: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., НДІ буд.-дор. і інж. техніки. - К.: КНУБА, 2000. - 105 с.: іл. - (КНУБА - будівництву).
23. 691 С 217
Сафонов В.В. Охорона праці при виготовленні і монтажі металевих конструкцій: Навч. посіб. для ПТЗ / В.В. Сафонов, Л.М. Діденко, В.В. Ме-лашич; За ред. В.В. Сафонова. - К.: Техніка, 2006. - 286 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 282.
24. 691 С 916
Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали: Мо-дифіковані сухі будівельні суміші та водно-дисперсійні полімерні склади: Підруч. для ВНЗ / П. В. Захарченко [та ін.]. - К.: КНУБА, 2005. - 511 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
25. 69(083) Ц 379
Ценообразование в строительстве: Сб. офиц. док. и разъяснений. № 2, февр. 2007 / Минстрой Украины; Гл. ред. И. М. Сиренко. - К.: Инпроект, 2007. - 152 с.: табл.
26. 69(083) Ц 654
Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз'яснень. № 2, лют. 2007 / Мінбуд України; Голов. ред. І. М. Сіренко. - К.: Інпроект, 2007. - 152 с.: табл.

Гірнича справа
27. 622 М 180
Мала гірнича енциклопедія. В 3 т. Т.1. А-К / За ред. В. С. Білецького. - Донецьк: Донбас, 2004. - 618 с.: іл.

Етнографія
28. 39 Е 885
Етномистецька експозиція Полтавського краєзнавчого музею: Путівник / Авт. і уклад. Г.І. Галян. – Полтава: Дивосвіт, 2006. – 11 с.: іл
29. 39 368
Релігія і нація в суспільному житті України й світу / Нац. акад. наук України; За ред. Л. О. Филипович. - К.: Наукова думка, 2006. - 286 с. - Бібліогр.: с. 265-284.
30. 39 С 467
Скуратівський В.Т. Український народний календар / В. Т. Ску-ратівський. - 2-е вид., стереотип. - К.: Техніка, 2005. - 384 с. - (Народні джерела).

Загальний відділ. Наука. Комп'ютери. Стандарти. Організації
31. 02 Б 907
Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Ябло-новських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадсь-кого: Моногр. / С. О. Булатова; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К.: НБУВ, 2006. - 333 с.: рис.
32. 06 В 535
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітек-тури: Зб. наук. пр., № 11(106) листоп. / Голов. ред. В. І. Большаков. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. - 68 с.: рис., табл. - Загол. обкл.: Вісник академії.
33. 09 Г 178
Гальченко О.М. Оправа східнослов'янських рукописних книг та ста-родруків в Україні: історія, структура, опис: Моногр. / О. М. Гальченко; Нац. акад. наук України. - К.: НБУВ, 2005. - 375 с.: рис.
34. 016 Г 554
Віктор Дмитрович Глуховський: Видатний український вчений-професор: Бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Уклад. Т. М. Бернасовська [та ін.]. - К.: КНУБА, 2006. - 48 с.
35.
ГОСТ 7.1-2003 (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006):Межгосударственный стандарт. Библиографиче-ская запись.Библиографическое описание: Общие требования и правила составления / ДП “УкрНДНЦ”. – Офиц. изд. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; Введ. впервые с 2007-07-01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. – (Система стандартов по библиотечному и издательскому делу).
36. 017 І-907
Історія Києва в довідково-бібліографічних виданях Національної біб-ліотеки України імені В.І. Вернадського: Анотов. кат. / НАН України; Уклад. В. А. Шкаріна. - К.: НБУВ, 2006. - 85 с.
37. 001 Л 476
Леонов В.П. Атлас науки: [Справочник] / В. П. Леонов. - Х.: Обществ. орг. "Фонд новых технологий", 2007. - 227 с.: табл.
38. 016 Л 641
Володимир Михайлович Литвин: Бібліогр. покажч. / Відп. ред. В.А Смолій. - К.: Книжкова палата України, 2006. - 182 с.
39. 02 М 994
Мяскова Т.Є. Бібліотека Імператорського університету Св. Володими-ра [м. Київ]: з історії комплектування (1834-1927 рр.): Моногр. / Т.Є. Мяс-кова; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К.: НБУВ, 2005. - 183 с. - Бібліогр.: с. 149-167.
40. 06 Н 340
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 304. Географія / Наук. ред. В. П. Руденко. - Чернівці: Рута, 2006. - 207 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
41. 016 О-924
Охорона праці. Офіційні матеріали: Бібліогр. покажч. (на базі фонду б-ки КНУБА) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Уклад. І. П. Петті. - К.: КНУБА, 2006. - 18 с.
42. 016 Ф 761
Фоменко Д.Д. Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1904-1923): Бібліогр. покажч. / Д. Д. Фоменко, І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець; Нац. акад. наук України. - К.: НБУВ, 2002. - 194 с.: іл.

Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту
43. 658 Б 799
Большаков В.И. Управление организациями с помощью проектов: Моногр. / В. И. Большаков, А. И. Белоконь, Д. Л. Левчинский; Придне-провская гос. акад. стр-ва и архит. - Днепропетровск: ПГАСА, 2006. - 123 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 116-123.

Медицина
44. 61 Б 779
Бойчак М.П. Их путь в медицину начинался с Киевской духовной се-минарии первой половины ХІХ века / М. П. Бойчак, Р. Н. Лякина. - К., 2007. - 79 с. - Библиогр.: с. 70-77.

Мистецтво
45. 7 С 439
Скляренко Г.Я. На берегах: Нотатки до українського мистецтва XX століття: Зб. ст. / Г. Я. Скляренко; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К.: Софія, 2007. - 336 с.
46. 7.03 Щ 611
Щербаківський В.М. Українське мистецтво / В. М. Щербаківський. - Полтава: Дивосвіт, 2006. - 145 с.: мал. - (Наукова спадщина Полтавщини; Вип. 2).

Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура
47. 711 Д 700
Досвід та перспективи розвитку міст України: Зб. наук. пр. Вип. 11. Історичні аспекти архітектурної теорії і практики / Укр. держ. НДІ проектув. міст “Діпромісто”, Ки-їв. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. Ю.М. Білоконь. – К.: Діпромісто, 2006 – 211 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
48. 719 П 705
Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 2. [Ч. 1] / Редкол. В. І. Клочко (голова). - К.: АртЕк, 2006. - 303 с.: плани, рис. - Бібліогр. в кінці розд.
49. 719 П 705
Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 2. Ч. 2 / Редкол. В. І. Клочко (голова). - К.: АртЕк, 2007. - 167 с.: рис., фото. - Бібліогр. в кінці розд.

Мовознавство. Літературознавство
50. 8 К 492
Клименко Н.Ф. Новогрецько-український словник: 22000 слів / Н. Ф. Клименко, О. Д. Пономарів, Є. К. Чернухін. - К.: Укр. енциклопедія, 2005. - 429 с.
51. 8 У-455
Українсько-македонський розмовник. Македонсько-український розмовник / О. С. Онищенко [та ін.]; Нац. акад. наук України. - К.: ДОВІРА, 2005. - 287 с. - (Словники України).

Образотворче мистецтво
52. 75(092) Г 443
Гетман Н. Гулаг: Коллекция картин: Художник Николай Гетман, быв-ший узник ГУЛАГа: Серия картин, посвященная советской пенитенциар-ной системе = The GULAG Collection: Painting of the Soviet penal system by former prisoner Nikolai Getman / Гетман Н. - Washington: Jamestown Founda-tion, 2001. - 131 с.: ил.
53. 76 Д 673
Донець О.М. Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки Ук-раїни імені В.І. Вернадського (1923-1958): Каталог / О. М. Донець; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К.: НБУВ, 2006. - 161 с.: іл. - Бібліогр.: с. 155-160.
54. 75(477) К 821
Осип Кривоглаз: Живопис: [Кат. вист.] / Київ. міська галерея мис-тецтв "Лавра". - К., 2007. - 24 с.: іл.
55. 75(477) М 300
Іван Марчук: Живопис: Каталог творів = Ivan Marchuk: Painting / Го-ловне управління культури м. Києва. - К.: [PC World Ukraine], 2000. - 143 с.: іл.
56. 73(092) С 785
Стаховська А.Є. Вучетич - історія життя: Докум. повість / А. Є. Ста-ховська. - Дніпропетровськ: Січ, 2005. - 273 с.: фото.

