Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Зміст поза категоріями

ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформація про бібліотеку
Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного Держбуду України є спеціалізованою бібліотекою державного значення з питань архітектури та будівництва. Заснована пiсля звiльнення Києва вiд нiмецько-фашиських загарбникiв у березнi 1944 як Наукова бiблiотека Української філії Академiї архiтектури СРСР (постанова РНК УРСР від 26.03.1944 р., п.4). Одним iз засновникiв книжкового зiбрання був видатний український вчений, архітектор та громадський дiяч В.Г. Заболотний - перший президент Академiї архiтектури УРСР, який подарував бiблiотецi свою колекцiю книг.
Бiблiотека iснувала як науково - технiчна Академii будiвництва та архiтектури УРСР (1956 - 1963), Науково-дослiдного iнституту будiвельного виробництва Держбуду УРСР (1963 - 1989), Республiканська галузева науково - технiчна бiблiотека з будiвництва та архiтектури Держбуду України (1989 - 1993). З 1993 року бiблiотека отримала статус Державної наукової архiтектурно - будiвельної бiблiотеки. У жовтнi 1998 року iй присвоєно iм’я В.Г.Заболотного (постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1998 р. № 1626).

Фонд бiблiотеки налiчує близько 400 тисяч примiрникiв унiкальної багатогалузевої вiтчизняної та свiтової лiтератури з питань архiтектури, будiвництва, мiстобудування, образотворчого й декоративно - прикладного мистецтва та сумiжних наук - iсторiї, етнографiї, економiки, геральдики багатьма мовами свiту. Серед них раритетнi видання з iсторiї та теорiї архiтектури i будiвельної технiки, зiбрання стародрукiв та рiдкiсних видань ХVI - ХIХ столiть таких авторiв, як М.Вiтрувiй, А.Палладiо, С.Серлiо, Д.Вазарi, Д.-Б.Пiранезi, Вiоле ле Дюк; праці видатних українських вчених Є. Болховітінова, М. Бантиш-Каменського, В. Аскочевського, В. Ляскоронського, П. Лашкарьова, А. Линчевського, М. Теодоровича, В. Січинського та багатьох інших. Тут зберiгаються зiбрання книг з архiтектури й будiвництва населених пунктiв України - “Обозрение Киева в отношении к древностям” Фундуклея I. (1847), ”История города Харькова за 250 лет его существования” Багалiя Д. та Мiллера Д. (1905 - 1912), ”Памятники старины в Подолии: материалы для составления археологической карты Подольской губернии” Гульдмана В.К. (1901), ”Рисунки Киева 1651 года по копиям их конца ХVIII в.” Смирнова Я.I.(1908), ”Iлюстрована iсторiя України” Грушевського М. (1911), ”Київ та його околиця в iсторiї і пам’ятках” (1926), ”Новооткрытые зверинецкие пещеры в Киеве” Архангельського Н. (1915), рукопис iсторико - археологiчного дослiдження “Св.Софiя Києвская (ХI -ХХ вв.)” священника Андрiя Линчевського (1914). Фонд рiдкiсних та цiнних видань налiчує близько 13 тисяч примiрникiв, включає гравюри, лiтографiї, малюнки, поштiвки, серед них альбом акварелей стародавнього Києва i його околиць видатного художника - археолога, академiка живопису, знавця стародавнього мистецтва Федора Солнцева (1843) та оригiнальнi роботи українського художника ХIХ столiття Амвросiя Ждахи. Значну частину фонду складають багаторiчнi комплекти рiдкiсних перiодичних видань - “Аполлон” (1909 - 1917), ”Строитель” (1895 - 1905), ”Зодчий” (1872 - 1917), ”Киевская старина” (1882 - 1906), “Столица и усадьба. Журнал красивой жизни” (1913 - 1917), ”Architectural Forum” (США, 1929 -1982), «Architectural Record”(США,1928 -1982), “Baumeister” (Нiмеччина, 1913 - 1966) та iн. Бiблiотека комплектується також сучасною вiтчизняною та свiтовою галузевою лiтературою. Має вичерпний фонд нормативно - технiчної документацiї, що дiє на територiї України (ДБН, ДСТУ, інструктивнi матерiали, КНД, КДП, ДНАОП, РСН, СН, СНiП, ГОСТ). Веде наукову, бiблiографiчну та видавничу роботу. Створює банки даних персоналiй архiтекторiв та будiвельникiв України, нормативно - технiчної документацiї, нових надходжень та рiдкiсної книги. Видає бiблiографiчнi покажчики - “Барокко в архiтектурi України” (1995), ”Iсторiя Академiї архiтектури України (1944 - 1963рр.)” (1995), ”Видатний український будiвельник - Михайло Сергiйович Буднiков (1904 – 1966 рр.)” (1996), ”Видатний український будiвельник - М.М. Жербiн” (1996), ”Архiтектор В.Г. Заболотний: біобiблiографiчний портрет” (1998), “Владислав Городецький (1863-1930)” (1999), “Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім.В.Г.Заболотного. 1994-1998” (1999) та iн. Основна функцiя бiблiотеки: бiблiотечно - iнформацiйне обслуговування науковцiв, фахiвцiв архітектурно-будівельного комплексу та студентiв. Бiблiотека є державним депозитарiєм лiтератури з будiвництва i архiтектури та методичним центром для галузевої мережi бiблiотек. В бiблiотецi - бiльше 6 тисяч читачiв, книговидача складає бiльше 250 тисяч примірників (на 01.01.99 р.). Бiблiотека розташована у Гостиному дворi на Контрактовiй площi №4 (до 1985 р. була розмiщена у Митрополичому будинку Софiї Київської). Фiлiя бiблiотеки знаходиться на вул. Димитрова, 24.

В структурi бiблiотеки є вiддiли: обслуговування читачiв, бiблiографiчно - iнформацiйної роботи, рiдкiсної книги та краєзнавства, комплектування та наукової обробки лiтератури, книгозберiгання, організаційно-методичної та масової роботи, автоматизації бібліотечних процесів та фiлiя.

(13370 прочитано)

[ Повернутися назад ]

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.13 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7