Природознавчі науки
57. 53 Б 912
Бурак Я.Й. Континуально-термодинамічні моделі механіки твердих розчинів: Моногр. / Я. Й. Бурак, Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха; Нац. акад. наук України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. - К.: Наукова думка, 2006. - 271 с.: рис. - Бібліогр.: с. 258-268.
58. 5 Е 457
Екологічно безпечні джерела енергії: Навч. посіб. для ВНЗ. Ч. 2. Відновлювані джерела енергії / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; Уклад.: Я. О. Тевтуль, І. А. Вінклер. - Чернівці: Рута, 2006. - 79 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 79.
59. 5 М 773
Моніторинг природного середовища: Навч. посіб. для ВНЗ. Ч. 1 / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; Уклад. С. Д. Борук. - Чернівці: Рута, 2006. - 79 с.: табл. - Бібліогр.: с. 79.
60. 5 Р 830
Руденко С.С. Штучні системи в екології: Навч. посіб. для ВНЗ / С. С. Руденко, С. С. Костишин, І. О. Ситнікова; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2007. - 199 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
61. 55 Т 419
Тимченко В.М. Экологическая гидрология водоемов Украины: Мо-ногр. / В. М. Тимченко; Нац. акад. наук Украины. - К.: Наукова думка, 2006. - 383 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 349-375.
62. 5 Ф 337
Федоряк М.М. Основи екології: Консп. лекцій. Ч. 1 / М. М. Федоряк, Г. Г. Москалик; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2006. - 126 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 122-124.

Сільське господарство. Домоведення. Житло
63. 63 Р 472
Решетюк О. В. Рекреаційне лісівництво: Навч.-метод. посіб. для ВНЗ / О. В. Решетюк; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2006. - 90 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 89-90.
64. 63 Ч-900
Чумак П.Я. Квітник без шкідників і хвороб: Біологічні основи захисту рослин-інтродуцентів від шкідливих огранізмів / П. Я. Чумак. - К.: Журн."Квіти України", 2000. - 54 с.: іл.

Суспільні науки
65. 33 Е 644
Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р.С. Дяківа. - К.: Міжнар. економ. фундація, 2002. - 703 с.
66. 34 К 576
Кодекси України. Господарський кодекс України: За станом на 20 лют. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 199 с. - (Б-ка офіц. вид.).
67. 34 К 576
Кодекси України. Кримінальний кодекс України: За станом на 6 бе-рез. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 191 с. - (Б-ка офіц. вид.).
68. 34 М 296
Марущак А.І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації: На-ук.-практ. посіб. / А. І. Марущак. - Біла Церква: Буква, 2006. - 429 с.
69. 34 П 271
Перепланування приміщень: (Нормативні документи) / Центр право-вих досліджень; Упоряд.: В.О. Коцюба, В. В. Сенчук. - К.: Вид. Фурса С.Я., 2006. - 112 с.: табл.
70. 33 П 466
Поживанов М.О. Возвращение на континент европейской цивилиза-ции / М. О. Поживанов. - К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2006. - 351 с.
71. 34 У-450
Україна. Закон. Закон України "Про місцеве самоврядування в Ук-раїні": За станом на 23 лют. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 79 с. - (Закони України).
72. 34 У-450
Україна. Закон. Закон України "Про пенсійне забезпечення": За ста-ном на 13 лют. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парла-ментське вид-во, 2007. - 50 с. - (Закони України).
73. 34 У-450
Україна. Закон. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб": За станом на 20 лют. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 47 с. - (Закони України).
74. 34 У-450
Україна. Закон. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад": За станом на 21 лют. 2007 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламентське вид-во, 2007. - 37 с. - (Закони України).
75. 32 Щ 923
Щокін Г.В. За кого ж голосувати?: Спроба відвертої відповіді / Г. В. Щокін; Всеукр. громадсько-патріот. об-ня "Укр. вибір", Міжрегіон. акад. управління персоналом. - К.: МАУП, 2004. - 66 с.
Повернутися до початку
Подивитися профіль Відправити Особисте повідомлення
Показати повідомлення:   
Цей форум закритий, ви не можете писати повідомлення, відповідати і редагувати теми.   Ця тема закрита, ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного -> Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного Годинний пояс: EET (Europe)
Сторінка 1 із 1

 
Перейти:  
Ви не можете починати теми
Ви можете відповідати на повідомлення
Ви не можете редагувати свої повідомлення
Ви не можете видаляти свої повідомлення
Ви не можете голосувати в опитуваннях


Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
phpBB port v2.0.7 based on Tom Nitzschner's phpbb2.0.6 upgraded to phpBB 2.0.7 standalone was developed and tested by:
ChatServ, mikem,
and Paul Laudanski (aka Zhen-Xjell).

Version 2.0.7 by Nuke Cops © 2004 http://www.nukecops.com
Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.08 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7